Byla e2-27998-886/2018
Dėl žalos atlyginimo regreso teise

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Kauno miesto savivaldybės ieškinį atsakovams A. S., E. S., E. S., tretiesiems asmenims akcinei bendrovei „Energijos skirstymo operatorius“, uždarajai akcinei bendrovei „Nemuno būstas“ dėl žalos atlyginimo regreso teise.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė Kauno miesto savivaldybė (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo priteisti solidariai iš atsakovų A. S., E. S., E. S. 180,45 Eur žalos atlyginimo ir 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovams adresuoti procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir pranešimas per 14 dienų terminą pateikti atsiliepimą į ieškinį) 2018-10-17 įteikti asmeniškai E. S., atsakovų A. S. ir E. S. šeimos nariui.

6Tretiesiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti elektroninių ryšių priemonėmis CPK 1751 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka.

7Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime prašo ieškinį tenkinti.

8Atsakovai ir trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė atsiliepimų į ieškinį.

9Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovams be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimų į ieškinį ir esant ieškovės prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

10Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

11Teismas konstatuoja:

12Ieškinys tenkinamas.

13Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. e2-22741-435/2015 pagal ieškovės AB LESTO (dabar – AB „Energijos skirstymo operatorius“) ieškinį, pareikštą atsakovei Kauno miesto savivaldybei dėl skolos už elektros energiją priteisimo, 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi patvirtino taikos sutartį, pagal kurią Kauno miesto savivaldybė įsipareigojo sumokėti ieškovei AB „ESO“ 1175,65 Eur skolos, 5,50 Eur žyminio mokesčio ir 5,22 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Viso Kauno miesto savivaldybė patyrė 1186,37 Eur žalą. Į šią sumą įtraukta 180,45 Eur suma, kurią sudaro 178,81 Eur už elektros energijos tiekimą butui, esančiam Riešutų g. 8-303, Kaune, nuosavybės teise priklausančiam Kauno miesto savivaldybei, ir proporcingai paskaičiuota bylinėjimosi išlaidų dalis.

14Remiantis valstybinio fabriko „Trikotažas“ leidimu Nr. 1 ir 2002 m. vasario 11 d. Kauno miesto savivaldybės sudaryta bendrabučio nuomos sutartimi Nr. 1 (toliau - Nuomos sutartis), gyvenamosios patalpos, adresu ( - ), išnuomotos E. S.. Nuomos sutarties 2.2 punktu nuomininkas įsipareigojo kas mėnesį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka sumokėti nuomos ir komunalinių patarnavimų mokesčius. Iš Gyventojų registro 2018 m. spalio 5 d. pažymos apie gyvenamąją vietą matyti, kad gyvenamosiose patalpose, adresu savo gyvenamąją vietą deklaravo E. S. nuo 2009-02-09, A. S. – nuo 1995-08-29, E. S. – nuo 1993-05-05, M. S. – nuo 2009-12-23, E. S. – nuo 1992-10-13. Buto eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutarties, sudarytos 2002 m. vasario 1 d. sudarytos tarp Kauno savivaldybės įmonės „Namų priežiūra“ ir E. S., 6 punkte numatytas buto nuomininko įsipareigojimas mokėti mokesčius už kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 30 dienos.

15Minėtose gyvenamosiose patalpose skolos už sunaudotą elektros energiją susidarymo laikotarpiu, nuo 2014-10-01 iki 2015-07-31, gyveno nuomininkė E. S. ir jos šeimos nariai A. S., E. S., E. S. (nepilnametė) ir M. S. (nepilnametis). Ieškovė nereiškia ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo nepilnamečiams nuomininkės šeimos nariams. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra visos sąlygos, būtinos atsakovų E. S., E. S., A. S. civilinei atsakomybei atsirasti: 1) neteisėti veiksmai – Nuomos sutarties 2.2 punkte nustatytos pareigos mokėti komunalinių mokesčių už elektros energiją nemokėjimas; 2) 180,45 Eur žalą sudaro 178,81 Eur skola už gyvenamosioms patalpoms laikotarpiu nuo 2014-10-01 iki 2015-07-31 tiektą elektros energiją, kurią naudojo atsakovai; Kauno miesto savivaldybės pagal teismo nutartį sumokėta proporcingai tenkanti žyminio mokesčio (5,50 Eur) ir procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (5,22 Eur) dalis. Aukščiau nurodytą 180,45 Eur sumą ieškovė sumokėjo elektros energijos tiekėjai AB ESO, vykdydama įsiteisėjusią teismo nutartį; 3) priežastinis ryšys tarp žalos ir neteisėtų veiksmų: neteisėtų veiksmų atlikimo metu (t. y. atitinkamais skolos susidarymo laikotarpiais nuo 2014-10-01 iki 2015-07-31) atsakovai gyveno aukščiau nurodytose gyvenamosiose patalpose ir naudojosi į šias patalpas teikiama elektros energija, tačiau už ją nemokėjo, nors tą daryti privalėjo pagal Nuomos sutartį, dėl to susidarė skola, kurią kaip savininkas atlygino Kauno miesto savivaldybė; 4) kaltė: atsakovai piktybiškai nevykdė prievolių, kylančių iš Nuomos sutarties ir teisės aktų; apie jas žinojo, nes buvo pasirašę Nuomos sutartį ir gaudavo sąskaitas dėl mokesčių mokėjimo; sąmoningai nevykdydami prievolių mokėti mokesčius už sunaudotą elektros energiją, elgėsi aplaidžiai ir nerūpestingai.

16Atsakovai gyveno ieškovės nurodytu laikotarpiu minėtame bute, todėl privalėjo mokėti ne tik nuomos, bet ir komunalinius mokesčius (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.584 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos (CK 6.263 straipsnio 1 dalis). Žalą, padarytą asmeniui ar turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 straipsnio 2 dalis). Iš ieškovės priteistos sumos mokėjimą sąlygojo atsakovų neteisėti veiksmai, todėl konstatavus visas būtinąsias sąlygas atsakovų deliktinei civilinei atsakomybei atsirasti (CK 6.246–6.149 straipsniai), ieškinys tenkinamas visa apimtimi, solidariai iš atsakovų A. S., E. S. ir E. S. priteisiant ieškovei 180,45 Eur žalos atlyginimo už AB „Energijos skirstymo operatorius“ patiektą elektros energiją laikotarpiu nuo 2014-10-01 iki 2015-07-31 į atsakovų išsinuomotas iš ieškovės gyvenamąsias patalpas ( - ), už kurias sumokėjo ieškovė. Iš atsakovų priteisiamos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. spalio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 4.93 straipsnis, 6.2 straipsnis, CK 6.37 straipsnio 2, 3 dalys, 6.38 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis, 6.245 straipsnio 1 dalis, 6.246–6.149, 6.251, 6.263 straipsniai, 6.584 straipsnio 1 dalis).

17Ieškinį patenkinus, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteisiamos bylinėjimosi išlaidos: 15 Eur žyminio mokesčio, nuo kurio mokėjimo ieškovė atleista pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 10 punktą, tai yra iš kiekvieno atsakovo po 5 Eur.

18Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, tenkančios kiekvienam atsakovui, yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos iš atsakovų valstybei nepriteisiamos (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 83 straipsnio 1 dalies 10 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 92, 93, 96 straipsniai, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285, 286 straipsniais, teismas

Nutarė

20Ieškinį tenkinti.

21Priteisti solidariai iš atsakovų A. S., asmens kodas ( - ) E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) ieškovei Kauno miesto savivaldybei (juridinio asmens kodas 111106319, buveinė Kaune, Laisvės al. 96, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. ( - ), Luminor Bank AB) 180,45 Eur (vieną šimtą aštuoniasdešimt eurų 45 ct) žalos atlyginimo, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018 m. spalio 10 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

22Priteisti iš atsakovų A. S., asmens kodas ( - ) E. S., asmens kodas ( - ) ir E. S., asmens kodas ( - ) po 5 Eur (penkis eurus) žyminio mokesčio valstybei (Ši suma turi būti įmokėta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660).

23Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Laima Kriaučiūnaitė,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė Kauno miesto savivaldybė (toliau – ieškovė) ieškiniu prašo... 5. Atsakovams adresuoti procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir... 6. Tretiesiems asmenims procesiniai dokumentai įteikti elektroninių ryšių... 7. Trečiasis asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsiliepime prašo... 8. Atsakovai ir trečiasis asmuo UAB „Nemuno būstas“ per teismo nustatytą 14... 9. Ieškovė ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovai... 10. Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 2 dalyje numatyta,... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Ieškinys tenkinamas.... 13. Iš bylos duomenų nustatyta, kad Kauno apylinkės teismas civilinėje byloje... 14. Remiantis valstybinio fabriko „Trikotažas“ leidimu Nr. 1 ir 2002 m.... 15. Minėtose gyvenamosiose patalpose skolos už sunaudotą elektros energiją... 16. Atsakovai gyveno ieškovės nurodytu laikotarpiu minėtame bute, todėl... 17. Ieškinį patenkinus, iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis priteisiamos... 18. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos, tenkančios kiekvienam atsakovui,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 20. Ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti solidariai iš atsakovų A. S., asmens kodas ( - ) E. S., asmens... 22. Priteisti iš atsakovų A. S., asmens kodas ( - ) E. S., asmens kodas ( - ) ir... 23. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 24. Ieškovė turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...