Byla 2-5187-191/2013
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edmundas Inokaitis, sekretoriaujant Ramunei Gilienei, Danguolei Muravjovienei dalyvaujant ieškovo AB „Žaidas“ atstovei Alinai Čigrinai, atsakovams Ą. M., A. M. B. teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Žaidas“ ieškinį atsakovams Ą. M., A. M. B. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Žaidas“ Kauno miesto apylinkės teisme pareiškė ieškinį atsakovams: -iš atsakovo Ą. M. prašo priteisti 628,42 Lt (šešis šimtus dvidešimt aštuonis litus 42 centus) skolos ,5% (penkis procentus) metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 72Lt sumokėto žyminio mokesčio, 3Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane; 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos duomenų paiešką bazėje ir registro išrašo peržiūrėjimą ekrane; 72,60 Lt (60 Lt + PVM) už UAB „SKOLOS LT" suteiktas teisines paslaugas, rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo; 181,50 (150,00+PVM) Lt už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas rengiant ieškinį. - iš atsakovo A. M. B. priteisti 859,78 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt devynis litus 78 centus) skolos, 5% (penkis procentus) metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas - 72 Lt žyminio mokesčio, 3Lt už Nekilnojamojo turto registro duomenų paiešką bazėje ir registro peržiūrėjimą ekrane, 2,90 Lt už Gyventojų registro tarnybos duomenų vieną paiešką duomenų bazėje registro išrašo peržiūrėjimą ekrane; 72,60 (60 Lt - PVM) Lt už UAB „SKOLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas rengiant pareiškimą dėl teismo įsakymo išdavimo; 181,50 Lt (150+PVM) už UAB OLOS LT“ suteiktas teisines paslaugas rengiant ieškinį ieškovo UAB „Žaidas“ naudai. Ieškovas nurodė, kad jis yra paskirtas namo, esančio ( - ), administratoriumi, name atsakovui A. M. nuosavybės teise priklauso butas Nr. 2, o atsakovui - A. M. B. butas Nr. 3. Atsakovai laiku vengia atsiskaityti, todėl už teikimas paslaugas susidarė įsiskolinimai: A. M. už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-12-31 susidarė 628,42 Lt skola, A. M. B. už laikotarpį nuo 2011-12-01 iki 2013-01- 31 - 859,78 Lt skola. Ieškovas nurodo, kad buto, taip pat ir negyvenamųjų patalpų, savininkų, įskaitant ir atsakovų, pareiga išlaikyti bendrąją dalinę nuosavybę, bei mokėti visus su tuo susijusius mokesčius kyla iš įstatymo. LR CK 4.82 str. 3 d., 4.84 str. 9 d., Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai (toliau - Pavyzdiniai administravimo nuostatai), patvirtinti 2001 m. gegužės 23 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 603, (nauja redakcija patvirtinta 2010 m. kovo 10 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 235), Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatai (toliau - Kauno miesto administravimo nuostatai), patvirtinti Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gegužės 31d. įsakymu Nr. A-1917 (ankstesnė Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų redakcija buvo patvirtinta Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. A-4671), 2006 m. kovo 10 d. Kauno miesto centro seniūnijos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo sutartis Nr. 53-10-6, 2003 m. vasario 20 d. Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-55 patvirtintos Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklės bei kiti teisės aktai imperatyviai nurodo, kad butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. LR CK 4.84 str. nustato, kad jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, tai sprendimą dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus pasirinkimo priima butų ir kitų patalpų savininkai, o jų pasirinktą administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai nepasirenka administratoriaus, sprendimą dėl administratoriaus skyrimo priima savivaldybės vykdomoji institucija. Administratorius administruoja bendrojo naudojimo objektus pagal Vyriausybės patvirtintus nuostatus. Ieškovas taip pat nurodo, kad LR CK 4.82 str. 1d. įtvirtina, o LR Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 2str. 15d. detalizuoja, kad butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šie bendrojo naudojimo objektai: 1) bendrosios pastato konstrukcijos -pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai); 2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos - pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus); 3) pastato bendrojo naudojimo patalpos - pastato laiptinės, holai, koridoriai, galerijos, palėpės, sandėliai, rūsiai, pusrūsiai ir kitos patalpos, jeigu tai nuosavybės teise nepriklauso atskiriems savininkams; 4) vietiniai inžineriniai tinklai - kaip ši sąvoka apibrėžta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme; 5) bendrojo naudojimo žemės sklypas - bendrosios dalinės nuosavybės teise ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų naudojamas ir (ar) valdomas žemės sklypas. Kiekvieną mėnesį atsakovams adresu ( - ), Kaune pateikiamas mokėjimo pranešimas (sąskaita) su nurodyta priskaičiuota mokėti suma. Mokėjimo pranešime nurodyta suma turi būti sumokėta iki mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, paskutinės dienos. Atsakovai buvo raginami sumokėti įsiskolinimą ,tačiau to nepadarė, tik rašė įvairius raštus institucijoms. Atsakovai Ą. M. ir A. M. B. su ieškiniu nesutiko, nurodė, kad ieškovas neteikia informacijos apie lėšų panaudojimą už namo atliktą tech. priežiūrą, mano ,kad atlikti darbai išgalvoti, neteikia apie darbus patvirtinančių dokumentų, PVM sąskaitų –faktūrų ir kit. Ieškinys tenkintinas. Ieškovas UAB „Žaidas“ suteikė namo savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas pastate, esančiame ( - ), Kaune, kuriame atsakovas turi gyvenamąsias patalpas ir jiems taip pat bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pastato bendrojo naudojimo objektai, kuriuos atsakovai privalo išlaikyti ir mokėti mokesčius bei kitas rinkliavas už jų priežiūrą (LR CK 4.82 str.3d.). Gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų bendroji dalinė nuosavybė kaip atskiras nekilnojamojo turto vienetas Nekilnojamojo turto registre nėra registruojama. Atskiro buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje yra neindividualizuota ar kaip nors atskirai pažymėta, ji išreikština tik skaičiais (LR CK 4.82 str. 5 d.). Kuo didesnė yra buto patalpa, tuo didesnė yra šio buto ar patalpos savininko dalis bendrojoje dalinėje nuosavybėje, tuo sutinkamai daugiau savininkas turi prisidėti prie bendrosios dalinės nuosavybės išlaikymo, įstatymuose yra nustatytos butų ir kitų patalpų savininkų pareigos, kurių negali pakeisti ar eliminuoti nei šios nuosavybės teisės subjektai, nei daugiabučių namų bendrija ar kitas bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo teises įgyvendinantis asmuo ( 2009 m. lapkričio mėn. 27 d.AT nutartis, c.b. 3K-7-515/2009). Ieškovas yra paskirtas namo, esančio ( - ), Kaune, administratoriumi. Minėtame name atsakovui A. M. nuosavybės teise priklauso butas Nr.2, o atsakovui A. M. B. butas Nr. 3. Atsakovai laiku neatsiskaito už teikimas paslaugas, susidarė įsiskolinimai: A. M. už laikotarpį nuo 2011-11-01 iki 2012-12-31 susidarė 628,42 Lt skola, o A. M. B. už laikotarpį nuo 2011-12-01 iki 2013-01- 31 - 859,78 Lt skola. Atsakovai ginčija tik techninės priežiūros mokestį. Ieškovas pateikė papildomus įrodymus dėl teikiamų paslaugų (b.l. 2-69 tom.3 ). Pateikti dokumentai išrašomi AB „Kauno energija“ prieš pradedant tiekti namui šilumą ir visuomet yra atliekamas tikrinimas ar namas paruoštas šildymo sezonui. AB „Kauno energija“ surašyti aktai patvirtina, kad namas buvo paruoštas šildymo sezonui. Techninės priežiūros mokestis nustatomas pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012-10-25 sprendimu Nr. T-520 patvirtintą metodiką. Vadovaujantis minėtu aktu buvo paskaičiuotas tarifas namui. Už renkamus mokesčius per tris mėnesius administratorius privalo pateikti metinę ataskaitą dėl mokesčių rinkimo tvarkos. Byloje ieškovas pateikė metinę ataskaitą, kurioje nurodomi ne tik tarifai, bet ir išsami informacija apie atliktus darbus. Iš techninio mokesčio per einamuosius metus privalo atlikti darbus, kurie nustatyti STR 1.12.05:2010. Administratorius privalo vykdyti darbus nepriklausomai ar bendrasavininkai moka minėtą mokestį. Atliktų darbų aktai patvirtina, kad buvo vykdomi darbai, taip pat skambučių telefonu registracijos žurnalas. Negalima teigti, kad ieškovas minėtų lėšų nepanaudojo. Atsakovai teikė daug dokumentų apie susirašinėjimą su ieškovu ir Kauno miesto savivaldybe. Kauno miesto savivaldybė yra institucija, kuri prižiūri ieškovo veiklą, nebuvo nustatyta pažeidimų, nors ji tyrė visas aplinkybes pagal atsakovų pareiškimus ( pvz:.2011-04-05 Nr. 53-5-1125, raštas skirtas A. M.,2012-11-22 raštas Nr. 53-5-2970 A. M.). Kauno miesto savivaldybė atliko patikrinimą ir nebuvo nustatyta pažeidimų, tai patvirtina, kad administratorius savo funkcijas vykdė tinkamai. Kauno miesto savivaldybės administracija surašė 2012-11-16 statinio techninio priežiūros patikrinimo aktą, kuriame smulkiai išanalizavo statinio techninio būklę, pateikė rekomendacijas administratoriui. Ieškovas pateikė techninės priežiūros žurnalą, kuriame fiksuojami visi atlikti darbai. Įstatymu ar kitais normatyviniais aktais nenumatyta ,kad ieškovas atsakovams privalėtų teikti dar kokias kitas detalizuotas sąmatas, pažymas apie namo tech. priežiūrai panaudotas lėšas. Be to ir Kauno miesto savivaldybė nevienkartiniais raštais atsakovams paaiškino dėl namo nuolatinės techninės priežiūros mokesčio, siūlė namo gyventojams įkurti daugiabučio namo savininkų bendriją , ar sudaryti jungtinės veiklos sutartį ir tada namo gyventojai galėtų savarankiškai spręsti bendrojo naudojimo objektų priežiūros klausimus, tačiau atsakovai to nedarė (b.l. 69-70 tom.1). Patenkinus ieškinį, iš atsakovų ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos ir išlaidos valstybei dėl procesinių dokumentų įteikimo (LR CPK 80,88,96 str.str.).

3Teismas, vadovaudamasis CPK 259 straipsniu, 268-270 straipsniais,

Nutarė

4Ieškinį tenkinti. Priteisti iš atsakovų: - Ą. M. a.k ( - )- 628,42 Lt (šešis šimtus dvidešimt aštuonis litus 42 centus) skolos ,5% (penkis procentus) metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos -2013-02-11 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas 332(tris šimtus trisdešimt du)Lt. ieškovo UAB „Žaidas“, į.k. 149650823, buveinės adresas Žiburio g. 10-2, Alytus, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“ naudai. - A. M. B. a.k. ( - ) -859,78 Lt (aštuonis šimtus penkiasdešimt devynis litus 78 centus) skolos, 5% (penkis procentus) metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos- 2013-03-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas bylinėjimosi išlaidas 332(tris šimtus trisdešimt du)Lt. ieškovo UAB „Žaidas“, į.k. 149650823, buveinės adresas Žiburio g. 10-2, Alytus, a.s. Nr. ( - ), AB „Swedbank“ naudai. Priteisti iš atsakovo Ą. M. a.k. ( - ) - 14(keturiolika)Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu -valstybei. Priteisti iš atsakovo A. M. B. a.k. ( - ) - 14(keturiolika)Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu -valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija, įm. k. 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąsk. ( - ), įmokos kodas 5660. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai