Byla 2S-1440-479/2009

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Aušros Maškevičienės ir Alvydo Žerlausko, kolegijos posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-08-20 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio Giedriaus Jonausko pareiškimą dėl vykdymo išlaidų priteisimo, suinteresuoti asmenys skolininkas V. B. ir išieškotoja valstybė, atstovaujama Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos.

2Kolegija, išnagrinėjusi skundą,

Nustatė

3pareiškėjas antstolis G. Jonauskas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš skolininko

4V. B. 1 063 Lt vykdymo išlaidų. Nurodė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0091/04/00499 įvykdė išieškojimą pagal Klaipėdos rajono PK VP VT EPS 2003-11-18 priimtą nutarimą Nr.

52367-m dėl 4 000 Lt baudos išieškojimo iš skolininko V. B. išieškotojai valstybei. Skola išieškota iš skolininko pensijos. Vykdomoji byla užbaigta, 2009-07-23 skolininkui pasiūlyta sumokėti antstolio apskaičiuotas vykdymo išlaidas, tačiau skolininkas per antstolio nurodytą terminą vykdymo išlaidų nesumokėjo, todėl antstolis prašė teismo jas priteisti.

6Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-08-20 nutartimi pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – priteisė antstoliui G. Jonauskui iš skolininko V. B. 998 Lt vykdymo išlaidų, kitą pareiškimo dalį atmetė.

7Atskiruoju skundu antstolis G. Jonauskas nesutinka su minėtos nutarties dalimi, kuria pareiškimas netenkintas. Apeliantas teigia, jog teismas nepagrįstai nepriteisė išlaidų už pašto korespondencijos siuntimą, taip pat išlaidų už dokumentų nuorašus ir kopijas. Prašo apeliacinės instancijos teismo šias išlaidas priteisti.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikta.

9Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas.

10Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimis, kuriomis nepriteistos išlaidos už pašto korespondencijos siuntimą, taip pat išlaidos už dokumentų nuorašus ir kopijas. Teigia, jog šios išlaidos pagrįstos ir teisėtos, todėl priteistinos. Kolegija iš dalies sutinka su apelianto argumentais.

11Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuodamas vieningą praktiką tapačiose bylose yra ne kartą pažymėjęs, kad priverstinis teismo sprendimų vykdymas yra antstolio profesinė veikla, kurią griežtai reglamentuoja ir už kurios vykdymą atlyginimą antstoliui nustato valstybė. Remiantis valstybės nustatytu vykdymo išlaidų teisiniu reglamentavimu susiklosto teisėti antstolių ekonominiai lūkesčiai. Valstybės nustatyti atlyginimo antstoliui už jam pavestų funkcijų vykdymą tvarka ir dydžiai yra pagrindas antstoliams tikėtis tam tikro rezultato, jeigu jie veiks teisėtai. Taigi antstolis turi teisėtą pagrindą tikėtis, kad už teisėtą priverstinio pobūdžio priemonių panaudojimą, vykdant vykdomąjį dokumentą, kurio skolininkas neįvykdė savanoriškai, jis gaus nustatytą atlyginimą. Taip pat pažymėtina, kad teismas, atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę, yra aktyvus ir imasi visų būtinų priemonių, kad būtų visapusiškai išaiškintos bylos aplinkybės, užtikrintos visų vykdymo proceso dalyvių – antstolio, skolininko ir išieškotojo – teisės ir teisėti interesai.

12Nagrinėjamu atveju kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolis nepagrindė vykdomojoje byloje turėtų pašto išlaidų. Akivaizdu, jog šios išlaidos buvo, kadangi vykdomojoje byloje buvo siunčiami įvairūs procesiniai dokumentai (raginimai, patvarkymai, siūlymas susimokėti vykdomąsias išlaidas), todėl antstolis pagrįstai reikalauja priteisti šias išlaidas. Ši pirmosios instancijos teismo nutarties dalis keistina ir antstoliui priteistina 12,59 Lt pašto išlaidų. Apeliantas teigia, jog šios išlaidos nebuvo indeksuotos, tačiau kolegija pažymi, jog iš siūlymo susimokėti vykdymo išlaidas nėra galimybės nustatyti jų apskaičiavimo metodikos, t. y. už kiek korespondencijos vienetų ir pagal kokius įkainius apskaičiuotos išlaidos. Tas pats pasakytina ir apie kitų vykdymo išlaidų punktų apskaičiavimą – būtina nurodyti kiekvieną vykdymo veiksmą, už kurį skaičiuotinos patirtos vykdymo išlaidos, veiksmų kiekį bei konkretų šioms išlaidos taikytiną indeksą. Atkreiptinas antstolio dėmesys, jog kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.).

13Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto reikalavimu priteisti vykdymo išlaidas už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą. Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelės 1–3 punktuose nustatytas mokestis už antstolio surašyto dokumento nuorašo išdavimą ir tam tikro formato lapo kopijos kaina netaikoma privalomai pagal CPK normas siųstinam dokumentui. CPK 613 straipsnio 3 dalis nustato, kad vykdymo proceso šalims ar kitiems suinteresuotiems asmenims antstolis siunčia patvarkymų nuorašus, tačiau ši nuostata nereiškia, kad patvarkymo nuorašų darymas visais atvejais turi būti apmokėtas kaip atskiras vykdymo veiksmas. CPK 605 straipsnis reglamentuoja antstolio patvarkymų išsiuntimo tvarką, t. y. nustatytais atvejais antstolis savo patvarkymus, jeigu yra galimybė, iš karto įteikia suinteresuotiems asmenims arba jiems išsiunčia registruotu laišku ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Sistemiškai aiškinant šias CPK normas akivaizdu, kad negalima privalomai siunčiamo patvarkymo nuorašo darymo laikyti atskiru vykdymo veiksmu, už kurį skaičiuotinos papildomos išlaidos. Atlyginimas antstoliui už atskirus procesinius veiksmus, t. y. patvarkymų surašymą, yra nustatytas Sprendimų vykdymo instrukcijos 3 lentelėje, kur nurodytos sumos, kurios antstoliui mokamos už konkretaus vykdymo veiksmo atlikimą (pvz. 12 p. – už patvarkymo vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl skolos išieškojimo parengimą 5 Lt) . Teisėjų kolegijos nuomone, už tą patį vykdymo veiksmą negali būti imamas mokestis, nustatytas už kelis atskirus vykdymo veiksmus, t. y. pagal kelis 3 lentelės punktus. Todėl apeliantas nepagrįstai už patvarkymo nuorašo darymą kopijavimo būdu, be atlyginimo už šį atskirą veiksmą, dar reikalauja priskaičiuoti ir mokestį už kopijos ar nuorašo darymą. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad privalomai siunčiamų patvarkymų nuorašų darymo išlaidos patenka į būtinųjų vykdomosios bylos administravimo išlaidų turinį (Sprendimų vykdymo instrukcijos 34.1 p.). Esant išdėstytoms aplinkybėms antstolio atskirasis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo nutartis keistina – antstoliui iš skolininko papildomai priteistinos vykdymo išlaidos už pašto paslaugas (12,59 Lt), iš viso priteistina 1 011 Lt vykdymo išlaidų (100 +100,14 + 12,59 + 798,32 = 1 011,05) (CPK 337 str. 1 d. 4 p.)

14Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-08-20 nutartį pakeisti – iš skolininko V. B. antstoliui Giedriui Jonauskui priteisti 1 011 Lt vykdymo išlaidų.

Proceso dalyviai