Byla 2S-682-577/2013
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo, suinteresuoti asmenys G. M., D. M., antstolis V. M

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuotų asmenų G. M. ir D. M. atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjų UAB „Šebsta“ ir T. K. prašymus dėl skolininko turto dalies, esančios bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, nustatymo, suinteresuoti asmenys G. M., D. M., antstolis V. M..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Pareiškėjas UAB „Šebsta“ teismo prašė padalinti sutuoktinių G. M. ir D. M. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis, nustatant, kad skolininko G. M. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, kuri išskaitytina G. M. skolai apmokėti, t.y. dalis nuo D. M. gaunamų pajamų iš darbinės ir intelektinės veiklos ir/ar pensijos, yra 10 proc. nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos MMA dalies ir 35 proc. nuo dalies, viršijančios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą MMA; padalinti sutuoktinių G. M. ir D. M. bendrąją jungtinę nuosavybę lygiomis dalimis, t.y. 10000 vnt. paprastų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų, nustatant, kad skolininko G. M. turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, yra ½ iš 10000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų; padalinti sutuoktinių G. M. ir D. M. bendrąją jungtinę nuosavybę – pinigines lėšas sumoje, esančias D. M. vardu atidarytoje sąskaitoje Nr. ( - ).

4Pareiškėjas T. K. teismo prašė nustatyti, kad skolininko G. M. dalis bendroje jungtinės nuosavybės teise priklausančiame su sutuoktine D. M. turte yra ½ dalis sutuoktinės D. M. darbo užmokesčio, gaunamo iš VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir 5000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų.

5Suinteresuotas asmuo V. M. patikslintame atsiliepime nurodė, kad vykdo Klaipėdos m. 2-ojo notarų biuro 2011-02-08 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. GB-708 dėl 101 521,10 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo T. K. naudai ir Kauno m. 22-ojo notarų biuro 2011-03-28 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2038 dėl 764 078 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo UAB „Šebsta“ naudai. Vykdydamas šiuos dokumentus nustatė, jog skolininko sutuoktinė D. M. dirba VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, taip pat sutuoktiniams D. M. ir G. M. priklauso 10000 vnt. paprastų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų. Banke „Swedbank“, AB D. M. vardu atidarytoje sąskaitoje Nr. ( - ) yra 8,28 Lt, šios lėšos yra areštuotos 2011-04-04 antstolio patvarkymu. 2011-02-24 areštuota D. M. priklausiusi transporto priemonė Honda Accord, 1999 m. laidos, valst. Nr. ( - ) nuo 2011-02-24 įregistruota kito asmens vardu, todėl negali būti padalinta. Santuokos metu įgyta ir skolininko G. M. vardu registruota transporto priemonė Ford Sierra, 1991 m. laidos, valst. Nr. ( - ) yra ieškoma policijos, todėl nesant duomenų, kur konkrečiai šiuo metu yra šis automobilis, šis turtas nebuvo areštuotas ir šio turto dalies nustatymas netikslingas. 2011-06-02 areštuoti G. M. ir D. M. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausantys kilnojamieji daiktai (du televizoriai, du šaldytuvai, kompiuteris su monitoriumi, skalbimo mašina, grandininis pjūklas, žoliapjovė), tačiau 2012-01-16 Vilniaus m. 1 apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1821-727/2012 patvirtinta ieškovų L. J. K., J. K., I. M. ir atsakovų T. K. bei UAB „Šebsta“ taikos sutartis, pagal kurią atsakovai atsisakė nuo išieškojimo iš areštuotų kilnojamųjų daiktų ir sutiko, kad būtų panaikintas šių daiktų areštas. Kito turto, į kurį galėtų būti nukreiptas skolos išieškojimas, nėra, todėl sutinka su pareiškėjų prašymu.

6Suinteresuoti asmenys G. M. ir D. M. atsiliepimų nepateikė, tačiau suinteresuoto asmens G. M. atstovas teismo posėdyje su pareiškėjų prašymais nesutiko ir paaiškino, kad D. M. sutinka, jog visos UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos būtų pripažintos G. M. dalimi bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje, nes D. M. apie šį verslą nieko nežinojo ir prie jo neprisidėjo. D. M. atlyginimas negali būti dalinamas, nes pagal LR CK 3.67 str. 1 d. santuokos nutraukimas teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Jokio kito kilnojamojo ir nekilnojamojo turto sutuoktiniai neturi. G. M. prisirašė vekselių ir prisiskolino, D. M. vieną skolą padengė ir nusprendė skirtis, šiuo metu jie nebeveda bendro ūkio, o gyvena kartu, nes neturi galimybės kitur gyventi. Prašė tenkinti pareiškėjų prašymą iš dalies, pripažinti 10000 vnt. paprastų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų G. M. nuosavybe, o prašymo dalį dėl darbo užmokesčio atmesti.

7Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi pareiškėjų prašymą tenkino. Nurodė, nors santuokos metu įgytas turtas priklauso abiems sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise, o G. M. neįrodė, jog UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos yra jo asmeninis turtas, todėl preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios (CK 3.117 str. 1 d.). Tačiau pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad suinteresuotas asmuo G. M. prašė pripažinti, kad visos UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos yra jo turto dalis, esanti bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, o suinteresuotas asmuo D. M. jokių prieštaravimų dėl to nepateikė, todėl teismas, pripažino, kad skolininkui G. M. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje su sutuoktine D. M. priklauso visos (10000 vnt.) paprastosios vardinės UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos. Dėl skolininko G. M. turto dalies nustatymo bendrojoje sutuoktinių nuosavybėje – D. M. vardu banke „Swedbank“, AB atidarytoje sąskaitoje Nr. ( - ) esančio lėšų likučio 8,28 Lt, pirmosios instancijos teismas, neįžvelgdamas jokio pagrindo nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo (CK 3.123 str. 1 d.), pripažino, kad skolininkui G. M. priklauso ½ dalis šių lėšų, t .y. 4,14 Lt. Taip pat pirmos instancijos teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į tai, kad santuoka tarp G. M. ir D. M. dar nėra nutraukta, jų bendras turtas nėra padalintas, yra pagrindas pripažinti, kad skolininkui G. M. priklauso ½ dalis sutuoktinės D. M. darbo užmokesčio, gaunamo iš VŠĮ Vilnius universiteto ligoninės Santariškių klinikos. Be to, teismas pažymėjo, kad kreditorių T. K. ir UAB „Šebsta“ vykdomieji dokumentai priimti vykdyti atitinkamai 2011-02-24 bei 2011-04-13, o santuokos nutraukimo byla iškelta jau po to, kai buvo pradėtas priverstinis skolų išieškojimas iš skolininko G. M..

8Taigi pirmos instancijos teismas konstatavo, kad skolininkas G. M. neturi pakankamai asmeninio turto, iš kurio būtų galima išieškoti visą skolos sumą, ir atsižvelgdamas į tai patenkino pareiškėjų prašymą nustatyti, kad skolininkui G. M. bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje priklauso visos (10000 vnt.) paprastosios vardinės UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijos, ½ dalis lėšų, esančių sutuoktinės D. M. vardu banke „Swedbank“, AB atidarytoje sąskaitoje Nr. ( - ), t. y. 4,14 Lt, bei ½ dalis sutuoktinės D. M. gaunamo darbo užmokesčio.

9Suinteresuotas asmuo G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį ir pareiškėjų prašymus atmesti. Apelianto nuomone, D. M. gaunamos pajamos iš darbinės veiklos negalėjo būti pripažįstamos kaip bendroji sutuoktinių nuosavybė, nes jis su D. M. ilgą laiką neveda bendro ūkio, nebegyvena santuokinio gyvenimo. Apeliantas nurodo, kad D. M. savo darbo užmokesčiu disponuoja kaip savo asmenine nuosavybe, į jos gaunamas pajamas apeliantas neturi jokių teisių. Apeliantas pažymi, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla dėl jo su D. M. santuokos nutraukimo, o CK 3.67 str. 1 d. numato, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, todėl teismas neturėjo teisės D. M. gaunamas pajamas iš darbinės veiklos pripažinti bendrąja jungtine nuosavybe. Taip pat apeliantas tvirtina, kad pirmosios instancijos teismas apskritai neturėjo jokio teisinio pagrindo nagrinėti pareiškėjų UAB „Šebsta“ ir T. K. prašymų nustatyti turto dalis bei padalinti turtą, nes civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo, kurioje pareiškėjai yra įtraukti suinteresuotais asmenimis, taip pat yra nagrinėjamas klausimas dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo. Be to, apelianto nuomone, teismas pažeidė CPK 246 str. 4 d. nuostatas, nes pareiškėjo T. K. prašymą teismas privalėjo palikti nenagrinėtą, nes į teismo posėdį T. K. neatvyko, duomenų apie jo neatvykimo priežastis byloje nėra, prašymas nagrinėti bylą jam nedalyvaujant taip pat nebuvo pateiktas. Taip pat ir pareiškėjo UAB „Šebsta“ prašymas apskritai negalėjo būti nagrinėjamas, nes Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra sustabdytas išieškojimas vykdymo procese pagal Kauno miesto 22 notarų biuro 2011 m. kovo 28 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2038/11, todėl UAB „Šebsta“, apelianto įsitikinimu, nelaikytinas kreditoriumi.

10Suinteresuotas asmuo D. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį ir pareiškėjų prašymus atmesti. Apeliantė tvirtina, kad pirmos instancijos teismas, nustatęs, kad yra iškelta civilinė byla dėl santuokos nutraukimo, neturėjo teisinio pagrindo jos gaunamas pajamas iš darbinės veiklos pripažinti bendrąja jungtine nuosavybe bei jas padalinti. Apeliantė pažymi, kad pagal CK 3.67 str. 1 d. santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, taigi CK 3.88 str. 2 d. įtvirtinta prezumpcija nuo bylos iškėlimo baigiasi. Apeliantė nurodo, kad iškėlus santuokos nutraukimo bylą, skolininkas G. M. neturi jokio teisinio pagrindo naudotis jos gaunamu darbo užmokesčiu. Taip pat apeliantė pažymi, kad pareiškėjai pasinaudojo savo teise įstoti į santuokos nutraukimo bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, o toje byloje taip pat yra nagrinėjamas klausimas dėl bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės padalijimo. Taigi, pasak apeliantės, gavosi kuriozinė situacija, kai pirmiau yra nagrinėjamas ne jos ieškinys dėl santuokos nutraukimo, kur yra prašoma padalinti jungtinę sutuoktinių nuosavybę, o skolininkų prašymas vykdomojoje byloje. Apeliantės nuomone, santuokos nutraukimo byloje iš esmės yra nagrinėjamas klausimas dėl jos ir G. M. turto dalių nustatymo, todėl šioje byloje teismas negalėjo nustatinėti jos ir sutuoktinio turto dalių bei padalinti turto, kol nėra išspręstas ginčas santuokos nutraukimo byloje (CPK 163 str. 1 d. 3 p.). Apeliantė tvirtina, kad teismo argumentai, jog pareiškėjų vykdomieji dokumentai priimti vykdyti anksčiau nei buvo iškelta byla dėl santuokos nutraukimo, neturi jokios įtakos nustatant sutuoktinių turto dalis. Be to, apeliantė pažymi, kad jei teismas vadovavosi tokia logika, tai turėjo nustatyti ir jai teisę į ½ dalį G. M. darbo užmokesčio.

11Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą. Antstolis pažymi, kad santuokos nutraukimo byla dar nėra išnagrinėta, todėl nustatant skolininkui priklausančią turto dalį, nebuvo teisinio pagrindo vadovautis CK 3.67 str., kuris, be kita ko, nustato santuokos nutraukimo įtaką sutuoktinių tarpusavio turtinėms teisėms, tačiau ne pareigoms kreditoriams. Antstolio nuomone, santuokos nutraukimo bylai esant pradėtai jau po priverstinio skolų išieškojimo procedūros pradėjimo, būtina atsižvelgti į CK 3.88 str. įtvirtintą prezumpciją, kad turtas yra bendroji sutuoktinių nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno iš sutuoktinių asmeninė nuosavybė. Antstolio nuomone, G. M. ir D. M. šios prezumpcijos nenuginčijo, kadangi neįrodė, kad paskutiniuosius metus nebeveda bendro ūkio ir nebegyvena santuokinio gyvenimo. Antstolis pažymi, kad abu sutuoktiniai atskiruosiuose skunduose nurodo tą patį gyvenamosios vietos adresą, todėl kyla abejonių, ar siekiant nutraukti santuoką nėra stengiamasi išvengti skolų mokėjimo. Taip pat, antstolio įsitikinimu, atmestinas ir G. M. atskirajame skunde pateiktas argumentas, kad UAB „Šebsta“ prašymas dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, negalėjo būti iš vis nagrinėjama teisme, nes Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartimi buvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra sustabdytas išieškojimas vykdymo procese pagal Kauno miesto 22 notarų biuro 2011 m. kovo 28 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2038/11. Antstolis tvirtina, kad teismui nustačius G. M. dalį nuo jo sutuoktinės gaunamų pajamų, išieškojimas vykdomojoje byloje Nr. 0013/11/00596 iki bus panaikinta anksčiau minėta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nebus vykdomas.

12Atskirieji skundai atmestini.

13Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis V. M. vykdo Klaipėdos m. 2-ojo notarų biuro 2011 m. vasario 8 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. GB-708 dėl 101 521, 10 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo T. K. naudai (T. I, b. l. 21, T. II, b. l. 8, vykdomoji byla Nr. 13-283/2011) ir Kauno m. 22-ojo notarų biuro 2011 m. kovo 28 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 2038 dėl 764 078 Lt išieškojimo iš skolininko G. M. išieškotojo UAB „Šebsta“ naudai (T. I, b. l. 20, vykdomoji byla Nr. 13-596/11). 2011 m. vasario 24 d. patvarkymu Nr. 0013/11/00283 buvo areštuotas G. M. ir jo sutuoktinės D. M. turtas ir turtinės teisės ne mažesnei nei 101 521,10 Lt sumai (vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 20). Antstolis 2011 m. balandžio 26 d. priėmė patvarkymą, kuriuo pasiūlė išieškotojams T. K., UAB „Šebsta“ ir bendrosios jungtinės nuosavybės turėtojams D. M., G. M. kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, dalies nustatymo (T. I, b. l. 3-4). Vedybų sutarčių registro išrašas patvirtina, kad nėra įregistruota duomenų apie D. M. ir G. M. vedybų sutarties sudarymą, jų turtas nėra padalintas (T. I, b. l. 26). Nustatyta, kad D. M. dirba VšĮ Vilnius universiteto ligoninės Santariškių klinikose (T. I, b. l. 25, vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 75). 2011 m. balandžio 4 d. patvarkymu buvo areštuotos lėšos jos sąskaitose (vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 59-62). 2011 m. balandžio 12 d. patvarkymu buvo panaikintas areštas sąskaitai Nr. ( - ) AB SEB banke, į kurią pervedamas D. M. darbo užmokestis (vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 74-76). D. M. vardu banke „Swedbank“, AB atidarytoje sąskaitoje Nr. ( - ) areštuotų lėšų likutis 8,28 Lt (vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 70). 2011-04-13 areštuotos G. M. vardu įgytos 10000 vnt. paprastųjų vardinių UAB „Modernizacijos finansavimo fondas“ akcijų, kurių bendra nominali vertė 10000 Lt (vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 78-80, 83-84). D. M. ir G. M. 2011 m. rugsėjo 8 d. kreipėsi į teismą dėl santuokos nutraukimo ginčo teisenos tvarka (T. II, b. l. 51-52). Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, santuokos nutraukimo byla sustabdyta.

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad skolininkui G. M. bendrojoje jungtinėje nuosavybėje su sutuoktine D. M. priklauso ½ dalis sutuoktinės D. M. darbo užmokesčio.

16Pažymėtina, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, kuris reiškia, kad turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.). Sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė laiko atžvilgiu egzistuoja, kol ji nėra padalyta arba nepasibaigia kitokiu būdu (CK 3.87 str. 2 d.). Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės veiklos (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Vykdymo proceso normose įtvirtinta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). Jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitas asmenimis nuosavybe, nustatymo (CPK 667 str. 1 d.). Skolininko dalis bendroje nuosavybėje nustatoma teismo nutartimi. Įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria nustatyta skolininko turto, esančio bendrąja nuosavybe, dalis, išieškojimas nukreipiamas į skolininko turto dalį (CPK 667 str. 3 d.).

17Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo, taip pat neturtinės žalos atlyginimas, gauta tikslinė materialinė parama, skirta tik vienam sutuoktiniui, ir kita) (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.).

18Atkreiptinas dėmesys, kad D. M. ir G. M. santuoka sudaryta 1985-04-06 (vykdomoji byla Nr. 13-283/2011, b. l. 14) ir, kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų, kol kas nėra nutraukta.

19Apeliantai savo skundus iš esmės grindžia vienu pagrindiniu motyvu, kad pagal CK 3.67 str. 1 d. santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo. Kaip minėta, pagal CK 3.88 str. nuostatas preziumuojama, kad santuokos metu įgytas turtas bei pajamos yra bendra sutuoktinių jungtinė nuosavybė. Nors pagal CK 3.67 str. nuostatas santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukelia nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo, o pagal CK 3.127 str. nuostatas teismo sprendimu padalijamas turtas, kurį kaip bendrąją jungtinę nuosavybę sutuoktiniai įgijo iki bylos iškėlimo dienos arba iki teismo sprendimo priėmimo dienos, tačiau nagrinėjamu atveju įsiteisėjusiu teismo sprendimu D. M. ir G. M. santuoka nėra nutraukta, taip pat jų turtas nėra padalintas, todėl nesant įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo, nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, jog darbo užmokestis priklauso apeliantei D. M. asmeninės nuosavybės teise nuo santuokos nutraukimo bylos iškėlimo teisme. Atkreiptinas apeliantų dėmesys, kad vien teismui pateiktas ieškinys dėl santuokos nutraukimo bei pradėta civilinė byla nepaneigia CK 3.88 str. numatytos sutuoktinių turto bendrumo prezumpcijos. Be to, CK 3.117 str. 1 d. įtvirtinta dar viena prezumpcija, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Abi prezumpcijos gali būti nuneigtos, tačiau jomis savo reikalavimus grindžiantis asmuo atleidžiamas nuo įrodinėjimo pareigos (CPK 182 str. 4 p.), tuo tarpu asmuo, neigiantis faktą, jog turtas yra valdomas bendrosios jungtinės nuosavybės teise, taip pat faktą, jog sutuoktinių dalys jungtinėje nuosavybėje nėra lygios, privalo pateikti tai patvirtinančius įrodymus (CPK 178 str.). Nagrinėjamu atveju apeliantai G. M. ir D. M. minėtos prezumpcijos nenuginčijo, nes nepateikė jokių objektyvių įrodymų, kad paskutinius kelerius metus jie nebeveda bendro ūkio, nebegyvena santuokinio gyvenimo, ir neįrodė, kad D. M. savo gaunamą darbo užmokestį naudoja kaip savo asmeninę nuosavybę. Pažymėtina, kad patys apeliantai neginčija to fakto, kad gyvena kartu, be to, abu sutuoktiniai atskiruosiuose skunduose nurodo tą patį gyvenamosios vietos adresą.

20Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad D. M. ir G. M. nenuginčijo CK 3.88 str. numatytos sutuoktinių turto bendrumo prezumpcijos, kad santuoka tarp G. M. ir D. M. dar nėra nutraukta, jų bendras turtas nėra padalintas, pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai pripažino, kad skolininkui G. M. priklauso ½ dalis sutuoktinės D. M. darbo užmokesčio, gaunamo iš VŠĮ Vilnius universiteto ligoninės Santariškių klinikos.

21Be to, atkreiptinas apeliantų dėmesys, kad sprendžiant kreditorių prašymus pagal CPK 667 str., vyksta ne turto padalijimas, bet individualizuojama skolininko turto dalis bendrojoje nuosavybėje, iš kurios gali būti vykdomas išieškojimas.

22Taip pat kritiškai vertintinas ir apelianto G. M. argumentas, kad UAB „Šebsta“ prašymas apskritai negalėjo būti nagrinėjamas, nes Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis yra sustabdytas išieškojimas vykdymo procese pagal Kauno miesto 22 notarų biuro 2011 m. kovo 28 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2038/11. Pažymėtina, kad teismui nustačius G. M. dalį nuo jo sutuoktinės gaunamų pajamų, išieškojimas minėtoje vykdomojoje byloje Nr. 0013/11/00596 iki bus panaikinta anksčiau minėta nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nebus vykdomas, tačiau išnykus aplinkybėms, dėl kurių išieškojimas buvo sustabdytas, išieškotojui UAB „Šebsta“ nereikės iš naujo kreiptis į teismą su pareiškimu dėl skolininko turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje sutuoktinių nuosavybėje, nustatymo.

23Kiti apeliantų nurodyti argumentai neturi tiesioginės įtakos ginčijamos nutarties teisėtumui ir pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

24Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl atskirųjų skundų argumentai nesudaro pagrindo keisti arba naikinti skundžiamą teismo nutartį (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

26Apeliantų D. M. ir G. M. atskiruosius skundus atmesti.

27Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. Pareiškėjas UAB „Šebsta“ teismo prašė padalinti sutuoktinių G. M. ir... 4. Pareiškėjas T. K. teismo prašė nustatyti, kad skolininko G. M. dalis... 5. Suinteresuotas asmuo V. M. patikslintame atsiliepime nurodė, kad vykdo... 6. Suinteresuoti asmenys G. M. ir D. M. atsiliepimų nepateikė, tačiau... 7. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 17 d. nutartimi... 8. Taigi pirmos instancijos teismas konstatavo, kad skolininkas G. M. neturi... 9. Suinteresuotas asmuo G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 10. Suinteresuotas asmuo D. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 11. Suinteresuotas asmuo antstolis V. M. atsiliepimu į atskiruosius skundus prašo... 12. Atskirieji skundai atmestini.... 13. Pagal LR CPK 320 straipsnį, 338 straipsnį apeliacinės instancijos teismas,... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad antstolis V. M. vykdo Klaipėdos m. 2-ojo... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmos instancijos teismas... 16. Pažymėtina, kad įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas,... 17. Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po... 18. Atkreiptinas dėmesys, kad D. M. ir G. M. santuoka sudaryta 1985-04-06... 19. Apeliantai savo skundus iš esmės grindžia vienu pagrindiniu motyvu, kad... 20. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, atsižvelgiant į tai, kad D.... 21. Be to, atkreiptinas apeliantų dėmesys, kad sprendžiant kreditorių prašymus... 22. Taip pat kritiškai vertintinas ir apelianto G. M. argumentas, kad UAB... 23. Kiti apeliantų nurodyti argumentai neturi tiesioginės įtakos ginčijamos... 24. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirajame skunde nurodytas... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str.... 26. Apeliantų D. M. ir G. M. atskiruosius skundus atmesti.... 27. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 17 d. nutartį palikti...