Byla 2A-1862-661/2012
Dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo, 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, bei 1 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimo, priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Liudos Uckienės ir Almos Urbanavičienės,

2sekretorei Editai Bekerytei,

3dalyvaujant ieškovės D. V. atstovei advokatei Kristinai Latožienei,

4atsakovo (apelianto) UAB „Svaita“ atstovei Akvilei Bužinskaitei,

5apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Svaita“ apeliacinį skundą dėl Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės D. V. ieškinį UAB „Svaita“ dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, atleidimo iš darbo pagrindo pakeitimo, 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinės išmokos, vidutinio darbo užmokesčio už priverstinės pravaikštos laiką, bei 1 000 Lt dydžio neturtinės žalos atlyginimo, priteisimo.

6Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

7I Ginčo esmė

8Ieškovė D. V. pateikė ieškinį pirmosios instancijos teismui, kuriame nurodė, kad nuo 2006-10-02 iki 2011-07-19 ji dirbo UAB „Svaita“ pardavėja. 2011-07-19 jai buvo paskirta drausminė nuobauda – atleidimas iš darbo, už tai, kad ieškovė šiurkščiai pažeidė darbo pareigas. Ieškovė mano, kad ji nepadarė šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo. 2011-07-01 D. V. , dirbdama atsakovui priklausančios parduotuvės „Nendrė“ mėsos skyriuje, besibaigiančio galiojimo mėsos gaminiams, pritaikė 80-90 proc. dydžio kainos nuolaidą. Tokio dydžio nuolaidas ieškovė pritaikė atsižvelgusi į parduotuvės „Nendrė“ vedėjos V. S. nurodymą, vengti besibaigiančio ir pasibaigusio galiojimo terminų prekių nurašymų. Iki 2011-07-01 parduotuvėje „Nendrė“, nebuvo jokio raštiško nurodymo, dėl besibaigiančio galiojimo prekėms taikomų nuolaidų dydžių. Kiekviena pardavėja, jai pavestame aptarnauti parduotuvės skyriuje, turėjo kontroliuoti besibaigiančio galiojimo prekių terminus ir taikyti tokioms prekėms kainų nuolaidas. Ieškovė nebuvo supažindinta su 2011-07-01 parduotuvėje „Nendrė“ atlikto patikrinimo aktu. Skirdamas griežčiausią drausminę nuobaudą ieškovei, atsakovas nenurodė, kuriuos D. V. veiksmus laiko šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Atsakovas taip pat neatsižvelgė į galimai padaryto pažeidimo sunkumą, ieškovės ankstesnį darbą. Ieškovė laiko, kad ji nepagrįsta nubausta du kartus, nes jai nebuvo išmokėta ketvirtinė premija. Dėl darbo sutarties nutraukimo D. V. patyrė dvasinius išgyvenimus, pažeminimą ir reputacijos pablogėjimą dėl jai mestų kaltinimų padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Neteisėtų atsakovo veiksmų pasekmėje, ieškovė patyrė 1 000 Lt turtinę žalą. Ieškovė taip pat prašė pakeisti atleidimo iš darbo teisinį pagrindą, priteisti 3 mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, bei vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką.

9Atsakovas UAB „Svaita“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, jog ieškovė dirbdama atsakovui priklausančioje parduotuvėje „Nendrė“ pardavėja, 2011-06-30, 19.36 val., nepagrįstai pritaikė įvairaus dydžio nuolaidas maisto produktams. Šiuos maisto produktus, susitarusi su parduotuvės kasoje dirbusia S.Merkyte, ieškovė neteisėtai nusipirko pagal nepagrįstai sumažintą kainą. Be to, ieškovė susitarusi su kitomis pirmos pamainos pardavėjomis, dirbdama mėsos gaminių skyriuje, nepagrįstai taikė nesibaigiančio galiojimo terminų maisto produktams, kainos nuolaidas iki 90 proc. Ieškovei buvo pavesta tikrinti prekių galiojimo terminus ir taikyti kainų nuolaidas, besibaigiančio galiojimo terminų prekėms. Tokioms prekėms galėjo būti taikoma kainos nuolaida iki 50 proc. Atsakovas nebuvo nustatęs pats, taip pat nebuvo leidęs ar pavedęs kitiems savo darbuotojams, taikyti besibaigiančio galiojimo maisto produktams, kainų nuolaidas iki 90 proc. Ieškovė, taikydama kainų nuolaidas nesibaigiančio galiojimo maisto produktams, bei pati įsigydama tokius maisto produktus, taip pat ir su 90 proc. kainos nuolaida, padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Dėl tokių veiksmų D. V. prarado atsakovo pasitikėjimą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovės D. V. ieškinį tenkino bei: 1) pripažino, jog tarp UAB „Svaita“ ir D. V. 2006-10-02 sudarytą darbo sutartį Nr.285, nutraukta neteisėtai; 2) panaikino 2011-07-19 UAB „Svaita“ direktoriaus įsakymus Nr. 20110719/1 ir Nr. 2011071 9/2, dalyje dėl drausminės nuobaudos – atleidimo iš darbo, skyrimo D. V. ; 3) priteisė iš UAB „Svaita“ D. V. naudai trijų mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę kompensaciją - 3 275,82 Lt atskaičius fizinių asmenų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, vidutinį darbo užmokestis už priverstinės pravaikštos laiką nuo atleidimo iš darbo 2011-07-19 iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos, įpareigojo atsakovą įsigaliojus sprendimui, apskaičiuoti ir išmokėti D. V. priklausantį vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką, nuo atleidimo iš darbo 2011-07-19 iki šio sprendimo įsigaliojimo dienos taip pat priteisė ieškovei 1 000 Lt neturtinės žalos atlyginimo bei 2 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; 4) nustatė, kad UAB „Svaita“ ir D. V. 2006-10-02 sudaryta darbo sutartis Nr.285, nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos. Įpareigojo UAB „Svaita“ pakeisti D. V. 2006-10-02 darbo sutartyje Nr. 285 atleidimo iš darbo įrašą, įrašant: „pagal DK 297 straipsnio 4 dalį darbo sutartis nutraukta teismo sprendimu nuo jo įsigaliojimo dienos“; 5) priteisė iš UAB „Svaita“, valstybės naudai 139 Lt žyminio mokesčio už neturtinio pobūdžio ieškinio reikalavimą, pripažinti darbo sutarties nutraukimą neteisėtu, 98,27 Lt už turtinio pobūdžio reikalavimą, priteisti išeitinę kompensaciją (3 275,82 x 3 = 98,27 Lt), 163,79 Lt už turtinio pobūdžio reikalavimą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už priverstinės pravaikštos laiką. Šiame sprendime apskaičiuotas žyminis mokestis už priverstinės pravaikštos laikotarpį nuo 2011-07-19 iki sprendimo priėmimo ir paskelbimo dienos – 2011-12-12 (1091,94 x 5 = 5 460 x 3 = 163,79) bei 16,10 Lt pašto išlaidų.

12Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad darbdavys turėjo pareigą, tiek sudarydamas darbo sutartį su ieškove, tiek ją vykdydamas, tinkamai supažindinti ieškovę su jos darbo sąlygomis. Atsakovui priklausančioje parduotuvėje „Nendrė“ buvo taikomos parduodamų prekių kainų nuolaidos. Atsakovas nurodė, kad prekių kainų nuolaidų dydžių nereglamentuoja jokie norminiai aktai. Kokias kainų nuolaidas taikyti ir kokioms prekėms, sprendžia prekių pardavėjas. Teismas nustatė, jog ieškovės darbinių funkcijų turinį sudarė ir parduodamų prekių kainų nuolaidų taikymas bei parduodamų priekių kainų mažinimas. Šiuo atveju, iš esmės buvo praplėstas ieškovės darbinių pareigų, numatytų parduotuvės „Nendrė“ priežiūros taisyklių III.2 p., apimtis (b.t. I., b.l.49-50). Teismas taip pat nustatė, jog parduotuvės „Nendrė“ vedėja V. S. , vykdydama savo pareigas, turėjo teisę duoti nurodymus jai pavaldžioms pardavėjoms taip pat ir dėl kainų nuolaidų, parduodamoms prekėms. Parduotuvės „Nendrė“ vedėja V. S. , 2010 m. pabaigoje – 2011 m. pradžioje, pakeitė prekių kainų nuolaidų taikymo tvarką parduotuvėje „Nendrė“. Nesudarydama išsamaus rašytinio prekių kainų nuolaidų taikymo tvarkos pakeitimo ir pasirašytinai nesupažindinusi su juo pavaldžių pardavėjų, V. S. prisiėmė atsakomybę už pasekmes, dėl galimai netinkamai taikomų parduodamų prekių kainų nuolaidų. Be to, 2003-01-21 atsakovas priėmė įsakymą Nr.20030121 (b.t. I., b.l.162), kuriame nustatė, kad besibaigiančios realizacijos terminų prekės gali būti perkainuojamos. Šiame įsakyme nebuvo nustatytos sąlygos, tvarka ir kiti reikalavimai, apibrėžiantis kada, kokios prekės gali būti perkainuojamos, kokios kainos gali būti nustatomos besibaigiančių realizacijos terminu prekėms. Šiame įsakyme nebuvo nustatyta, kas iš parduotuvės „Nendrė“ darbuotojų yra atsakingas už 2003-01-21 įsakymo Nr.20030 121, 1 p. vykdymą, dalyje dėl besibaigiančių realizacijos terminų prekių perkainavimą. Nepaskirdamas atsakingo asmens už 2003-01-21 įsakymo Nr.20030121, 1 p. vykdymą, dalyje dėl besibaigiančių realizacijos terminų prekių perkainavimą, riziką susijusią su galimu netinkamu prekių perkainavimo vykdymu, atsakovas prisiėmė sau. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus konstatavo, kad parduotuvėje „Nendrė“ pagal faktiškai galiojusią prekių kainų nuolaidų tvarką, visoms parduodamoms maisto prekėms galėjo būti taikomos kainų nuolaidos viršijančios 50 % prekių kainos. Ieškovė tinkamai nebuvo supažindinta su parduotuvėje „Nendrė“ galiojusią maisto prekių kainų nuolaidų taikymo tvarka, todėl ji negali būti atsakinga dėl galimai netinkamo nurodytos tvarkos taikymo.

13Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, jog kaip matyti iš kasos kvito Nr.773956 (b.t. I., b.l. 13), ieškovė pirko įvairius maisto produktus, kuriems buvo taikytos kainų nuolaidos nuo 30 iki 90 proc. Atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė pažeidė parduotuvėje „Nendrė“ nustatytą žodinę prekių kainų nuolaidų taikymo tvarką. Teismas konstatavo, kad atsakovas nepateikė patikimų ir neabejotinų įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė 2011-06-30, 19.36 val., pirkdama maisto produktus su kainų nuolaidomis, šiurkščiai pažeidė darbo drausmę ir padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.

14Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendime pažymėjo, kad byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas raštu ir tinkamai iš ieškovės pareikalavo pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo, kurį ieškovė galimai padarė 2011-06-30, 19:36 val., pirkdama prekes su nuolaidomis parduotuvėje „Nendrė“. Byloje taip pat nėra įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė buvo supažindinta su 2011-07-01 patikrinimo aktu (b.t. I., b.l.60-61), bei šiame akte nurodytu kasos čekiu Nr. 773956. Todėl atsakovas pažeidė DK 240 str. 1 d., nustatytą drausminės nuobaudos skyrimo tvarką. Taip pat, spręsdamas dėl drausminės nuobaudos skyrimo ieškovei, atsakovas nesilaikė drausminės nuobaudos parinkimo tvarkos, nustatytos DK 238 str.

15Teismas patenkino Ieškovės reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo ir priteisė Ieškovei 1000 Lt neturtinės žalos. Teismas nurodė, kad Apeliantas atlikdamas darbo pareigų pažeidimo tyrimą, pažeidė drausminės nuobaudos parinkimo ir skyrimo tvarką.

16II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

17Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Svaita“ prašo panaikinti Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – D. V. ieškinį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

18Apelianto manymu, ieškovė turėjo ne tik nustatyti teisingas pirkėjo perkamų prekių kainas, bet ir ištaisyti klaidingas kainas, pastebėtas prekių etiketėse ir užtikrinti, kad prekės būtų parduodamos už tinkamas kainas. Teigia, jog ieškovė savarankiškai galėjo spręsti dėl įprastinių 30-50 proc. dydžio nuolaidų taikymo, tačiau negalėjo savarankiškai taikyti ypač didelių, tarp jų ir 90 proc. dydžio, nuolaidų. Apeliantas laikosi pozicijos, kad nepagrįstai didelės nuolaidos nebuvo žymimos sąsiuvinyje, su tikslu nuslėpti tokį faktą nuo vedėjos.

19UAB „Svaita“ pažymi, jog nagrinėjamoje byloje ieškovė buvo atleista iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu, t. y. už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Mano, jog teismas nepagrįstai nustatė, kad ieškovė nepadarė šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo. Apeliantas su šiuo teismo argumentu nesutinka ir mano, kad ieškovė šiurkščiai pažeidė darbo drausmę ir ieškovės drausminei atsakomybei atsirasti egzistavo visos būtinosios drausminės atsakomybės sąlygos.

20Apeliantas taip pat nurodo, jog prieš skiriant nuobaudą ieškovei, buvo atliktas darbo drausmės pažeidimo tyrimas, surašyti du patikrinimo aktai. Apelianto vadovas Įsakymu Ieškovės pareikalavo pasiaiškinti dėl padaryto šiurkštaus drausmės pažeidimo. Pažymėtina, kad Įsakyme buvo nurodyta, jog pasiaiškinti reikalaujama nustačius neteisėtus nuolaidų taikymo faktus, todėl Ieškovei ir be Patikrinimo akto buvo žinoma dėl kokiu pažeidimų jos prašoma pasiaiškinti. Minėta, kad Ieškovė pateikė du paaiškinimus iš kurių turinio galima spręsti, jog pažeidimą - nuolaidų taikymą taip pat prekių su tokiomis nuolaidomis įsigijimą ji padarė ne vieną kartą. Tai, kad Ieškovė rašė net du paaiškinimus ir nė viename jų nenurodė, kad jai nėra žinoma, ji nesupranta dėl kokių pažeidimų jos prašoma pasiaiškinti, taip pat žodžiu Apelianto atstovui nenurodė, kad ji nesupranta Apelianto klausimų, Ieškovė suprato ir žinojo dėl kokiu konkrečiai pažeidimu jos prašoma pateikti paaiškinimus, o atleidimo metu suprato ir žinojo, kokie jos konkretūs pažeidimai buvo pripažinti šiurkščiais darbo drausmės pažeidimais. Tai, kad Ieškovė nebuvo pasirašytinai supažindinta su Patikrinimo aktu nepaneigia aplinkybės, kad ji buvo informuota apie padarytus pažeidimus, juos suprato ir apie juos žinojo. Patikrinimo aktas yra tam tikra informacijos fiksavimo forma, kuri nėra imperatyviai privaloma ir šią formą bei jos pateikimo darbuotojui būdus pasirenka darbdavys.

21Apelianto nuomone, jis tinkamai parinko drausminę nuobaudą Ieškovei. LAT praktikoje įtvirtinta, kad aplinkybėmis, kurios pagrįstu švelnesnės drausminės nuobaudos taikymą šiurkštaus darbo pareigu pažeidimo atveju, gali būti tik neatsargi kaltės forma, jaunas pažeidėjo amžius ir nepatyrimas, kitu asmenų provokuojantis elgesys ir kt. Kaip matyti iš bylos aplinkybių nei Teismas, nei pati Ieškovė nepateikė ir nenurodė jokių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima taikyti švelnesnę nuobaudą atlikus šiurkštų darbo drausmės pažeidimą. Pažymi, jog ieškovė nėra nauja parduotuvės darbuotoja, kuri nuolaidas pritaikė per klaidą, itin dideles nuolaidas Ieškovė pritaikė sąmoningai, niekieno neverčiama ir aiškiai suvokdama atsakomybę už savo elgesį.

22Apeliantas taip pat nesutinka su neturtinės žalos priteisimu, kadangi, UAB „Svaita“ manymu, neturtinės žalos padarymo faktui konstatuoti nepakanka vien asmens kaltės nustatymo, turi būti nustatytos visos tokios žalos atlyginimo sąlygos. Ieškovė, reikalaudama neturtinės žalos atlyginimo, tik išvardijo bendruosius įstatyme numatytus neturtinės žalos atlyginimo pagrindus, tačiau be savo abstrakčių paaiškinimų, nė vieno šių pagrindų nekonkretizavo jokiais įrodymais, tai yra nepaaiškino, kuo pasireiškė jos nurodomas bendravimo galimybių sumažėjimas, sveikatos sutrikimai ir pan.

23UAB „Svaita“ manymu, šioje byloje Teismas nukrypo nuo LAT suformuotų įrodymų tyrimo ir vertinimo (CPK 177 str. 1 d. bei 185 str. 1 d.) taisyklių, reikalaujančių, jog teismas patikrintų kiekvieno vertinamo įrodymo tikrumą sąsajumą, leistinumą ir pakankamumą bei visų įrodymų tarpusavio ryšį. Teismas, priimdamas Sprendimą, nesivadovavo įrodymų pakankamumo taisykle. Aplinkybę, kad Ieškovė padarė darbo drausmės pažeidimus, o Apeliantas Ieškovei paskyrė drausminę nuobaudą byloje įrodo CPK 177 str. 2 ir 3 d. numatytos įrodinėjimo priemonės: paaiškinimai, liudytojų parodymai bei rašytiniai įrodymai.

24Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendime nurodoma, kad teisminio nagrinėjimo metu Ieškovė ir jos atstovė patikslino ieškinio reikalavimus ir atsisakė reikalavimo laikyti Ieškovę atleistą pagal DK 127 str. Remiantis CPK 293 str. 1 d. 4 p. ieškovui atsisakius dalies savo reikalavimų ir teismui šį atsisakymą priėmus byla toje dalyje turi būti nutraukiama. Teismas nepasisakė dėl bylos nutraukimo šioje dalyje ir netinkamai paskirstė šalims priteistinas bylinėjimosi išlaidas.

25Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė D. V. prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti ir Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir pateiktus įrodymus taip pat teisingai taikė materialines teisės normas, numatytas DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str.

27IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

28Apeliacinis skundas atmestinas.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra Civilinio proceso kodekso 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas šioje byloje tinkamai aiškino ir taikė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančias procesines teisės normas (CPK 176, 185 str.), bei Darbo kodekso materialines teisės normas, reglamentuojančias atsakomybę už darbo drausmės pažeidimus bei darbo sutarties nutraukimą LR DK 136 str. 3 d. 2 p. pagrindu. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų taip pat nenustatyta, todėl sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas (CPK 326 str. 1 p. 1 d.).

30Byloje ginčas kilo dėl ieškovės atleidimo iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p., 235 str. 2 d., 4 p. pagrindu teisėtumo bei darbo užmokesčio ir su juo susijusių išmokų priteisimo. Iš bylos esančių duomenų, atsakovo, ieškovės paaiškinimų, liudytojų parodymų, nustatyta, kad atsakovui priklausančioje parduotuvėje „Nendrė“ buvo taikomos parduodamų prekių kainų nuolaidos. Atsakovas nurodė, kad prekių kainų nuolaidų dydžių nereglamentuoja jokie norminiai aktai. Kokias kainų nuolaidas taikyti ir kokioms prekėms, sprendžia prekių pardavėjas. Nagrinėjamu atveju, tai UAB „Svaita“, kurios viena iš komercinės-ūkinės veiklos sričių yra mažmeninė ir didmeninė prekyba (b.t. I., b.l.20). Pirmosios instancijos teismas, apklausęs liudytojus nustatė, kad parduotuvėje „Nendrė“ nebuvo sudaryta rašytinė prekių kainų mažinimo ir nuolaidų prekėms taikymo tvarka. Atsakovas patvirtino, kad UAB „Svaita“ priklausančiose parduotuvėse parduodamoms prekėms taikomų nuolaidų tvarka yra žodinė, ieškovė nebuvo pasirašytinai supažindinta su parduodamų prekių kainų nuolaidų taikymo tvarka. Atsakovas ir liudytojai pirmosios instancijos teisme patvirtino, kad prekių galiojimo terminų kontrolė ir kainų nuolaidų taikymas buvo pardavėjų pareiga ir darbinė funkcija. Tai patvirtino ir ieškovė. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad ieškovės darbinių funkcijų turinį sudarė ir parduodamų prekių kainų nuolaidų taikymas bei parduodamų priekių kainų mažinimas. Dėl to ieškovės darbinių pareigų, numatytų parduotuvės „Nendrė“ priežiūros taisyklių III.2 p., apimtis buvo platesnė nei numatyta (b.t. I., b.l.49-50).

31Byloje taip pat nustatyta, kad 2003-01-21 atsakovas priėmė įsakymą Nr.20030121 (b.t. I., b.l.162), kuriame nustatė, kad besibaigiančios realizacijos terminų prekės gali būti perkainuojamos. Šiame įsakyme nebuvo nustatytos sąlygos, tvarka ir kiti reikalavimai, apibrėžiantis kada, kokios prekės gali būti perkainuojamos, kokios kainos gali būti nustatomos besibaigiančių realizacijos terminu prekėms. Šiame įsakyme nebuvo nustatyta, kas iš parduotuvės „Nendrė“ darbuotojų yra atsakingas už 2003-01-21 įsakymo Nr.20030 121, 1 p. vykdymą, dalyje dėl besibaigiančių realizacijos terminų prekių perkainavimą.

32Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti nutraukiama, kai darbuotojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas (DK 235 str.). Darbo sutarties nutraukimas dėl šiurkštaus darbo drausmės pažeidimo yra drausminė nuobauda, kuri gali būti taikoma tik esant drausminės atsakomybės pagrindui (DK 10 straipsnio 1 dalis, 136 straipsnio 3 dalies 2 punktas, 4 dalis, 237 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Drausminės atsakomybės pagrindas – tai darbo drausmės pažeidimas, t. y. darbo pareigų nevykdymas arba netinkamas jų vykdymas dėl darbuotojo kaltės (DK 234 straipsnis). Šiurkštaus darbo pažeidimo sąvoka, kaip ir nurodyta DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punkte, apibrėžta DK 235 straipsnyje. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra darbo drausmės pažeidimas, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamos tiesiogiai darbuotojo darbą reglamentuojančių įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nuostatos arba kitaip šiurkščiai nusižengiama darbo pareigoms ir nustatytai darbo tvarkai (DK 235 straipsnio 1 dalis). Kai už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą atleistas darbuotojas teisme ginčija darbo sutarties nutraukimo teisėtumą, darbdavys turi pateikti įrodymus (teisinius argumentus), pagrindžiančius darbuotojo nusižengimo kvalifikavimą kaip šiurkštaus, o teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, kiekvienu atveju turi įvertinti, ar darbdavys padarytą nusižengimą pagrįstai kvalifikavo kaip šiurkštų darbo drausmės pažeidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. B. v. UAB „TELE-3“, bylos Nr. 3K-3-139/2010). Faktą, kad darbuotojas padarė šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu (CPK 176 str. 1 d.).

33Iš esmės pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad parduotuvėje „Nendrė“ pagal faktiškai galiojusią prekių kainų nuolaidų tvarką, visoms parduodamoms maisto prekėms galėjo būti taikomos kainų nuolaidos viršijančios 50 proc prekių kainos. Be to, Ieškovė tinkamai nebuvo supažindinta su parduotuvėje „Nendrė“ galiojusią maisto prekių kainų nuolaidų taikymo tvarka, todėl ji negali būti atsakinga dėl galimai netinkamo nurodytos tvarkos taikymo. Be to, nepaskirdamas atsakingo asmens už 2003-01-21 įsakymo Nr.20030121, 1 p. vykdymą, dalyje dėl besibaigiančių realizacijos terminų prekių perkainavimą, riziką susijusią su galimu netinkamu prekių perkainavimo vykdymu, todėl laikytina, kad atsakovas riziką prisiėmė sau.

34Taip pat iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad atsakovas nepateikė patikimų ir neabejotinų įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė 2011-06-30, 19.36 val. pirkdama maisto produktus su kainų nuolaidomis, šiurkščiai pažeidė darbo drausmę ir padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą. Kaip matyti iš kasos kvito Nr.773956 (b.t. I., b.l.13), ieškovė pirko įvairius maisto produktus, kuriems buvo taikytos kainų nuolaidos nuo 30 proc. iki 90 proc. Atsakovas nepateikė įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė pažeidė parduotuvėje „Nendrė“ nustatytą žodinę prekių kainų nuolaidų taikymo tvarką.

35Kolegija nesutinka su apelianto nuomone, kad teismas nukrypo nuo LAT suformuotų įrodymų tyrimo ir vertinimo taisyklių. Pagal CPK 177 str. 1 d. nuostatas, įrodymai civilinėje byloje – bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra. Faktiniai duomenys nustatomi šalių ir trečiųjų asmenų paaiškinimais, liudytojų parodymais, rašytiniais įrodymais, daiktiniais įrodymais ir pan. (CPK 177 str. 2 d.). Įstatymas nedraudžia šiai bylai reikšmingas faktines aplinkybes nustatyti šalių bei liudytojų parodymais, todėl priešingai nei teigia apeliantas, teismas pagrįstai ir teisėtai rėmėsi byloje esančiais šalių ir liudytojų paaiškinimais dėl įmonėje galiojusios prekių nuolaidų taikymo tvarkos. Be to, byloje nėra ir atsakovas nepateikė rašytinių įrodymų, kad ieškovė tinkamai buvo supažindinta su parduotuvėje „Nendrė“ galiojusia maisto prekių kainų nuolaidų taikymo tvarka bei kas buvo atsakingas už 2003-01-21 įsakymo Nr.20030121, 1 p. vykdymą, dalyje dėl besibaigiančių realizacijos terminų prekių perkainavimo. Todėl pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į įrodymų visetą nustatė, kad ieškovės veikoje nėra darbo drausmės pažeidimo.

36Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas pažeidė DK 240 str. 1 d. nustatytą drausminės nuobaudos skyrimo tvarką.

37Nagrinėdamas darbuotojo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo neteisėtu, teismas, be kitų aplinkybių, patikrina ir DK 238 str. nustatytų reikalavimų, kuriuos darbdavys privalo vykdyti, skirdamas darbuotojui drausminę nuobaudą, laikymąsi (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-01-05 nutartis byloje Nr.3K-3-13/2005). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad UAB „Svaita“ 2011-07-01 parduotuvėje „Nendrė“ buvo atliktas patikrinimas dėl nuolaidų taikymo. Po patikrinimo, buvo surašytas patikrinimo aktas (b.t. I., b.l.60-61). Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė buvo supažindinta su nurodytu patikrinimo aktu. UAB „Svaita“ gen. Direktorius 2011-07-01 priėmė įsakymą Nr. 20110701, kuriuo pavedė parduotuvės „Nendrė“ vedėjai ir pardavėjoms pateikti pasiaiškinimus dėl parduotuvėje „Nendrė“ taikomų nepagrįstai didelių nuolaidų (b.t. I., b.l.57). Šiame įsakyme nėra nurodyta dėl kokio darbo drausmės pažeidimo, turi pateikti pasiaiškinimą ieškovė. Byloje nėra įrodymų patvirtinančių, kad atsakovas raštu ir tinkamai iš ieškovės pareikalavo raštu pasiaiškinti dėl darbo drausmės pažeidimo, kurį ieškovė galimai padarė 2011-06-30, 19:36 val., pirkdama prekes su nuolaidomis parduotuvėje „Nendrė“. Byloje taip pat nėra įrodymų patvirtinančių, kad ieškovė buvo supažindinta su 2011-07-01 patikrinimo aktu (b.t. I., b.l.60-61), bei šiame akte nurodytu kasos čekiu Nr. 773956. Iš byloje nustatytų aplinkybių, kainų nuolaidų taikymo parduotuvėje „Nendrė“ patikrinimas buvo atliktas neišsamiai ir paviršutiniškai. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovas pažeidė DK 240 str. 1 d., nustatytą drausminės nuobaudos skyrimo tvarką.

38Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu priteisti ieškovei neturtinės žalos. Apeliantas mano, kad ieškovė nepateikė įrodymų apie tai, kad ji patyrė dvasinių išgyvenimų dėl atleidimo iš darbo.

39Ieškovė buvo atleista iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą, todėl natūralu, jog po atleidimo iš darbo tokiu pagrindu sumažėja asmens reputacija, jis patiria dvasinius išgyvenimus ne tik dėl paties atleidimo pagrindo, dėl ko gali būti apsunkinta galimybė įsidarbinti, bet ir pragyvenimo šaltinio praradimo. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovei 1 000 Lt suma yra adekvati jos patirtos neturtinės žalos atlyginimui (CK 1.5 str.).

40Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendime nurodoma, kad teisminio nagrinėjimo metu Ieškovė ir jos atstovė patikslino ieškinio reikalavimus ir atsisakė reikalavimo laikyti Ieškovę atleistą pagal DK 127 str. Remiantis CPK 293 str. 1 d. 4 p. ieškovui atsisakius dalies savo reikalavimų ir teismui šį atsisakymą priėmus byla toje dalyje turi būti nutraukiama. Teismas nepasisakė dėl bylos nutraukimo šioje dalyje ir netinkamai paskirstė šalims priteistinas bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais UAB „Svaita“ argumentais bei pažymi, jog bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos metu, ieškovė ir jos atstovė patikslino ieškinio reikalavimus dalyje ir prašė pripažinti, kad 2006-10-02 darbo sutartis Nr. 285( b.l. 4), sudaryta tarp atsakovo ir ieškovės, nutraukta ne pagal Lietuvos Respublikos DK 127 straipsnį, o įsigaliojusiu teismo sprendimu(b.l.212). Teismas, pripažinęs darbo sutarties, sudarytos tarp ieškovės ir atsakovo, nutraukimą neteisėtu, pagrįstai ir tinkamai taikė Lietuvos Respublikos DK 297 straipsnio 4 dalies nuostatas, o patenkinęs ieškinį visiškai teisingai paskirstė bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog ieškovė neatsisakė dalies savo reikalavimų, o tiktai patikslino ieškinio dalyką, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nepasisakė dėl bylos nutraukimo šioje dalyje ir tinkamai paskirstė šalims priteistinas bylinėjimosi išlaidas.

41Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, nenukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisminės praktikos dėl ko skundžiamas teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, naikinti jį apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 320 str.).

42Ieškovė prašo priteisti iš apelianto 1400 Lt išlaidų teisinei pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Kadangi UAB „Svaita“ apeliacinis skundas atmetamas, todėl vadovaujantis LR CPK 93 str., 98 str. ieškovei iš apelianto priteistinos šios patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme.

43Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

44Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą.

45Priteisti iš apelianto UAB „Svaita“ 1400 Lt bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, ieškovės D. V. naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretorei Editai Bekerytei,... 3. dalyvaujant ieškovės D. V. atstovei advokatei Kristinai Latožienei,... 4. atsakovo (apelianto) UAB „Svaita“ atstovei Akvilei Bužinskaitei,... 5. apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Svaita“... 6. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 7. I Ginčo esmė... 8. Ieškovė D. V. pateikė ieškinį pirmosios instancijos teismui, kuriame... 9. Atsakovas UAB „Svaita“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė,... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovės... 12. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad darbdavys turėjo pareigą, tiek... 13. Pirmosios instancijos teismas taip pat nustatė, jog kaip matyti iš kasos... 14. Zarasų rajono apylinkės teismas 2011 m. gruodžio 12 d. sprendime pažymėjo,... 15. Teismas patenkino Ieškovės reikalavimą dėl neturtinės žalos priteisimo ir... 16. II. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 17. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Svaita“ prašo panaikinti Zarasų rajono... 18. Apelianto manymu, ieškovė turėjo ne tik nustatyti teisingas pirkėjo... 19. UAB „Svaita“ pažymi, jog nagrinėjamoje byloje ieškovė buvo atleista iš... 20. Apeliantas taip pat nurodo, jog prieš skiriant nuobaudą ieškovei, buvo... 21. Apelianto nuomone, jis tinkamai parinko drausminę nuobaudą Ieškovei. LAT... 22. Apeliantas taip pat nesutinka su neturtinės žalos priteisimu, kadangi, UAB... 23. UAB „Svaita“ manymu, šioje byloje Teismas nukrypo nuo LAT suformuotų... 24. Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendime... 25. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė D. V. prašo atsakovo apeliacinį... 26. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas 2011 m. gruodžio 12 d.... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. Apeliacinis skundas atmestinas.... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. Byloje ginčas kilo dėl ieškovės atleidimo iš darbo DK 136 str. 3 d. 2 p.,... 31. Byloje taip pat nustatyta, kad 2003-01-21 atsakovas priėmė įsakymą... 32. Pagal DK 136 straipsnio 3 dalies 2 punktą darbo sutartis gali būti... 33. Iš esmės pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad parduotuvėje... 34. Taip pat iš byloje esančių duomenų galima padaryti išvadą, kad atsakovas... 35. Kolegija nesutinka su apelianto nuomone, kad teismas nukrypo nuo LAT... 36. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad apeliantas... 37. Nagrinėdamas darbuotojo reikalavimą dėl atleidimo iš darbo pripažinimo... 38. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu priteisti... 39. Ieškovė buvo atleista iš darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą,... 40. Apeliantas taip pat nurodo, jog pirmosios instancijos teismo sprendime... 41. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios... 42. Ieškovė prašo priteisti iš apelianto 1400 Lt išlaidų teisinei pagalbai... 43. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 44. Zarasų rajono apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 12 d. sprendimą palikti... 45. Priteisti iš apelianto UAB „Svaita“ 1400 Lt bylinėjimosi išlaidų,...