Byla 2-798-267/2008
Dėl avanso, baudos, skolos, procesiniu palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo, n u s t a t e :

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus teiseja Danute Burbuliene, dokumentinio proceso tvarka, išnagrinejusi ieškovo uždarosios akcines bendroves „NCC Titanas“ (buveine – Žalgirio g. 8, Šiauliai, imones kodas 144558926, atsiskaitomoji saskaita ( - )) ieškini atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Redona“ (buveine – Savanoriu pr. 180-20, Vilnius, imones kodas 123260595, atsiskaitomoji saskaita ( - )) del avanso, baudos, skolos, procesiniu palukanu, bylinejimosi išlaidu priteisimo, n u s t a t e :

2Ieškovas UAB „NCC Titanas“ prašo priteisti iš atsakovo UAB „Redona“ 53682,02 Lt avansa, 49347,16 Lt bauda, 5163,87 skola, 6 procentus metiniu palukanu nuo 108193,05 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, bylinejimosi išlaidas, kurias sudaro 1972 Lt žyminis mokestis ir 2478 Lt išlaidos advokato pagalbai apmoketi. Byla prašo nagrineti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Iš teismui pateiktu dokumentu matyti, kad ieškovas su atsakovu 2008 m. birželio 17 d. pasiraše subrangos sutarti Nr. 32/08-S, pagal kuria atsakovas isipareigojo atlikti sienu ir lubu išlyginimo, glaistymo, dažymo, hidroizoliacines dangos užtepimo, sienu ir grindu plyteliu klijavimo, angokaisciu formavimo darbus gyvenamuosiuose namuose, adresu Kapsu g. 9, 9a, Palangoje, o ieškovas isipareigojo per 10 dienu po sutarties pasirašymo sumoketi atsakovui 20 proc. dydžio avansa nuo sutarties darbu kainos, t.y. nuo 244319 Lt, medžiagu pirkimui, sudaryti rangovui butinas statybos darbus atlikti salygas, priimti darbu rezultata ir sumoketi sutartyje nustatyta kaina. Ieškovas savo isipareigojimus vykde laiku ir tinkamai, pagal sutarties III.1 p. itvirtintas salygas 2008 m. birželio 18 d. mokejimo nurodymu Nr. 1258 sumokejo atsakovui sutarta avansa, t.y. 48863,80 Lt. Pagal sutarties IV.1 p. atsakovas privalejo pradeti darbus po sutarties pasirašymo, o juos baigti 2008 m. liepos 24 d. Atsakovas darbu atliko už 14985,06 Lt, taciau toliau darbu netese, darbu nepridave. Ieškovas 2008-08-06 raštu Nr. 610 pareikalavo atsakova priduoti atliktus darbus, nurodydamas, kad neatlikus darbu per sutarties IV. 1 p. nustatyta termina ir ju nepridavus, ieškovas, vadovaudamasis sutarties VII. 8 p. nuo 2008-08-13 nutraukia subrangos sutarti. Vadovaudamasis sutarties VIII.2.3. p. ieškovas pareikalavo sumoketi 10 proc. dydžio bauda nuo neatliktu darbu vertes. Atsakovas i mineta rašta atsakymo nepateike, darbu neatliko, nepridave, baudos nesumokejo. Ieškovas 2008-10-08 raštu nurode, kad buvo organizuotas atliktu darbu priemimas – perdavimas, o atsakovas paprašytas iki 2008-10-14 pasirašyti pateikiamus atliktu darbu aktus ir juos gražinti ieškovui. Atsakovas per nustatyta termina aktu nepasiraše, todel ieškovas vienašališkai pasiraše atliktu darbu priemimo – perdavimo akta. Ieškovas 2008-10-08 pranešimu iskaite atliktu darbu 14985,06 Lt suma ir išskaiciavo iš atsakovui pervesto avanso. Tokiu budu atsakovas pagal 2008-06-18 subrangos sutarti Nr. 32/08-S yra skolingas ieškovui 33878,74 Lt avanso ir 22933,40 Lt baudos.

5Ieškovas su atsakovu 2008 m. birželio 27 d. pasiraše subrangos sutarti Nr. 39/08-S, pagal kuria atsakovas isipareigojo atlikti statybos darbus, išvardintus sutartyje, objekte Šilutes Vyduno gimnazijoje, adresu Algimanto al. 3 , Šiluteje, o ieškovas isipareigojo per 5 dienas po sutarties pasirašymo sumoketi atsakovui 10 proc. dydžio avansa nuo sutarties darbu kainos, t.y. nuo 271482,60 Lt, medžiagu pirkimui, sudaryti rangovui butinas statybos darbus atlikti salygas, priimti darbu rezultata ir sumoketi sutartyje nustatyta kaina. Ieškovas savo isipareigojimus vykde laiku ir tinkamai, pagal sutarties III.1 p. itvirtintas salygas 2008 m. liepos 4 d. mokejimo nurodymu Nr. 1405 sumokejo atsakovui sutarta avansa, t.y. 27148,26 Lt. Pagal sutarties IV.1 p. atsakovas privalejo pradeti darbus po sutarties pasirašymo, o juos baigti 2008 m. rugpjucio 10 d. Atsakovas darbu atliko už 7344,98 Lt, taciau toliau darbu netese, darbu nepridave. Ieškovas 2008-08-04 raštu Nr. 606 pareikalavo atsakova priduoti atliktus darbus, nurodydamas, kad neatlikus darbu per sutarties IV. 1 p. nustatyta termina ir ju nepridavus, ieškovas, vadovaudamasis sutarties VII. 8. p. nuo 2008-08-12 nutraukia subrangos sutarti. Vadovaudamasis sutarties VII.8.6. p. ieškovas pareikalavo sumoketi 10 proc. dydžio bauda nuo neatliktu darbu vertes ir atlyginti ieškovo turetas išlaidas ir nuostolius. Atsakovas i mineta rašta atsakymo nepateike, darbu neatliko, nepridave, baudos nesumokejo. Ieškovas 2008-10-08 raštu nurode, kad buvo organizuotas atliktu darbu priemimas – perdavimas, o atsakovas paprašytas iki 2008-10-14 pasirašyti pateikiamus atliktu darbu aktus ir juos gražinti ieškovui. Atsakovas per nustatyta termina aktu nepasiraše, todel ieškovas vienašališkai pasiraše atliktu darbu priemimo – perdavimo akta. Ieškovas 2008-10-08 pranešimu iskaite atliktu darbu 7344,98 Lt suma ir išskaiciavo iš atsakovui pervesto avanso. Tokiu budu atsakovas pagal 2008-06-27 subrangos sutarti Nr. 39/08-S yra skolingas ieškovui 19803,28 Lt avanso ir 26413,76 Lt baudos.

6Atsakovas 2008-07-31 pagal PVM saskaita – faktura Nr. 0800145 iš ieškovo pirko medžiagas darbams atlikti. Saskaitoje nurodytas terminas atsiskaityti iki 2008 m. rugpjucio 30 d., taciau atsakovas saskaitos iki nurodyto termino neapmokejo ir liko skolingas ieškovui 5163,87 Lt.

7Prievoles turi buti vykdomos tinkamai, sažiningai, nustatytais terminais pagal istatymu ir sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievoles nevykdymas, iskaitant ivykdymo termino praleidima, laikomas sutarties nevykdymu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.), todel iš atsakovo ieškovui priteistina 53682,02 Lt sumoketas avansas, 49347,16 Lt bauda, 5163,87 Lt skola. Atsakovas privalo moketi ieškovui 6 proc. metines palukanas už teismo priteista 108193,05 Lt suma nuo bylos iškelimo teisme dienos 2008-11-05 iki visiško teismo sprendimo ivykdymo (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.). Kadangi ieškinys tenkintinas, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinejimosi išlaidos. Ieškovas yra sumokejes 1972 Lt žyminio mokescio, taciau, vadovaujantis LR CPK 80 str. 1 d. 4 p., dokumentinio proceso tvarka nagrinejamose bylose yra mokama puse sumos, moketinos už ieškini, todel iš atsakovo ieškovui priteistinos 4059,93 Lt bylinejimosi išlaidos, kurias sudaro 1581,93 Lt žyminis mokestis ir 2478 Lt išlaidos advokato pagalbai apmoketi (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 80 str., 88 str., 93 str. 1 d.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 262 str. 1 d., 263 str., 427str., 428 str. teismas,

Nutarė

9Ieškini patenkinti.

10Priteisti iš atsakovo uždarosios akcines bendroves „Redona“ ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „NCC Titanas“ 53682,02 Lt (penkiasdešimt tris tukstancius šešis šimtus aštuoniasdešimt du litus, 02 ct) avanso, 49347,16 Lt (keturiasdešimt devynis tukstancius tris šimtus keturiasdešimt septynis litus, 16 ct) baudos, 5163,87 Lt (penkis tukstancius viena šimta šešiasdešimt tris litus, 87 ct) skolos, 6 (šešis) procentus metiniu palukanu nuo priteistos 108193,05 Lt sumos nuo bylos iškelimo teisme 2008-11-05 dienos iki visiško teismo sprendimo ivykdymo, 4059,93 Lt (keturis tukstancius penkiasdešimt devynis litus, 93 ct) bylinejimosi išlaidu, kurias sudaro 1581,93 Lt žyminis mokestis ir 2478 Lt išlaidos advokato pagalbai apmoketi.

11Atsakovas per 20 (dvidešimt) dienu nuo sprendimo iteikimo privalo ivykdyti sprendima arba Šiauliu apygardos teismui pateikti motyvuotus prieštaravimus.

12Jeigu per 20 dienu nuo sprendimo iteikimo dienos prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas isiteises ir jo pagrindu ieškovui gali buti išduotas vykdomasis raštas.

13Preliminarus sprendimas apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai