Byla A2.2.-170-504/2015
Dėl pažeidimo padarymo prisipažino. Nurodė, kad nuoširdžiai gailisi. Pateikė UAB (duomenys neskelbtini) kasos pajamų orderio kvitą Nr. 15070, kuriuo sumokėjo 64,35 Eur (222,19 L) už kurą

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Ledina Šinkūnienė, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui R. G., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą R. G., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ) atžvilgiu ir

Nustatė

2Panevėžio apygardos prokuratūros 2015-02-26 nutarimu (b. l. 2-7) atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 184 str. 3 d. požymius, nes nepadaryta veika, turinti baudžiamojo nusižengimo požymių ir nutarta iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą R. G. atžvilgiu pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 50 str. Nustatyta, kad R. G., siekdamas išvengti asmeninių išlaidų, veikdamas su V. G., kurio atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas jam mirus, 2013-05-29 16.02 val. susiskambinęs su juo telefonu ir sutaręs laiką bei vietą, 2013-05-29 16.07 val. savo automobiliu „VW Passat“, valst. Nr. ( - ) atvyko į degalinę „Lukoil Baltija“ adresu Respublikos g. 113, Rokiškis, kur į savo automobilį įsipylė 50,11 litrų, už 222.99 litų dyzelinio kuro ir už kurą nesusimokėjęs išvažiavo, o tuo metu į degalinę atvykęs V. G., panaudodamas UAB ( - ) mokėjimo kortelę Nr. ( - ), bendrovės sąskaita sumokėjo už R. G. įpiltą kurą, po ko už įpiltus degalus mokėjimo kvitas buvo pateiktas UAB ( - ) buhalterijai. Tokiu būdu R. G. padėjo V. G. iššvaistyti jo žinioje buvusį svetimą turtą.

3ATPK 50 str. numato administracinę atsakomybę už smulkųjį svetimo turto pagrobimą vagystės, sukčiavimo, pasisavinimo arba iššvaistymo būdu, kai nėra BK 178, 182, 183, 184 straipsniuose numatytų sunkinančių aplinkybių. Turto pagrobimas laikomas smulkiuoju, jeigu pagrobtojo turto vertė neviršija 3 minimalių gyvenimo lygių (MGL) dydžio sumos.

4R. G. teismo posėdžio metu dėl pažeidimo padarymo prisipažino. Nurodė, kad nuoširdžiai gailisi. Pateikė UAB ( - ) kasos pajamų orderio kvitą Nr. 15070, kuriuo sumokėjo 64,35 Eur (222,19 L) už kurą.

5R. G. kaltė, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str., be jo prisipažinimo, įrodyta Panevėžio apygardos prokuratūros 2015-02-26 nutarimu nutraukti ikiteisminį tyrimą ir iškelti administracinio teisės pažeidimo bylą (b. l. 2-7), protokolu dėl kriminalinės žvalgybos veiksmų atlikimo (b. l. 13-14), vaido įrašo apžiūros protokolo priedu – fotonuotraukomis (b. l. 20-23), apžiūros protokolu (b. l. 24-27), kitais byloje surinktais įrodymais.

62014-10-09 apžiūros protokole nurodyta (b. l. 18-19), kad apžiūrėjus vaizdo įrašą su jame esančia informacija, matosi, kaip prie degalinės kuro kolonėlės privažiuoja mėlynos spalvos automobilis „VW Passat“, valst. Nr. ( - ), iš jo išlipa vyras, kaip nustatyta R. G. ir pradeda pilti dyzelinį kurą. Vėliau prie R. G. prieina V. G. Įsipylęs kuro, nesusimokėjęs už jį, R. G. įsėda į automobilį ir išvažiuoja. V. G. prieina prie kasos aparato ir prekystalio, paduoda kortelę, atsiskaito už kurą, pasiima čekį ir išvažiuoja iš degalinės.

7Iš UAB ( - ) direktoriaus V. G. 2013-02-15 prašymo (b. l. 28), ( - ) 2013-03-01 valdybos posėdžio protokolo Nr. 6 (b. l. 42-43) matyti, kad pagal V. G. prašymą, valdybos narių – R. G., J. B., V. G., L. B. sprendimu V. G. skirtas 1000 Lt priedas prie algos, automobilio, kurį jis naudoja tarnybinėms reikmėms, amortizacinėms išlaidoms padengti.

8Automobilio kelionės lape (b. l. 40) nurodyta, kad 2013-05-29 įsigyta 50,11 litrų kuro, 222,99 Lt sumai.

92010-06-07 sutartimi Nr. 10-007/A/22 (b. l. 29-30) tarp UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB ( - ) sudaryta prekių (alyvų ir tepalų) pirkimo – pardavimo sutartis. UAB ( - ) direktoriui išduota kortelė Nr. ( - ) degalams ir autoprekių paslaugoms (b. l. 33).

10UAB ( - ) 2012-05-07 valdybos posėdžio protokolu Nr. 2 (b. l. 3) valdybos pirmininku valdybos kadencijos laikotarpiui išrinktas R. G.

11Iš UAB ( - ) įstatų matyti, kad bendrovės organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba ir vienasmenis valdymo organas – bendrovės vadovas (b. l. 36-39; Įstatų 5 str.). Valdybos veiklai vadovauja valdybos pirmininkas (Įstatų 7 str. 2 d.). Bendrovės direktorių renka ir įstatymų nustatyta tvarka atšaukia bendrovės valdyba. Darbo sutartį su vadovu pasirašo valdybos pirmininkas ar kitas įgaliotas valdybos narys (Įstatų 8 str. 2 d.). pagal pareiginius nuostatus (b. l. 44-45) ( - ) direktorius tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas bendrovės valdybai.

12R. G. veikoje atsakomybę lengvinančios aplinkybės - jis gailisi dėl padaryto pažeidimo, savo noru atlygino nuostolį (ATPK 31 str. 1 d. 1 p., 2p.). Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra.

13Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 20 straipsnyje įtvirtintas pagrindinis administracinės nuobaudos tikslas – auklėti pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, nedarytų naujų teisės pažeidimų.

14Skiriant R. G. administracinę nuobaudą atsižvelgtina į tai, kad jo atžvilgiu yra dvi atsakomybę lengvinančios aplinkybės, o atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. Duomenų, kad asmuo anksčiau baustas administracine tvarka ar teistas byloje nėra, todėl už padarytą pažeidimą jam skirtina straipsnio sankcijoje numatyta minimali nuobauda.

15Remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 287 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

16R. G., asmens kodas ( - ) už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 50 str. padarymą, nubausti 86 Eur (aštuoniasdešimt šešių eurų) dydžio bauda.

17Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai