Byla 2-1144/2012
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uždarosios akcinės bendrovės ,,DATA NT“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1672-273/2012)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Algirdo Gailiūno ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės ,,Business credo“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, uždarosios akcinės bendrovės ,,DATA NT“ bankroto byloje (civilinė byla Nr. B2-1672-273/2012).

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė UAB ,,DATA NT“ bankroto bylą. Kauno apygardos teismo 2011 m. birželio 30 d. bei 2011 m. spalio 19 d. teismo nutartimis buvo patvirtintas bankrutuojančios UAB „DATA NT“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, tame tarpe ir kreditoriaus UAB „Business credo“ 925,79 Lt dydžio kreditorinis reikalavimas.

5Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Business credo“ kreipėsi į teismą su skundu dėl BUAB „DATA NT“ kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Skundu kreditorius prašė pripažinti neteisėtais, negaliojančiais ir panaikinti BUAB „DATA NT“ 2012-02-09 kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus, o teismui nusprendus, jog BUAB „DATA NT“ 2012 m. vasario 9 d. kreditorių susirinkimas vyko teisėtai – panaikinti šiuos nutarimus: a) nutarimą „Už UAB „DATA NT“ administravimą bankroto proceso metu laikotarpiu nuo 2011-03-28 iki įmonės išregistravimo iš JAR nustatyti administratoriaus atlyginimą sekančiai: 110 000 Lt + PVM jei įmonei priklausantis turtas bus parduotas per 6 mėnesius nuo 2012-02-09 kreditorių susirinkimo; 80 000 Lt + PVM jei įmonei priklausantis turtas bus parduotas per 9 mėnesius nuo 2012-02-09 susirinkimo; 60 000 Lt + PVM jei įmonei priklausantis turtas bus parduotas per ilgesnį nei 9 mėnesių terminą; b) nutarimą „UAB „DATA NT“ priklausančias visas 1,2 aukšto patalpas bei 3 aukšto patalpas, pažymėtas indeksais 315, 327 bei kitas 3 aukšto laisvas patalpas, esančias Laisvės pr. 2, Vilniuje, išnuomoti nuomininkui mokančiam ne magiau kaip 15 Lt už kv. m. + PVM kainą“ bei nutarimą „įpareigoti administratorių nutraukti nuomos sutartis su nuomininkais nuomojančiais aukščiau minėtas patalpas“; c) nutarimą „nesudaryti taikos sutarties su UAB „DATA NT“ savininkais“; d) nutarimą „turto vertintojo kandidatūrą parinkti apklausos būdu, suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininku“.

6Skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdyti skundžiamų BUAB „DATA NT“ kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymą iki bus išspręstas ginčas dėl šių nutarimų pripažinimo negaliojančiais. Pareiškėjas nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir kreditorių susirinkimui vykdant neteisėtus nutarimus, kuriuos skundu prašoma panaikinti, teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai gali pasunkėti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartimi pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Business credo“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus (CPK 144 str.). Įmonių bankroto procedūros tiesiogiai paliečia jose dalyvaujančių kreditorių teises ir jų turtinius interesus, todėl susiję su viešojo intereso institutu. Teismo teigimu, šiuo atveju, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kreditorius tik formaliai nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai gali pasunkėti, kreditorius nenurodė jokių aplinkybių ir motyvų, kodėl teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ir kodėl prašoma uždrausti vykdyti visus skundžiamus kreditorių susirinkimo nutarimus. Teismas pažymėjo, kad kreditorius nenurodė, kokia konkrečiai grėsmė kiltų tinkamam sprendimo įvykdymui, jeigu nebūtų taikytos laikinosios apsaugos priemonės, be to, iš pateikto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog susirinkime nebuvo priimta nutarimų, kurių nesustabdžius būtų negrįžtamai pažeistos pareiškėjo ar kitų kreditorių teisės bei interesai. Teismas sprendė, kad pritaikius kreditoriaus prašomas laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeisti ekonomiškumo, proporcingumo, interesų pusiausvyros ir teisingumo principai, nes tokiu atveju būtų praktiškai sustabdytas įmonės bankroto procesas ir paneigtas šio proceso operatyvumo principas, o tuo pačiu – pažeistos kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės ir teisėti interesai, todėl kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą (CPK 178 str.).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Business credo“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – kreditoriaus prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkinti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, turi nustatyti kad ieškinio reikalavimas yra tikėtinai pagrįstas ir, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas abejodamas, kad šiuo atveju dėl kreditoriaus skundo gali būti priimtas palankus jam teismo sprendimas, šių abejonių niekaip nepagrindė bei nutartyje nenurodė, kuo remiantis buvo padarytos tokios išvados.

122. Nepagrįstas teismo argumentas, kad kreditorius nėra nurodęs konkrečios grėsmės teismo sprendimo neįvykdymui. Kreditorius skunde nurodė, kad skundžiami nutarimai yra neteisėti. Akivaizdu, kad vykdant neteisėtus kreditorių susirinkimo nutarimus kyla grėsmė, jog gali būti netinkamai vykdoma įmonės bankroto procedūra ir dėl to gali būti padaryta žala bankrutuojančios įmonės kreditoriams.

13Atsakovas BUAB ,,DATA NT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo kreditoriaus UAB „Business credo“ atskirojo skundo tenkinimo klausimą spręsti teismo nuožiūra.

14Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo (kreditoriaus) UAB „Business credo“ atskirąjį skundą atmesti, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti pareiškėjui 20 000 Lt baudą, iki 50 procentų iš šios baudos skiriant atsakovui. Atsiliepime nurodė, kad teismas pagrįstai netaikė pareiškėjo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių. Pareiškėjas grubiai piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis teikdamas tokio pobūdžio skundus, nes jis: nedalyvauja kreditorių susirinkimuose; neteikia jokių alternatyvių nutarimų projektų; nebalsuoja raštu; jo kreditorinio reikalavimo dydis visoje kreditorinių reikalavimų masėje sudaro tik 0,01 proc., o dėl jo pateikiamų skundų siekiama sustabdyti efektyvų įmonės bankroto procesą teikiant nepagrįstus skundus.

15IV. Apeliacinio teismo argumentai

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Vadinasi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimas turi būti nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus byloje pareikšto ieškinio (skundo) dalyko pobūdį ir aplinkybes, keliančias grėsmę galimai tenkintino ieškinio (skundo) reikalavimo įvykdymui.

18Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekia, kad būtų sustabdytas (iki teismas išnagrinės ginčo nutarimų teisėtumo klausimą) skundžiamų BUAB ,,DATA NT“ kreditorių susirinkimo nutarimų vykdymas. Tačiau vien skundo dėl kreditorių susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais padavimo faktas nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir pirmosios instancijos teismas teisingai nurodė, jog šiuo atveju nėra aišku, kokiu būdu paminėtų nutarimų vykdymo nesustabdymas galėtų apsunkinti arba padaryti neįmanomą galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Kaip matyti iš skundo, pareiškėjas, prašydamas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tik formaliai nurodė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas neabejotinai gali pasunkėti. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, bei atlikęs preliminarų pareiškėjo skundo įvertinimą, pirmosios instancijos teismas, pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo laikinųjų apsaugos priemonių taikymu užtikrinti galimo pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, o prašomos laikinosios apsaugos priemonės nesukeltų siekiamų teisinių pasekmių (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d., 185 str.).

19Be to, pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, jog šioje byloje pirmosios instancijos teismas 2012 m. balandžio 23 d. nutartimi pareiškėjo skundą dėl BUAB ,,DATA NT“ kreditorių susirinkimų pripažinimo negaliojančiais atmetė. Minėta teismo nutartis nebuvo apskųsta. Todėl ir dėl šios aplinkybės nėra pagrindo taikyti pareiškėjo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

20Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjui UAB „Business credo“ už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis skirti baudą, motyvuodamas tuo, kad pareiškėjas pateikė nepagrįstą skundą bei prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra pagrindo konstatuoti, jog pareiškėjas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis. Tai, kad ieškovas, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pareiškė skundą dėl bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimų bei prašė šių nutarimų vykdymą sustabdyti, negali būti vienareikšmiškai vertinama kaip piktnaudžiavimas savo procesinėmis teisėmis. Nenustačius pareiškėjo nesąžiningumo nėra pagrindo skirti jam baudą.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

22Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Kauno apygardos teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi iškėlė UAB ,,DATA NT“... 5. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Business credo“ kreipėsi į teismą su... 6. Skundo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui pareiškėjas prašė taikyti... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 29 d. nutartimi pareiškėjo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Pareiškėjas (kreditorius) UAB „Business credo“ atskiruoju skundu prašo... 11. 1. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo,... 12. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad kreditorius nėra nurodęs konkrečios... 13. Atsakovas BUAB ,,DATA NT“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 14. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 15. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas, dalyvaujančių byloje... 18. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašomomis laikinosiomis apsaugos... 19. Be to, pažymėtina, kad iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO... 20. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 22. Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 29 d. nutartį palikti nepakeistą....