Byla 2A-725-569/2015
Dėl nuostolių atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MS“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3143-883/2015 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „MS“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Metaloidas“ dėl nuostolių atlyginimo.

3Teisėja, nagrinėdama civilinę bylą,

Nustatė

4

  1. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „MS“ kreipėsi į teismą, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovo UAB ,,Metaloidas“ 1706 Eur nuostolių atlyginimą, 8,30 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovas UAB ,,MS“ ir atsakovas UAB ,,Metaloidas“ 2014-12-01 sudarė krovinio pervežimo sutartį Nr. M184, kuria vežėjas įsipareigojo pateikti transporto priemonę ir pervežti krovinį maršrutu Lietuva – Rusija, o užsakovas įsipareigojo apmokėti už suteiktas transporto paslaugas transporto priemonei pasikrovus, o taip pat apmokėti transporto priemonės prastovas ir visas vežėjo išlaidas, susijusias su krovinio transportavimu. Ieškovas nurodė, kad transporto priemonei atvykus į Rusijos pasienį (Sebežas), muitinės pareigūnai atliko krovinio ir jį lydinčių dokumentų patikrinimą, kurio metu buvo nustatyta, jog krovinio transportavimo dokumentuose nurodytas svoris neatitinka faktiškai vežamo krovinio svoriui. Dėl šios priežasties transporto priemonė Rusijos pasienyje buvo sulaikyta, susidarė prastovos, kurias sudaro laikotarpis nuo 2014-12-04 iki 2014-12-15, viso prastovų - 10 dienų, t.y. 1000 eurų (po 100 eurų už parą). Taip pat dėl krovinio patikrinimo ir klaidingai nurodyto krovinio svorio transportavimo dokumentuose vežėjas pasienyje turėjo išlaidų, kurias sudaro: baudos aikštelė, krovinio pakrovimo/iškrovimo darbai - 45660,00 rub. Ieškovas informavo atsakovą apie turėtas išlaidas, susijusias su atsakovo instrukcijų vykdymu, atsakovui buvo pateikta sąskaita Nr. 178 už prastovas ir vežėjo išlaidas muitinėje. Dėl patirtų nuostolių ieškovas atsakovui pateikė pretenziją dėl nuostolių atlyginimo, bet atsakovas nuostolių neatlygino ir liko skolingas ieškovui 1706 Eur sumą.

6Šiaulių apylinkės teismas 2015-01-19 preliminariu sprendimu ieškinį tenkino. Atsakovas UAB „Metaloidas“ 2015-02-12 pateikė teismui prieštaravimus dėl Šiaulių apylinkės teismo preliminaraus sprendimo. Nurodė, kad 2014-12-13 ieškovas atsakovui pateikė pretenziją, kuria pareikalavo apmokėti jos išrašytą sąskaitą Nr. 178, nepateikdamas paaiškinimų, už ką sąskaita yra išrašyta. Atsakovas paprašė pateikti sąskaitoje nurodytą sumą pagrindžiančius dokumentus. Į tai ieškovas 2014-12-22 pateikė papildomą pretenziją. Teigė, kad prastovos susidarė ne dėl atsakovo kaltės, o dėl atsakovui nežinomų priežasčių. Pažymėjo, kad krovinio kiekis neviršijo dokumentuose nurodyto krovinio kiekio, krovinio vietų skaičius atitiko skaičių, nurodytą dokumentuose. Teigė, kad visos išlaidos, kurias patyrė ieškovas, nebuvo susijusios su atsakovo nurodymų vykdymu, todėl atsakovas nėra už jas atsakingas ir neturi pareigos šias išlaidas atlyginti.

7II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

8Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. balandžio 15d. galutiniu sprendimu pakeitė Šiaulių apylinkės teismo 2015-01-19 preliminarų sprendimą; ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui UAB ,,MS“ iš atsakovo UAB ,,Metaloidas“ 706 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-01-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 41,41 Eur (keturiasdešimt vieno euro 41 cento) bylinėjimosi išlaidas.

9Teismas vertino, kad CMR važtaraštis rodo, jog krovinio pervežimo paslaugą ieškovas įvykdė. Kadangi Muitinės patikrinimo aktu joks teisės pažeidimas nenustatytas, grafoje „nustatyti požymiai teisės pažeidimo“ neįrašyta jokia informacija, jokia bauda Rusijos Federacijos muitinės pareigūnų paskirta nebuvo, teismas vertino, kad vežamo svorio kiekis, nurodytas siuntėjo dokumentuose, buvo mažesnis, nei užfiksuotas muitinės patikrinimo akte, ir jokie teisės aktai pažeisti nebuvo. Teismas sprendė, kad nėra pagrindo teigti, jog 10 dienų prastova muitinėje įvyko dėl krovinio siuntėjo kaltės, jam klaidingai nurodžius krovinio svorį. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovo reikalavimas atlyginti papildomas išlaidas buvo sulygtas užsakyme aiškiai neišreikšta, tačiau numanoma sąlyga (siuntėjas įsipareigoja mokėti visas išlaidas susijusias su oficialiais kvitais), o ieškovo patirtos išlaidos už transporto priemonės buvimą muitinės kontrolės zonoje, svėrimo bei pakrovimo – iškrovimo darbus savo prigimtimi yra papildomos išlaidos, todėl vertino, kad atsakovui atsirado pareiga įvykdyti jam tenkančią prievolės dalį ir sumokėti ieškovui pagal muitinės pareigūnų pateiktą sąskaita Nr. 3874.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

11Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „MS“prašo panaikinti 2015-04-15 Šiaulių apylinkės teismo galutinio sprendimo dalį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai; priteisti UAB „MS“ naudai žyminį mokestį sumokėtą už apeliacinį skundą – 32 Eur - bei kitas bylinėjimosi išlaidas.

12Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

13Teismas neįsigilino į pateiktų dokumentų turinį, netinkamai juos vertino, neatsižvelgė į apeliantės nurodytas aplinkybes, iš esmės netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas. Teismas netinkamai įvertino įrodymų visumą. Iš muitinės apžiūros akto matyti, kad transporto priemonės patikrinimas buvo daromas dėl krovinio svorio neatitikimo, todėl ir buvo transporto priemonė pastatyta į muitinės aikštelę. CMR konvencijos prasme siuntėjo atsakomybė dėl netikslaus krovinio kiekio nurodymo yra imperatyvi, ir visai nėra jokios reikšmės, ar vežamo krovinio svoris yra didesnis, ar mažesnis, nei nurodyta transportavimo dokumentuose. Taip pat nėra nurodyta, kad turėtų būti pažeisti atitinkami teisės aktai.

14Teismo sprendimas nepriteisti vežėjui prastovas yra neteisėtas, todėl turi būti keistina ir sprendimo dalis dėl bylinėjimosi išlaidų – tenkintinos visos ieškovės bylinėjimosi išlaidos, t. y. 101 Eur.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Metaloidas“ prašo apeliacinį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2015-04-15 sprendimą palikti nepakeistą; priteisti atsakovui bylinėjimosi išlaidas. Atsakovo vertinimu, ieškovas nepateikė jokių dokumentų, kurie įrodytų, kad transporto priemonės pastatymas į muitinės aikštelę būtų kaip nors susijęs su galimai nurodytu netiksliu krovinio svoriu. Vien muitinės aktas neįrodo, kad krovinys buvo sulaikytas dėl to, kad galimai galėjo neatitikti krovinio dokumentuose nurodyto svorio. Toks krovinio svorio neatitikimas nėra akivaizdžiai matomas, todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad muitinės pareigūnai nusprendė krovinį sulaikyti dėl to, kad jis neatitiko dokumentuose nurodyto prekių svorio. Ieškovas prašo priteisti už prastovas iki 2014-12-15, tačiau muitinės patikrinimas įvyko 2014-12-11. Ieškovas nevaržomai 2014-12-11 – 2014-12-12 galėjo sumokėti muitinei, tačiau to nepadarė. Dėl to už prastovas nuo 2014-12-11 iki 2014-12-15 nėra jokios atsakovo kaltės. Ieškovas nėra įrodęs patirtų nuostolių fakto ir jo dydžio, priežastinio ryšio tarp atsakovo netikslių duomenų pateikimo ir patirtų nuostolių.

16IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

17ir teisiniai argumentai

18Apeliacinis skundas atmestinas.

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (LR CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 straipsnis).

20Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovui nuostolius, patirtus už prastovą. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo nuostolių atlyginimą, privalo įrodyti, kad yra visos civilinei atsakomybei atsirasti būtinos LR Civiliniame kodekse numatytos sąlygos – skolininko neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp skolininko veiksmų ir atsiradusių pasekmių, kaltė, žala. Įrodyti skolininko neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį tarp skolininko veiksmų ir atsiradusių pasekmių, žalos dydį yra ieškovo pareiga. LR CPK 6.246 str. 1 d. reglamentuota neteisėtų veiksmų samprata – civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti, arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. LR CK 6.247 str. numatyta, kad atlyginami tik tie nuostoliai, kurie susiję su veiksmais (veikimu, neveikimu), nulėmusiais skolininko civilinę atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų (veikimo, neveikimo) rezultatu. Teismas turi įvertinti, kad nuostoliai pagal civilinės atsakomybės prigimtį būtų skolininko neteisėtų veiksmų rezultatas. Vertinant priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų iratsiradusios žalos, civilinei atsakomybei įtakos turi tik toks priežastinis ryšys, kuris nėra pernelyg nutolęs nuo neteisėtų veiksmų ir yra pakankama sąlyga atsirasti atsakovo nurodytiems nuostoliams. Taigi, nesant vienai iš įstatyme įtvirtintų civilinės atsakomybės sąlygų, civilinė atsakomybė negalima.

21Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. theNetherlands, judgementof 19 April 1994, par. 61). Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu. Ieškovas, prašydamas priteisti iš atsakovo patirtus nuostolius už prastovą, nurodo, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus – klaidingai nurodė krovinio svorį transportavimo dokumentuose. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR) 7 straipsnio 1 dalies ,,a’’ punktas numato, kad siuntėjas atsako už visas vežėjo patirtas išlaidas ir nuostolius, atsiradusius dėl siuntėjo klaidingai ar netiksliai nurodytų duomenų, tame tarpe ir už netiksliai nurodytą krovinio bruto masę ar kitais matavimo vienetais išreikštą krovinio kiekį. Tačiau, kaip paminėta konvencijoje, siuntėjas atsako tik už tokius nuostolius, kurie atsirado dėl jo neteisėtų veiksmų. Tuo tarpu pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad jo patairti nuostoliai už prastovas yra susiję su krovinio svorio neatitikimu jį lydinčiuose dokumetuose. Mutinės patikrinimo akte neužfiksuota jokių teisės pažeidimų, įrodymų, kad dėl svorio neatitikimo dokumentuose vežėjui būtų taikytos kokios nors sankcijos - nėra. Įvertinus krovinio svorį ir jį lydinčiuose dokumentuose nurodytą svorį matyti, kad svorio skirtumas sąlyginai nedidelis. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad krovinį vežanti transporto priemonė buvo tikrinama vizualiai pastebėjus krovinio svorio neatitikimą dokumentuose. Kadangi ieškovas neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio tarp atsakovo veiksmų ir atsiradusių nuostolių dėl prastovos, atsakovas neturi pareigos atlyginti ieškovo patirtus nuostolius.

22Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nustatė faktines bylos aplinkybes, teisingai aiškino ir taikė teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį apeliantų apeliacinio skundo motyvais keisti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta apeliacinis skundas dėl Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 15d. atmestinas, o sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

23Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje

24Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Atsakovas atsiliepime į apeliacinį skundą buvo pareiškęs prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau jokių įrodymų apie jų dydį teismui nepateikė, todėl nėra pagrindo svarstyti prašymo dėl šių išlaidų priteisimo.

25Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

26Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 15 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėja, nagrinėdama civilinę bylą,... 4.
  1. Ginčo esmė
...
5. Ieškovas UAB „MS“ kreipėsi į teismą, prašydamas dokumentinio proceso... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2015-01-19 preliminariu sprendimu ieškinį... 7. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Šiaulių apylinkės teismas 2015 m. balandžio 15d. galutiniu sprendimu... 9. Teismas vertino, kad CMR važtaraštis rodo, jog krovinio pervežimo paslaugą... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „MS“prašo panaikinti 2015-04-15 Šiaulių... 12. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:... 13. Teismas neįsigilino į pateiktų dokumentų turinį, netinkamai juos vertino,... 14. Teismo sprendimas nepriteisti vežėjui prastovas yra neteisėtas, todėl turi... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė UAB „Metaloidas“ prašo... 16. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 17. ir teisiniai argumentai... 18. Apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 20. Byloje kilo ginčas dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovui nuostolius,... 21. Pažymėtina, kad atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali... 22. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs apeliaciniame skunde... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinėje instancijoje... 24. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 25. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 26. Šiaulių apylinkės teismo 2015 m. balandžio 15 d. galutinį sprendimą...