Byla 2S-977-538/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Almanto Padvelskio, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Albinos Pupeikienės, rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo K. M. atskirąjį skundą dėl Šilalės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 8 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo K. M. ieškinį atsakovei Šilalės rajono savivaldybei, trečiajam asmeniui A. N. dėl viešo konkurso rezultatų ir komisijos sprendimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti panaikinimo,

Nustatė

2Šilalės rajono apylinkės teisme gautas ieškovo K. M. ieškinys atsakovui Šilalės rajono savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui A. N. dėl viešo konkurso rezultatų ir komisijos sprendimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti panaikinimo.

3Į teismo posėdį pakartotinai neatvykus ieškovui K. M., kuriam apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai, Šilalės rajono apylinkės teismas 2011-03-08 nutartimi paliko nenagrinėtą ieškovo K. M. ieškinį atsakovui Šilalės rajono savivaldybei, trečiajam asmeniui Astutei Noreikienei dėl viešo konkurso rezultatų ir komisijos sprendimo Šilalės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pareigoms užimti panaikinimo. Nurodė, kad nors ieškovas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes negali dalyvauti dėl ligos, tačiau neatvykimas į teismo posėdį dėl ligos, nelaikomas svarbia nedalyvavimo teismo posėdyje priežastimi ir padarė išvadą, kad ieškovas K. M. į teismo posėdį neatvyko be pateisinamos priežasties.

4Ieškovas atskiruoju skundu prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ieškinį paliko nenagrinėtą, kadangi į teismo posėdį neatvyko dėl svarbios priežaties – ligos, dėl kurios yra nedarbingas. Dėl blogos finansinės padėties neturi atstovo, todėl teismo posėdis turėjo būti atidėtas ir civilinė byla turi būti nagrinėjama toliau.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovė prašo atskirąjį skundą atmesti, kadangi pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ieškovas be svarbių priežasčių neatvyko į teismo posėdį.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

8CPK 7 str. nuostatos nurodo, kad bylos šalys, tarp jų ieškovas, civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti savo inicijuotoje byloje, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui prašymus ir argumentus, motyvuotai pranešti teismui apie pagrįstas aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje, sąžiningai naudotis proceso įstatymo suteiktomis teisėmis ir nepiktnaudžiauti, o teismas turi imtis priemonių, kad bylos procesas atitiktų koncentracijos, ekonomiškumo bei kooperacijos principus. Remiantis CPK 246 str. 1 d., neatvykus ieškovui, kuriam tinkamai pranešta apie teismo posėdžio vietą, laiką, teismas gali atidėti bylos nagrinėjimą, jei ieškovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus pateisinančius savo neatvykimą ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis, arba palikti ieškinį nenagrinėtą, jei nebuvo prašymo nagrinėti bylą ieškovui nedalyvaujant, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akių.

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad Šilalės rajono apylinkės teisme 2011-02-22 vyko parengiamasis teismo posėdis, ieškovas 2011-02-21 pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi negali dalyvauti posėdyje dėl ligos. Teismas paskyrė kitą parengiamąjį posėdį 2011-03-08, apie posėdžio datą ieškovas informuotas tinkamai (b. l. 15). 2011-03-08 teisme gautas ieškovo prašymas atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi negali dalyvauti posėdyje dėl ligos, nedarbingumo laikotarpis 2011-03-07 iki 2011-03-10. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas be svarbių priežasčių neatvyko į 2011-03-08 parengiamąjį teismo posėdį. Pagal CPK 246 straipsnį, liga, atostogos, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, kitoks užimtumas savaime nėra svarbi priežastis, pateisinanti neatvykimą į teismo posėdį. Iš apelianto pateikto teismui dokumento matyti, kad K. M. buvo nedarbingas nuo 2011-03-07 iki 2011-03-10, tačiau pažymėtina, kad šalis privalo nurodyti ne tik neatvykimo į teismo posėdį priežastis, bet ir įrodyti, kokių ji ėmėsi veiksmų, siekdama užkirsti bylos vilkinimą. Apeliantas teigia, kad jis nežinojo, kaip reikia informuoti teismą apie neatvykimą bei neatvykimo į teismo posėdį priežastis ir manė, kad teismui tinka dokumentas, skirtas pateikti darbdaviui. Tačiau, kaip minėta, Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 2 dalis numato, kad dalyvaujantys byloje asmenys privalo sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti jiems priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

10Ieškovas taip pat teigia, kad dėl blogos finansinės padėties neturi atstovo, tačiau ieškovas informuotinas, kad jis turi teisę, esant įstatyme numatytoms sąlygoms, kreiptis dėl teisinės pagalbos suteikimo į valstybinės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.

11Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo veiksmai neatitiko rūpestingos šalies elgesio civiliniame procese principų, o atskirajame skunde išdėstyti argumentai nepaneigė pirmosios instancijos teismo išvadų (CPK 178, 185 str.), apylinkės teismas teisingai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį (CPK 337 str. 1 p.), kurią atskirojo skundo motyvais naikinti nėra teisinio pagrindo, todėl nutartis paliktina nepakeista.

12Vadovaudamasi CPK 334–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

13Šilalės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai