Byla 2-42/2008
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą uždarosios akcinės bendrovės ,,Ju2“ bankroto byloje Nr. 2-2595-39/07

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens akcinės bendrovės ,,Klaipėdos kranai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą uždarosios akcinės bendrovės ,,Ju2“ bankroto byloje Nr. 2-2595-39/07.

Nustatė

2Ieškovas UAB „Erst-2“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Ju2“, dalyvaujant tretiesiems asmenims AB „Šiaulių kranai“, UAB „Vilniaus rentinys“, AB „Klaipėdos kranai“, UAB „Mūsų statyba“, VSDFV Vilniaus skyriui dėl bankroto bylos iškėlimo. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. spalio 25 d. nutartimi iškėlė UAB „Ju2“ bankroto bylą. Įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Bankroto administratorių biuras“ (administratoriaus įgaliotas asmuo - R. Kelpšas). Tretysis asmuo AB „Klaipėdos kranai“ 2007 m. lapkričio 14 d. kreipėsi į teismą su atskiruoju skundu dėl minėtos nutarties, nurodė, jog 2007 m. spalio 25 d. Vilniaus apygardos teismo nutartį gavo 2007 m. lapkričio 5 d., pateikė tai patvirtinančius įrodymus.

3Vilniaus apygardos teismas 2007 m. lapkričio 19 d. nutartimi trečiojo asmens AB „Klaipėdos kranai“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d nutarties atsisakė priimti. Nurodė, jog įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ), 10 straipsnio 13 dalyje nustatyta, jog nutartis iškelti bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jeigu ji nebuvo apskųsta. Vilniaus apygardos teismas pranešė byloje dalyvaujantiems asmenims, kad 2007 m. spalio 25 d. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas klausimas dėl bankroto bylos UAB „Ju2“ iškėlimo. Teismo nuomone, atskirajam skundui paduoti terminas baigėsi 2007 m. lapkričio 5 d., todėl trečiajam asmeniui AB „Klaipėdos kranai“ atskirąjį skundą teismui pateikus 2007 m. lapkričio 14 d. ir neprašant šio termino atnaujinti, teismas atsisakė atskirąjį skundą priimti praleidus nustatytą terminą šiam veiksmui atlikti.

4Atskiruoju skundu tretysis asmuo AB ,,Klaipėdos kranai“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti ir atnaujinti terminą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutarčiai apskųsti. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutartį gavo tik 2007 m. lapkričio 5 d., šioje nutartyje buvo nurodytas 10 dienų apskundimo terminas. Kadangi nutartis buvo priimta rašytinio proceso tvarka ir teismas nepaaiškino kokiu būdu byloje dalyvaujantys asmenys gali įgyvendinti teisę šią nutartį apskųsti, apeliantas laikė, kad minėtas terminas skaičiuojamas nuo įteikimo dienos (CPK 335 str.), todėl atskirasis skundas yra paduotas nepraleidus nutartyje nustatyto termino. Apeliantas atkreipė dėmesį, jog Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutartis jam buvo įteikta paskutinę atskirajam skundui paduoti nustatyto termino dieną, todėl neaišku, kaip apeliantas turėjo realizuoti teisę apskųsti šią nutartį. Dėl šios aplinkybės pirmosios instancijos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis naikintina kaip prieštaraujanti civilinio proceso keliamiems tikslams ir pažeidžianti kreditoriaus teises.

5Atskirasis skundas tenkintinas.

6CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti Lietuvos Respublikos įstatymai. Įmonių bankroto procesą (tame tarpe ir bankroto bylos iškėlimą, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ, kurio 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras.

7Proceso koncentracijos ir ekonomiškumo tikslais civilinio proceso įstatymas įvairiems procesiniams veiksmams atlikti nustato procesinius terminus. CPK 75 straipsnio pirmojoje dalyje nurodyta, kad teisė atlikti procesinius veiksmus išnyksta pasibaigus įstatymo nustatytam ar teismo paskirtam jiems atlikti terminui. Kaip ir bet kuri kita asmens procesinė teisė, taip ir teisė pareikšti atskirąjį skundą turi būti įgyvendinama laikantis tam tikros tvarkos. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamų teisės kreiptis į teismą, šiuo atveju, paduoti atskirąjį skundą, įgyvendinimo sąlygų. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 13 dalį nutartis iškelti bankroto bylą, priimta rašytinio proceso tvarka, įsiteisėja per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos, jei nebuvo apskųsta, t. y. nustatytas 10 dienų terminas atskirajam skundui pateikti. Jeigu atskirąjį skundą dalyvaujantis byloje asmuo pateikia jau pasibaigus šiam terminui, tai yra pagal CPK 75 straipsnio pirmąją dalį jau išnykus teisei atlikti tokį procesinį veiksmą, šis procesinis dokumentas grąžinamas jį padavusiam asmeniui. Tačiau asmenims, praleidusiems įstatymo nustatytą procesinį atskirojo skundo padavimo terminą, suteikiama galimybė ir procesinė teisė motyvuotai prašyti šį terminą atnaujinti. Teismas, CPK 78 straipsnyje nustatyta tvarka, turi teisę atnaujinti praleistą terminą, jeigu jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Taigi pagrindinė procesinio termino atnaujinimo sąlyga yra svarbios priežastys, dėl kurių dalyvaujantis byloje asmuo šį terminą praleido, ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas privalo spręsti, ar nurodytos priežastys dėl termino praleidimo yra pakankamai svarbios. Įstatymas nenumato, pagal kokius kriterijus priežastys, dėl kurių praleistas terminas, pripažįstamos svarbiomis, tai yra teismo diskrecijos teisė. Dėl to procesinio termino atnaujinimo klausimą nagrinėjantis teismas privalo tirti asmens, suinteresuoto termino atnaujinimu, nurodytų aplinkybių visetą ir įvertinti jų svarbą.

8Iš bylos duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutartis iškelti UAB ,,Ju2“ bankroto bylą priimta rašytinio proceso tvarka. Terminas pateikti atskirąjį skundą, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, baigėsi 2007 m. lapkričio 5 d. Apeliantas atskirąjį skundą teismui įteikė 2007 m. lapkričio 14 d. (b. l. 29), t. y. praleidęs įstatymo nustatytą 10 dienų terminą atskirajam skundui paduoti ir neprašė atnaujinti praleisto termino. Pažymėtina, kad priimdamas šią teismo nutartį teismas nurodė, jog ji gali būti atskiruoju skundu skundžiama per dešimt dienų. Atsižvelgdamas į šį teismo nurodymą bei CPK 335 straipsnyje esančią nuostatą, numatančią atskirojo skundo padavimą dėl rašytinio proceso tvarka priimtos nutarties apskundimo nuo jos įteikimo, apeliantas apeliacijos teisę realizavo per devynias dienas (2007 m. spalio 25 d. nutartis jam buvo įteikta 2007 m. lapkričio 5 d. (b. l. 42-43), o skundą dėl jos atsakovas padavė 2007 m. lapkričio 14 d.).

9Kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas 2007 m. spalio 25 d. nutarties rezoliucinėje dalyje nurodydamas dešimties dienų terminą, tačiau neišaiškindamas nuo kada jis turėjo būti skaičiuojamas, galėjo suklaidinti apeliantą bei sąlygoti įstatymo nustatyto procesinio termino praleidimą. Be to, iš bylos medžiagos matyti, jog teismas skundžiamą nutartį išsiuntė tik 2005 m. spalio 31 d., t. y. praleidęs 292 straipsnio nustatytą trijų dienų terminą. Taigi išdėstytos aplinkybės patvirtina, jog nėra pagrindo spręsti, kad apeliantas piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis. Todėl neturėtų būti užkertamas kelias realizuoti teisę apskųsti galimai nepagrįstą nutartį bei teisės būti išklausytam principą (CPK 2, 6, 17 str.).

10Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes teisėjų kolegija daro išvadą, jog procesinis terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, tai yra ilgo laikotarpio, per kurį jam nebuvo įteikta Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutartis. Šios aplinkybės sudaro pagrindą tenkinti šį atskirąjį skundą ir atnaujinti terminą 2007 m. spalio 25 d. nutarčiai apskųsti (CPK 185 str.).

11Remdamasi aukščiau nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija skundžiamą teismo nutartį panaikina, atnaujina trečiojo asmens AB ,,Klaipėdos kranai“ praleistą terminą atskirajam skundui paduoti ir nagrinėjamą civilinę bylą su šiuo atskiruoju skundu perduoda Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui (CPK 307 str. 2 d., 338 str.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2007 m. lapkričio 19 d. nutartį panaikinti.

14Atnaujinti trečiajam asmeniui AB ,,Klaipėdos kranai“ praleistą terminą atskirajam skundui dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutarties paduoti.

15Civilinę bylą su trečiojo asmens AB ,,Klaipėdos kranai“ atskiruoju skundu dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. spalio 25 d. nutarties perduoti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

Proceso dalyviai
Ryšiai