Byla 2-1116-299/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja I. V., sekretoriaujant Rasai Vindžigelskytei, dalyvaujant ieškovės atstovei Krsitinai Šadauskaitei, atsakovei V. P., trečiojo asmens atstovei O. J., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei V. P., trečiajam asmeniui Šeimynai „Vaikiškos svajonės“, dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo, išlaikymo priteisimo, nuolatinės globos (rūpybos) nustatymo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo,

Nustatė

2Ieškovės atstovė prašo neterminuotai apriboti atsakovės valdžią vaikų N. P., gim. ( - ) ir G. P., gim. ( - ), vaikams nustatyti nuolatinę rūpybą (globą), rūpintojo (globėjo) pareigas pavedant eiti Šeimynai „Vaikiškos svajonės“, vaikų gyvenamąją vietą nustatyti su globėju bei priteisti iš atsakovės išlaikymą vaikams, mokant kiekvienam po 300 Lt periodinėmis išmokomis, kas mėnesį iki vaikų pilnametystės. Nurodo, kad atsakovė dėl girtavimo, amoralaus gyvenimo būdo, nuo 2005 m. įrašyta į rajono socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Savo amoraliu elgesiu ji darė žalingą įtaką savo vaikams, dėl ko vaikams buvo nustatyta laikinoji globa (rūpyba), globėju (rūpintoju) paskiriant Šeimyną „Vaikiškos svajonės“. Nors atsakovė nors ir žadėjo vaikams sudaryti tinkamas sąlygas grįžti į šeimą, tačiau to nedaro, girtauja, prieš ją jos sugyventinis vartoja smurtą, be to atsakovė šiuo metu pagimdė dar vieną vaiką, smurtaujančio sugyventinio palikti nežada, o toks jos elgesys daro neigiamą įtaką vaikų vaikams.

3Atsakovė su ieškiniu sutiko iš dalies. Neprieštaravo, kad jos vaikai gyventu pas trečiuosius asmenis, tačiau nesutinka dėl priteistino išlaikymo dydžio. Nurodo, kad jos pajamos yra mažos, todėl ji reikalaujamos sumos mokėti negalėtų.

4Trečiojo asmens atstovė ieškiniui neprieštaravo.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Iš šalių paaiškinimų, byloje esančių rašytinių įrodymų, liudytojos L. J. parodymų nustatyta, kad atsakovė visiškai nusišalino nuo savo vaikų, priežiūros, nesirūpina, nelanko ir neišlaiko jų. Be tėvų priežiūros likusiais vaikais rūpinasi, juos išlaiko, auklėja bei prižiūri trečiojo asmens atstovai. Vaikų tėvas nėra nustatytas.

7Tokiu būdu ištyrus ir įvertinus visus byloje esančius įrodymus, atsižvelgiant į vaikų interesus, ieškovo išvadas, nustatyta, kad atsakovai vengia atlikti savo pareigą auklėti, prižiūrėti, išlaikyti dukrą, tuo darydama ypatingą žalą vaikų auklėjimui ir nėra jokių duomenų, kad padėtis gali pasikeisti, todėl tikslinga neterminuotai apriboti tėvų valdžią vaikų atžvilgiu (CK 3.180 str.). Pagal CK 3.192str. tėvai privalo teikti išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams, proporcingai savo turtinei padėčiai. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. CK 3.192str.2d. įtvirtinta nepilnamečių vaikų teisių ir interesų apsaugos garantija reiškia, kad išlaikymo dydis turi užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Priteisiant vaikui išlaikymą būtiniems poreikiams patenkinti pripažintinas būtinu minimalios mėnesinės algos dydžio išlaikymas. Atsižvelgiant į atsakovės gaunamas pajamas, į jos galimybes susirasti darbą, dirbti ir užsidirbti išlaikant savo vaikus, teismo nuomone 300 Lt dydžio kas mėnesį mokamas išlaikymas kiekvienam vaikui, atitiktų vaikų interesus. Kadangi atsakovė savo vaikams išlaikymo neteikia, išlaikymas iš jos priteistinas (CK 3.192str., 3.194str., 3.196str., 3.198str., 3.200str., 3.208str.).

8Pagal CK 3.256 nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, teisių bei teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos (rūpybos) institucijai.

9Iš bylos duomenų, vaikų teisių apsaugos tarnybos išvadų nustatyta, kad vaikai gyvena pas trečiąjį asmenį, kur jais yra rūpinamasi.

10Užtikrinant vaiko priežiūrą aplinkoje, kurioje jie galėtų saugiai gyventi, būti prižiūrimi, reikalinga nustatyti G. P. nuolatinę globą, o N. P. nuolatinę rūpybą, globėjo (rūpintojo) pareigas pavedant eiti Šeimynai „Vaikiškos svajonės“. ( CK 3.251 str.2d., 3.262 str., 3.264 str.3d.).

11Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos valstybei, kurios sudaro 357,00 Lt žyminio mokesčio (reikalavimas dėl išlaikymo – 300x2x12x0,03=216,00 bei reikalavimas dėl tėvų valdžios apribojimo – 141 Lt) ir 15,46 Lt pašto išlaidų (CPK 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str.260 str.263 str.265 str.268 str.

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14V. P., a.k. ( - ) neterminuotai apriboti tėvų valdžią vaikų N. P., gim. ( - ) ir G. P., gim. ( - ) atžvilgiu.

15G. P., gim. 2002-03-15, nustatyti nuolatinę globą, N. P., gim. ( - ) nustatyti nuolatinę rūpybą, o globėjo (rūpintojo) pareigas pavesti Šeimynai „Vaikiškos svajonės“, juridinių asmenų registro kodas 302574865.

16N. P. ir G. P. gyvenamąsias vietas nustatyti su globėju (rūpintoju) Šeimyna „Vaikiškos svajonės“, Šilutės r., Žemaičių Naumiesčio sen., Grygališkės k.

17Priteisti iš V. P., a.k. ( - ) išlaikymą vaikams N. P., gim. ( - ) ir G. P., gim. ( - ), mokant po 300 Lt kiekvienam vaikui periodinėmis išmokomis, kas mėnesį iki vaikų pilnametystės. Priteistų vaikams lėšų tvarkytoju paskirti globėją Šeimyną „Vaikiškos svajonės“, juridinių asmenų registro kodas 302574865.

18Priteisti iš V. P., a.k. ( - ) 372,46 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

19Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai