Byla 2-4566-639/2013
Dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo ir baudos skyrimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant skolininko atstovui advokatui K. K. žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims asociacija Sporto klubas “P. T.“ (skolininkas), asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ (išieškotojas), dėl sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus neįvykdymo ir baudos skyrimo, ir

Nustatė

3pareiškėjas antstolis A. S. kreipėsi į teismą, prašydamas suinteresuotam asmeniui asociacijai Sporto klubas “P. T.“ skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną. Pareiškime nurodė, jog jo kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr.0010/13/00608 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Palangos sporto klubo „P. T.“ (į.k.124733656) atžvilgiu, ieškovo Asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ naudai. Palangos miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutartimi tenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždraudė atsakovei asociacijai sporto klubas „Palanga triobet“ savo pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“ iki šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas. 2013 m. vasario 18 d. vykdomojoje byloje priimtas patvarkymas Nr. S1-187786 dėl Palangos miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutarties. Tačiau skolininkas (atsakovas) ir toliau nevykdo teismo nutarties, t.y. savo pavadinime ir logotipe naudoja žodį/prekinį ženklą „Triobet“. Antstolis 2013-03-14 d. surašė sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tirus veiksmus neįvykdymo aktą Nr. S1-192254, kuriuo prašo skirti asociacijai Sporto klubas “P. T.“ iki 1000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną.

4Teismo posėdyje skolininko (atsakovo) atstovas su antstolio pareiškimu nesutiko. Paaiškino, kad asociacijos Sporto klubo “Palanga triobet“ pavadinimas yra oficialiai įregistruotas VĮ „Registrų centras“. Iki šiol niekas sprendimo dėl būtent tokio pavadinimo įregistravimo nėra užginčijęs. Atstovo teigimu jiems nėra aiški Palangos miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutarties, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvykdymo tvarka, todėl jie kreipėsi į teismą dėl teismo nutarties išaiškinimo. Tačiau Palangos miesto apylinkės teismas 2013 m. kovo 28 d. nutartimi prašymą išaiškinti nutartį atmetė. Dėl išdėstyto skolininko (atsakovo) Sporto klubo “Palanga triobet“ atstovas antstolio pareiškimą prašė atmesti.

5Pareiškėjas antstolis A. S. į posėdį neatvyko apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įteikus šaukimą (b.l.26). Atsižvelgiant į tai prašymas išnagrinėtas pareiškėjui nedalyvaujant.

6Suinteresuoto asmens asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ (išieškotojo) atstovas į posėdį neatvyko. Apie posėdžio vietą ir laiką pranešta įteikus šaukimą (b.l. 27-28). Pateikė prašymą bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant. Prašyme taip pat nurodė, kad suinteresuoto asmens, t.y. asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ pozicija dėl baudos skyrimo atsakovui Sporto klubas “P. T.“ nesikeičia: pateikti dokumentai neįrodo, kad atsakovas ėmėsi veiksmų Palangos miesto apylinkės teismas 2013 m. vasario 4 d. nutarčiai, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir antstolio patvarkymo įvykdymo. Taip pat pažymėjo, kad nepaisant to, jog teismas atsakovui buvo uždraudęs savo pavadinime ir logotipe naudoti žodį – prekių ženklą „Triobet“ iki civilinėje byloje įsiteisės teismo sprendimas, atsakovas 2013 m. kovo 1 d., pasirašė ir 2013 m. kovo 8 d. įregistravo naujos redakcijos Sporto klubo „P. T.“ įstatus.

7Pareiškimas tenkintinas (CPK 585, 593 str. 771 str.,).

8Byloje dalyvaujančių asmenų ir jų atstovų paaiškinimais bylos dokumentais nustatyta, kad antstoliui A. S. pateikta vykdyti Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas minėta nutartimi tenkino ieškovo Asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė atsakovui A. S. klubas „P. T.“, savo pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“ iki šioje byloje įsiteisės teismo sprendimas. Teismas nurodė, kad nutartis turi būti skubiai vykdoma, o jos apskundimas nutarties vykdymo nesustabdo. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2013 m. gegužės 2 d. nutartimi minėta Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 4 d. nutartis palikta nepakeista. Antstolis 2013 m. vasario 18 d. vykdomojoje byloje priėmė patvarkymą Nr. S1-187786 kuriuo perdavė Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties vykdymą asociacijai Sporto klubas „P. T.“ ir tuo pačiu pareikalavo apie nutarties įvykdymą informuoti antstolį (v.b.l. 2).

92013 m. kovo 14 d. d. sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu konstatuota, kad skolininkas asociacija Sporto klubas „P. T.“ nevykdė Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties, t.y. ir toliau savo pavadinime naudoja žodį/prekinį ženklą „Triobet“.

10Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų išrašu nustatyta, kad Sporto klubas ginčijamą pavadinimą „P. T.“ įregistravo ir naudoja nuo 2012-12-19. Prieš tai sporto klubas vadinosi Palangos krepšinio klubas „Naglis“ ( v.b.l. 3-6). Taip pat nustatyta, kad 2013 m. kovo 8 d. juridinių asmenų registre buvo įregistruoti nauji asociacijos įstatai, tačiau klubo pavadinimas liko nepakeistas – Sporto klubas „P. T.“. Šie nauji įstatai buvo įregistruoti jau po teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir antstolio patvarkymo priėmimo. Taigi nustatyta, kad suinteresuotas asmuo kartą keitė klubo pavadinimą, taip pat registravo naujus klubo įstatus, todėl atstovo paaiškinimas, kad jie nesuprato kaip reikia įvykdyti nutartį, dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pripažintini nepagrįstais.

11Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Teismo sprendimo, kuriuo skolininkas yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymas yra tęstinio pobūdžio. Tai reiškia, kad pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą yra tol, kol sprendimas yra neįvykdytas, todėl šį faktą teismas turi aiškintis kiekvienu atveju gavęs antstolio prašymą dėl baudos taikymo. Pažymėtina, kad sprendimo įvykdymo faktą privalo įrodyti skolininkas.

12Vykdomojoje ir civilinėje byloje nėra duomenų, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų įvykdyta. Pats skolininkas pripažįsta, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevykdė. Toks nutarties nevykdymas motyvuojamas tuo, kad jie nesuprato kaip reikia įvykdyti teismo nutartį. Vienok kaip minėta norint atsakovo pavadinime nenaudoti žodžio „Triobet“, reikalinga pakeisti klubo pavadinimą, o šiems veiksmams atlikti turi būti pakeisti įstatai, o tam reikalingas laikas. Taigi nei nutartis nei patvarkymas iš karto negalėjo būti įvykdytas. Tačiau kaip minėta nauji asociacijos įstatai buvo įregistruoti 2013-03-08 d. tačiau pavadinime vėl naudojamas žodis „Triobet“. Taigi teismas sprendžia, kad pagal bylos duomenis asociacija sporto klubas „P. T.“ galėjo bet neatliko veiksmų pateisinančių teismo įpareigojimo nevykdymą, todėl skirtina bauda.

13Sprendžiant klausimą dėl baudos dydžio, atsižvelgtina į tai, kad skolininkas šiame vykdymo procese baudžiamas pirmą kartą, vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, skolininkui skirtina 25 Lt dydžio bauda išieškotojo naudai už kiekvieną teismo nutarties ir antstolio patvarkymo uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „Triobet“ neįvykdymo dieną. Kaip jau minėta teismo įpareigojimas negalėjo būti įvykdytas iš karto (pakeistas pavadinimas). Terminas nutartyje ir patvarkyme nenurodytas. Vadinasi atsakovas turėjo nutartį įvykdyti per protingą terminą. Nustatyta, kad atsakovas naujus įstatus įregistravo 2013 m. kovo 8 d. tą dieną atsakovas galėjo pakeisti ir pavadinimą, tačiau to nepadarė, todėl paskirta bauda pradėtina skaičiuoti nuo 2013 m. kovo 8 d.

14Vadovaujantis LR CK 585 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

16Pareiškimą patenkinti.

17Sporto klubui „P. T.“ į.k. 124733656, buv. adresas ( - ), skirti 25 Lt (dešimt penkių litų) dydžio baudą išieškotojo asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ naudai už kiekvieną Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 4 d. nutarties ir antstolio A. S. 2013 m. vasario 18 d. patvarkymo Nr. S1-187786 neįvykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo 2013 m. kovo 8 d.

18Nutartis per 7 dienas nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai