Byla 2KT-129/2012
Dėl šios civilinės bylos ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-6448-464/2012 sujungimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas, susipažinęs su Šiaulių apygardos teismo 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1011-210/2012,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme gauta Šiaulių apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-1011-210/2012, kurioje priimta 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi prašoma spręsti klausimą dėl šios civilinės bylos ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-6448-464/2012 sujungimo.

3Šiaulių apygardos teisme iškelta civilinė byla Nr. 2-1011-210/2012 pagal ieškovo AB „DNB lizingas“ ieškinį atsakovams S. C. ir R. C., kurių atsakomybė solidari pagal laidavimo sutartis, dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, trečiasis asmuo BUAB „Mangustas“.

4Atsakovai S. C. ir R. C. ieškiniu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą dėl 2008 m. sausio 3 d. laidavimo sutarčių Nr. 200801F-2461-G1 ir Nr. 200801F-2461-G2 pripažinimo negaliojančiomis, iškelta civilinė byla Nr. 2-6448-464/2012. Atsižvelgiant į tai, kad Vilniaus apygardos teisme iškeltoje civilinėje byloje yra ginčijamos laidavimo sutartys, kurių pagrindu prašoma priteisti skolą civilinėje byloje Šiaulių apygardos teisme, civilinė byla Nr. 2-1011-210/2012 negali būti tinkamai išnagrinėta iki kol nebus įsiteisėjęs sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-6448-464/2012.

5Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi, 2012 m. lapkričio 21 d. nutartimi perdavė bylų sujungimo klausimą spręsti Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkui.

6Prašymas sujungti bylas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 136 straipsnio 4 dalis nustato, kad teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima nagrinėti skyrium. Ši norma nustato ir subjektus, kurie sprendžia bylų sujungimo klausimus: jei bylos nagrinėjamos tame pačiame teisme, dėl jų sujungimo sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, o jei skirtinguose teismuose – aukštesnės pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. Atkreiptinas dėmesys, jog ši norma Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje, atsižvelgiant į proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus (CPK 7 str.), aiškinama kaip suteikianti teisę apygardos teismui, nustačiusiam, kad kitame apygardos teisme ar kito apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame apylinkės teisme yra nagrinėjama kita susijusi byla ir abi bylos būtų išnagrinėtos greičiau ir ekonomiškiau bei teisingai, pačiam prie nagrinėjamos bylos prijungti kitame teisme nagrinėjamą civilinę bylą. Tokiu atveju nėra pagrindo kreiptis dėl bylų sujungimo klausimo išsprendimo į Lietuvos apeliacinį teismą (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-71/2012, Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. liepos 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2KT-95/2012). Taigi, Šiaulių apygardos teismas turėjo teisinę galimybę pats išspręsti bylų sujungimo klausimą, prie nagrinėjamos bylos prijungdamas Vilniaus apygardos teisme vėliau iškeltą civilinę bylą. Kadangi Šiaulių apygardos teismas tokia procesine galimybe nepasinaudojo, yra pagrindas šį procesinį klausimą spręsti Lietuvos apeliaciniame teisme.

8Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (CPK 2 straipsnis). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu ir kuo ekonomiškiau, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu. Kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas neabejotinai turi būti derinamas su pagrindiniu civilinio proceso tikslu – teisingu ginčo išsprendimu.

9Susipažinus su Šiaulių apygardos teismo pateikta civiline byla Nr. 2-1011-210/2012 bei Lietuvos teismų informacinėje sistemoje Liteko esančia informacija apie Vilniaus apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-6448-464/2012, yra pagrindas spręsti, kad šios civilinės bylos yra susijusios tarpusavyje ir jas sujungus ginčas tarp šalių bus išnagrinėtas operatyviau ir ekonomiškiau. Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje sprendžiamas ieškovo AB „DNB lizingas“ reikalavimas dėl skolos priteisimo iš atsakovų S. C. ir R. C. pagal laidavimo sutartis, kurių teisėtumą atsakovai ginčija Vilniaus apygardos teisme. Abiejose bylose dalyvauja tos pačios šalys: AB „DNB lizingas“, S. C. ir R. C., tik jos turi skirtingą procesinį statusą. Akivaizdu, kad Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamos bylos rezultatas turės įtakos Šiaulių apygardos teismo nagrinėjamos civilinės bylos rezultatui, todėl sujungus bylas ginčas bus išspręstas operatyviau, laikantis civilinio proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų (CPK 7 str.). Taip pat bus išvengta galimo vienos iš bylų sustabdymo, siekiant išnagrinėti vieną bylą nereikės laukti kitos bylos nagrinėjimo pabaigos.

10Sprendžiant dėl teismo, kuriam perduotina nagrinėti abi bylas po jų sujungimo, įvertinama tai, kad Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1011-210/2012 teisme gauta anksčiau (2012 m. liepos 16 d.) negu pradėta Vilniaus apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-6448-464/2012 (2012 m. lapkričio 12 d.). Todėl sujungus bylas, jos perduotinos kartu nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

11Esant tokioms aplinkybėms, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis CPK 136 straipsnio 4 dalimi,

Nutarė

12Sujungti Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą 2-1011-210/2012 ir Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-6448-464/2012, prijungiant civilinę bylą Nr. 2-6448-464/2012 prie civilinės bylos 2-1011-210/2012.

13Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-6448-464/2012 perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai