Byla 2-50-913/2016
Dėl skolos priteisimo

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta Gasparavičienė, sekretoriaujant Annai Didžgalvienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Artezija“ atstovui K. T., atsakovo UAB „Neidas“ atstovui D. D., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Artezija“ ieškinį atsakovui UAB „Neidas“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Artezija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Neidas“, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 3872,00 Eur sumą pagal PVM sąskaitą – faktūrą ART Nr. 1213, 9,46 Eur delspinigių, šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje ieškovas nurodė, kad 2015-08-12 UAB „Neidas“ sudarė su UAB „Artezija“ rangos sutartį Nr. 2015.08.12. Atsakovas kreipėsi į ieškovą dėl vandens gręžinio remonto darbų atlikimo su naujos vandens tiekimo sistemos įrengimu adresu ( - ) Atsakovas įsipareigojo priimti ieškovo darbus, pasirašyti atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą ir sumokėti pagal išrašytą PVM sąskaitą – faktūrą per 5 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo dienos. Ieškovas įsipareigojo atlikti artezinio gręžinio remonto darbus iki sutartyje nustatyto termino. Ieškovas laiku atliko visus sutartyje numatytus darbus: gręžinio atplovimo darbus, vandens pakėlimo įrangos sumontavimą. Sutarties objekto suma 3509,00 Eur. Vykdant savo įsipareigojimus, ieškovas privalėjo atlikti papildomus darbus, kurie nebuvo aptarti sutartyje, t.y. seno siurblio išmontavimas bei papildomos jungties montavimas, prijungiant prie atvestos trasos. Papildomi darbai atsirado ne dėl ieškovo neįžvalgumo, o dėl atsakovo neteisingos informacijos pateikimo sutarties pasirašymo bei darbų metu. Atvykus į objektą paaiškėjo, kad gręžinyje yra neišmontuotas senas giluminis siurblys. Ieškovas informavo atsakovą, kad jis privalo išmontuoti siurblį arba tai gali atlikti ieškovas už 250,00 Eur plius PVM mokestį. Atsakovas žodžiu sutiko, kad už papildomą mokestį ieškovas išmontuos esamą siurblį. Be to, atsakovas suklaidino ieškovą apie vandens tiekimo trasos diametrą nuo pastato iki gręžinio. Atsakovas teigė, kad trasa bus sumontuota d50 mm. Atvykus paleisti siurblio paaiškėjo, kad atsakovas paklojo ne d50 mm vandens tiekimo trasą, kaip buvo įsipareigojusi, o d40 mm trasą. To pasekoje ieškovas negalėjo paleisti siurblio, nes buvo pasiruošta d50 mm trasos montavimui. Ieškovas papildomai vyko į objektą, kuriame pristatė naujas medžiagas. Dėl to buvo patirtos laiko sąnaudos, medžiagų kaštai, - kas nebuvo numatyta pasirašant sutartį. Todėl akte ieškovas papildomai pateikė darbų už 363,00 Eur įskaitant PVM pagal sutarties 3.2. punktą „sąskaitoje ir akte nurodomos faktiškai sunaudotos medžiagos ir atlikti darbai“. Darbai buvo atlikti laiku, kokybiškai, priduoti ir priimti pasirašant 2015-08-27 vandens tiekimo sistemos sumontavimo perdavimo – priėmimo aktą. Aktas pasirašytas direktoriaus D. D.. Akte jokių pretenzijų ar trūkumų atsakovas nepareiškė, jokios žymos jame neįrašė. 2015-09-03 elektroniniu paštu UAB „Artezija“ išsiuntė atliktų darbų aktą, kuriame buvo detaliai išdėstyti atlikti darbai bei sunaudotos medžiagos. Buvo prašoma susipažinti ir informuoti, ar galima pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą. Į šį prašymą atsakovas nepateikė jokio atsakymo, sutikimo ar pretenzijos. 2015-09-15 ieškovas pakartotinai išsiuntė prašymą atsakovui apie 2015-09-14 PVM sąskaitos faktūros ART Nr. 1213 ir atliktų darbų akto NR. 2015/09/03 išsiuntimą registruotu paštu. Buvo prašoma pasirašyti ir atsiųsti dokumentus ieškovui bei atsiskaityti už atliktus darbus. Atsakovas jokio atsakymo, jokių sutikimo ar nesutikimo motyvų nepateikė į siųstą raštą registruotu paštu. Nesulaukus jokio grįžtamojo ryšio, 2015-10-16 ieškovas išsiuntė atsakovui raginimo raštą dėl apmokėjimo už darbus dėl susidariusios skolos. Atsakovas įsipareigojo priimti rangovo atliktus darbus ir pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą pagal rangos sutarties 6.1 punktą. Pagal sutarties 6.2 punktą, atsakovas privalėjo per 2 dienas raštu akte nurodyti nesutikimo priežastis. Abiejų punktų atsakovas neįvykdė. Todėl pagal 6.2 punktą, ieškovas gali laikyti aktą vienašališkai galiojančiu. Remiantis sutarties 7.2 punktu, atsakovas įsipareigojo sumokėti 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną nuo PVM sąskaitos faktūros išrašymo dienos. Atsiskaityti atsakovas vėluoja 43 dienas, todėl delspinigiai sudaro 9,46 Eur.

3Atsakovas UAB „Neidas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad atsakovas neprieštarauja ieškinio daliai, lygiai 3509,00 Eur, t.y. sumai, kuri buvo suderėta, 2015 m. rugpjūčio 12 d. Rangos sutartimi Nr. 2015/08/12. Remiantis šios sutarties 2.1. ir 2.2. punktais, ieškovas įsipareigojo atlikti vandens gręžinio remonto darbus su naujos vandens tiekimo sistemos įrengimu. Atsakovas nesutinka su 2015 m. rugsėjo 3 d. Atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto Nr. 2015/09/03 pirmoje ir ketvirtoje eilutėse nustatyta suma, t.y. 363 Eur įskaitant PVM. Atsakovas nurodo, kad 2015 m. rugpjūčio 27 d. šalys pasirašė vandens tiekimo sistemos sumontavimo perdavimo – priėmimo aktą, kuriame buvo išvardyti atlikti darbai. Kita vertus, jau 2015 m. rugsėjo 3 d. ieškovas surašė Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2015/09/03, kuriame nurodyta, kad be suderėtų darbų ir atlyginimo už juos, bendrovei papildomai yra priskaičiuota 302,5 Eur įskaitant PVM už seno siurblio išmontavimą bei 60,5 Eur įskaitant PVM už papildomos jungties montavimą, prijungiant prie atvestos trasos. Atsakovas neneigia, kad atliktų darbų akto Nr. 2015/09/03 nepasirašė bei nepateikė dėl jo prieštaravimų raštu. Tačiau atsakovas atsakingai pareiškia, kad dėl šio akto du kartus skambino telefonu ieškovui ir bandė susitarti, jog kaip ieškovas teigia, atlikti papildomi darbai nebūtų apmokestinami, tačiau pastarasis dėl to net nesistengė tartis. Atsakovas nesutinka, kad turi mokėti už darbus, kurie jau privalėjo būti įtraukti į sutarties kainą jos pasirašymo metu. Atsakovas pažymi, kad ieškovas klaidina teismą dėl papildomų darbų atlikimo būtinumo, teigdamas, kad sutarties pasirašymo ir darbų atlikimo metu atsakovas pateikė neteisingą informaciją, būtent neinformavo ieškovo, kad gręžinyje yra neišmontuotas senas giluminis siurblys, taip pat jį suklaidino ir dėl vandens tiekimo trasos diametro nuo pastato iki gręžinio. Atsakovas su tokiais argumentais nesutinka, kadangi ieškovas prieš pasirašydamas sutartį ir siūlydamas reikalingus atlikti darbus bei jų kainą ne vieną kartą buvo atvykęs į darbų atlikimo vietą. Atsakovas teigia, kad ieškovas žinojo, kokio galutinio rezultato siekia atsakovas, t.y. turėti veikiančią vandens tiekimo sistemą, ir kaip savo srities profesionalas sprendė, kokius darbus būtina atlikti, to rezultato siekiant. Visa tai įvertinus, ieškovas nustatė ir tų darbų atlikimo kainą, t.y. už visus būtinus atlikti darbus suderėjo sumą, lygią 3509,00 Eur, įskaitant PVM. Būtent dėl šios priežasties atsakovas tvirtina, kad ieškovas nepagrįstai apmokestino seno siurblio išmontavimo bei papildomos jungties montavimo darbus, juos įvardindamas kaip papildomus ir neaptartus sutarties pasirašymo metu. Akivaizdu, kad jau prieš sutarties pasirašymą buvo aišku, kokius ir kokiu mastu darbus reikės atlikti, kad būtų pasiektas atsakovui reikiamas rezultatas – turėti veikiančią vandens tiekimo sistemą. Apie papildomus mokesčius nei žodžiu, nei raštu tartasi nebuvo. Todėl atsižvelgiant į tai, kad išdėstyta, atsakovas teismo prašo netenkinti ieškovo prašymo skolos dalyje už seno siurblio išmontavimo bei papildomos jungties montavimo darbus, t.y. ieškinio daliai, lygiai 363 Eur. Su likusia ieškinio suma atsakovas sutinka bei ją jau yra apmokėjęs.

4Ieškovas UAB „Artezija“ pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovo atsiliepimą, kuriuose nurodė, kad tik po ieškinio pateikimo teismui atsakovas sutiko su ieškinio dalimi, t.y. sumokėjo 3509,00 Eur pagal rangos sutartį, o ne pagal pateiktą atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą. Ieškovas pažymi, kad faktiškai atliktų darbų kiekiai buvo papildomai atlikti po rangos sutarties pasirašymo. Atsakovas nepateikė ieškovui išsamios informacijos apie paslėptus darbus, t.y. apie seno giluminio siurblio buvimą gręžinyje, kuris uždengtas metaliniu dangčiu ir to neįmanoma įvertinti rankiniu būdu. Ieškovas jokiais būdais negalėjo šių paslėptų darbų įvertinti iki sutarties pasirašymo dienos, nes atsakovas apie tai neinformavo. Pradėjus darbus, ieškovas pastebėjo, kad reikia papildomai išmontuoti siurblį už papildomus kaštus, t.y. 250,00 Eur plius PVM. Apie tai buvo informuotas atsakovas telefonu. Dėl šių darbų atsakovas ne iš karto pateikė atsakymą, prašė laiko, bandė rasti techniką ir savomis jėgomis išmontuoti siurblį. Po maždaug savaitės, ieškovas vėl kreipėsi į atsakovą pasiteirauti dėl papildomų darbų atlikimo. Kadangi atsakovui buvo labai svarbu kuo skubiau sutvarkyti gręžinio vandens tiekimą, jis nusprendė ir patvirtino žodžiu, telefonu, kad tinka paslaugų kaina. Šio susitarimo ieškovas nepatvirtino priedu prie sutarties, nes buvo kalbama geranoriškai, su abipusiu šalių pasitikėjimu, todėl nekilo jokios abejonės dėl papildomų kaštų padengimo. Atsakovas neteisingai argumentuoja teismui, kad ieškovas neva klaidina teismą dėl papildomų darbų būtinumo, nes ieškovas, anot atsakovo, buvo kelis kartus nuvykęs į objektą prieš pasirašant sutartį. Iš tiesų, ieškovas buvo nuvykęs į objektą tik vieną kartą iki sutarties pasirašymo, kurio metu buvo nustatytos technikos privažiavimo sąlygos prie gręžinio dėl jo atplovimo darbų bei atstumo iki gręžinio. Atsakovas neinformavo apie situaciją gręžinyje ir neužsakė seno giluminio siurblio išmontavimo darbų. To pasekoje, rangos sutartyje šie darbai nebuvo numatyti. Todėl atsakovo teiginys, kad „ieškovas nustatė ir tų darbų atlikimo kainą, t.y. už visus būtinus atlikti darbus suderėjo sumą, lygią 3509,00 Eur, įskaitant PVM“ yra ydingas. Pabrėžtina, kad rangos sutartyje yra aiškiai išvardintos sutarties dalyko dalys, t.y. „1) gręžinio atplovimo darbai. Kaina 900,00 Eur plius PVM, 2) vandens pakėlimo įrangos sumontavimas <...>. Kaina 2000,00 Eur plius PVM“. Sutartyje aiškiai matyti, kad senojo siurblio išmontavimo darbai nebuvo numatyti. Pažymėtina, kad sutarties 3.2 p. nurodyta, kad sąskaitoje ir akte nurodomos faktiškai sunaudotos medžiagos ir atlikti darbai. Atsakovas su šiuo punktu yra susipažinęs ir tai patvirtinęs savo parašu. Todėl natūralu, kad atlikti darbai nurodomi akte. Kadangi atsakovas tą aktą priėmė, nepateikė jokių atsisakymo motyvų, todėl nepasirašytas akta laikomas galiojančiu. Iš atsakovo pateiktų argumentų galima įžvelgti atsakovo vengimą prisiimti atsakomybę dėl papildomų darbų atlikimo abipusiu susitarimu, kas dėl pasitikėjimo kita šalimi, nebuvo patvirtinta priedu prie sutarties. Darbus ieškovas atliko operatyviai, savo lėšomis, be avanso, nes atsakovui buvo reikalingas skubus vandens tiekimas. Todėl nepaisydamas savo interesų, ieškovas pasitikėjo ir atliko visus reikalingus darbus kliento labui. Pabrėžia, kad atsakovas nereiškė pretenzijų dėl darbų apimčių ar kokybės po darbų atlikimo bei akto pateikimo. Atsakovas pradėjo reikšti pretenzijas tik atsiliepime į ieškinį.

5Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas direktorius K. T. paprašė prijungti prie bylos skambučių išklotines bei nurodė, kad pagal skambučius matosi, kad užsakovas buvo informuotas apie tai, kas objekte buvo aptikta ir kad užsakovas žinojo apie tai, kad reikia demontuoti seną siurblį ir kiek tai gali kainuoti. Atsakovas iš pradžių sakė, kad pats susiras kas jam iškels seną siurblį, bet vėliau atsakovas sutiko su ieškovo nurodytais papildomais darbais. Tų darbų raštiškai jie neįformino, nes buvo bendraujama geranoriškai, todėl jie pasikliaudami užsakovo geranoriškumu atliko darbus ir vėliau sąskaitą pateikė užsakovui. Dėl to, kad sutarties apimtyje turėjo būti atlikti tie papildomi darbai, atsakovas turėjo pareikšti pretenziją gavęs atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą, bet atsakovas pretenzijos nepareiškė taip sutikdamas su tais darbais. Ieškovas buvo atvykęs pagal užsakovo iškvietimą anksčiau, jų buvo prašoma atgaivinti seną gręžinį. Seną gręžinį reikia būtinai atplauti, ieškovo žmonės buvo atvažiavę pažiūrėti ar galima prie gręžinio privažiuoti. Ieškovo žmonės nustatė, kad galima privažiuoti prie gręžinio, kokių instrumentų gali reikėti ir pan. Kai po sutarties pasirašymo brigada nuvyko į objektą, buvo nuimti metaliniai dangčiai ir buvo pastebėta, kad yra senas siurblys. Tam, kad jį išimti buvo reikalinga speciali technika, tada ir buvo informuotas užsakovas, pasakant jam, kad reikia specialios technikos, kurios kaina apie 250 eurų. Žiūrint iš šios dienos perspektyvos, ieškovas būtų raštu informavęs užsakovą ir laukęs jo veiksmų, bet kadangi užsakovas prašė atlikti darbus labai greitai, todėl jie atliko tuos darbus be jokių dokumentų suforminimo. Užsakovas sutiko su jų nurodyta kaina. Detalios sąmatos nebuvo prie sutarties pridėta, todėl sutartyje ir buvo išskaidyta kaina, kad matytųsi kokie darbai pagal tą sutartį turi būti atlikti. Papildomi darbai su užsakovu buvo derinami telefonu. Atlikus darbus atsakovui buvo pateikti atliktų darbų aktai, atsakovo atstovas tuos aktus buvo pasirašęs, vėliau el. paštu buvo išsiųsti atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktai ir sąskaita. Atsakovas nieko neatsakė, jam buvo išsiųstas raginimas, bet vėl nebuvo jokios reakcijos, tada buvo išsiųsta registruotu paštu atsakovui pretenzija ir sąskaita. Iš dalies sąskaita buvo apmokėta tada, kai atsakovas gavo dokumentus iš teismo.

6Kadangi atsakovas, iškėlus civilinę bylą, sumokėjo ieškovui 3509,00 Eur, todėl ieškovas šioje dalyje sumažino ieškinio reikalavimus ir prašė priteisti likusią nesumokėtą skolos 363,00 Eur sumą iš atsakovo.

7Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Neidas“ atstovas direktorius D. D. paaiškino, kad su ieškovo reikalavimu nesutinka. Nurodė, jog lygiai tiek pat daug skambučių buvo ir iki sutarties pasirašymo, nei po sutarties. Ieškovo specialistas buvo du kartus atvykęs į vietą, buvo įlipęs į šachtą, išanalizavo situaciją. Iš pradžių siūlė gal naują gręžinį daryti, gal šitą rekonstruoti. Jie yra profesionalai, todėl atsakovas nesigilino į kai kurias abstrakčias nuostatas. Prasidėjo darbai, sutartis buvo pasirašyta elektroniniu paštu. Paaiškėjo, kad gręžinys yra pakankamai gero stovio tik reikia atlikti praplovimą. Iš pradžių buvo susitarta dėl platesnės darbų apimties, bet vėliau to buvo atsisakyta. Su pareiktu ieškiniu visai nesutinka, nes UAB „Artezija“ turėjo padaryti šituos darbus įvertinusi visą situaciją. Atsakovas nesutinka su tuo, kad ieškovui pradėjus darbus buvo nustatyta, jog gręžinyje yra senas siurblys, kurį reikia išmontuoti, ir kad tik pradėjus darbus ieškovas apie tai informavo atsakovą, kadangi ieškovui visa tai buvo žinoma iš informacinės sistemos iki sutarties pasirašymo. Ieškovo darbuotojas telefonu informavo ieškovo direktorių apie visą gręžinio būklę. Atsakovui reikėjo, kad jam veiktų gręžinys. Sutartyje buvo numatyti atplovimo darbai, todėl natūralu, jog negalima gręžinio atplauti prieš tai neišmontavus seno siurblio. Dėl to, kad atsakovas neatskleidė visos informacijos apie paslėptus darbus, t.y. apie seno siurblio buvimą gręžinyje, atsakovo atstovas nurodė, jog ieškovo darbuotojas labai išsamiai įvertino visą situaciją, ir tai nėra paslėptas dalykas, jis ten yra fiziškai. Jų darbuotojui buvo suteiktos visos galimybės įvertinti gręžinį įlipus į šachtą. Atsakovas neieškojo jokios technikos tam, kad seną siurblį išmontuoti savo jėgomis. Atsakovo tikslas buvo turėti kuo greičiau veikiantį gręžinį ir tokio prašymo tikrai nebuvo. Apie papildomus darbus atsakovas su ieškovu iš viso nekalbėjo, jis tik gavęs aktą ir sąskaitą pamatė, jog yra atlikti kažkokie papildomi darbai. Bendravimas buvo geranoriškas, atsakovas tikėjosi, kad UAB „Artezija“ kaip profesionali įmonė gerai atliks darbus. Atsakovas atliktų darbų priėmimo – perdavimo akto nepasirašė. Atsakovas iš pradžių pasirašė vieną dokumentą dėl įrangos sumontavimo. Atliktų darbų priėmimo - perdavimo akto atsakovas nepasirašė dėl to, kad netenkino vandens kokybė ir dėl to, jog nesutiko su papildomais darbais, nurodytais akte. Pretenziją ieškovui atsakovas reiškė žodžiu ir elektroniniu paštu, prašė lokalinių sąmatų, bet jų negavo. Atsakovas turėjo pasitelkti trečiuosius asmenis, kad užbaigti tą gręžinį. Mokėjimo nevykdė ieškovui. Sumokėjo tik kai buvo gauti dokumentai iš teismo, nes sutartis yra pasirašyta.

8Ieškinys atmestinas.

9Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17 str., 178 str. šalys, laikydamosi rungimosi ir lygiateisiškumo principų turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus. Teismo funkcija įrodinėjimo procese pasireiškia tuo, kad jis tiria ir vertina šalių pateiktus įrodymus ir jų pagrindu daro išvadą apie įrodinėjimo dalyką sudarančių faktų buvimą ar nebuvimą (CPK 185 str.).

10Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 12 d. UAB „Artezija“ (rangovas) ir UAB „Neidas“ (užsakovas) sudarė rangos sutartį Nr. 2015/08/12, kurios dalykas ir kaina yra vandens gręžinio remontas su naujos vandens tiekimo sistemos įrengimu. Objekto adresas: Pajuostinio g. 2B, Pajuostinio k., Anykščių r. sav. Sutarties dalyką sudaro: gręžinio atplovimo darbai. Kaina: 900,00 Eur plius PVM. Vandens pakėlimo įrangos sumontavimas su 4 kub. m/val. giluminiu siurbliu FRANKLIN ir dažnio keitikliu. Kaina: 2000,00 Eur plius PVM. Bendra dalyko kaina yra 3509,00 Eur, įskaitant PVM (b.l. 8-9). Iš 2015 m. rugpjūčio 27 d. Vandens tiekimo sumontavimo perdavimo – priėmimo akto matyti, kad UAB „Neidas“ direktorius priėmė objekte sumontuotą vandens tiekimo sistemą (b.l. 10). 2015 m. rugsėjo 3 d. UAB „Artezija“ el. paštu UAB „Neidas“ direktoriui išsiuntė Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2015/09/03 ir PVM sąskaitą – faktūrą serija ART Nr. 1213 3872,00 Eur sumai (b.l. 11, 12, 13). Iš atsakovo UAB „Neidas“ kartu su atsiliepimu pateikto banko sąskaitos išrašo matyti, kad 2015-11-23 UAB „Neidas“ pervedė UAB „Artezija“ 3509,00 Eur (b.l. 28).

11Taigi, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ieškovo atliktų papildomų darbų, neįtrauktų į šalių pasirašytą sutartį, apmokėjimo. Papildomų darbų kaina 363,00 Eur įskaitant PVM.

12Šalių sudarytos Rangos sutarties Nr. 2015/08/12 2.3. punkte nustatyta, kad bendra dalyko kaina yra 3509,00 Eur, įskaitant PVM. Sutarties 2.2.; 2.2.1. ir 2.2.2. punktuose yra detalizuota kas sudaro sutarties dalyką – vandens gręžinio remontas su naujos vandens tiekimo sistemos įrengimu, konkretizuojant, kad tai yra gręžinio atplovimo darbai, kurių kaina 900,00 Eur plius PVM ir vandens pakėlimo įrangos sumontavimas su 4 kub. m/val. giluminiu siurbliu FRANKLIN ir dažnio keitikliu, kaina 2000,00 Eur plius PVM.

13Kadangi kaip nurodo ieškovas, jis atliko papildomus darbus, dėl kurių šalys nesusitarė, o atsakovas nesutinka už papildomus darbus apmokėti, teigdamas, jog ieškovas šiuos darbus jau turėjo būti numatęs prieš sudarant sutartį, svarbu yra atsižvelgti į specialiąsias teisės normas, reglamentuojančias rangos teisinius santykius.

14CK 6.653 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad rangos sutartyje nurodoma darbų kaina arba jos apskaičiavimo būdas ir kriterijai. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad jeigu būtina atlikti papildomų darbų arba dėl kitų svarbių priežasčių rangovui tenka didinti kai kurių darbų kainą, jis privalo apie tai laiku pranešti užsakovui. Jeigu užsakovas nesutinka padidinti kainą, rangovas turi teisę atsisakyti sutarties. Tokiu atveju rangovas turi teisę reikalauti iš užsakovo sumokėti už atliktus darbus. Jeigu rangovas laiku neįspėja užsakovo, kad yra būtina didinti darbų kainą, jis privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą. Taigi, šioje įstatymo nuostatoje įtvirtinta rangovo, nustačiusio papildomų darbų atlikimo poreikį, pareiga informuoti užsakovą apie tokius paaiškėjusius papildomus darbus ir jų kainą, pagrindžiant jų objektyvų poreikį, o rangovui neįvykdžius šios pareigos, jis netenka teisės reikalauti apmokėti atliktų papildomų darbų vertės.

15Nagrinėjamu atveju sutartyje buvo susitarta dėl sutarties dalyko, t.y. kokius darbus turi atlikti rangovas ir konkrečios kainos už sutartyje nurodytus darbus. Apie tai, jog reikia atlikti papildomus darbus, t.y. išmontuoti seną siurblį iš gręžinio bei papildomai montuoti jungtį, prijungiant prie atvestos trasos, ieškovas raštu atsakovo neinformavo. Kaip jau teismas yra nurodęs, pareiga informuoti užsakovą apie tokius paaiškėjusius papildomus darbus ir jų kainą, pagrindžiant jų objektyvų poreikį, įstatyme yra numatyta rangovui, todėl ieškovas teisme turi įrodyti, jog jis šią pareigą atliko tinkamai. Ieškovo atstovas teismo posėdžio metu nurodė, jog apie papildomų darbų atlikimą šalys tarpusavyje kalbėjo tik telefonu, bei kad šalys susitarė dėl papildomų darbų atlikimo ir tų darbų kainos. Tačiau atsakovo atstovas teismo posėdžio metu kategoriškai paneigė šią ieškovo nurodytą aplinkybę, ir teigė, jog po sutarties sudarymo apie papildomus darbus šalys iš viso nesikalbėjo. Atsakovo atstovo pozicija teisme buvo tokia, jog jis tik gavęs aktą ir sąskaitą pamatė, jog yra atlikti papildomi darbai bei yra reikalaujama už juos sumokėti 363,00 Eur. Ieškovas į bylą pateikė telefoninių skambučių išklotines, iš kurių matyti, jog po sutarties pasirašymo iki vandens tiekimo sistemos sumontavimo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo 2015-08-27 (b.l. 10), iš ieškovo atstovui priklausančio telefono numerio buvo skambinama į atsakovo atstovui priklausantį telefono numerį keturis kartus, tačiau pokalbių trukmė itin trumpa (b.l. 52-67). Todėl teismo vertinimu šie įrodymai negali pakankamai pagrįsti ieškovo atstovo nurodytos aplinkybės, jog dėl papildomų darbų atlikimo ir jų kainos šalys susitarė žodžiu (telefonu). Kitų įrodymų, pagrindžiančių, jog šalys žodžiu suderino papildomų darbų atlikimą bei jų kainą, į bylą nėra pateikta, o kaip jau teismas yra nurodęs, įstatymas reikalauja, kad rangovas tinkamai įgyvendintų pareigą informuoti užsakovą apie paaiškėjusius papildomus darbus ir jų kainą, o šios pareigos tinkamai neįvykdęs, rangovas netenka teisės reikalauti apmokėti atliktų papildomų darbų vertės.

16Be to, ieškovas savo reikalavimą argumentuoja ir tuo, jog atsakovas neinformavo ieškovo apie tai, jog gręžinyje yra neišmontuotas senas giluminis siurblys. Tačiau atsakovas, atsikirsdamas į šį ieškovo argumentą nurodė, jog ieškovo darbuotojas prieš šalims pasirašant rangos sutartį buvo atvykęs į objektą bei išsamiai susipažino su esamu gręžiniu, ieškovo darbuotojui buvo suteiktos visos galimybės įvertinti gręžinį įlipus į šachtą. Tuo tarpu ieškovas jam prieinamais įrodymais, tokiais kaip liudytojų parodymai ir pan., šioje byloje neįrodinėjo aplinkybės, jog net ir įlipus į gręžinio šachtą nebuvo galimybės nustatyti, jog gręžinyje yra senas neišmontuotas siurblys bei kad ieškovas neturėjo jokių objektyvių galimybių prieš šalims pasirašant rangos sutartį bei aptariant sutarties dalyką (darbus) įvertinti ir nustatyti, jog tam, kad darbai būtų atlikti tinkamai reikės išmontuoti gręžinyje esantį seną siurblį. Ieškovas neteikė teismui įrodymų apie tai, jog jis disponuoja tam tikra informacija apie gręžinius, kuri yra fiksuojama informacinėje sistemoje, prieinamoje šios srities profesionalams, bei neteikė duomenų iš minėtos informacinės sistemos. Tuo tarpu atsakovas teisme nurodė, jog tam tikrus duomenis apie gręžinį ieškovas nustatė iš minėtos informacinės duomenų bazės. Tokiu būdu teismas sprendžia, jog byloje nesant kitų įrodymų, kurie patvirtintų ieškovo atstovo nurodytą aplinkybę apie tai, jog tik po sutarties sudarymo paaiškėjo būtinybė atlikti papildomus darbus ir kad ieškovas (rangovas) pranešė užsakovui (atsakovui) apie būtinybę atlikti papildomus darbus, darytina išvada, jog ieškovas neįrodė, kad tarp šalių buvo sudarytas žodinis susitarimas dėl papildomų darbų atlikimo bei jų kainos. Rangovui neįrodžius, jog jis laiku įspėjo užsakovą dėl papildomų darbų atlikimo, ir kad dėl to yra būtina didinti darbų kainą, rangovas privalo įvykdyti sutartį už joje numatytą kainą (CK 6.653 str. 4 d.).

17Tokia pati išvada darytina ir dėl papildomų darbų, susijusių su vandens tiekimo trasos diametru nuo pastato iki gręžinio. Ieškovas nepateikė į bylą jokių objektyvių įrodymų, kurie patvirtintų jo nurodomą aplinkybę apie tai, kad atsakovas suklaidino ieškovą dėl vandens tiekimo trasos diametro. Prie sutarties nėra jokių papildomų dokumentų, iš kurių būtų galima matyti, prie kokio diametro vandens tiekimo trasos rangovas turės pajungti siurblį, todėl nesant kitų įrodymų, patvirtinančių, kad iš tiesų tarp šalių buvo suderintas vandens tiekimo trasos diametras, teismas negali nuspręsti, jog būtent atsakovas yra atsakingas dėl vandens tiekimo trasos diametro neatitikimo, nes šalių pasirašytos rangos sutarties 5.1 punktas nustatė, kad rangovas įsipareigojo atlikti darbus sutartyje numatytais terminais, tvarka, savo rizika, darbo jėgomis, priemonėmis, technologijomis. Pažymėtina, jog šalių sudarytos sutarties 7.1. punktas įpareigojo darbų vykdymo metu šalis bendradarbiauti bei imtis priemonių kliūčių pašalinimui, trukdančių tinkamai įvykdyti darbus pagal sutartį, kiekviena sutarties šalis privalo imtis nuo jos priklausančių priemonių toms kliūtims pašalinti, o šalis, kuri šios pareigos nevykdo, praranda teisę į nuostolių, padarytų dėl atitinkamų kliūčių pašalinimo, atlygį. Taigi, ieškovas neįrodė, jog jis tinkamai bendradarbiavo su užsakovu ir tinkamai sprendė darbų atlikimo metu iškilusius klausimus, t.y. kad būtent dėl atsakovo kaltės buvo sumontuota ne tokio diametro vandens tiekimo trasa, todėl jis neturi teisės į nuostolių atlyginimą.

18Dėl atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto. Ieškovas 2015-09-03 registruotu paštu išsiuntė atsakovui Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą Nr. 2015/09/03, su kuriuo prašė susipažinti ir informuoti, ar galima pasirašyti darbų perdavimo – priėmimo aktą. Ieškovas nurodo, kad atsakovas į šį ieškovo prašymą neatsakė bei nepateikė pretenzijos, t.y. pažeidė sutarties 6.2. punktą, todėl aktas yra laikytinas galiojančiu ir patvirtinančiu ieškovo reikalavimų teisėtumą ir pagrįstumą. Teismas atmeta šiuos ieškovo argumentus kaip nepagrįstus. Pažymėtina, kad bendroji darbų perdavimo taisyklė yra ta, kad darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kuris laikomas dviejų šalių suderintos valios išraiška (dvišalis sandoris), sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas (CK 6.662 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad nurodytos nuostatos paskirtis (kai aktą pasirašo viena iš šalių) – užkirsti kelią užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vykdyti kitas sutartines pareigas (pvz., sumokėti sutartyje nustatytą kainą) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010). Užsakovas, nesutikdamas su rangovo vienašališkai pasirašytu aktu, turi teisę jį ginčyti, įrodinėdamas, kad pagrįstai atsisakė pasirašyti aktą. Tokią teisę jis gali realizuoti tiek ieškinio, tiek priešieškinio forma, o taip pat ir kitais leistinais procesiniais dokumentais (pvz., atsiliepimu į ieškinį). Iš bylos nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių matyti, kad Atliktų darbų perdavimo – priėmimo akte Nr. 2015/09/03 dalis ieškovo atliktų darbų buvo apmokėta (b.l. 28), todėl teismas, atsižvelgdamas į atsakovo atsikirtimus bei kitas bylos aplinkybes, sprendžia, kad Atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktas Nr. 2015/09/03 patvirtina tų darbų, kurie buvo numatyti šalių pasirašytoje sutartyje, atlikimą, tačiau nepatvirtina, jog šalys susitarė dėl papildomų darbų atlikimo bei apmokėjimo už juos (CPK 185 str.).

19Taigi, ištyręs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo atsakovui apmokėti už papildomus darbus pagrįstumo, todėl ieškovo UAB „Artezija“ ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 178 str., CK 1.5 str.).

20Remiantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, iš ieškovo valstybei priteistinos teismo patirtos 6,54 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 2).

21Vadovaudamasis CPK 259, 263 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovo UAB „Artezija“, į. k. ( - ), valstybės naudai 6,54 Eur (šešis eurus 54 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios yra mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

24Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Jolanta... 2. Ieškovas UAB „Artezija“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB... 3. Atsakovas UAB „Neidas“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame... 4. Ieškovas UAB „Artezija“ pateikė rašytinius paaiškinimus į atsakovo... 5. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas direktorius K. T. paprašė prijungti... 6. Kadangi atsakovas, iškėlus civilinę bylą, sumokėjo ieškovui 3509,00 Eur,... 7. Teismo posėdžio metu atsakovo UAB „Neidas“ atstovas direktorius D. D.... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 12 str., 17... 10. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2015 m. rugpjūčio 12 d. UAB... 11. Taigi, tarp šalių yra kilęs ginčas dėl ieškovo atliktų papildomų... 12. Šalių sudarytos Rangos sutarties Nr. 2015/08/12 2.3. punkte nustatyta, kad... 13. Kadangi kaip nurodo ieškovas, jis atliko papildomus darbus, dėl kurių šalys... 14. CK 6.653 straipsnio 1 dalyje reglamentuota, kad rangos sutartyje nurodoma... 15. Nagrinėjamu atveju sutartyje buvo susitarta dėl sutarties dalyko, t.y. kokius... 16. Be to, ieškovas savo reikalavimą argumentuoja ir tuo, jog atsakovas... 17. Tokia pati išvada darytina ir dėl papildomų darbų, susijusių su vandens... 18. Dėl atliktų darbų perdavimo – priėmimo akto. Ieškovas 2015-09-03... 19. Taigi, ištyręs byloje esančius įrodymus, teismas daro išvadą, kad... 20. Remiantis CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 92 straipsniu, iš ieškovo... 21. Vadovaudamasis CPK 259, 263 – 270 straipsniais, teismas... 22. Ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovo UAB „Artezija“, į. k. ( - ), valstybės naudai 6,54... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...