Byla 2A-58-71/2010

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Reginos Agotos Gutauskienės, kolegijos teisėjų: Rasos Bartašienės, Birutės Simonaitienės, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, dalyvaujant atsakovui T. B.,

2kolegijos posėdyje, apeliacine tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo T. B. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Bodesa“ ieškinį atsakovui T. B. dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas, UAB „Bodesa“, ieškiniu kreipėsi į Kelmės rajono apylinkės teismą ir prašė priteisti iš atsakovo T. B. už plastikinių langų – durų pateikimo ir sumontavimo 770,00 Lt skolą, 35,42 Lt delspinigius, 5 % dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Kelmės rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį patenkino – priteisė ieškovui UAB „Bodesa“ iš atsakovo T. B. 770 Lt apmokėjimo už prekes, 35,42 Lt delspinigių ir 64 Lt bylinėjimosi išlaidų. Teismas nurodė, jog bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas pasiūlė atsakovui gaminius, dėl kurių kylo ginčas, pagal atsakovo pageidavimą permontuoti iš naujo, arba savo jėgomis atlikti jų apdailą, arba sumažinti sulygtą kainą 200 litų. Atsižvelgdamas ir į kitus įrodymus, teismas tokį pasiūlymą vertino kaip daikto netinkamos kokybės pripažinimą (CPK 187str. 1d.), ir nurodė, kad šiuo atveju taikytinos CK 6.334 str. 1 d. nuostatos. Teismas nurodė, kad ieškovo atstovo pasiūlymų permontuoti gaminius iš naujo (CK 6.334 str. 1 d. 1p.) arba savo jėgomis atlikti jų apdailą (CK 6.334 str. 1 d. 3 p.), arba sumažinti sulygtą kainą 200 litų (CK 6.334 str. 1 d. 2 p.) atsakovas atsisakė; taip pat jis nepageidauja atsisakyti sutarties (CK 6.334 str. 1 d. 4 p.). Atsakovo nurodomą susitarimą dėl kainos sumažinimo 770 Lt sumai ieškovo atstovas neigia, jokių tai patvirtinančių įrodymų nėra. Priešingai, iš kvito, kuriuo atsakovas sumokėjo ieškovui 1000 Lt tik kaip dalinį, o ne galutinį, koks turėjo būti daromas egzistuojant atsakovo nurodomam susitarimui dėl kainos sumažinimo, mokėjimą, pretenzijų ir kitų ieškovo veiksmų matyti, jog toks susitarimas negalėjo būti sudarytas. Teismas pažymėjo, kad įstatymas leidžia pirkėjui savo pasirinkimu pareikalauti, kokiu CK 6.334 str. 1 d. nurodytu būdu turi būti ginamos jo teisės nusipirkus netinkamos kokybės daiktą, tačiau nesuteikia teisės vienasmeniškai nuspręsti, kiek, taikant Lietuvos CK 6.334 str. 1 d. 2 p., turi būti sumažinta pirkimo kaina. Jokių savo poziciją dėl kainos mažinimo būtent 770 Lt pagrindžiančių įrodymų atsakovas nepateikė. Atsižvelgtina, kad visos sutarties bendra kaina yra 2170 Lt, todėl atsakovo reikalavimas sumažinti kainos dalį 770 Lt, t. y. 35 procentais visos sutarties kainos, vertintinas kaip galimai neproporcingas kokybės trūkumams ir neatitinkantis teisingumo principo. Šių aplinkybių pagrindu teismas pripažino, kad atsakovas privalo sumokėti ieškovui visą sutartyje sulygtą kainą (CK 6.305 str. 1 d., 6.314 str. 5 d.) ir sutarties 5.4 p. numatyto dydžio delspinigius.

6Apeliaciniu skundu atsakovas T. B. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo būtų atmestas ieškovo ieškinys.

7Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.

8Ieškovas, UAB „Bodesa“, nepateikė pakankamų įrodymų, kad atsakovas T. B. gera valia neatsiskaito už suteiktas paslaugas. Langas ir durys kambaryje, užsakyme nurodomi 2340x2210, buvo sumontuoti netinkamai – neteisingai išmatuotas jų dydis, dėl ko vėliau sumontuoti paliekant po šiais gaminiais tuščią tarpą, kuris trukdo atlikti tinkamą apdailą. Tai liudija Šiaulių apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus 2009-04-09 raštas Nr. ST-101-(1.46). Atsakovas buvo nuvykęs pas ieškovą ir susitarė, kad ieškovas sumažins sutartyje nustatytą kainą, o atsakovas nereikš pretenzijų dėl darbų kokybės. Pagal šį susitarimą atsakovas sumokėjo 1000 Lt, o ieškovas turėjo atsisakyti 770 Lt mokėjimo. Praėjus ilgam laikui ieškovas UAB „Bodesa“ netikėtai pareiškė ieškinį atsakovui, kuris jam buvo netikėtas ir yra nepagrįstas ir turi būti atmestas. Ieškovas nesilaiko susitarimo.

9Apeliacinis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 02 dienos sprendimas panaikintinas ir priimtinas naujas sprendimas, ieškovo ieškinys atmestinas, nes pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes ir padarė nepagrįstas išvadas (CPK 330 straipsnis).

12Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia, jo manymu, neteisingai nustatytomis faktinėmis bylos aplinkybėmis. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir apeliacinio skundo argumentus, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, byloje surinktus įrodymus įvertino netinkamai ir neteisingai išaiškino bei taikė teisės normas (CPK 185 straipsnis).

13Byloje nustatyta, kad apeliantas buvo sudaręs su ieškovu sutartį dėl plastikinių langų-durų pateikimo ir sumontavimo (b.l.9-10). Darbus atliko ir pridavė langų montuotojas (pavardė neįskaitoma), o darbus priėmė atsakovo sutuoktinė L. B. (b.l. 13).

14Atsakovas, T. B., dėl minėtų langų ir balkono durų sumontavimo kreipėsi į Šiaulių apskrities Viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyrių ir prašė nustatyti ar ieškovas tinkamai atliko darbus (b.l.27). Atsakovas gavo atsakymą, kad langas sumontuotas, nesilaikant Respublikinės langų ir durų gamintojų asociacijos „Montažo vadovo“ nurodymų. Langas ir durys pagaminti per žemi, todėl, kad jų viršus užsikabintų už išorinės sąramos, juos montuojant pakėlė. Tarp lango ir palangės atsirado 25 milimetrų tarpas, kurį užpildė montažinėmis putomis. Tarp balkono durų ir grindų yra 45 milimetrų tarpas, užpildytas montažinėmis putomis. Vadovaujantis „montažo vadovo“ nurodymais, lango rėmas turi remtis į palangę.

15Šios aplinkybės, nagrinėjant bylą apylinkės teisme, buvo žinomos. Ieškovas sutiko permontuoti langus arba sumažinti kainą už nekokybiškai atliktus darbus, tačiau atsakovas su ieškovo siūlymu, nesutiko. Atsakovas savo nesutikimą paaiškino tuo, kad šiuo metu yra atlikta lango apdaila, jis savo jėgomis ją atliko, užkamšė skyles ir dabar viską ardyti ir montuoti langus iš naujo nesutinka. Nori, kad ieškovas savo darbo broką užskaitytų į atsakovo patirtus nuostolius, t.y. jo atliktus darbus - į lango apdailą.

16Iš pateiktos sutarties 6.3 punkto matyti, kad atsakovas pretenzijas dėl akivaizdžių prekių kokybės trūkumų galėjo pateikti tik prekių perdavimo metu ir šias pretenzijas įrašyti į darbų priėmimo – perdavimo aktą. Vėliau pretenzijos dėl akivaizdžių kokybės trūkumų nepriimamos (b.l. 3). Šis šalių pasirašytas sutarties punktas apribojo atsakovo galimybę vėliau pateikti pretenzijas dėl sumontuotų lango ir durų kokybės ir tai suklaidino atsakovą, kuris vėliau dėl darbų kokybės pretenzijų nereiškė, o atvykęs pas ieškovą tarėsi su ieškovo darbuotojais. Kaip matyti iš darbų priėmimo akto, ieškovo atliktus darbus priėmė ne atsakovas, todėl įrašyti darbų atlikimo trūkumus į darbų atlikimo aktą, atsakovas negalėjo, nes jis, ieškovui atliekant langų montavimo darbus, nedalyvavo. Atliktus montavimo darbus priėmė ir pasirašė, asmuo su kuriuo nebuvo pasirašyta sutartis ir neturintis tam įgaliojimo (b.l. 13).

17Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, atsižvelgiant į ieškinio sumą, atsakovo amžių ir siekiant nevilkinti bylos nagrinėjimo ir tai, kad pats ieškovas iš dalies pripažino, kad darbai atlikti nekokybiškai, sutiko ištaisyti atliktų darbų broką bei byloje pateiktos Šiaulių apskrities Viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento statybos ir statinių naudojimo valstybinės priežiūros skyriaus išvados, kuri patvirtina, kad ieškovas pas atsakovą langų montavimo darbus atliko nekokybiškai, šios išvados ieškovas nenuginčijo, todėl kolegija daro išvadą, kad, ieškovas reikalauti apmokėjimą už darbą gali tik atlikęs darbą kokybiškai (CK 6.205 str., 6.208 str., 6.211 str., 6.214 str., CPK 3 str.). Esant tokioms aplinkybėms ieškovo ieškinys negali būti tenkintinas, nes darbai turi būti apmokami tik už kokybiškai atliktus darbus. Ieškovo atliktų darbų kokybė yra abejotina ir tai pripažino pats ieškovas. Šalys skirti ekspertizę dėl langų kokybės neprašė, o tai ir būtų netikslinga, nes ieškinio suma 770 litų, o ekspertizės atlikimas kainuotų brangiau ir tai užvilkintų bylos nagrinėjimą (CK 6.213 str.).

18Kolegija, remdamasi išdėstytų motyvų pagrindu, panaikina Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 06 02 sprendimą ir priima naują sprendimą, kuriuo ieškovo ieškinį atmeta, nes ieškovas neįrodė, kad jo atlikti darbai buvo kokybiški.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. pirmos dalies 2 punktu,

Nutarė

20Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

21Ieškovo UAB „Bodesa“ ieškinį atsakovui T. B. atmesti.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos posėdyje, apeliacine tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas, UAB „Bodesa“, ieškiniu kreipėsi į Kelmės rajono apylinkės... 5. Kelmės rajono apylinkės teismas 2009 m. birželio 2 d. sprendimu ieškinį... 6. Apeliaciniu skundu atsakovas T. B. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės... 7. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais.... 8. Ieškovas, UAB „Bodesa“, nepateikė pakankamų įrodymų, kad atsakovas T.... 9. Apeliacinis skundas tenkintinas. ... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 02 dienos sprendimas... 12. Apeliantas savo apeliacinį skundą grindžia, jo manymu, neteisingai... 13. Byloje nustatyta, kad apeliantas buvo sudaręs su ieškovu sutartį dėl... 14. Atsakovas, T. B., dėl minėtų langų ir balkono durų sumontavimo kreipėsi... 15. Šios aplinkybės, nagrinėjant bylą apylinkės teisme, buvo žinomos.... 16. Iš pateiktos sutarties 6.3 punkto matyti, kad atsakovas pretenzijas dėl... 17. Vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais,... 18. Kolegija, remdamasi išdėstytų motyvų pagrindu, panaikina Kelmės rajono... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kelmės rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 2 d. sprendimą panaikinti... 21. Ieškovo UAB „Bodesa“ ieškinį atsakovui T. B. atmesti....