Byla e2-807-565/2018
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „Ecoservice“ atstovui adv. V. M.,

4atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovui T. M.,

5teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

61. Ieškovas UAB „Ecoservice“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei, prašydamas priteisti iš atsakovo 356 292,28 Eur žalai atlyginti, 5 procentų metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

72. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. gegužės 17 d. ieškovas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartį Nr. 323 (toliau – taip pat ir Sutartis). Sutarties pagrindu ieškovas teikia komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje. Atlyginimą už suteiktas paslaugas ieškovas gauna tiesiogiai iš atliekų turėtojų – Vilniaus miesto gyventojų ir juridinių asmenų. Atsakovas, vadovaudamasis tiek Sutartimi, tiek Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklėmis (toliau – taip pat ir Taisyklės), nustato maksimalius įkainius ir tarifus, kurių ieškovas neturi teisės viršyti, nustatydama savo paslaugų kainas atliekų turėtojams. Atsakovas, sudarydamas Sutartį, įsipareigojo organizuoti ir plėtoti atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojai pagal principą „teršėjas moka“ (Sutarties 18.6 p.); padidinti mokėtinos sumos už atliekų šalinimą ir kitas atsakovo organizuojamas paslaugas (konteinerių aikštelių, atliekų priėmimo aikštelių įrengimą ir veiklą) dydį tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu ir ta pačia suma padidinami komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs įkainiai (tarifai) (Sutarties 20 p.). Sutartyje taip pat buvo nustatyta, kad komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kaina turi padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos išlaidas (Sutarties 24 p.).

83. Nepaisant to, pažeidžiant minėtas Sutarties nuostatas, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2016 m. gegužės 11 d. priėmė sprendimą Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ (toliau – taip pat ir Sprendimas). Sprendimo 1 p. buvo padidintas vienos tonos atliekų priėmimo iš Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifas („vartų“ mokestis) nuo 32,87 Eur iki 71,13 Eur (be PVM). Sprendimo 2 p. buvo įvestas naujas vienos tonos Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų atvežtų į mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius atliekų tvarkymo veiklos tarifas – 60,92 Eur (be PVM). Maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai (be atliekų tvarkymo tarifo ir (ar) „vartų“ mokesčio) buvo sumažinti 1,81 Eur/m3.

94. Sprendimas lėmė ir lemia ženklų ieškovo kaštų padidėjimą. Ankščiau ieškovas mokėjo 32,87 Eur (be PVM) už kiekvieną komunalinių atliekų toną, kuri buvo pristatoma į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną. Be to, į sąvartyną ieškovas pristatydavo ne visas surinktas atliekas, o tik tas, kurios būdavo netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti. Po Sprendimo priėmimo ieškovas privalo visas surinktas mišrias komunalines atliekas pristatyti į MBA įrenginius ir sumokėti už kiekvieną pristatytą toną 60,92 Eur (be PVM). Taigi, ieškovas privalo dvigubai brangiau mokėti už atliekų tvarkymą, be to, padidintas tarifas yra taikomas žymiai didesniam atliekų kiekiui nei anksčiau, t. y. visoms surinktoms atliekoms, o ne tik toms, kurios netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti, todėl ieškovas nebegali gauti pajamų iš surinktų komunalinių atliekų perdirbimo ar kitokio panaudojimo. Ieškovas taip pat privalo mokėti ir 71,13 Eur (be PVM) už kiekvieną komunalinių atliekų toną, kuri bus pristatyta į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną. Be to, maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai (be atliekų tvarkymo tarifo ir (ar) „vartų mokesčio“) buvo sumažinti 1,81 Eur/m3, motyvuojant tuo, kad šia suma dėl sutrumpėjusio atstumo sumažėjo ieškovo išlaidos transportuojant surinktas komunalines atliekas į MBA įrenginius, tačiau ieškovo išlaidos transportuojant surinktas komunalines atliekas į MBA įrenginius sumažėjo tik 0,54 Eur/m3 arba 3,25 Eur/t.

105. Iki Sprendimo ieškovo patiriami mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštai sudarė 28,39 Eur/t (be PVM). Po Sprendimo ieškovo kaštai padidėjo 29,28 Eur/t (be PVM) arba 196 974,32 Eur/per mėn. (be PVM), o pajamos – 137 592,27 Eur/t per mėn. (be PVM). Taigi, dėl Sprendimo ieškovas kas mėnesį patiria 59 382,05 Eur (be PVM) žalą, o per 6 mėn. patyrė 356 292,28 Eur žalą. Detalų žalos skaičiavimą ieškovas pateikė dubliko priede Nr. 7.

116. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

127. Atsakovas nurodė, kad pradėjus veikti MBA įrenginiams, visi komunalinių atliekų vežėjai visas komunalines atliekas pristato į šiuos įrenginius. Todėl Sprendimu nuo 32,87 Eur iki 71,13 Eur padidintas vienos tonos atliekų priėmimo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifas (sąvartyno „vartų“ mokestis“) nebėra susijęs su įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymu, nes mišrios komunalinės atliekos, pradėjus veikti MBA įrenginiams, į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną nebėra vežamos, šis sąvartynas priims gamybines, stambiagabarites ir kitas atliekas, kurių Sutarties taikymo sfera neapima.

138. Sprendimu buvo nustatytas 60,92 Eur/t arba 10,15 Eur/m3 atliekų tvarkymo MBA įrenginiuose mokestis (atliekų tvarkymo veiklos tarifas) vietoje 32,87 Eur/t arba 5,48 Eur/m3 sąvartyno „vartų“ mokesčio. Ta pačia dalimi Sprendimu buvo padidinti ir maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai (su atliekų tvarkymo veiklos tarifu), todėl naujai įvestą/padidėjusį atliekų tvarkymo veiklos tarifą ieškovas gali susigrąžinti per padidėjusius maksimalius mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifus (su atliekų tvarkymo veiklos tarifu).

149. Sprendimu taip pat buvo padidinti maksimalūs vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai fiziniams ir juridiniams asmenims, besinaudojantiems bendrojo naudojimo konteineriais, atitinkamai nuo 0,16 Eur/m3/mėn. iki 0,20 Eur/m3/mėn. fiziniams asmenims ir nuo 0,8 Eur/m3/mėn. iki 0,9 Eur/m3/mėn. juridiniams asmenims.

1510. Taisyklių 90 p. suteikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai peržiūrėti maksimalius įkainius ir tarifus. Peržiūrėjimo pagrindų baigtinis sąrašas nėra nustatytas. Dėl mišrių komunalinių atliekų pristatymo į MBA įrenginius šių atliekų transportavimo atstumas sutrumpėjo nuo 86 km iki 22 km, taigi, atitinkamai sumažėjo ir ieškovo sąnaudos transportuojant mišrias komunalines atliekas į MBA įrenginius. Todėl šių sąnaudų sumažėjimo dydžiu turėjo būti sumažinti maksimalūs komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai (be atliekų tvarkymo veiklos tarifo). Atsakovas 2016 m. kovo 9 d. ir 2016 m. balandžio 5 d. raštais kreipėsi į ieškovą ir kitus mišrių komunalinių atliekų vežėjus, kad jie pateiktų komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo kaštus bei jų paskaičiavimą, tačiau nei ieškovas, nei kiti vežėjai raštuose nustatytais terminais šių duomenų nepateikė. Atsakovas, įvertinęs viešoje erdvėje esančius duomenis apie vidutines kuro, transporto priemonių nusidėvėjimo ir techninės priežiūros, darbo užmokesčio, tepalų ir kitas sąnaudas, transportavimo atstumo sutrumpėjimą 64 km, apskaičiavo, kad dėl sutrumpėjusio transportavimo atstumo ieškovo ir kitų vežėjų komunalinių atliekų transportavimo sąnaudos sumažėjo 10,88 Eur/t arba 1,81 Eur/m3. Šiuo dydžiu ir buvo sumažinti maksimalūs komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai (be atliekų tvarkymo veiklos tarifo).

1611. Atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad ieškovo patiriamos 1 t atliekų transportavimo 1 km sąnaudos yra 0,05 Eur. Todėl yra nepagrįstas ieškovo teiginys, kad dėl transportavimo atstumo sumažėjimo maksimalūs komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai (be atliekų tvarkymo veiklos tarifo) galėjo būti sumažinti 3,25 Eur/t arba 0,54 Eur/m3, o ne 10,88 Eur/t arba 1,81 Eur/m3, kaip buvo padaryta Sprendimu.

1712. Atsakovas taip pat nesutiko, kad ieškovas dėl Sprendimu pakeistų tarifų ir įkainių patyrė nuostolius. Atsakovas nurodė, kad ieškovas nepateikė duomenų, ar iki Sprendimo priėmimo jis atliekų turėtojams taikė maksimalias atliekų tvarkymo paslaugos kainas. Atsakovo pateikti DNSB „Šeškinės 4 ir 6“ raštai ir lentelės pagrindžia, kad ieškovas iš karto po Sprendimo priėmimo pakėlė atliekų turėtojams maksimalias atliekų tvarkymo paslaugos kainas, taip po Sprendimo priėmimo ženkliai padidindamas savo pajamas.

1813. Ieškinys atmetamas.

1914. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. gegužės 17 d. ieškovas ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija sudarė Viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje sutartį Nr. 323, kurios pagrindu ieškovas teikia mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esantiems komunalinių atliekų turėtojams. Pagal Sutarties 18.7. p. Vilniaus miesto savivaldybė pagal Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisykles nustato atliekų tvarkymo maksimalius tarifus ir, jei būtina, juos keičia, bet ne dažniau kaip vieną kartą per metus. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių 85 p. nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba nustato šiame punkte nurodytus maksimalius įkainius ir tarifus, kurių atliekų tvarkymo operatoriai neturi teisės viršyti, nustatydami savo paslaugų kainas atliekų turėtojams.

2013. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr. 1-444 „Dėl atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių tvirtinimo“ buvo pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. 1-2058 „Dėl tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo pakeitimo“ (toliau – taip pat ir 2014 m. Sprendimas) nustatyti atliekų tvarkymo įkainiai ir tarifai.

2114. Ieškovas teigia, kad Spendimu, pažeidžiant Sutarties 20 p., buvo padidinti Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamų paslaugų tarifai bei įvesti nauji tarifai, o atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs tarifai ta pačia suma padidinti nebuvo, priešingai, atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs tarifai net buvo sumažinti. Ieškovas taip pat teigia, kad Sprendimu buvo pažeistas ir Sutarties 18.6 p., pagal kurį savivaldybė įsipareigojo organizuoti ir plėtoti atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojai pagal principą „teršėjas moka“.

2215. Sutarties 20 p. nustatyta, kad savivaldybė nustato įkainius ir tarifus už atliekų šalinimą ir kitas savivaldybės organizuojamas paslaugas (konteinerių aikštelių, atliekų priėmimo aikštelių įrengimą ir veiklą). Savivaldybė turi teisę padidinti mokėtinos sumos dydį tik tuo atveju, jei tuo pačiu metu ir ta pačia suma padidinami komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs įkainiai (tarifai).

2316. Sprendimo 1 p. buvo nustatytas vienos tonos atliekų priėmimo iš Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną tarifas („vartų“ mokestis) – 71,13 Eur (be PVM). 2014 m. Sprendime sąvartyno „vartų“ mokestis buvo nustatytas 32,87 Eur/m3. Tačiau sąvartyno „vartų“ mokestis šio ginčo atveju nėra aktualus, nes mišrios komunalinės atliekos, pradėjus veikti MBA įrenginiams, į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną nebėra vežamos.

2417. Sprendimo 2 p. buvo įvestas naujas vienos tonos Vilniaus mieste veikiančių mišrių komunalinių atliekų vežėjų atvežtų į mechaninio-biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius atliekų tvarkymo veiklos tarifas – 60,92 Eur (be PVM). Šis mokestis faktiškai pakeitė 2014 m. Sprendime nustatytą 32,87 Eur/t sąvartyno „vartų“ mokestį. Sprendimo 3.1. p. buvo patvirtinti maksimalūs vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai, kurių konkretūs dydžiai nurodyti lentelėje Maksimalūs vieno kubinio metro mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai (toliau – taip pat ir 1 lentelė).

2518. 1 lentelėje atliekų tvarkymo veiklos tarifas, t. y. tarifas, kurį ieškovas turi sumokėti pristatydamas iš atliekų turėtojų surinktas mišrias komunalines atliekas į MBA įrenginius, nurodytas 4 ir 5 skiltyse, atitinkamai 60,92 Eur/t arba 10,15 Eur/m3. 1 lentelės 6 skiltyje nustatyti maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai su atliekų tvarkymo veiklos tarifu, kuriuos ieškovas turi teisę gauti iš atliekų turėtojų. Šis tarifas yra 1 lentelės 3 ir 5 skilčių suma, pvz. 13,76 Eur/m3 + 10,15 Eur/m3 = 23,91 Eur/m3. Taigi, įvedus 60,92 Eur/t arba 10,15 Eur/m3 atliekų tvarkymo veiklos tarifą, kurį ieškovas turi mokėti už surinktų atliekų pristatymą į MBA įrenginius vietoje 2014 m. Sprendime nustatyto 32,87 Eur/t arba 5,48 Eur/m3 sąvartyno „vartų“ mokesčio, Sprendimu tokiu pačiu dydžiu, t. y. 10,15 Eur/m3, buvo padidinti maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai su atliekų tvarkymo veiklos tarifu, kuriuos ieškovas turi teisę gauti iš atliekų turėtojų.

2619. Be to, Sprendimo 3.2. p. buvo padidinti mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifai fiziniams ir juridiniams asmenims, besinaudojantiems bendro naudojimo konteineriais, atitinkamai nuo 0,08 Eur/m3 iki 0,09 Eur m3 juridiniams asmenims ir nuo 0,16 Eur/m3 iki 0,20 Eur/m3 fiziniams asmenims.

2720. Todėl nėra pagrįsti ieškovo teiginiai, kad Spendimu, pažeidžiant Sutarties 20 p., buvo padidinti Vilniaus miesto savivaldybės organizuojamų paslaugų tarifai bei įvesti nauji tarifai, o atliekų tvarkymo paslaugų maksimalūs tarifai ta pačia suma padidinti nebuvo, taip pat nėra pagrįsti ieškovo teiginiai, kad Sprendimu buvo pažeistas ir Sutarties 18.6 p., pagal kurį savivaldybė įsipareigojo organizuoti ir plėtoti atliekų tvarkymo sistemą taip, kad visas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų atliekų turėtojai pagal principą „teršėjas moka“.

2821. Pagal Sutarties 21 p. savivaldybė nustato maksimalius įkainius ir tarifus, kurių ieškovas neturi teisės viršyti, nustatydamas savo paslaugos kainas atliekų turėtojams. Taisyklių 90 p. nustatyta, kad savivaldybės taryba priteikus peržiūri maksimalius įkainius ir tarifus, kurių ieškovas neturi teisės viršyti, nustatydamas savo paslaugos kainas atliekų turėtojams. Vienas iš pagrindų tarifams peržiūrėti – kiti objektyvūs veiksniai (Taisyklių 90.3 p.).

2922. Sprendimu maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai be atliekų tvarkymo veiklos tarifo buvo sumažinti 1,81 Eur/m3 (1 lentelės 3 skiltis). Ieškovas sutiko, kad dėl 64 km sutrumpėjusio komunalinių atliekų transportavimo atstumo (atliekos vežamos ne į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse, o į MBA įrenginius Vilniaus mieste) sumažėjo ieškovo kaštai transportuojant surinktas mišrias komunalines atliekas, todėl maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai be atliekų tvarkymo veiklos tarifo galėjo būti mažinami, tačiau ne ta suma, kuria buvo sumažinti, t. y. ne 1,81 Eur/m3, o tik 3,25 Eur/t arba 0,54 Eur/m3, nes būtent tiek sumažėjo ieškovo transportavimo kaštai.

3023. Ieškovas teigia, kad ieškovo 1 t mišrių komunalinių atliekų transportavimo 1 km kaštai yra 0,05 Eur, o dėl 64 km sutrumpėjusio atliekų transportavimo atstumo šie kaštai sumažėjo 3,25 Eur/t arba 0,54 Eur/m3. Ieškovo teiginiai, kad ieškovo 1 t komunalinių atliekų transportavimo 1 km kaštai yra 0,05 Eur ar 0,06 Eur, nėra įrodyti.

3124. 0,05 Eur/t/km kaštams pagrįsti ieškovas kartu su ieškiniu ir dubliku pateikė keturias PVM sąskaitas-faktūras ir važtaraščius, pagal kuriuos tretieji asmenys ieškovo užsakymu iš Vilniaus į Klaipėdą vežė atliekas po rūšiavimo. Šie dokumentai parodo, kiek ieškovas vidutiniškai sumokėjo tretiesiems asmenims už 1 t atliekų po rūšiavimo transportavimą 1 km, atliekas 2016 m. balandžio 22 d., 2016 m. gegužės 10 d., 2016 m. birželio 3 d. ir 2016 m. liepos 7 d. vežant iš Vilniaus į Klaipėdą, tačiau nėra tinkami įrodymai patvirtinti ieškovo patiriamas 1 t mišrių komunalinių atliekų, surinktų iš Vilniaus miesto atliekų turėtojų Sutarties pagrindu, transportavimo 1 km, šias atliekas vežant į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse, vėliau – į MBA įrenginius, kaštus. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos 2017 m. lapkričio 2 d. specialisto išvados Nr. 49/2017, ieškovas Sutarties pagrindu surinktas komunalines atliekas į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse ir į MBA įrenginius transportuoja ieškovui priklausančiu transportu. Įrodymų, kad ieškovas visas Sutarties pagrindu surinktas komunalines atliekas į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną Kazokiškėse ir į MBA įrenginius transportuoja trečiųjų asmenų pagalba, nėra.

3225. 2017 m. lapkričio 2 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad 2016 m. ieškovo 1 t mišrių komunalinių atliekų transportavimo 1 km kaštai buvo apie 0,06 Eur, o 2017 m. – apie 0,07 Eur. Tačiau vadovautis šia specialisto išvada nėra pagrindo. Specialistas, skaičiuodamas ieškovo 1 t mišrių komunalinių atliekų transportavimo 1 km kaštus, neatliko audito procedūros, o rėmėsi ieškovo pateiktais duomenimis ir dokumentais, darydamas prielaidą, kad ieškovo pateikti duomenys yra teisingi. Tačiau iš specialisto išvadoje nurodytų ir aprašytų ieškovo pateiktų dokumentų, kurių pagrindu buvo pateikta specialisto išvada, iš atsakovo atsiliepime į specialisto išvadą pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas specialistui duomenis ir dokumentus pateikė pasirinktinai, neišsamius, nepagrįstus priminiais duomenimis.

3326. Specialistas, skaičiuodamas vidutines dyzelinio kuro pirkimo kainas 2016 m., rėmėsi tik 2016 m. sausio, kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. kuro pirkimo sąskaitomis-faktūromis. Nėra aišku, kodėl specialistams buvo pateiktos tik šių mėnesių kuro pirkimo sąskaitos-faktūros. Nėra aišku, ar šių sąskaitų pagrindu 2016 m. buvo pirktas visas dyzelinis kuras, kurį suvartojo automobiliai, transportuojantys Sutarties pagrindu surinktas mišrias komunalines atliekas, ar dyzelinis kuras, suvartotas kitiems tikslams.

3427. Specialistai, skaičiuodami kuro sunaudojimo 100 km sąnaudas, rėmėsi UAB „IFtech“ pažyma apie vidutines kuro sąnaudas 100 km. Iš 1 paveiksle esančios šios pažymos kopijos matyti, kad 2017 m. spalio 12 d. sudarytoje pažymoje nurodyta: „Nurodome, kad Ecoservice įmonės transportavimo, vienodų techninių parametrų sunkvežimiai, maršrutu Vilnius-Kazokiškių sąvartynas vidutiniškai suvartoja 42 (keturiasdešimt du) litrus kuro šimtui kilometrų“. Ši pažyma nėra pagrįsta pirminiais duomenimis, neaišku, ar atliekas transportuoja tik vienodų techninių parametrų sunkvežimiai, ar buvo atsižvelgta ir į skirtingų techninių parametrų sunkvežimių sunaudotą kurą, neaišku, už kokį laikotarpį skaičiuojamas suvartotas kuras, nėra duomenų, ar pasikeitė ir kaip pasikeitė kuro suvartojimas atsižvelgiant į tai, kad, transportuojant atliekas į MBA įrenginius, visas atstumas yra Vilniaus mieste.

3528. Specialistai, skaičiuodami automobilių nusidėvėjimo, darbo užmokesčio, remonto, administracines sąnaudas, rėmėsi ieškovo pateiktais duomenimis, kad 2016 m. atliekų transportavime į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną ir į MBA įrenginius dalyvavo 14 ieškovo transporto priemonių ir darbuotojų. Tačiau iš atsakovo pateiktos UAB „VAATC“, administruojančios MBA įrenginius, 2017 m. gruodžio 22 d. pažymos Nr. 1.13-756 ir duomenų, kurių pagrindu buvo parengta ši pažyma, matyti, kad laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 13 d. iki 2017 m. rugsėjo 30 d. į MBA įrenginius komunalines atliekas ieškovas pristatė 49 skirtingomis transporto priemonėmis (pagal valstybinius registracijos numerius).

3629. Specialistai, skaičiuodami vidutinį vežamų atliekų kiekį, rėmėsi ieškovo pateiktais atliekų pristatymo į Vilniaus regiono komunalinių atliekų sąvartyną 2016 m. sausio 1 d. – vasario 3 d. duomenimis, t. y., tik vieno 2016 m. mėnesio duomenimis (5 pastaba ir 5 lentelė). Nėra aišku, kodėl specialistams buvo pateikti tik 2016 m. sausio mėn. duomenys. Iš 5 pastabos ir 5 lentelės duomenų matyti, kad skaičiuojant 2016 m. ieškovo 1 t mišrių komunalinių atliekų transportavimo 1 km kaštus, buvo remiamasi ieškovo pateiktais 2016 m. sausio mėn. duomenimis, pagal kuriuos vieno atliekų transportavimo reiso atliekų svoris yra 16,27 t, o per vieną mėnesį atliekama 50 atliekų transportavimo reisų. Tuo tarpu iš atsakovo pateiktos UAB „VAATC“ 2017 m. gruodžio 22 d. pažymos ir duomenų, kurių pagrindu buvo parengta ši pažyma, matyti, kad laikotarpiu nuo 2016 m. liepos 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d. ieškovo į MBA įrenginius vienu atliekų transportavimo reisu pristatytų atliekų svoris yra apie 8 t, o per vieną mėnesį vidutiniškai atliekami 844 atliekų vežimo reisai. Akivaizdu, kad mažesnis per vieną atliekų transportavimo reisą pristatytas atliekų kiekis ir didesnis atliekų transportavimo reisų skaičius didina transportavimo išlaidas.

3730. Ieškovui nepateikus įrodymų, kokie yra jo 1 t mišrių komunalinių atliekų transportavimo 1 km kaštai ir kiek šie kaštai sumažėjo sutrumpėjus mišrių komunalinių atliekų transportavimo atstumui, nėra pagrindo teigti, kad Sprendimu maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir išvežimo tarifai be atliekų tvarkymo veiklos tarifo nepagrįstai buvo sumažinti 1,81 Eur/m3.

3831. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad Sprendimu buvo pažeistas Sutarties 24 p., pagal kurį komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kaina turi padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos išlaidas. Ieškovas nėra pateikęs įrodymų, kokios yra ieškovo pagal Sutartį teikiamos mišrių komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos išlaidos. Pagal dubliko 7 priede pateiktus duomenis ir skaičiavimus, ieškovas realiais mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštais po Sprendimo priėmimo nurodo 57,67 Eur/t (dubliko 7 priedo 30 p. G dalis). Dubliko 7 priedo 25 p. nurodyta, kad po Sprendimo priėmimo per 6 mėnesius (nuo 2016 m. birželio 13 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d.) ieškovas susirinko ir sutvarkė 40 363,59 t mišrių komunalinių atliekų, t. y., vidutiniškai po 6 727 t per mėnesį. Taigi, realūs ieškovo mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštai po Sprendimo pagal dubliko 7 priede pateiktus duomenis yra 387 976,09 Eur/mėn. Tuo tarpu iš dubliko 7 priedo 30 p. J dalies matyti, kad po Sprendimo priėmimo ieškovo maksimalios pajamos iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo veiklos laikotarpiu nuo 2016 m. birželio 13 d. iki 2016 m. lapkričio 30 d. yra 903 227,43 Eur/mėn., t. y., ieškovo gaunamos maksimalios pajamos iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo veiklos žymiai viršija realius ieškovo mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštus.

3932. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad Sprendimu buvo pažeista Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18205-912/2014 patvirtinta taikos sutartis. Taikos sutartimi buvo susitarta dėl konkrečių mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifų, vykdant šią taikos sutartį, buvo priimtas 2014 m. Sprendimas. Tačiau taikos sutartimi atsakovas neprisiėmė įsipareigojimo niekada nekeisti mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifų, dėl kurių buvo susitarta taikos sutartimi. Po 2014 m. Sprendimo priėmimo pasikeitė faktinės aplinkybės, pradėjo veikti MBA įrenginiai, į kuriuos yra vežamos visos mišrios komunalinės atliekos, sumažėjo komunalinių atliekų transportavimo atstumas, o tuo pačiu ir transportavimo kaštai. Atsakovo teisė nustatyti ir, jei reikia, keisti atliekų tvarkymo maksimalius įkainius ir tarifus nustatyta tiek Sutarties 18.7. p., tiek Taisyklėse.

4033. Ieškovo argumentai, kad Sprendimu buvo pažeista Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 30-2 str. 3 d., taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 patvirtintų Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio taisyklių 22 p., nagrinėjami Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I e-721-798/2017 pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje prašymą atsakovei Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, dėl norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, ir neįsiteisėjusiu 2017 m. balandžio 13 d. sprendimu buvo pripažinti nepagrįstais. Pažymėtina, kad ieškovas dėl Sprendimu neva pažeistų nurodytų norminių aktų jokio reikalavimo nagrinėjamoje byloje nereiškia, šių norminių aktų pažeidimo nesieja su ieškiniu prašomos priteisti žalos atsiradimu ir jos dydžiu.

4134. Nenustačius, kad Sprendimu buvo pažeisti Sutarties 18.6., 20, 24 p., taip pat Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-18205-912/2014 patvirtinta taikos sutartis, nėra pagrindo priteisti ieškinyje nurodyto dydžio žalą (CK 6.246 str. 1 d.). Be to, ieškovas neįrodė, kad dėl Sprendimu pakeistų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ieškovas patyrė ieškinyje nurodytą žalą (CK 6.247 str., 6.249 str. 1 d., CPK 178 str.).

4235. Ieškovas 356 282,28 Eur žala nurodo skirtumą tarp mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštų padidėjimo po Sprendimo ir pajamų iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo padidėjimo po Sprendimo, t. y., ieškovas teigia, kad dėl Sprendimu pakeistų mišrių komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ieškovo mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštai padidėjo labiau nei iš šios veiklos gaunamos pajamos.

4336. Pagal dubliko 7 priede pateiktus duomenis ir skaičiavimus, ieškovas realiais mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštais po Sprendimo nurodo 57,67 Eur/t (dubliko 7 priedo 30 p. G dalis). Šis dydis yra atliekų tvarkymo veiklos tarifo – 60,92 Eur/t, ir ieškovo nurodyto transportavimo kaštų sumažėjimo – 3,25 Eur/t, skirtumas. Tačiau, kaip nurodyta sprendimo 23-29 p., ieškovas nepateikė įrodymų, kad jo mišrių komunalinių atliekų transportavimo kaštai sumažėjo 3,25 Eur/t.

4437. Pagal dubliko 7 priede pateiktus duomenis ir skaičiavimus ieškovas pajamų iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo padidėjimą po Sprendimo apskaičiuoja kaip skirtumą tarp maksimalių pajamų iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo po Sprendimo – 903 227,43 Eur/mėn., ir maksimalių pajamų iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo iki Sprendimo – 765 635,16 Eur. Tačiau, kaip matyti iš dubliko 7 priedo 18, 19 p., 30 p. I dalies, 765 635,16 Eur pajamos iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo iki Sprendimo yra pajamos, kurias ieškovas būtų galėjęs gauti, jei būtų taikęs maksimalius 2014 m. Sprendime nurodytus mišrių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims, t. y. 0,08 Eur/m3/mėn. fiziniams asmenims ir 11,89 Eur/m3/mėn. juridiniams asmenims. Įrodymų, kad ieškovas iki Sprendimo taikė maksimalius komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat įrodymų, kokias realias pajamas ieškovas gavo iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo iki Sprendimo, nors ieškovui buvo siūloma tokius duomenis pateikti.

4538. Iš atsakovo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų – daugiabučių namų savininkų bendrijos „Šeškinės 4 ir 6, Vilniuje“ 2016 m. rugsėjo 22 d. pranešimo apie atliekų vežėjų nesąžiningą kainų didinimą ir šio raštų priedų galima daryti išvadą, kad iki Sprendimo ieškovas netaikė maksimalių komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifų, todėl iki Sprendimo iš šios veiklos gavo žymiai mažesnes pajamas, nei nurodyta dubliko 7 priede. Po Sprendimo priėmimo ieškovui pradėjus taikyti maksimalius komunalinių atliekų surinkimo, išvežimo ir šalinimo tarifus, realus ieškovo pajamų iš mišrių komunalinių atliekų padidėjimas yra/būtų žymiai didesnis, nei nurodyta dubliko 7 priede, atitinkamai yra/būtų žymiai mažesnis skirtumas tarp mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštų padidėjimo po Sprendimo ir pajamų iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo padidėjimo po Sprendimo arba šis skirtumas yra/būtų neigiamas.

4639. Dėl Sprendimo 36-38 p. nurodytų aplinkybių teismas nesivadovauja ir specialisto išvadoje pateiktu žalos skaičiavimu, nes specialistas žalą skaičiuoja tuo pačiu principu, kaip ir ieškovas, t. y. kaip skirtumą tarp mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo kaštų padidėjimo po Sprendimo ir pajamų iš mišrių komunalinių atliekų tvarkymo padidėjimo po Sprendimo.

47Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

48ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atmesti.

49Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „Ecoservice“ atstovui adv. V. M.,... 4. atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės atstovui T. M.,... 5. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 6. 1. Ieškovas UAB „Ecoservice“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui... 7. 2. Ieškovas nurodė, kad 2007 m. gegužės 17 d. ieškovas ir Vilniaus miesto... 8. 3. Nepaisant to, pažeidžiant minėtas Sutarties nuostatas, Vilniaus miesto... 9. 4. Sprendimas lėmė ir lemia ženklų ieškovo kaštų padidėjimą.... 10. 5. Iki Sprendimo ieškovo patiriami mišrių komunalinių atliekų sutvarkymo... 11. 6. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 12. 7. Atsakovas nurodė, kad pradėjus veikti MBA įrenginiams, visi komunalinių... 13. 8. Sprendimu buvo nustatytas 60,92 Eur/t arba 10,15 Eur/m3 atliekų tvarkymo... 14. 9. Sprendimu taip pat buvo padidinti maksimalūs vieno kubinio metro mišrių... 15. 10. Taisyklių 90 p. suteikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai... 16. 11. Atsakovas teigia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad... 17. 12. Atsakovas taip pat nesutiko, kad ieškovas dėl Sprendimu pakeistų tarifų... 18. 13. Ieškinys atmetamas.... 19. 14. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2007 m. gegužės 17 d.... 20. 13. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 11 d. sprendimu Nr.... 21. 14. Ieškovas teigia, kad Spendimu, pažeidžiant Sutarties 20 p., buvo... 22. 15. Sutarties 20 p. nustatyta, kad savivaldybė nustato įkainius ir tarifus... 23. 16. Sprendimo 1 p. buvo nustatytas vienos tonos atliekų priėmimo iš Vilniaus... 24. 17. Sprendimo 2 p. buvo įvestas naujas vienos tonos Vilniaus mieste... 25. 18. 1 lentelėje atliekų tvarkymo veiklos tarifas, t. y. tarifas, kurį... 26. 19. Be to, Sprendimo 3.2. p. buvo padidinti mišrių komunalinių atliekų... 27. 20. Todėl nėra pagrįsti ieškovo teiginiai, kad Spendimu, pažeidžiant... 28. 21. Pagal Sutarties 21 p. savivaldybė nustato maksimalius įkainius ir... 29. 22. Sprendimu maksimalūs mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir... 30. 23. Ieškovas teigia, kad ieškovo 1 t mišrių komunalinių atliekų... 31. 24. 0,05 Eur/t/km kaštams pagrįsti ieškovas kartu su ieškiniu ir dubliku... 32. 25. 2017 m. lapkričio 2 d. specialisto išvadoje nurodyta, kad 2016 m.... 33. 26. Specialistas, skaičiuodamas vidutines dyzelinio kuro pirkimo kainas 2016... 34. 27. Specialistai, skaičiuodami kuro sunaudojimo 100 km sąnaudas, rėmėsi UAB... 35. 28. Specialistai, skaičiuodami automobilių nusidėvėjimo, darbo... 36. 29. Specialistai, skaičiuodami vidutinį vežamų atliekų kiekį, rėmėsi... 37. 30. Ieškovui nepateikus įrodymų, kokie yra jo 1 t mišrių komunalinių... 38. 31. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad Sprendimu buvo pažeistas Sutarties 24... 39. 32. Nepagrįstas ieškovo teiginys, kad Sprendimu buvo pažeista Vilniaus... 40. 33. Ieškovo argumentai, kad Sprendimu buvo pažeista Lietuvos Respublikos... 41. 34. Nenustačius, kad Sprendimu buvo pažeisti Sutarties 18.6., 20, 24 p., taip... 42. 35. Ieškovas 356 282,28 Eur žala nurodo skirtumą tarp mišrių komunalinių... 43. 36. Pagal dubliko 7 priede pateiktus duomenis ir skaičiavimus, ieškovas... 44. 37. Pagal dubliko 7 priede pateiktus duomenis ir skaičiavimus ieškovas... 45. 38. Iš atsakovo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų – daugiabučių... 46. 39. Dėl Sprendimo 36-38 p. nurodytų aplinkybių teismas nesivadovauja ir... 47. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,... 48. ieškovo UAB „Ecoservice“ ieškinį atmesti.... 49. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...