Byla TA-575-66-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės - Maculevičienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo G. B. prašymą atnaujinti atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo G. B. skundą atsakovui Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Šilutės rajono žemėtvarkos skyriui dėl pareigūnų neteisėtų veiksmų padavimo terminą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2009 m. gegužės 29 d. nutartimi pareiškėjo G. B. (toliau – ir pareiškėjas) skundą atsisakė priimti (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 37 str. 1 d., 2 d. 2 p.). Teismas nutarė nutarčiai įsiteisėjus skundą su priedais ir sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti pareiškėjui.

5II.

62009 m. birželio 18 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame gautas (išsiųstas 2009 m. birželio 17 d.) pareiškėjo atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties, kuriame prašoma atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti. Pareiškėjas nurodė, kad terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl pašlijusios sveikatos.

7Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2009 m. liepos 10 d. nutartimi pasiūlė pareiškėjui iki 2009 m. liepos 24 d. pateikti įrodymus, patvirtinančius, jog nuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties nuorašo įteikimo jam dienos jis negalėjo per septynias dienas paduoti atskirojo skundo dėl ligos, bei, kad liga buvo tokio pobūdžio, jog ribojo G. B. fizines galias paduoti atskirąjį skundą laiku.

82009 m. liepos 22 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas (išsiųstas 2009 m. liepos 21 d.) pareiškėjo prašymas atnaujinti terminą atskirajam skundui paduoti, kuriame pareiškėjas paaiškina, kad jis daugiau nei tris dienas sirgo, jautėsi taip blogai, kad nesugebėjo išsikviesti gydytojo, todėl pateikti rašytinių įrodymų negali. Prašo atsižvelgti į tai, kad gyvena vienas nuošaliame kaime ir yra senyvo amžiaus.

9Teisėjų kolegija

konstatuoja:

10III.

11Prašymas atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą atmestinas.

12Vadovaujantis ABTĮ 149 straipsnio 3 dalimi, atskirasis skundas dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties paduotinas per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjui dienos.

13Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas skundžiamos teismo nutarties nuorašą gavo 2009 m. birželio 8 d., taigi paskutinė atskirojo skundo dėl šios nutarties padavimo diena buvo 2009 m. birželio 15 d., o atskirąjį skundą jis teismui išsiuntė 2009 m. birželio 17 d., t. y. praleidęs įstatymo nustatytą terminą.

14Praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis teismas skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 127 str. 2 d., 148 str.). Svarbiomis termino praleidimo priežastimis laikytinos tik objektyvios, nuo pareiškėjo valios nepriklausiusios aplinkybės, sutrukdžiusios laiku kreiptis į teismą dėl pažeistos teisės gynimo. Šios priežastys turi būti pagrįstos įrodymais.

15Pareiškėjas iš esmės teigia, jog terminą atskirajam skundui paduoti praleido dėl pašlijusios sveikatos.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad liga svarbia apeliacinio (atskirojo) skundo pateikimo termino praleidimo priežastimi pripažintina priklausomai nuo to, kiek ji galėjo padaryti įtakos sergančiojo asmens valiai ar fizinėms galimybėms paštu ar per atstovą laiku paduoti skundą. Tik tuo atveju, jeigu liga buvo tokio pobūdžio, kad dėl jos asmuo apskritai negalėjo išreikšti savo valios arba ribojo jo fizines galias tokiu laipsniu, kad jis pats negalėjo skundo surašyti ir pasiųsti paštu ar pasirūpinti tinkamu savo teisių atstovavimu, gali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi.

17Tačiau pareiškėjas teismui nepateikė jokių įrodymų, galinčių patvirtinti, kad jis atskirojo skundo padavimo laikotarpiu sirgo ir dėl ligos negalėjo laiku paruošti atskirojo skundo.

18Apeliacinės instancijos teismui papildomai nurodomos aplinkybės, kad pareiškėjas negalėjo išsikviesti gydytojo, gyvena nuošalioje vietovėje, vienas, yra senyvo amžiaus, taip pat nevertintinos kaip objektyvios priežastys, sukliudžiusios laiku realizuoti teisę į teisminę gynybą. Tai nuo paties pareiškėjo valios priklausančios priežastys, savaime nesuteikiančios pagrindo atnaujinti praleistą terminą.

19Visų šių aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog pareiškėjas, ABTĮ 127 straipsnio 2 dalies nuostatų prasme, tinkamai neįrodė savo prašymo dėl atskirojo skundo padavimo termino atnaujinimo pagrįstumo. Todėl atsižvelgus į nuodytas aplinkybes, pareiškėjo prašymas atnaujinti atskirojo skundo padavimo terminą atmestinas, atsisakant priimti atskirąjį skundą (ABTĮ 134 str. 3 d. 1 p., 148 str.).

20Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 134 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 148 straipsniu teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjo G. B. prašymo atnaujinti atskirojo skundo dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2009 m. gegužės 29 d. nutarties padavimo terminą netenkinti.

22Atsisakyti priimti pareiškėjo G. B. atskirąjį skundą ir grąžinti jį padavusiam asmeniui.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai