Byla 2-890/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1333-343/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilungė“ ieškinį atsakovui Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijai dėl konkurso pasiūlymo atmetimo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Vilungė“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2007 m. lapkričio 7 d. sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse dėl mokyklos-darželio, esančio Žiežmariuose, Vytauto g. 44 A, remonto darbų pirkimo, atmetimo. Ieškovas nurodė, jog atsakovui pateikė pasiūlymą, kurio kaina 1 684 924 Lt, tačiau 2007 m. lapkričio 7 d. gavo pranešimą, kad pasiūlymas atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tą pačią dieną ieškovas buvo informuotas apie preliminarią pasiūlymų eilę, joje pirmoje vietoje nurodant UAB „LMĖJA“, kurios pasiūlymo kaina – 2 053 182 Lt, tai yra didesnė nei pasiūlyta ieškovo. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. lapkričio 10 d. pareiškė pretenziją, tačiau 2007 m. lapkričio 12 d. pretenzija buvo atmesta, motyvuojant, tuo, kad pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų. Nesutikdamas su šiuo atsakymu, 2007 m. lapkričio 15 d. ieškovas pareiškė dar vieną pretenziją atsakovui, į kurią buvo atsakyta, kad ieškovas turi teisę kreiptis į teismą. Ieškovo manymu, savo veiksmais atsakovas pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytus pagrindinius viešųjų pirkimų principus, ieškovo teisėtus interesus, užkirto kelią ieškovui dalyvauti konkurse. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti mokyklos-darželio, esančio ( - ), remonto darbų pirkimo procedūrą, nurodydamas, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, preliminari pasiūlymų eilė bus patvirtinta, paskelbtas sprendimas dėl laimėjusio pasiūlymo bei sudaryta pirkimo sutartis, dėl ko teismo sprendimas pripažinti ieškovo pasiūlymo atmetimą nepagrįstu negalės būti įgyvendintas (Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 3 d.).

4Kauno apygardos teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartimi prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkino ir ieškinio reikalavimo, kuriuo prašoma panaikinti Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos 2007 m. lapkričio 7 d. sprendimą dėl ieškovo pasiūlymo dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse dėl mokyklos-darželio, esančio ( - ), remonto darbų pirkimo, užtikrinimui sustabdė remonto darbų pirkimo procedūras.

5Atskiruoju skundu atsakovas prašo šią teismo nutartį panaikinti bei išspręsti klausimą iš esmės, atmesti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nurodo, kad nebuvo informuotas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą. Taip pat nurodo argumentus, kuriais remiantis buvo atmestas ieškovo konkurso pasiūlymas kaip neatitinkantis konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p.). Be to, apeliantas teigia, kad 2006 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos 2007 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu mokyklos-darželio, esančio ( - ), remontui yra skirta 500 000 Lt kaip valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija. Ieškovo teigimu, šios lėšos turi būti įsisavintos per biudžetinius metus, tai yra iki 2007 m. gruodžio 31 d. Praleidus šį terminą, Kaišiadorių rajono savivaldybės biudžetas šios tikslinės dotacijos neteks, dėl ko bus pažeistas viešasis interesas.

6Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. gruodžio 12 d. gautas atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atsisakymas nuo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutarties.

7Ieškovas 2007 m. gruodžio 14 d. Lietuvos apeliaciniame teisme gautame atsiliepime į atskirąjį skundą sutinka su atsakovo pateiktu atsisakymu nuo atskirojo skundo.

8Apeliacinis procesas nutrauktinas.

9Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Remiantis CPK 308 straipsnio pirmąja dalimi, apeliacinį (atskirąjį) skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Teismas gali nepriimti apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio antrojoje dalyje numatytos sąlygos, tai yra, jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

10Atsakovas Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija 2007 m. gruodžio 12 d., tai yra iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios, Lietuvos apeliaciniam teismui pateikė atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1333-343/2007.

11Atsižvelgiant į tai, kad iki Lietuvos apeliaciniame teisme paskirtos atsakovo atskirojo skundo nagrinėjimo datos, tai yra 2007 m. gruodžio 28 d. 14 val., buvo gautas atsakovo atsisakymas nuo atskirojo skundo ir ieškovo atsiliepimas į atskirąjį skundą, kuriame ieškovas nurodo neprieštaraujantis atsakovo atskirojo skundo atsisakymui, vadovaujantis ekonomiškumo ir koncentruotumo principais, yra pagrindas nelaukiant šioje byloje paskirto teismo posėdžio datos spręsti klausimą dėl atsakovo atsisakymo nuo atskirojo skundo (CPK 7 str.).

12Pagal bylos duomenis teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo atskirojo skundo atsisakymas neprieštarauja įstatymui, nėra duomenų, kad toks atsisakymas pažeidžia kieno nors teises ar įstatymo saugomus interesus arba prieštarauja viešajam interesui, be to, ieškovas sutinka su atsakovo atsisakymu nuo atskirojo skundo, todėl atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atskirojo skundo atsisakymas priimtinas, o pagal jį pradėtas apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 338, 308 str.).

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsnio antrąja dalimi ir 338 straipsniu,

Nutarė

14Atskirojo skundo atsisakymą priimti ir nutraukti apeliacinį procesą, pradėtą pagal atsakovo Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai