Byla e2-18904-430/2015
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Braždienė, rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei G. D. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės priteisti 633,35 Eur skolos, kurią sudaro 347,55 Eur kreditas, 267,71 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 18,09 Eur kompensacinės palūkanos, priteisti 5 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2014-07-02 ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 347,55 Eur (1200,00 Lt) kreditą 24 mėnesių terminui. Paskolos kaina – 521,32 Eur (1800,00 Lt). Atsakovė savo įsipareigojimų nevykdė, laiku nemokėjo sutartinių įmokų, todėl ieškovas su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo kreipėsi į teismą, dėl ko buvo patirtos 115,85 Eur bylinėjimosi išlaidos už teisinę pagalbą. Teismas nutartimi pareiškimą atsisakė priimti.

3Ieškinio patvirtinta kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus atsakovei įteikti Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122, 123 straipsniuose nustatyta tvarka, tačiau atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, remiantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsniu, sprendimas priimamas už akių.

4Ieškinys tenkintinas.

5Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalies nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2014-07-02 ieškovas ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią ieškovas atsakovei suteikė 347,55 Eur (1200,00 Lt) kreditą 24 mėnesių terminui (e.b.l. 7-11). Paskolos kaina – 521,32 Eur (1800,00 Lt) (Vartojimo kredito sutarties specialiosios sąlygos). Atsakovei tinkamai nevykdant kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, ieškovas 2014-09-05 pretenzija kreipėsi į atsakovę prašydamas sumokėti skolą bei įspėjo dėl įsipareigojimų nevykdymo pasekmių (e.b.l. 19). Ieškovo pateiktoje skolos detalizacijoje nurodyta, kad atsakovės skolą sudaro: 347,55 Eur kreditas, 267,71 Eur nesumokėta dalis paskolos kainos, 18,09 Eur kompensacinės palūkanos, (e.b.l. 20). Šalių sudarytos vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta fiksuotoji metinė palūkanų norma – 109,72 proc. Taip pat nustatyta, kad šios palūkanos mokamos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimų grąžinti kreditą įvykdymo. Duomenų, kad atsakovė iki kreipimosi į teismą būtų atsiskaičiusi su ieškovu, byloje nėra.

7Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Asmuo neįvykdęs savo sutartinės prievolės, privalo atlyginti kitai šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Pagal CK 6.38 straipsnio 1 dalį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus.

8Vadovaujantis aukščiau išdėstytu darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos (vartojimo kredito) teisiniai santykiai. Pagal Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 str. vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu. Pagal CK 6.881 straipsnio 1 dalį, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą sumą kreditoriui ir mokėti palūkanas, todėl ieškovui iš atsakovės priteistina 347,55 Eur negrąžinto kredito, 267,71 Eur nesumokėtos dalies paskolos kainos ir 18,09 Eur kompensacinių palūkanų, iš viso 633,35 Eur kredito su palūkanomis.

9CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 633,35 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2015-04-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

10Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 115,85 išlaidų už teisinę pagalbą (e.b.l. 18), kurias jis patyrė kreipdamasis į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo. Be to, šioje civilinėje byloje ieškovas patyrė 15,00 Eur žyminio mokesčio (e.b.l. 12) ir 202,73 Eur išlaidų už teisinę pagalbą (e.b.l. 13). Patenkinus ieškinį iš atsakovės ieškovo naudai iš viso priteisiama 333,58 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 straipsnis).

11Kadangi iš atsakovės priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (1,26 Eur), yra mažesnės negu LR Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 (nauja redakcija nuo 2014-01-01) nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

12Vadovaudamasis CPK 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti.

14Priteisti ieškovui UAB „Sostinės kreditai“, j.a.k. 302513887, iš atsakovės G. D., a.k. ( - ) 633,35 Eur (šešis šimtus trisdešimt tris Eur 35 ct) skolos (kreditas, paskolos kaina, palūkanos), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos 633,35 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2015-04-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 333,58 Eur (tris šimtus trisdešimt tris Eur 58 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Išaiškinti atsakovei, kad per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos ji turi teisę teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

16Šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine ar kasacine tvarka.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai