Byla 2S-252-260/2013
Dėl nuomos sutarties Nr.89/S pripažinimo ilgalaike

1Kauno apygardos teismo teisėjas Raimondas Buzelis, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno advokatų kontoros atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutarties ir 2012 m. spalio 26 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-11336-775/2012 pagal ieškovės Kauno advokatų kontoros ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei dėl nuomos sutarties Nr.89/S pripažinimo ilgalaike ir

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Kauno advokatų kontora 2012-06-06 Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei, kuriuo prašė pripažinti 1997-04-15 su atsakove sudarytas sutartis Nr. 94/S ir 89/S ilgalaikėmis nuomos sutartimis bei pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-03-15 sprendimą Nr. T-131 „Dėl nuomos sutarčių su Kauno advokatų kontora nutraukimo“. 2012 m. spalio 22 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas, tenkindamas ieškovės 2012-09-05 prašymą, kuriuo atsisakyta nuo dalies ieškinio reikalavimų, civilinę bylą dalyje dėl 1997-04-15 nuomos sutarties Nr. 94/S dėl patalpų ( - ), Kaune pripažinimo ilgalaike nuomos sutartimi ir Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-03-15 sprendimo Nr. T-131 pripažinimo negaliojančiu bei panaikinimo, nutraukė. Byloje liko priimtas nagrinėti reikalavimas pripažinti 1997-04-15 su atsakove sudarytą sutartį Nr. 89/S ilgalaike nuomos sutartimi.

4II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

5Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 22 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovės Kauno advokatų kontoros ieškinio reikalavimą dėl 1997-04-15 nuomos sutarties Nr.89/S dėl patalpų ( - ), Kaune pripažinimo ilgalaike nuomos sutartimi nutraukė. Teismas nurodė, kad ieškovė Kauno advokatų kontora neturi juridinio asmens teisių, t.y. neturi civilinio procesinio teisnumo ir veiksnumo, todėl neturėjo teisės reikšti ieškinio. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 26 d. nutartimi ištaisė rašymo apsirikimus Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartyje. Teismas nustatė, kad 2012 m. spalio 22 d. nutarties motyvuojamojoje ir rezoliucinėje dalyje nebuvo įrašyta, kad atsisakius ieškovei dalies reikalavimų, byloje liko priimtas nagrinėti ne tik reikalavimas pripažinti 1997-04-15 su atsakove sudarytą sutartį Nr.89/S ilgalaike nuomos sutartimi, bet ir toje dalyje pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-03-15 sprendimą Nr.T-131 „Dėl nuomos sutarčių su Kauno advokatų kontora nutraukimo“, taip pat vietoj nuomojamų patalpų adreso ( - ), Kaunas, klaidingai nurodytas adresas ( - ), Kaune.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą motyvai

7Atskiruoju skundu (b.l. 139-140) ieškovė Kauno advokatų kontora prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį ir 2012 m. spalio 26 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Skunde nurodoma, kad Kauno advokatų kontora yra tinkama ieškovė, nes su ja buvo sudaryta nuomos sutartis. Tai pripažino atsakovė Kauno miesto savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl nuomos sutarties nutraukimo su Kauno advokatų kontora, tiek sudarydama nuomos sutartį su Kauno advokatų kontora. Pagal sudarytą nuomos sutartį Kauno advokatų kontora mokėjo mokesčius iš Kauno advokatų kontoros sąskaitos. Kauno advokatų kontora veikia pagal jungtinės veiklos sutartį, todėl turi teisę ginti savo teises. Kauno miesto LDŽ Vykdomojo Komiteto 1989-11-21 sprendimu patalpos ( - ) buvo paskirtos Vykdomojo Komiteto Kauno juridinei konsultacijai, t.y. asmeniui, kuris buvo juridinis asmuo. Kauno advokatų kontora yra ta pati Kauno juridinė konsultacija. Sudarant sutartį 1997 metais Kauno advokatų kontora buvo Lietuvos Advokatūros dalis, t.y. juridinis asmuo. Kauno miesto apylinkės teismas ieškovės Kauno advokatų kontoros ieškinį buvo priėmęs. Teismas turėjo teisę ne nutraukti bylą, o pakeisti pradinį ieškovą tinkamu pagal ieškovės prašymą. Ieškovei nebuvo pranešta apie bylos perdavimą kitam teisėjui, todėl ieškovė neturėjo galimybės pateikti prašymą, kuriame būtų nurodyti Kauno advokatų kontoros advokatai. Buvo pažeistos ieškovės teisės, neskiriant bylos į posėdį ir nesuteikiant galimybės Kauno advokatų kontoros advokatams dalyvauti posėdyje kaip ieškovams.

8Atsiliepime į atskirąjį skundą (b.l. 143-144) atsakovė Kauno miesto savivaldybė prašo ieškovės atskirąjį skundą atmesti, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį ir 2012 m. spalio 26 d. nutartį palikti nepakeistas. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-10-22 nutartimi nutraukęs civilinę bylą teisėtai ir pagrįstai vadovavosi CPK 293 straipsnio 1 punktu. Kauno apygardos teismas 2012-09-11 nutartyje civilinėje byloje Nr.2S-1843-22/2012 taip pat nurodė, kad Kauno advokatų kontora nėra juridinis asmuo, neturi civilinio procesinio teisnumo ir veiksnumo ir negali būti civilinių procesinių santykių subjektu, neturi CPK 42 straipsnyje išvardintų civilinių procesinių teisių, įskaitant teisės kreiptis į teismą su ieškiniu ir pan. Kad Kauno miesto savivaldybė nelaikė Kauno advokatų kontoros tinkamu civilinių teisinių santykių subjektu patvirtina ir byloje pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Turto skyriaus raštai, kuriais pranešimai dėl nuomos sutarties nutraukimo buvo pateikti kiekvienam iš Kauno advokatų kontoroje dirbančių advokatų bei advokatų padėjėjų atskirai. Atsakovė taip pat nurodė, kad Kauno advokatų kontoros atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012-10-22 ir 2012-10-26 nutarčių yra pateiktas praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą.

9IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

10Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. ir 2012 m. spalio 26 d. nutarčių tenkintinas.

11Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d. 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

12Apeliantas skundžia Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį, kuria civilinė byla nutraukta. Apelianto nuomone, civilinė byla neturėjo būti nutraukta, netinkamą ieškovą teismas turėjo pakeisti tinkamu.

13Teismas sutinka su apelianto nuomone. Pagal CPK 45 straipsnio, reglamentuojančio netinkamos šalies pakeitimą tinkama, 1 dalį teismas, bylos nagrinėjimo metu nustatęs, kad ieškinys pareikštas ne to asmens, kuriam priklauso reikalavimo teisė, arba ne tam asmeniui, kuris turi pagal ieškinį atsakyti, gali vienos iš šalių motyvuotu prašymu, nenutraukdamas bylos, pakeisti pradinį ieškovą arba atsakovą tinkamu ieškovu arba atsakovu. Jeigu ieškovas nesutinka, kad jis būtų pakeistas kitu asmeniu, tai šis asmuo gali įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus dėl ginčo dalyko. Apie tai teismas praneša šiam asmeniui (CPK 45 straipsnio 2 dalis).

14Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Kauno miesto apylinkės teismas pažeidė CPK 45 straipsnio nuostatas. 2012-07-23 parengiamojo teismo posėdžio metu atsakovė prašė teismo spręsti klausimą dėl ieškovo tinkamumo, ieškovė prašė Kauno advokatų kontoros advokatus įtraukti trečiaisiais asmenimis. Teismas įpareigojo ieškovę pateikti tikslų trečiųjų asmenų sąrašą (b.l. 93-94). 2012-08-06 teismui buvo pateiktas advokatų, dirbančių Kauno advokatų kontoroje, sąrašas (b.l. 107-108). Toliau byloje nebuvo sprendžiamas klausimas dėl netinkamo ieškovo pakeitimo tinkamu, nebuvo informuoti apie tai tretieji asmenys, kadangi perdavus bylą nagrinėti kitam teisėjui, Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartimi civilinė byla dalyje dėl 1997-04-15 sutarties Nr.89/S pripažinimo ilgalaike nuomos sutartimi, bei dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu ir panaikinimo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-03-15 sprendimo Nr.T-131 „Dėl nuomos sutarčių su Kauno advokatų kontora nutraukimo“, nutraukta. Apeliantas pagrįstai nurodė, jog buvo pažeistos ieškovės teisės, neskiriant bylos į posėdį ir nesuteikiant galimybės Kauno advokatų kontoros advokatams dalyvauti posėdyje kaip ieškovams.

15Konstatavus, jog civilinę bylą dalyje dėl 1997-04-15 sutarties Nr.89/S pripažinimo ilgalaike nuomos sutartimi, bei dalyje dėl pripažinimo negaliojančiu ir panaikinimo Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-03-15 sprendimo Nr.T-131 „Dėl nuomos sutarčių su Kauno advokatų kontora nutraukimo“ pirmosios instancijos teismas nutraukė nepagrįstai, naikintina Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartis ir civilinė byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Naikintina ir Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 26 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas ištaisė rašymo apsirikimus, nustatytus Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartyje.

16Atsakovės atsiliepime nurodytas argumentas, kad atskirasis skundas byloje pateiktas praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, nepagrįstas. Pagal byloje esančius duomenis apie procesinių dokumentų įteikimą (b.l.136 ir 137) Kauno advokatų kontorai Kauno miesto apylinkės teismo 2012-10-22 ir 2012-10-26 nutartys, buvo įteiktos 2012-10-31, atskirasis skundas teismui išsiųstas 2012-11-07, taigi skundas dėl šių nutarčių paduotas CPK 335 straipsnyje numatytu terminu.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies antru punktu,

Nutarė

18atskirąjį skundą tenkinti.

19Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 22 d. nutartį ir 2012 m. spalio 26 d. nutartį panaikinti, civilinę bylą perduoti nagrinėti Kauno miesto apylinkės teismui iš naujo.

Proceso dalyviai