Byla ATP-1162-245/2015
Dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimo P. D. administracinio teisės pažeidimo byloje

1Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Dargužis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs P. D. apeliacinį skundą dėl Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimo P. D. administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-09-18 nutarimu P. D. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 210 str. 2 d. 2100 Eur (dviejų tūkstančių šimto eurų) bauda už tai, kad jis, 2014-12-03, apie 01.46 val., vykdamas iš Rusijos Federacijos Kaliningrado srities į Lietuvos Respubliką per Lietuvos Respublikos valstybinę sieną per Kybartų kelio postą automobiliu VOLVO FH 440, registracijos Nr. ( - ), su puspriekabe, registracijos Nr. ( - ), priklausančiais RAB „( - )“, muitinės pareigūnams pateikė T1 tranzito deklaraciją MRN 14LTKK200014498F60, kurioje buvo deklaruoti gabenami mėsos gaminiai, bei raštu deklaravo 740 litrų kuro transporto priemonės bake. Po automobilio patikros mobiliąja rentgeno kontrolės sistema, daiktadėžėje po puspriekabe buvo rasta kartoninė dėžė su 9998 vnt. atminties kortelių „Micro SDXC STRONG GATE“ imitacijų, kurių bendra vertė yra 715,31 Eur (atitinkamai 19 MGL - bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio).

3P. D. apeliaciniame skunde prašo pakeisti Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-09-18 nutarimo dalį dėl piniginės baudos paskyrimo, t. y. skirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali nuobauda arba skirti minimalią nuobaudą; paskirtos baudos sumokėjimą išdėstyti dalimis ne trumpesniam kaip 12 mėn. terminui. Taip pat prašoma pakeisti nutarimo dalį dėl kontrabandos daiktų konfiskavimo, t. y. netaikyti 9998 vnt. atminties kortelių „Micro SDXC STRONG GATE“ imitacijų konfiskavimo, grąžinant šias sulaikytas prekes jų savininkui – Rusijos Federacijos bendrovei OOO „( - )“.

4Skunde apeliantas nurodo, kad per valstybės sieną gabentų prekių nepateikiant muitinės kontrolei vertė neviršija 50 MGL, atminties kortelių imitacijų bendra vertė siekia 19 MGL, t. y. yra beveik du kartus mažesnė už nutarimu paskirtą baudą. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į tai, kad gabentos nedeklaruotos prekės (plastiko gabalėliai) iš esmės yra bevertės (arba itin mažos vertės), rinkoje nerealizuotinos ir neturinčios realios komercinės vertės. Gabentos kortelės nevykdo jokios informacijos kaupimo funkcijos ir yra tik atminties kortelių imitacijos. Be to, krovinys nėra pavojingas ar uždraustas, jis nebuvo gabenamas turint tikslą parduoti, reikšminga žala valstybės ekonomikai ir nustatytai verslo tvarkai nebuvo padaryta. Gabentos prekės nėra apelianto nuosavybė. Todėl yra pagrindas taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas. P. D. nuoširdžiai gailisi dėl padaryto administracinio teisės pažeidimo, o paskirtoji nuobauda yra neproporcinga padaryto teisės pažeidimo pavojingumo pobūdžiui ir mastui. Skunde taip pat nesutinkama su skirta papildoma sankcija – kontrabandos daiktų konfiskavimu. Kadangi šie daiktai nėra pavojingi ar uždrausti, patys savaime neturi vertės, todėl prašoma juos grąžinti savininkui. Apeliantas pažymi ir tai, kad jo mėnesinis darbo užmokestis yra vos 116,94 Eur, jo materialinė padėtis yra sunki, todėl prašoma paskirtą baudą išdėstyti dalimis.

5Atsiliepime į apeliacinį skundą Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius prašo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-09-18 nutarimą palikti nepakeistą, P. D. apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

6P. D. apeliacinis skundas netenkinamas.

7P. D. administracinė nuobauda paskirta už ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatytą pažeidimą. Ginčo dėl šio pažeidimo padarymo nėra ir apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti dėl administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kaltės padarius minėtą pažeidimą. Apeliaciniame skunde keliamas nuobaudos individualizavimo klausimas, iš esmės nesutinkant su paskirtos piniginės baudos dydžiu bei papildomos nuobaudos - 9998 vnt. atminties kortelių „Micro SDXC STRONG GATE“ imitacijų konfiskavimo, taikymu. Taigi aukštesnysis teismas patikrina skundžiamo Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015-09-18 nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą tiek, kiek to prašoma apeliaciniame skunde (ATPK 30211 str. 1 d.).

8Nuobauda už administracinį teisės pažeidimą skiriama norminio akto, numatančio atsakomybę už padarytą teisės pažeidimą, nustatytose ribose, tiksliai laikantis ATPK ir kitų aktų dėl administracinių teisės pažeidimų; skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę bei atsakomybę lengvinančias ir sunkinančias aplinkybes (ATPK 30 str.). ATPK 302 straipsnio 1 dalyje atskirai nustatyta, kad skiriamos baudos dydis nustatomas pagal baudos dydžio sankcijoje minimumo ir maksimumo vidurkį, atsižvelgiant į atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes. Pagal ATPK 301 straipsnio 1 dalį organas (pareigūnas), nagrinėjantis administracinės teisės pažeidimų bylas, atsižvelgdamas į aplinkybes, nurodytas ATPK 30 straipsnio 2 dalyje, taip pat į ATPK 31 straipsnyje nustatytas atsakomybę lengvinančias bei kitas įstatymų nenurodytas lengvinančias aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, gali paskirti mažesnę nuobaudą nei sankcijoje numatyta minimali arba paskirti švelnesnę nuobaudą nei numatyta sankcijoje, arba visai neskirti administracinės nuobaudos.

9ATPK 210 straipsnio 2 dalies sankcijoje nustatyta, kad pažeidimo padarymas užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio keturių šimtų keturiasdešimt aštuonių iki dviejų tūkstančių aštuonių šimtų devyniasdešimt šešių eurų su kontrabandos daiktų, taip pat gabenimo ir kitų priemonių, skirtų kontrabandos daiktams per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti arba jiems slėpti, konfiskavimu ar be konfiskavimo.

10Apylinkės teismas, skirdamas P. D. baudą, artimą sankcijos vidurkiui, pažymėjo, kad bylos medžiagoje nėra pažeidėjo atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių. Nors apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pažeidėjui buvo tinkamai pranešta (t. 2, b. l. 17), tačiau į teismo posėdį jis neatvyko, pažeidimo padarymo aplinkybių nepaaiškino, todėl teismas rėmėsi surinkta rašytine bylos medžiaga. Šiuo metu apeliaciniame skunde nurodoma pažeidėjo atgaila yra deklaratyvi, juolab, kad visų kontrabandinių prekių gabenimo aplinkybių P. D. tyrimo metu neatskleidė, t. y. liko neišaiškinta, kas ir kokiam tikslui perdavė pažeidėjui didelį kiekį atminties kortelių imitacijų, kad šios neteisėtu būdu būtų nugabentos iki reikiamos vietos. Kaip teisingai atsiliepime nurodo Muitinės kriminalinės tarnybos direktorius, gabentos prekės nėra bevertės ar itin mažos vertės, kaip teigia apeliantas. Iš Kauno teritorinės muitinės Tarifų ir muitinio įvertinimo kontrolės skyriaus rašto (t. 1, b. l. 100) matyti, kad prekių – 9998 vnt./25,695 kg gaminių iš plastiko (atminties kortelių „Micro SDXC STRONG GATE“ imitacijų) vertė, įskaitant priklausančius sumokėti mokesčius, yra 715,31 Eur. Nors apeliantui paskirtoji bauda yra gerokai didesnė nei kontrabandinių prekių vertė, tačiau teisės pažeidimo darymas negali būti pelningas. ATPK 210 straipsnio 2 dalyje numatyto pažeidimo sudėtis yra formali. Tai reiškia, kad konkrečios žalos kilimas, jos nustatymas įstatymų leidėjo nėra reikalaujamas. Todėl kalbėti apie reikšmingos žalos valstybės ekonomikai ir nustatytai verslo tvarkai padarymą nėra teisinio pagrindo. Analizuojamas teisės pažeidimas yra baigtas nuo to momento, kai kontrabandos dalykas neteisėtai gabenamas per Lietuvos Respublikos valstybės sieną. Pats baigtumo momentas priklauso nuo dalyko gabenimo būdo ir pasirinktos jo deklaravimo formos. Šiuo atveju pažeidimas buvo baigtas nuo privalomų pateikti daiktų muitinės kontrolei nepateikimo momento.

11Apygardos teismo vertinimu, pažeidėjo turtinę padėtį pripažinti itin sunkia nėra pakankamai duomenų, todėl nėra pagrindo spręsti, jog pažeidimas buvo padarytas dėl labai sunkios kaltininko materialinės padėties. Nors prie skundo yra pridėta pažyma apie P. D. gaunamą darbo užmokestį (t. 2, b. l. 45), tačiau nėra jokių objektyvių duomenų, kad tai vienintelė pažeidėjo darbovietė bei gaunamos pajamos. Nėra aišku, ar pažeidėjas yra sukūręs šeimą, augina mažamečių ar nepilnamečių vaikų, ar turi nekilnojamo turto ir pan. Vis dėlto, ATPK 313 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, atsižvelgdamas į traukiamo ar patraukto administracinėn atsakomybėn asmens turtinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, asmens rašytiniu prašymu organas (pareigūnas) priimdamas nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje arba ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos gali paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti per laikotarpį iki dvejų metų, atsižvelgdamas į paskirtos baudos dydį. Taigi paskirtos baudos mokėjimo išdėstymas dalimis yra galimas pateikus materialinę padėtį atspindinčius dokumentus, tačiau toks prašymas turi būti pateikiamas skundžiamą nutarimą priėmusiam teismui, kadangi apygardos teismui išdėsčius baudos mokėjimą dalimis iš pažeidėjo būtų atimta apeliacijos teisė skųsti tokį sprendimą aukštesnės instancijos teismui.

12Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, apylinkės teismas, spręsdamas kontrabandos dalyko konfiskavimo klausimą, teisės taikymo klaidos nepadarė. Iš byloje esančios medžiagos nėra aišku, kas yra tikrasis neteisėtai gabentų atminties kortelių imitacijų savininkas. Apeliaciniame skunde prašoma minėtas korteles grąžinti Rusijos Federacijos bendrovei OOO „( - )“, tačiau pati bendrovė per savo įgaliotą atstovą tokio prašymo nepateikė. Pažeidimo tyrimo metu P. D. advokatas buvo teikęs prašymą (t. 1, b. l. 64) grąžinti sulaikytas prekes bendrovei OOO „( - )“. Prie šio prašymo buvo pridėtas raštas, kuriame paaiškinama, jog bendrovė OOO „( - )“ 30 000 vnt. atminties kortelių įsigijo iš Rusijos Federacijos kompanijos OOO „( - )“, tačiau dalis kortelių (10 000 vnt.) buvo brokuotos, todėl buvo nuspręsta grąžinti šias prekes į Maskvą, paprašant tai padaryti P. D.. Atkreiptinas dėmesys, jog atminties kortelių įsigijimą patvirtinantys dokumentai nebuvo pateikti. Be to, P. D. nurodė visiškai skirtingas kortelių gavimo aplinkybes. Tyrėjai jis nurodė, kad kortelės pas jį atsirado priešais Kybartų kelio postą, Rusijos pusėje esančiame ( - ) mieste, kur jis stovėjo eilėje prieš įvažiuojant į Lietuvos Respubliką. Kortelių imitacijas perdavęs vyras buvo apie 30-32 metų amžiaus ir už siuntos nuvežimą iki Maskvos pasiūlė 100 dolerių. Šio vyro jis nepažįsta (t. 1, b. l. 42-43). Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai yra pažymėję, jog kortelių imitacijos yra įpakuotos taip, kad pakuotėje matosi tik kortelės aversas, bet nesimato kortelės mikroschemos, kuri yra tikrų atminties kortelių kitoje pusėje, todėl tokios kortelių imitacijos, patekusios į rinką, klaidingų galimus pirkėjus. Todėl nors analizuojamas kontrabandos dalykas nėra nei uždraustas civilinėje apyvartoje, nei pavojingas žmonių sveikatai, tačiau nežinant nei kortelių savininko, nei jų galimo panaudojimo tikslo, sprendimas konfiskuoti minėtus daiktus yra pagrįstas ir teisėtas.

13Remiantis išdėstytu, aukštesnės instancijos teismas daro išvadą, kad skundžiamo nutarimo keitimui nėra teisinio pagrindo, nes byloje nėra jokių išskirtinių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima P. D. skirti mažesnę baudą nei numatyta straipsnio sankcijoje. Paskirtoji bauda yra proporcinga padarytam teisės pažeidimui, kadangi ji skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiam asmeniui nubausti bei siekiant auklėti, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nedarytų naujų teisės pažeidimų. Nesant galimybės taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas, apeliacinis skundas atmetamas.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

15Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 2015 m. rugsėjo 18 d. nutarimą palikti nepakeistą ir P. D. apeliacinio skundo netenkinti.

16Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai