Byla e2-42451-1099/2019
Dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės užsienio bendrovės Ramirent Baltic AS, veikiančios per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Damansta“ dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teisme, priėmus kreditorės užsienio bendrovės Ramirent Baltic AS, veikiančios per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo, 2019 m. spalio 21 d. buvo išduotas teismo įsakymas dėl 6 970,53 Eur skolos, 198,89 Eur delspinigių, 8 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 221,50 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo kreditorei iš skolininkės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Damansta“.

62.

7Skolininkei UAB „Damansta“ pateikus prieštaravimus dėl ieškovės (kreditorės) pareiškimo, ieškovė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 439 straipsnio 3 dalyje nustatytu terminu pareiškė ieškinį.

83.

9Ieškovė užsienio bendrovė Ramirent Baltic AS, veikianti per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės UAB „Damansta“ 5 685,13 Eur skolą, 1 285,40 Eur nuostolių už negrąžintą įrangą, 198,89 Eur delspinigių, 8 proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

104.

11Teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi priėmė ieškovės užsienio bendrovės Ramirent Baltic AS, veikiančios per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, ieškinį atsakovei UAB „Damansta“ dėl skolos, delspinigių ir nuostolių priteisimo ir panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. spalio 21 d. įsakymą, išduotą civilinėje byloje Nr. eL2-37921-1099/2019; atsakovei buvo nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti.

125.

13Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo (patvirtintas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 1R-180 redakcija)) 22 straipsnyje nustatyta, kad jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo darbuotojas išsiunčia procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio paskyrą. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2019 m. lapkričio 6 d. atsakovo atstovė advokatė Laura Smalinskaitė per informacinę teismų sistemą LITEKO pateikė prieštaravimus. Procesinių dokumentų pateikimas teismui per LITEKO VEP posistemio paskyrą rodo atsakovės sutikimą gauti procesinius dokumentus per LITEKO VEP posistemio paskyrą. Atsižvelgiant į tai, atsakovei ieškinio ir jo priedų kopijos bei pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo siųsti atsakovės UAB „Damansta“ atstovei advokatei Laurai Smalinskaitei per EPP sistemą. Procesiniai dokumentai įteikti 2019 m. gruodžio 2 d. (CPK 1751 straipsnio 10 dalis). Terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti baigėsi 2019 m. gruodžio 16 d.

146.

15Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį bei ieškovei ieškinyje prašant tokiu atveju priimti sprendimą už akių, teismas sprendžia, kad yra visos procesinės sąlygos, būtinos užbaigti bylos nagrinėjimą priimant sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis). Ieškinys tenkintinas.

167.

17Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą ir įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą, bei surašo sutrumpintus motyvus.

188.

19Iš ieškovės pateiktų duomenų nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 16 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta nuomos sutartis (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka už nustatytą užmokestį davė nuomininkei (atsakovei) laikinai valdyti ir naudoti įrangos priėmimo–perdavimo aktuose nurodytą įrangą, o atsakovė įrangą priėmė laikinai naudotis, įsipareigojo ją grąžinti ir sumokėti nuomos mokestį (Sutarties 1.1 punktas). Priėmimo–perdavimo aktais Nr. SUT-205975, SUT-246402, SUT-249444, SUT-256183, SUT-250235, SUT-261449, SUT-262193 ieškovė perdavė atsakovei įrangą, nurodytą minėtuose aktuose, o atsakovė šią įrangą priėmė. Atsakovė priėmimo–perdavimo aktuose savo parašu patvirtino, kad gavo techniškai tvarkingą įrangą ir jokių pretenzijų dėl perduotos įrangos nereiškė. Sutarties pagrindu už įrangos nuomą Atsakovei buvo išrašytos ir pateiktos PVM sąskaitos faktūros: RAMI-366992, RAMI-367122, RAMI-367885, RAMI-372525, RAMI-373294, RAMI-377598, RAMI-378287, RAMI-382412 ir RAMI-383553, viso 6 949,99 Eur sumai. Anot ieškovės, atsakovė negrąžino ieškovei priėmimo–perdavimo aktų SUT–249444, SUT–246402 pagrindu perduotų įrenginių, dėl ko buvo priskaičiuota 1 285,40 Eur nuostolių suma už negrąžintą įrangą. Ieškovė ragino atsakovę atsiskaityti su ieškove, tačiau byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškove būtų atsiskaičiusi ir/ar grąžinusi nurodytą įrangą (CPK 178 straipsnis).

209.

21Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.189 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties privalomumo ir vykdymo principas, kuris reiškia, kad šalys privalo laikytis sutarties sąlygų, jas tinkamai vykdyti. Pagal sutartį viena šalis (nuomotojas) įsipareigoja duoti nuomininkui daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo už užmokestį, o kita šalis (nuomininkas) įsipareigoja mokėti nuomos mokestį (CK 6.477 straipsnis). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, teismas daro išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti jai iš atsakovės 5 685,13 Eur skolą yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

2210.

23Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai (CK 6.249 straipsnio 1 dalis). CK 6.245 straipsnio 1 dalyje civilinė atsakomybė apibrėžta kaip turtinė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai asmens veiksmai neatitinka teisės normų nustatytų elgesio standartų. Sutartinę atsakomybę reglamentuojančios teisės normos nustato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis); asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Jeigu sutarties šalys gera valia neišsprendžia iš sutarties vykdymo kilusio ginčo, šalis, kurios sutartiniai interesai pažeisti, turi teisę teismine tvarka reikalauti iš kitos šalies nuostolių atlyginimo. Ši šalis teisme privalo įrodyti bendrąsias sutartinės civilinės atsakomybės sąlygas – neteisėtus kitos šalies veiksmus vykdant sutartį (CK 6.246 straipsnis); patirtą žalą (nuostolius) (CK 6.249 straipsnis); priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos (nuostolių) ryšį (CK 6.247 straipsnis); neteisėtus veiksmus atlikusios šalies kaltę, kuri, įrodžius pirmąsias tris sąlygas, preziumuojama (CK 6.248 straipsnis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-8/2014).

2411.

25Sutarties 5.2.14 punkte nurodyta, jog nuomininkas (nagrinėjamu atveju atsakovė) atsako už įrangos praradimą bei sunaikinimą. Apie įrangos praradimą ar sunaikinimą nuomotojas (nagrinėjamu atveju ieškovė) turi būti informuotas raštu per vieną darbo dieną. Jei įranga prarandama ar sunaikinama (įranga laikoma sunaikinta taip pat tuo atveju, jei įrangos remonto išlaidos viršija 75 proc. įrangos vertės), nuomininkas sumoka nuomotojui prarastos (sunaikintos) įrangos vertės dydžio sumą, taip pat atlygina kitus dėl to nuomotojo patirtus nuostolius (Sutarties 5.2.15 punktas).

2612.

27Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ieškovei būtų pateikusi pastabų dėl įrangos netinkamos būklės; įranga buvo perduota laiku, tinkamai bei neturėjo defektų, tačiau priėmimo–perdavimo aktų SUT–249444, SUT–246402 pagrindu perduotų įrenginių atsakovė negrąžino. Atsakovei 2019 m. sausio 4 d. buvo pateikta pretenzija dėl negrąžintos įrangos grąžinimo, tačiau atsakovė į raginimus nereagavo. Nagrinėjamu atveju žala paskaičiuota remiantis negrąžintos įrangos verte, numatyta priėmimo–perdavimo aktuose Nr. SUT–49444, SUT–246402, kaip numatyta Sutarties 5.2.17 punkte. Negrąžintos įrangos vertė sudaro 1 285,40 Eur sumą. Atsižvelgiant į tai, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 1 285,40 Eur nuostolių už negrąžintą įrangą.

2813.

29CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis Sutarties 7.1 punktu, atsakovė įsipareigojo mokėti 0,06 procento dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo pradelstos mokėti sumos.

3014.

31Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės 198,89 Eur delspinigių, neviršijant 180 dienų laikotarpio, paskaičiuotus taikant 0,06 proc. dydžio delspinigių normą. Kadangi ieškovė turi teisę į sutartines protingo dydžio netesybas, teismas tenkina šį ieškovės reikalavimą ir iš atsakovės priteisia 198,89 Eur dydžio delspinigius (CK 6.73 straipsnis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 2 dalis).

3215.

33CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles gali nustatyti įstatymai arba šalys susitarimu. Be mokėjimo funkcijos, palūkanos gali būti kaip kompensacija už kreditoriaus patirtus nuostolius, kai skolininkas neįvykdo ar netinkamai įvykdo piniginę prievolę. Įstatymų leidėjas preziumuoja, kad tokie nuostoliai atsiranda dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku, ir numato jų minimalų kompensavimą (CK 6.260 straipsnio 2 dalis, 6.261 straipsnis). Tokias įstatymines palūkanas turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio 5 dalį terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 8 proc. dydžio metines palūkanas. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat į tai, kad ieškinys tenkintas, iš atsakovės ieškovei priteistinos 8 proc. dydžio palūkanos nuo priteistos sumos (7 169,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. spalio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

3416.

35Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 161 Eur dydžio sumokėtas žyminis mokestis bei 181,50 Eur išlaidos už advokato teisines paslaugas, iš viso – 342,50 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6, 10 punktai).

3617.

37Byloje iš viso patirta 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu, todėl šios išlaidos priteistinos valstybei iš atsakovės (CPK 96 straipsnis).

38Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285–286 straipsniais,

Nutarė

39Ieškovės užsienio bendrovės Ramirent Baltic AS, veikiančios per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, ieškinį tenkinti.

40Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Damansta“, j. a. k. 302758819, ieškovei užsienio bendrovei Ramirent Baltic AS, veikiančiai per Ramirent Baltic AS Vilniaus filialą, j. a. k. 302431034, 5 685,13 Eur (penkis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 13 ct) skolos, 1 285,40 Eur (vieną tūkstantį du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus 40 ct) nuostolių už negrąžintą įrangą, 198,89 Eur (vieną šimtą devyniasdešimt aštuonis eurus 89 ct) delspinigių, 8 (aštuonių) proc. metines procesines palūkanas už priteistą sumą (7 169,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. spalio 21 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 342,50 Eur (tris šimtus keturiasdešimt du eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

41Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Damansta“, j. a. k. 302758819, valstybei 3,72 Eur (tris eurus 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (j. a. k. 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660; teismui pateikiant išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą).

42Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

43Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 111 straipsnio ir 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

44Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Pavel Liubkevič,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teisme, priėmus kreditorės užsienio bendrovės... 6. 2.... 7. Skolininkei UAB „Damansta“ pateikus prieštaravimus dėl ieškovės... 8. 3.... 9. Ieškovė užsienio bendrovė Ramirent Baltic AS, veikianti per Ramirent Baltic... 10. 4.... 11. Teismas 2019 m. lapkričio 28 d. nutartimi priėmė ieškovės užsienio... 12. 5.... 13. Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims... 14. 6.... 15. Atsakovei per teismo nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį... 16. 7.... 17. Vadovaujantis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsnio 1 dalimi, teismas,... 18. 8.... 19. Iš ieškovės pateiktų duomenų nustatyta, kad 2016 m. rugsėjo 16 d. tarp... 20. 9.... 21. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio... 22. 10.... 23. Žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos... 24. 11.... 25. Sutarties 5.2.14 punkte nurodyta, jog nuomininkas (nagrinėjamu atveju... 26. 12.... 27. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė ieškovei būtų pateikusi pastabų dėl... 28. 13.... 29. CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų,... 30. 14.... 31. Ieškovė taip pat prašo teismo priteisti iš atsakovės 198,89 Eur... 32. 15.... 33. CK 6.37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad palūkanas pagal pinigines prievoles... 34. 16.... 35. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, ieškovei iš atsakovės priteistinos... 36. 17.... 37. Byloje iš viso patirta 3,72 Eur išlaidų, susijusių su procesinių... 38. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 39. Ieškovės užsienio bendrovės Ramirent Baltic AS, veikiančios per Ramirent... 40. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Damansta“, j. a.... 41. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Damansta“, j. a.... 42. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 43. Atsakovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos... 44. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos...