Byla 2-5304-639/2011
Dėl globejo bei turo administratoriaus pakeitimo pripažintam neveiksniu asmeniui N. K., ir n u s t a t e :

1Klaipedos miesto apylinkes teismo teisejas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant Danguolei Gedvilaitei, dalyvaujant pareiškejo VšI Klaipedos apskrities ligonines atstovui G. Z. suinteresuoto asmens VšI Klaipedos psichikos sveikatos centro atstovei R. Š., suinteresuoto asmens Padvariu socialines globos namu atstovei R. D., teismo posedyje išnagrinejusi civiline byla del globejo bei turo administratoriaus pakeitimo pripažintam neveiksniu asmeniui N. K., ir n u s t a t e :

2Klaipedos miesto apylinkes teismo 2009 m. spalio 14 d. sprendimu N. K. pripažintas neveiksniu ir tos pacios dienos nutartimi inicijuota byla del globos nustatymo.

32009 m. gruodžio 22 d. Klaipedos miesto apylinkes teismo nutartimi neveiksnaus N. K. globeju ir turto administratoriumi paskirta VšI Klaipedos apskrities ligonine.

4Pareiškejas VšI Klaipedos apskrities ligonine kreipesi su prašymu atleisti ja nuo neveiksnaus N. K. globejo pareigu, nurodydama, kad N. K. 2011-02-28 d. buvo gautas kelialapis nuolatiniam apgyvendinimui i Padvariu socialines globos namus. Atsižvelgiant i šias aplinkybes pareiškeja nebegali buti globeja, todel praše ja atleisti nuo globejos ir turto administratores pareigu ir paskirti atitinkamai globeju bei turto administratoriumi Padvariu socialines globos namus.

5Globos ir rupybos institucijos (VšI Klaipedos psichikos sveikatos centras) atstove sutiko su pareiškejos prašymu atleisti pareiškeja nuo globejos pareigu, taip pat sutiko, kad N. K. globeju bei turto administratoriumi butu paskirti Padvariu socialines globos namai.

6Padvariu socialines globos namu atstove sutiko, kad ju istaiga butu paskirta N. K. globeju bei turto administratoriumi.

7Pareiškimas tenkintinas (LR CK 3.246 str.2d.).

8Klaipedos miesto apylinkes teismui pateiktas Socialines globos istaigu administravimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas del N. K. siuntimo i Padvariu socialines globos namus, kuriame nurodyta, kad N. K. siunciamas i Padvariu socialines globos namus.

9Kaip mineta 2009 m. gruodžio 22 d. Klaipedos miesto apylinkes teismo nutartimi neveiksnaus N. K. globeju ir turto administratoriumi buvo paskirta VšI Klaipedos apskrities ligonine. Globos steigimo tikslas - užtikrinti neveiksnaus fizinio asmens teisiu ir interesu igyvendinima, apsauga ir gynyba. Globa padeda neveiksniam fiziniam asmeniui igyvendinti jo, kaip teises subjekto, teises, sukurti tinkama aplinka jo ekonominiams, socialiniams ir turtiniams interesams tenkinti (CK 3.238 str., 2.10 str. 1 d.). Neveiksniam asmeniui privalomai yra skiriama globa ir globejas turi faktiškai kiekviena diena vykdyti globa. Atsižvelgiant i minetas aplinkybes, kadangi N. K., šiuo metu jau gyvena Padvariu socialines globos namuose, todel tolesnis VšI Klaipedos apskrities ligonines globejos pareigu atlikimas prieštarautu neveiksnaus asmens teisems ir interesams, nes nebutu tinkamai globojamas, todel VšI Klaipedos apskrities ligonine atleistina nuo globejos pareigu atlikimo (LR CPK 494 str. 2 d.).

10Pagal LR CK 3.246 str. 2 d. globejas gali buti teismo nutartimi atleistas nuo pareigu atlikimo, jeigu ju negali atlikti del svarbiu priežasciu. Kadangi kaip mineta neveiksnus N. K. jau gyvena Padvariu socialines globos namuose, jo globeju ir turto administratoriumi paskirtini mineti namai.

11Teismo nutartis del globos nustatymo ir globejo paskyrimo, atleidimo nuo gobejo pareigu vykdoma skubiai (CPK 496 str.).

12Globejo atstovui išaiškintos jo teises ir pareigos (Civilinio kodekso 3.240, 3.244 straipsniai).

13Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 506 straipsniu, 508 straipsniu, teismas

Nutarė

14VšI Klaipedos apskrities ligonine atleisti nuo neveiksnaus asmens N. K., globejo ir turto administratoriaus pareigu.

15Paskirti neveiksnaus asmens N. K., a.k. ( - ) globeju ir turto administratoriumi Padvariu socialines globos namus.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo atskiruoju skundu gali buti skundžiama Klaipedos apygardos teismui per Klaipedos miesto apylinkes teisma.

17Atskirojo skundo padavimas nesustabdo nutarties vykdymo.

Proceso dalyviai