Byla 2-451-922/2014
Dėl skolos priteisimo

1Akmenės rajono apylinkės teismo teisėja Loreta Janiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui E. Š. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“, valdanti sistemą SMScredit.lt, kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašoma iš atsakovo E. Š. priteisti 1000 Lt negrąžinto kredito, 266,15 Lt palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino iki ieškinio pateikimo dienos, 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 54 Lt žyminį mokestį (2-4 b.l.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka - paskelbiant specialiame interneto tinklalapyje (14, 15 b.l.), tačiau atsakovo atsiliepimas per vadovaujantis CPK 142 straipsniu teismo nustatytą keturiolikos dienų terminą teisme negautas.

4Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes darytina išvada, kad yra CPK 142 straipsnio 4 dalyje numatytas pagrindas priimti sprendimą už akių. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi, priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka tik formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Ištyrus byloje esančius rašytinius įrodymus: bendrąsias ir specialiąsias vartojimo kredito sutarties sąlygas, iš kurių matyti, kad 2012-12-21 ieškovas su atsakovu sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 767718001, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 1000 Lt kreditą, kredito laikotarpis 30 dienų, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 114,37 %, o bendra vartojimo kredito kainos metinė norma (toliau – bendra norma) – 198,30 %, bendra vartojimo kredito kaina – 94 Lt, nuolaida – 94 Lt, kredito grąžinimo data 2013-01-20. Pateiktas 2012-12-21 mokėjimo išrašas patvirtina, kad 1000 Lt pagal sutartį buvo pervesti į E. Š. banko sąskaitą.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Tinkamai bei sąžiningai vykdyti sutartines prievoles šalis įpareigoja ir CK 6.200 straipsnio 1 dalis. Pagal CK 6.873 straipsnio 1 dalį paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą jos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas negrąžino paskolos sutartu terminu, t.y. iki 2013-01-20, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1000 Lt negrąžintos paskolos yra laikytinas pagrįstu ir įrodytu, taigi, tenkintinas.

8Be to, ieškovas prašo priteisti 266,15 Lt palūkanų skaičiuojamų nuo kredito grąžinimo termino pabaigos (2013-01-20) iki ieškinio pateikimo dienos, iš viso už 349 uždelstas dienas, skaičiuojant nuo mokėtinos sumos 198,30 % metinių palūkanų.

9CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004 m. kovo 3 d nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005 m. rugsėjo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007 m. birželio 29 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių. Nagrinėjamu atveju šalys sutartyje susitarė dėl tokių palūkanų: Sutarties 7.1 punktas numato, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką, pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme bei šioje Sutartyje nustatytas taisykles. Sutarties 7.2 punkte numatyta, jei sudarant šią Sutartį buvo taikoma bendra norma nuolaida (nurodyta Sutarties specialiosiose sąlygose), kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų (jei taikomos) mokėjimo terminą, bendra norma už naudojimąsi kreditu (Sutarties 7.1.punktas) po termino praleidimo yra skaičiuojama netaikant nuolaidų, tačiau visais atvejais kredito davėjas neturi teisės reikalauti grąžinti kredito gavėjui jau suteiktos nuolaidos. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas laiku negrąžino kredito, ieškovo reikalavimas dėl 266,15 Lt palūkanų priteisimo iš atsakovo tenkintinas.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 straipsnio 1 dalis numato, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti penkių procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 82 straipsniu bei 93 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo ieškovui priteistina 54 Lt žyminio mokesčio, sumokėto mokėjimo nurodymu (5 b.l.).

12Vadovaudamasis CPK 88 straipsniu, 93 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsnio 1 dalimi ir 286 straipsniu bei CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 3 dalimis, 6.210 straipsnio 1 dalimi, 6.873 straipsniu, 6.874 straipsniu, 6.886 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo E. Š. (asmens kodas ( - )) 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų) skolą, 266,15 Lt (du šimtus šešiasdešimt šešis litus 15 ct) palūkanų už 349 uždelsto mokėjimo dienas, 5 % (penkių procentų) metines palūkanas už priteistą sumą (1266,15 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-03-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 54,00 Lt (penkiasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ieškovo UAB „4finance“ (įmonės kodas 301881644) naudai.

15Išaiškinti atsakovui, dėl kurio yra priimtas sprendimas už akių, kad atsakovas negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Akmenės rajono apylinkės teismui kartu su šiuo sprendimu siunčiamame pranešime nurodyto turinio prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Išaiškinti ieškovui, kad jis turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo apskųsti jį Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodamas per Akmenės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai