Byla 2YT-26188-615/2019
Dėl eksperto nušalinimo; suinteresuoti asmenys: antstolė Neringa Bacevičienė, I. G., G. S., uždaroji akcinė bendrovė „Boslita ir Ko“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos stiklas“

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos O. G. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo; suinteresuoti asmenys: antstolė Neringa Bacevičienė, I. G., G. S., uždaroji akcinė bendrovė „Boslita ir Ko“, uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos stiklas“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja pareikė pareiškimą nušalinti uždarąją akcinę bendrovę (toliau – UAB) „Ober-Haus“ ir turto vertintoją D. B. nuo pakartotinės buto, esančio ( - ), ir garažo, esančio ( - ), ekspertizės atlikimo ir sustabdyti vykdymo veiksmus iki galutinio šio klausimo išnagrinėjimo. Skolininkė ne kartą bendravo su UAB „Oher-Haus“ atstovais dėl jai priklausančio nekilnojamojo turto vertinimo, liko nepatenkinta jų konsultacijomis. Skolininkės įsitikinimu, UAB „Ober-Haus“ turi išankstinę nuostatą dėl priklausančio nekilnojamojo turto ( - ), nes teikė dėl šio turto konsultacijas skolininkei. Skolininkė ginčija ir UAB „Ober-Haus“ turto vertintojo D. B. paskyrimą atlikti nekilnojamojo turto pakartotinę ekspertizę, nes nėra aiškūs ir objektyvūs kriterijai, kuriais remiantis ekspertizės paskyrimui buvo parinktas turto vertintojas. Antstolė nevykdė jokios objektyvios eksperto (ekspertinės įstaigos) atrinkimo procedūros, nebuvo organizuojamas nei konkursas, nei apklausa. Ekspertų paskyrimas galėjo būti naudingas kitoms vykdymo proceso šalims. Už ekspertizę į antstolio depozitinę sąskaitą tam tikras sumas turi sumokėti UAB „Boslita ir Ko“, UAB „Baltijos stiklas“ ir G. S.. Tai patvirtina, kad minėti asmenys galėjo turėti kontaktų su UAB „Ober-Haus“ derinant mokėtinas sumas. Antstolės patvarkyme Nr. S-1672 yra nenurodyta ekspertizės atlikimo kaina. Nėra sąžininga ir protinga skirti ekspertą, turto paslaugų kainos yra nežinomos (neatskleistos). Ekspertizės kaštų neatskleidimas verčia skolininkę galvoti, kad ekspertas (ekspertinė įstaiga) buvo parinkti neskaidriai. Skolininkė nesutinka mokėti už pakartotinę ekspertizę, nes skolininkė sutinka su ankstesnės turto vertintojos pateiktu turto įvertinimu.

5Antstolė Neringa Bacevičienė pareiškėjos pareiškimą tenkino iš dalies, prašymą dėl vertintojo nušalinimo atmetė, o pakartotinės ekspertizės atlikimą atidėjo iki teismas išspręs eksperto nušalinimo klausimą. Pareiškėjos pareiškimą antstolė perdavė teismui. Patvarkyme ji pažymėjo, kad pareiškėja nenurodė nei vieno iš eksperto nušalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 67 straipsnyje. Svarstant klausimą dėl ekspertų skyrimo buvo asmeniškai kalbėta tiek su pareiškėja, tiek su I. G., jie jokių pretenzijų nereiškė. Turto vertintojas buvo parinktas atsižvelgiant į profesionalumą, nešališkumą ir ilgametę darbo patirtį. Dėl pakartotinės ekspertizės kainos tartasi tiesiogiai su ekspertu. Ekspertas nurodė, kad ekspertizės kaina 250 Eur + PVM. Jokių įrodymų, verčiančių abejoti ekspertinės įstaigos ir jos turto vertintojų nešališkumu, pareiškėja nepateikė.

6Pareiškimas atmestinas.

7Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad antstolės Neringos Bacevičienės kontoroje vykdomi: 1) Kauno m. 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 išduotas vykdomasis pavedimas Nr. 799 dėl 729 351,89 Eur skolos su palūkanomis išieškojimo iš O. G. UAB „Boslita“ ir Ko naudai (Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-3020-800/2015, prievolė pripažinta bendra ir solidari O. G. ir I. G. turtinė prievolė, išduotas ir pateiktas vykdyti vykdomasis raštas); 2) Kauno m. 3-iojo notarų biuro 2013 m. vasario 4 d. išduotas vykdomasis pavedimas Nr. 801 dėl 226 145,43 Eur skolos su palūkanomis išieškojimo iš O. G., G. S. naudai (Kauno apylinkės teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. e2-14398-894/2018 prievolė pripažinta bendra ir solidari O. G. ir I. G. turtinė prievolė); 3) Kauno apylinkės teismo 2018 m. gegužės 30 d. išduotas vykdomasis raštas e2-l4398-894/2018 dėl pripažinimo O. G. prievolės UAB „Baltijos stiklas“, kurios dydis 15 899 566,08 Eur solidaria O. G. ir I. G. turtine prievole ir 31,00 Eur žyminio mokesčio išieškojimo iš I. G.. Vykdant priverstinį skolų išieškojimą, 2019 m. rugpjūčio 19 d. antstolės patvarkymu Nr. S-1609 paskirta pakartotinė ekspertizė O. G. ir I. G. priklausančių žemės sklypo, plotas 0,1287 ha, unikalus Nr. ( - ), pastato - gyvenamojo namo, bendras plotas 448,24 kv.m., unikalus Nr. ( - ), pastato - kiemo rūsys, užstatytas plotas 16 kv. m., unikalus Nr. ( - ), kiti statinių (inžinieriniai) - kiemo statiniai (tvora, kiemo aikštelė), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), rinkos vertei nustatyti (pagal I. G. pareikštą prieštaravimą). Pakartotinę ekspertizę pavesta atlikti UAB „Ober-Haus“ dirbantiems turto vertintojams.

8CPK 598 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad ekspertas turi nusišalinti, kai yra CPK 67 straipsnyje numatyti pagrindai. Pagal CPK 67 straipsnio 1 dalį, pagrindai ekspertui nušalinti yra nurodyti CPK 65 straipsnio 1 dalies 1-5 punktuose. Ekspertui pareikštas nušalinimas laikomas pagrįstu tuomet, kai egzistuoja aplinkybės, kurios leidžia pagrįstai abejoti eksperto nešališkumu ar suinteresuotumu bylos baigtimi, t. y. tais atvejais, kai ekspertas yra dalyvaujantis byloje asmuo ar su dalyvaujančiais byloje asmenimis yra susijęs tokiais teisiniais santykiais, dėl kurių bylos baigtis gali turėti įtakos jo teisėms ir pareigoms (CPK 65 straipsnio 1 dalies 1 punktas), kai ekspertas su byloje dalyvaujančiais asmenimis susijęs giminystės ar svainystės ryšiais (CPK 65 straipsnio 1 dalis 2 punktas), kai ekspertą su dalyvaujančiais byloje asmenimis sieja santuokos, globos ar rūpybos santykiai (CPK 65 straipsnio 1 dalis 3 punktas), kai ekspertas byloje yra ar buvo dalyvaujančių byloje asmenų atstovas (CPK 65 straipsnio 1 dalis 4 punktas), kai ekspertas pats, jo sutuoktinis (sugyventinis) arba jo artimieji giminaičiai yra tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti bylos baigtimi (CPK 65 straipsnio 1 dalis 5 punktas). Be to, ekspertas taip pat privalo nusišalinti ar turi būti nušalinamas tuo atveju, kai jis yra dėl tarnybos ar kitaip priklausomas bent nuo vienos iš šalių ar kitų dalyvaujančių byloje asmenų (CPK 67 straipsnio 2 dalis 1 punktas), bei tuo atveju, kai ekspertas atliko reviziją, auditą ar kitokį patikrinimą, kurio medžiaga buvo pagrindas bylai iškelti (CPK 67 straipsnio 2 dalis 2 punktas). Iš nurodyto teisinio reglamentavimo akivaizdu, kad įstatymas nustato baigtinį aplinkybių, dėl kurių ekspertas gali ir turi būti nušalintas, sąrašą. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl eksperto vykdymo procese nešališkumo ar suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais.

9Aplinkybė, kad skolininkė nesutinka mokėti už ekspertizę, yra nesusijusi su tuo, turi ar neturi būti šiuo atveju nušalinti ekspertai. Skolininkė nenurodė ir nepateikė jokių objektyvių duomenų, kad ekspertizės kaina bus nepagrįstai didelė. Antstolė savo patvarkyme nurodė, kad turto vertintojas D. B. elektroniniame laiške nurodė ekspertizės atliko kainą 250 Eur + PVM. Anksčiau kito eksperto atliktos to paties turto ekspertizės kaina 300 Eur. Jokių objektyvių duomenų, paneigiančių antstolės 2019 m. spalio 4 d. patvarkyme nurodytas aplinkybes, skolininkės pareiškime nėra, kadangi jame iš esmės dėstomos tiktai subjektyvios pačios skolininkės prielaidos. Tai, kad UAB „Ober-Haus“ turto vertintojų nuomonė galimai nesutapo su skolininkės nuomone dėl jos turto vertės taip pat negali sudaryti pagrindo nušalinti ekspertą, kadangi ekspertizė (turto vertinimas) turi būti atliekamas teisės aktų nustatyta tvarka, vadovaujantis patvirtintais turto vertinimo būdais ir metodikomis, o ne vadovaujantis subjektyvia suinteresuotų vykdymo proceso dalyvių nuomone. Skolininkės spėliojimai (skolininkė „įtaria“), kad išieškotojai galėjo konsultuotis su UAB „Ober-Haus“, taip pat yra išimtinai subjektyvūs ir pareiškime nėra pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis. Kartu pažymėtina ir tai, kad vykdymo proceso dalyviai pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą įmoka (turi įmokėti) teisės aktuose nustatyta tvarka ir teisės aktų reikalavimų vykdymas taip pat negali sudaryti pagrindo nušalinti ekspertą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškimas dėl UAB „Ober-Haus“ ir vertintojo D. B. nušalinimo atmestinas.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 65 straipsniu, 67 straipsniu, 290-292 straipsniais, 593-594 straipsniai, 598 straipsnis, 636 straipsnio 3 dalimi, 637 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11atmesti skolininkės O. G. pareiškimą nušalinti UAB „Ober-Haus“ ir turto vertintoją D. B. nuo pakartotinės nekilnojamojo turto, esančio ( - ), ekspertizės atlikimo.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai