Byla 2-619-878/2012
Dėl skolos priteisimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Inga Liubinienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Prienų butų ūkis“ ieškinį atsakovei A. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Prienų butų ūkis“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės A. K. 1038,36 Lt skolą, 73,01 Lt delspinigių, iš viso – 1111,37 Lt, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė gyvena name ( - ), kurį administruoja ieškovė. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalimi atsakovė privalo apmokėti pagal ieškovės pateiktą sąskaitą iki atsiskaitomojo mėnesio pabaigos už ieškovės, kaip daugiabučio namo administratoriaus, teikiamas paslaugas: pastato eksploataciją ir administravimą. Atsakovė nuo 2005 m. vasario mėnesio už suteiktas paslaugas visiškai nemoka. Laikotarpiu nuo 2005 m. vasario mėnesio iki 2012 m. kovo 1 d. atsakovė yra skolinga ieškovei 1111,37 Lt. Atsakovės pareigą mokėti už ieškovės suteiktas komunalines ir pastato administravimo paslaugas numato CK 4.82 straipsnio 3 dalis, t.y. butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. CK 4.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Ieškovė Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. (3.6)A3-369 eksploatuoja ir administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė, todėl ji turi teisę gauti atlyginimą už pastato eksploataciją ir administravimą, o atsakovė turi pareigą mokėti už suteiktas paslaugas. Atsakovė, laiku neapmokėjusi už suteiktas paslaugas, privalo mokėti 0,04 % delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Tokį delspinigių dydį numato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimas Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“. Atsižvelgiant į atsakovės skolą ir praleistą teminą atsiskaityti, atsakovė ieškovei turi sumokėti 73,01 Lt delspinigių.

3Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu (b.l. 9), Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. (3.6) A3-369 dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo ir seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimo (b.l. 10), Prienų rajono N. Ū. seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų 2004 m. birželio 21 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. 2 (b.l. 11-13), Prienų rajono savivaldybės tarybos 2004 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 104 dėl gyvenamųjų patalpų (privatizuotų butų) eksploatavimo išlaidų nustatymo (b.l. 14-15), Prienų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T3-150 dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo tvarkos ir išlaidų nustatymo (b.l. 16-17), Prienų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T3-30 dėl gyvenamųjų patalpų eksploatavimo išlaidų nustatymo (b.l. 18-19), statinio techninės priežiūros žurnalu (b.l. 20-25), 2005 m. balandžio 13 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 108 (b.l. 26), 2006 m. birželio 6 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 34 (b.l. 27-28), 2007 m. birželio 6 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 34 (b.l. 28), 2008 m. gegužės 29 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 34 (b.l. 29), 2009 m. gegužės 15 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 34 (b.l. 30), 2010 m. gegužės 7 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 48 (b.l. 31), 2011 m. gegužės 6 d. gyvenamojo namo apžiūros aktu Nr. 63 (b.l. 32), ataskaita dėl Prienų rajono N. Ū. seniūnijos N. Ū. k. 1 daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo per 2005 m. (b.l. 33), ataskaita dėl ( - ) daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo per 2006 m. (b.l. 34), ataskaita dėl ( - ) daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo per 2007 (b.l. 35), ataskaita dėl Prienų rajono N. Ū. seniūnijos N. Ū. k. 1 daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo per 2008 (b.l. 36), ataskaita dėl Prienų rajono N. Ū. seniūnijos N. Ū. k. 1 daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo per 2009 (b.l. 37), 2011 m. sausio 3 d. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaita Nr. 23 (b.l. 38-40), 2012 m. sausio 2 d. butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu, ataskaita Nr. 23 (b.l. 41-43), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo bendros nuosavybės administravimą buhalterine pažyma (b.l. 54-55), mokesčio už daugiabučio gyvenamojo namo nuolatinę techninę priežiūrą (eksploatavimą) buhalterine pažyma (b.l. 56-57), delspinigių už nesumokėtus mokesčius skaičiuokle (b.l. 58).

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5CK 4.84 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius. To paties straipsnio 2 dalyje teigiama, kad administratorių skiria savivaldybės (valdyba) arba jo (jos) įgaliotas atstovas. Administratorius administruoja turtą CK 4.240 straipsnio pagrindu. Vadinasi, jei butų ar kitų patalpų savininkai nėra įsteigę gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, tokiam gyvenamajam namui savivaldybės mero (valdybos) arbo jo (jos) įgalioto atstovo sprendimu privalomai paskiriamas administratorius. CK 4.84 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Remiantis CK 4.82 straipsnio 1 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, remiantis šio straipsnio 3 dalimi, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.4 punkte numatyta, kad administratorius savo teises ir pareigas pradeda vykdyti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, 2.5 punktas nustato buto savininko pareigą sumokėti mokesčius už namo bendrojo naudojimo objektų administravimą, jų techninę priežiūrą, komunalines ir kitas paslaugas, 5.7, 8, 9 punktai nustato mėnesinių mokesčių apskaičiavimo tvarką.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad atsakovė A. K. yra buto, esančio N. Ū. k., N. Ū. sen., Prienų r., savininkė (b.l. 9). Gyvenamajame name, esančiame N. Ū. k., N. Ū. sen., Prienų r., kuriame gyvena atsakovė, gyvenamojo namo savininkų bendrija neįsteigta, jungtinės veiklos sutartis nesudaryta. Jei butų ar kitų patalpų savininkai nėra įsteigę gyvenamojo savininkų bendrijos arba nėra sudarę jungtinės veiklos sutarties, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius, kuris veikia pagal savivaldybės mero (valdybos) suteiktus įgaliojimus. Iš bylos duomenų matyti, kad Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. (3.6) A3-369 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų patvirtinimo ir seniūnijų daugiabučių gyvenamųjų namų administratoriaus skyrimo“ ieškovė UAB „Prienų butų ūkis“ paskirta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi pagal pridedamą namų sąrašą (b.l. 12). UAB „Prienų butų ūkis“ administruojamų N. Ū. k., N. Ū. sen., Prienų r. daugiabučių namų sąraše yra nurodytas ir gyvenamasis namas, kuriame yra atsakovei priklausantis gyvenamasis būstas (b.l. 9, 12). 2004 m. birželio 21 d. N. Ū. seniūnijos seniūnė ir ieškovė pasirašė aktą, kuriuo buvo perduoti administruoti daugiabučiai gyvenamieji namai pagal sąrašą (b.l. 11-13). Administravimo išlaidas apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje (CK 4.84 straipsnis). Prienų rajono savivaldybės taryba 2004 m. gegužės 13 d. sprendimu Nr. 104, 2006 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T3-150, 2009 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T3-30 „Dėl gyvenamųjų namų išlaidų nustatymo“ nustatė daugiabučių gyvenamųjų namų bendro naudojimo elementų ir sistemų nuolatinės techninės privalomosios priežiūros darbų sąrašus, eksploatavimo, bendrosios nuosavybės administravimo, nuolatinės techninės priežiūros tarifus pagal bendrąjį naudingąjį plotą, išlaidas už elektros energiją – savininkams proporcingai jų bendros nuosavybės daliai (b.l. 14-19). Iš statinio techninės apžiūros žurnalo (b.l. 20-25), gyvenamojo namo apžiūros aktų (b.l. 26-32), bei ataskaitų dėl daugiabučio namo bendrasavininkų lėšų panaudojimo per 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 metus (b.l. 33-43) matyti, jog ieškovė tinkamai vykdė namo eksploatavimo ir administravimo pareigas. Ieškovės 2012 m. gegužės 21 d. buhalterinėje pažymose pateikti duomenys dėl gyvenamojo namo bendrosios nuosavybės administravimo ir eksploatavimo patvirtina, kad atsakovė už laikotarpį nuo 2005 m. vasario mėnesio iki 2012 m. kovo 1 d. skolinga ieškovei 430,92 Lt už pastato eksploataciją (b.l. 56-57), 607,44 Lt už pastato administravimą (b.l. 54-55) ir 73,01 Lt delspinigių (b.l. 58). Rašytiniais bylos duomenimis įrodyta, kad ieškovė administruoja gyvenamąjį namą, kuriame gyvena atsakovė, teisės aktų nustatyta tvarka, todėl ji turi teisę reikalauti iš atsakovės išlaidų už teikiamas paslaugas, o atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovei jos turėtas išlaidas. Iš atsakovės ieškovei priteistina 1038,36 Lt už suteiktas paslaugas ir 73,01 Lt delspinigių (CK 4.82, 4.84, 4.237, 6.1, 6.71 straipsniai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų „Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų“ 2.2, 2.3, 5.7, 8, 9 punktai). Iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2012 m. gegužės 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

7Iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 28,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 straipsnio 1 dalis) ieškovės naudai.

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu,

Nutarė

9Ieškinį tenkinti visiškai.

10Priteisti iš atsakovės A. K., gimusios ( - ), gyvenančios ( - ), 1038,36 Lt (vieną tūkstantį trisdešimt aštuonis litus 36 ct) skolos, 73,01 Lt (septyniasdešimt tris litus 01 ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1111,37 Lt sumą nuo 2012 m. gegužės 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 28,00 Lt (dvidešimt aštuonis litus 00 ct) žyminio mokesčio ieškovei UAB „Prienų butų ūkis“, į.k. 170609076, Kęstučio g. 37, 59129, Prienai, a.s. Nr. LT604010041100080182, AB DnB Nord bankas, banko kodas 40100.

11Pareikalauti, kad atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdytų sprendimą arba Prienų rajono apylinkės teismui raštu pateiktų motyvuotus prieštaravimus.

12Nurodyti atsakovui, kad, jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo jam dienos raštu nepateiks Prienų rajono apylinkės teismui motyvuotų prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei bus išduotas vykdomasis raštas.

13Informuoti atsakovą apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

14Informuoti atsakovą apie tai, kad jeigu atsakovas per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

15Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai