Byla 2A-432/2006

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir

2Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovams M. V., E. R., V. K., atsakovų atstovams advokatėms Aldonai Birutei Jankevičienei, Sonatai Žukauskienei, Editai Marijai Šlapikienei, Rasai Gradauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, priešieškiniai patenkinti, civilinėje byloje Nr. 2-439-153/2006 pagal ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ieškinį atsakovams A. K. , V. B. , E. B. , A. Č. , G. E. , F. P. , R. P. , L. S. , A. S., G. S. , A. Š. , A. V. , B. Z. , Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (R. S. teisių perėmėja), tretysis asmuo Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, dėl skolos priteisimo, ir atsakovų V. B. , A. Č. , F. P. , G. S. , A. Š. , A. V. , R. S. , L. S. , A. K. , E. B. , B. Z. priešieškinius ieškovui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kreipėsi į teismą su ieškiniu bei patikslintu ir papildytu ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovų 2 734 282,30 Lt, delspinigių

584 394, 17 Lt, viso 2 818 676,47 Lt, vėliau ieškovas dalies reikalavimų atsisakė ir prašė priteisti: iš atsakovo A. K. 744 130,58 Lt, iš atsakovo V. B. 109 928,38 Lt, iš atsakovo Kazio E. B. 95 834,99 Lt iš atsakovės A. Č. 231 131,47 Lt, iš atsakovės G. E. 183 213,97 Lt, iš atsakovo F. P. 36 642,79 Lt, iš atsakovo R. P. 281 867,64 Lt, L. S. 36 642,79 Lt, iš atsakovo G. S. 270 592, 94 Lt, iš atsakovės A. Š. 36 642,79 Lt, iš atsakovo A. V. 324 147,79 Lt, iš atsakovės B. Z. 36 642,79 Lt. Ieškinio reikalavimo priteisti iš atsakovo R. S. 394 614,70 Lt ieškovas atsisakė ir šioje dalyje prašė bylą nutraukti. Ieškiniu prašomą priteisti sumą sumažino iki 2 424 061,77 Lt. Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymu bei Valstybinio turto privatizavimo skelbiant konkursus tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. lapkričio 20 d. nutarimu Nr. 868, konkurso būdu pagal geriausią verslo planą, 1995 m. gegužės 29 d. buvo pasirašyta sutartis Nr. 29 tarp Žemės ūkio ministerijos ir fizinių asmenų grupės įgalioto atstovo A. K. dėl Neveronių valstybinio šiltnamio kombinato valstybei priklausančių 1 240 659 paprastųjų vardinių akcijų pirkimo. Šia sutartimi atsakovai įsipareigojo iki 1995 m. liepos 31 d. už akcijas sumokėti 5 583 000 Lt, iš jų: 5 548 106 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis ir 34 894 Lt pinigais. Atsakovams neįvykdžius 1995 m. gegužės 29 d. sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, sutartis buvo pakeista ir papildyta keturis kartus: 1) 1995 m. liepos 19 sutartimi Nr. 29-1 pratęstas sumokėjimo už akcijas terminas iki 1995 m. rugpjūčio 29 d.; 2) 1995 m. rugsėjo 4 d. sutartimi Nr. 29-2 dar kartą pratęstas sumokėjimo už akcijas terminas, nurodant, jog 5 583 000 Lt turi būti sumokėti iki 2000 m. rugpjūčio 1 d., atsiskaitant 3 357 948 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis ir 20 987,43 Lt iki 1995 m. rugpjūčio 29 d., o likusi neišpirkta akcijų paketo dalis – 2 204 065 Lt įsigyjama išsimokėtinai per penkerius metus lygiomis dalimis nuo 1996 m. rugpjūčio 1 d. iki 2000 m. rugpjūčio 1 d., kasmet sumokant po 440 813 Lt bei palūkanas; 3) 1996 m. spalio 14 d. sutartimi susitarta atidėti šešiems mėnesiams (nuo 1996 m. rugpjūčio 29 d. iki 1997 m. kovo 3 d.) 1996 metams nustatytą pirmojo mokėjimo sumos – 440 813 Lt, o įskaitant palūkanas iš viso 551 016,20 Lt terminą ir sumokant visą likusią mokėjimo sumą – 2 204 065 Lt bei palūkanas iki 1997 m. kovo 3 d., nustatant, kad atsakovams neatsiskaičius pagal šias sąlygas iki 1997 m. kovo 3 d., lieka galioti 1995 m. rugsėjo 4 d. sutarties Nr. 29-2 nuostatos; 4) 1997 m. liepos 28 d. sutartimi Nr. 29-3 buvo atidėti 1996, 1997, 1998 metų mokėjimo privatizavimo institucijoms terminai iki 1998 m. gruodžio 30 d., atsakovams įsipareigojant per dvejus metus (1999 – 2000 m.) likviduoti ne tik 1996, 1997, 1998 metų skolas, bet ir galutinai atsiskaityti iki 2000 m. rugpjūčio 1 d. Pagal minėtas sutartis į privatizavimo fondą atsakovų įgaliotas atstovas A. K. pervedė 3 398 935,43 Lt, iš jų 3 357 948 Lt sudarė valstybės vienkartinės išmokos ir kitos tikslinės kompensacijos ir 40 987,43 Lt pinigais. Likusi mokėti skolos dalis ir palūkanos 2000 m. rugpjūčio 1 d. sudarė: 2 184 064,57 Lt skola, 550 217,73 Lt palūkanos, 84 394,17 Lt delspinigiai (numatytų 1995 m. rugsėjo 4 d. sutarties Nr. 29-2 4.2 punkte).

6Atsakovai A. K. , V. B. , E. B. , A. Č. , F. P. , R. S. , L. S. , G. S. , A. Š. , A. V. , B. Z. teismui pateikė priešieškinius.

7Atsakovas A. K. priešieškiniu prašė: 1995 m. gegužės 29 d. Neveronių valstybinio šiltnamių kombinato akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą tarp Žemės ūkio ministerijos ir A. K. , atstovaujančio fizinių asmenų grupę, nutraukti; priteisti iš ieškovo Žemės ūkio ministerijos atsakovo A. K. naudai dalį pradinės įmokos, t. y. 807 587,06 Lt, sumokėtos už parduodamas Neveronių valstybinio šiltnamio kombinato akcijas. Nurodė, kad 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 29 VI skyriaus 3 punkte, kuris vėlesniais sutarties pakeitimais nebuvo pakeistas, buvo nustatyta, jog Pirkėjui atsisakius sumokėti visą pirkimo kainą iki galutinio atsiskaitymo už įsigyjamas akcijas termino, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtą pradinę pinigų sumą išskaitant iš jos 10 proc. netesybų. Minėtas sutarties punktas nebuvo pakeistas vėlesniais sutarties pakeitimais. Kadangi Pirkėjas, tai yra fizinių asmenų grupė iki galutinio akcijų pirkimo kainos sumokėjimo atsisakė sumokėti visą pirkimo kainą, tai 1995 m. gegužės 29 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti nutraukta.

8Atsakovai V. B. , A. Č. , F. P. , A. Š. , A. V. , G. S. ir E. B. priešieškiniais prašė: nutraukti 1995 m. gegužės 29 d. Neveronių valstybinio šiltnamių kombinato akcijų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 29 sudarytą tarp Žemės ūkio ministerijos ir fizinių asmenų grupės, dalyje dėl 485 348 Neveronių valstybinio šiltnamių kombinato akcijų 2 184 065 Lt vertės pirkimo, paliekant jas pardavėjo nuosavybėje; pripažinti negaliojančiais nuo sudarymo momento tarp A. K. , atstovavusio fizinių asmenų grupę, ir Žemės ūkio ministerijos 1995 m. gegužės 29 d. Nr. 29 sudarytos sutarties pakeitimus; priteisti atsakovams bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė B. Z. ir atsakovai R. S. bei L. S. priešieškiniais prašė: pripažinti 1995 m. gegužės 29 d. Neveronių valstybinio šiltnamių kombinato akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimus negaliojančiais nuo jų sudarymo momento, taikyti ieškinio senatį. Atsakovai nurodė, kad jie būdami Neveronių Valstybinio šiltnamių kombinato darbuotojai, 1994 m. gruodžio 12 d. pasirašė steigimo sutartį, kuria įgaliojo Neveronių Valstybinio šiltnamių kombinato direktorių A. K. pasirašyti privatizuojamo objekto sutartį ir atstovauti privatizuojamo objekto konkurse. Jokių kitų įgaliojimų atsakovai A. K. nesuteikė, todėl pasirašyti 1995 m. gegužės 29 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 29 pakeitimai be atsakovų įgaliojimų laikytini kaip pasirašyti neįgalioto asmens, be to, pasibaigus įgaliojimo terminui, kuris yra naikinamasis. Įgaliojimas pagal fizinių asmenų grupės steigimo sutartį, jeigu nenurodytas terminas, galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. Steigimo sutartis sudaryta 1994 m. gruodžio 12 d. galiojo iki 1995 m. gruodžio 12 d. Ieškovas nuo 1995 m. liepos 31 d., t. y. pasibaigus 1995 m. gegužės 29 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 29 terminui nė karto į atsakovus nesikreipė dėl skolos sumokėjimo, sutarties nenutraukė, todėl ieškinio reikalavimams turi būti taikoma ieškinio senatis.

9Vėliau atsakovai prašė ieškovo Žemės ūkio ministerijos ieškinio reikalavimo dėl priteisimo iš atsakovo R. S. 394 614,70 Lt atsisakymą priimti ir bylą šioje dalyje nutraukti. Kitoje dalyje ieškinio reikalavimams taikyti ieškinio senatį ir ieškovo reikalavimus kaip nepagrįstus atmesti. Atsakovai prašė tenkinti priešieškinio reikalavimus iš dalies, atsakovai atsisakė reikalavimų dėl priteisimo įmokų proporcingų įsigytam akcijų kiekiui, šioje dalyje atsakovai prašė bylą nutraukti.

10Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 4 d. nutartimi ( t. 6, b. l. 185) įtraukė į civilinės bylos nagrinėjimą atsakovu Kauno apskrities valstybinę mokesčių inspekciją vietoje atsakovo R. S. mirusio 2004 m. liepos 1 d.

11Kauno apygardos teismas 2006 m. birželio 2 d. sprendimu: ieškovo atsisakymą dėl priteisimo iš atsakovo R. S. 394 614, 70 Lt priėmė ir civilinę bylą šioje dalyje nutraukė, kitoje dalyje ieškovo ieškinio reikalavimus atmetė; atsakovų priešieškinio reikalavimus dalyje dėl 1995 m. gegužės 29 d. sutarties Nr.29 pakeitimų: 1995 m. liepos 19 d. Nr. 29-1, 1995 m. rugsėjo 4 d. Nr. 29-2, 1996 m. spalio 14 d. sutarties Nr.29-2 dalinio pakeitimo, 1997 m. liepos 28 d. sutarties Nr. 29-3 pripažinimo negaliojančiais tenkino; 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 29 pripažino negaliojančia nuo sutarties surašymo momento; paliko AB ,,Neveronių šiltnamiai“ 485 348 akcijas ieškovo nuosavybėje, likusias 755 311 akcijas paliko AB Neveronių šiltnamiai akcininkams; atsakovų G. S. , A. Š. , A. Č. , F. P. , A. V. , V. B. , L. S. , R. P. atsisakymą nuo priešieškinio reikalavimų dėl priteisimo iš ieškovo išmokų už apmokėtas akcijas priėmė, civilinę bylą šioje dalyje nutraukė. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovas ir atsakovas A. K. , kaip fizinių asmenų grupės atstovas veikiantis pagal įgaliojimą (Nr.1-11093), 1995 m. gegužės 29 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį dėl AB ,,Neveronių šiltnamiai“ kontrolinio paketo, kurį sudarė 1 240 659 paprastos vardinės akcijos, pirkimo kaina – 5 583 000 Lt, kuri turėjo būti sumokėta iki 1995 m. liepos 31 d., sumokant 5 548 106 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis ir 34 894 Lt pinigais. Sutarties IV skyriuje buvo nurodyta, kad pirkėjas įsipareigoja įgyvendinti pasiūlytą verslo planą su papildymais, jie yra neatskiriama sutarties dalis. Taip pat sutartyje nurodyta (sutarties V skyrius), kad dalis pastatų įvertintų 2 500 000 Lt imant kreditą įmonės modernizavimui įkeista bankui. Prie sutarties pateiktas skolų valstybei grąžinimo grafikas ir detalus investicijų grafikas, kuris patvirtina, kad įmonė privalėjo grąžinti per 1995 m. 212 000 Lt skolų valstybei ir 1994-1999 m. verslo planui įgyvendinti investuoti 142 680 00 Lt. Todėl teismas pripažino pagrįstais atsakovų motyvus, kad ieškovas sudarydamas 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį žinojo apie įmonės turtinę būklę. Teismo teigimu, įmonės balansas už 1994 m. (t. 6, b l. 193-196) patvirtina, kad AB ,,Neveronių šiltnamiai“ neturėjo pelno, tačiau turėjo daug skolų ir kitų finansinių įsipareigojimų, nurodytas balanse įmonės turtas sudarė 1 689 127 Lt, o įmonės skolos 1 080 959 Lt, vėliau turtas buvo įkeistas bankui (t. 6, b. l. 198). Todėl teismas sprendė, kad 5 548 106 Lt skolos iki 1995 m. liepos 31 d. nei įmonės darbuotojai nei įmonė sumokėti litais negalėjo ir tai ieškovui buvo žinoma. Taip pat minėtos sutarties VI skyriuje 3 punkte buvo nustatyta, kad pirkėjui atsisakius sumokėti visą pirkimo kainą iki 1995 m. liepos 31 d. su fizinių asmenų grupės įgaliotu atstovu sudaryta sutartis nutraukiama, grąžinama jam jau sumokėta pradinė suma, išskaičiuojant 10 procentų netesybų. Teismas atsižvelgdamas į byloje esančius duomenis bei remdamasis CK 6.193 straipsnyje įtvirtintomis sutarčių aiškinimo taisyklėmis konstatavo, kad atsakovai sutiko sumokėti už perkamas akcijas 5 548 106 Lt tik valstybės vienkartinėmis išmokomis, o ne pinigais. Investicinių čekių panaudojimo valstybės turtui privatizuoti terminui pasibaigus, investiciniai čekiai neteko galios, jie nebuvo keičiami ir perskaičiuojami į grynuosius pinigus, taip pat nebuvo nustatytas konkretus investicinių čekių vertimo į litus santykis (t. 6, b. l. 109-111, 199). Todėl teismas konstatavo, kad ieškovas elgėsi nesąžiningai ir praktiškai praturtėjo atsakovų sąskaita perskaičiavęs valstybės vienkartines išmokas į litus, todėl ieškovo argumentai, jog atsakovai jam yra skolingi 2 818 676,47 Lt, atmestini kaip nepagrįsti.

12Dėl prievolinių santykių vykdymo ir sutarties nutraukimo teismas nurodė, kad bylos duomenimis atsakovai 1994 m. gruodžio 12 d. steigimo sutartyje susitarė, kad kiekvienas grupės narys įneša jam tenkančią kainos dalį už konkurso tvarka privatizuojamą turtą. Tačiau teismo teigimu, byloje nėra neginčytinų įrodymų, kad kiekvienas iš minėtų steigimo sutartyje asmenų sumokėjo visą jam tenkančią kainos dalį (t. 1, b. l. 15), nes tuo metu steigimo sutartyje dar nebuvo nustatyta perkamo objekto kaina. Byloje esantys rašytiniai įrodymai (t. 6, b. l. 67-83, 178-180, t. 4, b. l. 62, 67, 83-85, t. 3, b. l. 56, 66-74) patvirtina, kad ieškovui už akcijas atsakovai sumokėjo

133 398 935,43 Lt iš jų 3 357 948 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis ir 40 987,43 Lt pinigais, to neginčijo ir ieškovas (t. 3, b. l. 112-113). Teismo teigimu, minėti įrodymai patvirtina, kad atsakovai elgėsi sąžiningai, jie įvykdė dalį prievolės, o kitos dalies skolos ieškovui nesumokėjo dėl susidariusių materialinių sąlygų ir objektyvių priežasčių, kadangi nustojo galioti valstybės vienkartinės išmokos, įmonė turėjo daug skolų, o vėliau tapo visiškai nemoki, kadangi atsakovai buvo AB ,,Neveronių šiltnamiai“ darbuotojai, jų turtinė padėtis tiesiogiai priklausė nuo gaunamo darbo užmokesčio. Šios aplinkybės tapo žinomos atsakovams po sutarties sudarymo, šių aplinkybių atsakovai negalėjo numatyti ir kontroliuoti bei prisiimti atsiradimo rizikos. Atsakovai nepažeidė CK 6.4 straipsnyje bei 6.154 straipsnio pirmojoje dalyje nustatytos skolininko pareigos elgtis sąžiningai tiek prievolės atsiradimo ir egzistavimo, tiek jos vykdymo ar pasibaigimo metu, nes atsakovas A. K. nuolat informavo ieškovą, kad akcijų pirkėjai negali sumokėti visų nurodytų sutartyje pinigų ir ieško kitų akcijų pirkėjų, siūlė perimti akcijas ieškovui (t. 3, b. l. 65). Tačiau ieškovas sutarties nenutraukė nors pagal ginčijamoje sutartyje Nr.29 nurodytas sutarties nutraukimo sąlygas, ieškovas privalėjo nutraukti sutartį atsakovams atsisakius sumokėti už akcijas. Tuo tarpu pagal ginčijamos sutarties Nr. 29 sąlygas nuo akcijų perdavimo momento atsakovai neturėjo teisės nutraukti sutartį. Teismo teigimu, byloje nustatytos aplinkybes, patvirtina, kad ieškovas elgėsi nesąžiningai tiek nustatant vienkartinių valstybės išmokų santykį litais, tiek delsiant nutraukti sutartį remiantis sutarties Nr.29 VI skyriaus nuostatomis, tiek pareikšdamas ieškinį teisme tik po to kai AB ,,Neveronių šiltnamiai“, buvo iškelta 2003 m. spalio 28 d. bankroto byla ir įmonės akcijos tapo bevertės (CK 6.228 str.1d.). Todėl teismas sutiko su atsakovų motyvais, kad sutartis Nr. 29 neįvykdytoje dalyje turėjo būti nutraukta (CK 177 str. 2 d ., CK 6.204 str.).

14Dėl atsakovo A. K. įgaliojimo teismas nurodė, kad bylos medžiaga ( t. 1, b. l. 183-185) ir atsakovų paaiškinimais nustatyta, jog atsakovas A. K. ginčo sutarčių sudarymo momentu buvo įmonės generaliniu direktoriumi. 1994 m. gruodžio 12 d. steigimo sutarties pagrindu atsakovai V. B. , A. Č. , F. P. , G. S. , A. Š. , A. V. , R. S. , L. S. , E. B. , B. Z. , G. E. , R. P. , A. S. įgaliojo atsakovą A. K. įsigyti Neveronių valstybinio šiltnamio kombinato akcijas. Taip pat atsakovai įgaliojo atsakovą A. K. dalyvauti galutinėse derybose su steigėju ir pasirašyti konkurso būdu privatizuojamo objekto (įmonės ar jos akcijų paketo) pirkimo-pardavimo sutartį ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su atsakovų atstovavimu konkurse. Tokiu būdu teismas sprendė, kad byloje įrodyta, jog atsakovo A. K. įgaliojimas iš dalies buvo susijęs su Neveronių valstybinio šiltnamio kombinato privatizavimu. Tačiau teismo teigimu, atsakovas A. K. negalėjo būti atsakovų įgaliotu asmeniu dėl Neveronių Valstybinio šiltnamių kombinato privatizavimo, kadangi tai prieštaravo imperatyviai Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 10 straipsnio nuostatai. Teismas konstatavo, jog atsakovo A. K. sudaryti sandoriai (akcijų pirkimo-pardavimo sutartis ir jos pakeitimai bei papildymai) negalioja esant imperatyvios normos pažeidimui (CK 47 str. 1 d. 1964 m. CK red., CK 1.80 str.), todėl 1995 m. gegužės 29 d. Neveronių valstybinio šiltnamio kombinato akcijų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 29 negalioja nuo sudarymo momento (ex officio). Taip pat teismas nurodė, kad fizinių asmenų grupės steigimo 1994 m. gruodžio 12 d. sutartis laikoma įgaliojimu, kuriuo atsakovui A. K. buvo suteiktos teisės ir pareigos atlikti atsakovų vardu šiame įgaliojime nurodytus veiksmus (CK 67 str., 68 str. 1 d. 1 p., 3 p., 255 str.). Šiame įgaliojime nenurodytas įgaliojimo galiojimo terminas, todėl remiantis CK 72 straipsnio pirmąja dalimi (1964m.) įgaliojimas galiojo vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. Todėl minėto įgaliojimo terminas pasibaigė 1995 m. gruodžio 12 d. (CK 75 str. 1 d. 1 p.). Bylos medžiaga patvirtina (steigimo 1994 m. gruodžio 12 d. sutartis), kad atsakovui A. K. buvo suteikti įgaliojimai pasirašyti pirkimo-pardavimo sutartį ir atlikti kitus veiksmus susijusius su fizinių asmenų grupės atstovavimu konkurse. Pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 29 buvo pasirašyta 1995 m. gegužės 29 d. tarp atsakovo A. K. atstovaujančio fizinių asmenų grupę steigimo sutarties patvirtintos Kauno m. 6-jo notarų biuro 1994 m. gruodžio 12 d. Nr. 1-11093 pagrindu ir ieškovo Žemės ūkio ministerijos. Šios sutarties IX skyriaus 3 punkte nurodyta, kad bet kokie šios sutarties pakeitimai galioja tik tada, jeigu yra pateikti raštu ir pasirašyti abiejų šalių. Todėl teismas laikė pagrįstais atsakovų argumentus, jog atsakovai nesuteikė A. K. įgaliojimų susitarti su ieškovu, kad valstybės vienkartinių išmokų suma priliginama santykiui 1:1 ir, kad atsakovas A. K. viršijo įgalinimus (1964 m. CK 66 str., 2000 m. CK 1.92 str.). Sutarties pakeitimai atsakovo A. K. pasirašyti be atsakovų rašytinio sutikimo (1964 m. CK 47 str., 58 str., CK patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 9 str.), o akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimai 1996 m. spalio 14 d. Nr. 29-2 ir 1997 m. liepos 28 d. Nr. 29-3 pasirašyti (t. 1, b.l. 29-30) pasibaigus įgaliojimo galiojimo terminui (po 1995-12-12). Teismas atmetė atsakovo A. K. argumentus, jog jis kalbėjo apie sutarties pakeitimus akcininkų susirinkimuose, motyvuodamas tuo, kad atsakovo argumentus pagrindžiančių įrodymų byloje nėra, be to ir tuo atveju jeigu atsakovas A. K. informavo žodžiu įmonės akcininkus apie ginčo sutarties pakeitimą, šie pakeitimai negali būti pripažinti teisėti. Remiantis 1995 m. gegužės 29 d. sutarties (Nr.29 IX skyriaus 3 p.) ir CK 43 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu (CK 1964 m.) susitarimas dėl esminių sutarties sąlygų pakeitimo t. y., valstybės vienkartinių išmokų vieneto prilyginimo piniginiam vienetui litui ir sutarties naujo termino nustatymas, turėjo būti sudaryti raštu su kiekvienu atsakovu atskirai. Teismas konstatavo, kad minėti įstatymo CK 43 straipsnio pirmosios dalies, 44 straipsnio, 58 straipsnio 3 dalies (1964 m.) pažeidimai sudaro pagrindą 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį ir jos pakeitimus (papildymus) pripažinti negaliojančiais nuo surašymo momento.

15Dėl ieškinio senaties termino taikymo teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovas žinojo, kad atsakovai nevykdo sutarties dėl akcijų apmokėjimo, tai patvirtina anksčiau paminėti rašytiniai įrodymai: 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimai, skolos paskaičiavimai (t. 6, b. l. 118-119, t. 1, b. l. 31-32) ir ieškovo atstovo pripažinimas (CPK 187 str., 185 str.). Taip pat ieškovui buvo žinoma, kad atsakovai nemoka delspinigių ir kitų išmokų, nesilaiko 1995 m. gegužės 29 d. sutarties VI skyriuje 3 p. nustatytų išmokų mokėjimo terminų (t. 1, b. l. 18), tačiau ieškovas ieškinio teisme nepareiškė, todėl ieškinio senaties terminą praleido.

16Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas pateikė teismui rašytinį atsisakymą nuo dalies skolos priteisimo iš atsakovo R. S. mirusio 2004 m. liepos 1 d. (t. 3, b. l. 145), o atsakovai G. S. , A. Š. , A. Č. , F. P. , A. V. , V. B. , L. S. atsisakė nuo dalies priešieškinių reikalavimų dėl išmokų priteisimo iš ieškovo. Atsakovams išaiškintos atsisakymo nuo ieškinio dalies teisinės pasekmės. Trečiojo asmens Kauno apskrities VMI atstovė nurodė, kad jie atsakovo R. S. turto nepriėmė, tačiau neprieštarauja dėl ieškovo atsisakymo nuo dalies ieškinio reikalavimo. Teismas konstatavo, kad ieškovo ir atsakovų G. S. , A. Š. , A. Č. , F. P. , A. V. , V. B. , L. S. atsisakymas nuo dalies priešieškinio reikalavimų nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų, šalių teisių ir teisėtų interesų, todėl ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio reikalavimų ir atsakovų atsisakymas nuo dalies priešieškinio reikalavimų yra priimtinas (CPK 42 str.), todėl šioje dalyje byla nutrauktina (CPK 293 str. 1 d. 4 p., 294 str. 2 d.). Pripažinus 1995 m. gegužės 29 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir jos pakeitimus negaliojančiais, teismo teigimu, byloje tūri būti taikoma restitucija, tačiau nustačius, kad atsakovai yra sąžiningi akcijų įgijėjai restitucija byloje netaikoma (CK 1.80 str. 4 d.). Todėl teismas konstatavo, kad 755 311 akcijos paliekamos AB Neveronių šiltnamiai akcininkams, likusios 485 348 akcijos paliekamos ieškovo nuosavybėje.

17Ieškovas Žemės ūkio ministerija apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimo dalį, kuria: atmestas ieškinys dėl 2 424 061,77 Lt priteisimo iš atsakovų; patenkintas atsakovų priešieškinio reikalavimas dėl 1995 m. gegužės 29 d. sutarties Nr. 29 pakeitimų pripažinimo negaliojančiais; 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pradavimo sutartis Nr. 29 pripažinta negaliojančia nuo sutarties surašymo momento, paliekant AB Neveronių šiltnamiai 485 348 akcijas ieškovo nuosavybe, likusias 755 311 akcijas paliekant AB Neveronių šiltnamiai akcininkams; priteista iš ieškovo 2 500 Lt atsakovui R. P. bylinėjimosi išlaidų, panaikinti ir priimti naują sprendimą, likusią sprendimo dalį palikti nepakeistą. Skundą grindžia šiais argumentais:

181. Teismas priimdamas sprendimą turėjo vadovautis 2000 m. CK normomis, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir gyvendinimo įstatymo 44 straipsnį CK šeštosios knygos X skyriaus normos dėl restitucijos taikomos ir sprendžiant ginčus, kilusius iš civilinių santykių, atsiradusių iki šio kodekso įsigaliojimo, jeigu restitucija taikoma įsigaliojus šiam kodeksui.

192. Vadovaujantis CK 6.145 straipsnio pirmąja dalimi, 6.146 straipsniu, 6.147 straipsniu, taikant restituciją, ji atliekama natūra, tačiau, jei tai neįmanoma atlikti, restitucija taikoma sumokant pinigus. Pagal 1995 m. gegužės 29 d. sutartį Žemės ūkio ministerija perdavė akcijas fizinių asmenų grupei, kurios jų nuosavybės teisėn perėjo nuo sutarties sudarymo. Teismas nepagrįstai 485 348 akcijas paliko Žemės ūkio ministerijai, nes AB ,,Neveronių šiltnamiai“ yra bankrutavusi, likviduota ir išregistruota, todėl ieškovas turėdamas išregistruotos įmonės akcijas, negalės pasinaudoti akcijų suteiktomis teisėmis (CK 1.102 str. 1 d.). Todėl taikant restituciją, nesant galimybės atlikti jos natūra, restitucija turėjo būti atlikta apskaičiuojant piniginį ekvivalentą, kuris sudaro 2 424 061,77 Lt ir priteistinas iš atsakovų atsižvelgiant į steigimo sutartyje kiekvienam akcijų pirkėjui tenkančią kainų dalį.

203. Teismas nepagrįstai 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pradavimo sutartį bei jos pakeitimus pripažino negaliojančiais, motyvuodamas tuo, jog pagal Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 10 straipsnį, sutarties sudarymo metu A. K. būdamas AB ,,Neveronių šiltnamiai“ generaliniu direktoriumi negalėjo būti kitų fizinių asmenų įgaliotu asmeniu, nes įgaliojimas buvo susijęs su minėtos įmonės privatizavimu. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 2 straipsnyje nurodyta, kad notaras yra valstybės įgaliotas asmuo, atliekantis šiame įstatyme numatytas funkcijas, užtikrinančias, kad civiliniuose teisiniuose santykiuose nebūtų neteisėtų sandorių ir dokumentų. Todėl Žemės ūkio ministerija pasirašydama 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį neturėjo pagrindo abejoti notaro patvirtinta Fizinių asmenų grupės 1994 m. gruodžio 12 d. steigimo sutartimi.

214. Teismas nepagrįstai 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį bei jos pakeitimus pripažino negaliojančiais, kadangi sutartis ir jos pakeitimai buvo vykdomi, tai yra atsakovai pervedinėjo pinigus į Lietuvos Respublikos finansų ministerijos privatizavimo fondo sąskaitą.

22Atsakovai A. K. , V. B. , E. B. , A. Č. , G. E. , F. P. , R. P. , L. S. , G. S. , A. Š. , A. V. atsiliepimuose į apeliacinį skundą prašo Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti. Atsakovai L. S. ir R. P. prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas.

23Apeliacinis skundas netenkintinas.

24Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai juos įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

25Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamoje byloje apeliantas – Lietuvos žemės ūkio ministerija skundžia tik teismo sprendimo dalį dėl restitucijos taikymo, todėl teisėjų kolegija, apsiribodama apeliacinio skundo ribomis, dėl ieškinio ir priešieškinių reikalavimų pagrįstumo, teismo išvadų dėl jų teisėtumo plačiau nepasisako.

26Civilinio kodekso 6.145 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad restitucija taikoma tada, kai asmuo privalo grąžinti kitam asmeniui turtą, kurį jis gavo neteisėtai arba per klaidą, arba dėl to, kad sandoris, pagal kurį jis gavo turtą, pripažintas negaliojančiu ab initio arba dėl to, kad prievolės negalima įvykdyti dėl nenugalimos jėgos.

27Restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, arba sukeltų didelių nepatogumų šalims. Tokiu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais (CK 6.146 str.).

28Nagrinėjamoje byloje teismas pripažino negaliojančiais nuo jų sudarymo momento sandorius – 1995 m. gegužės 29 d. ieškovo su atsakovais sudarytą akcijų pirkimo-pardavimo sutartį ir vėlesnius šios sutarties pakeitimus.

29Taikant restituciją, šalys turi būti grąžintos į pirmykštę padėtį, tai yra viena sandorio šalis privalo grąžinti kitai sandorio šaliai visa, ką yra gavusi pagal sandorį, o kai negalima grąžinti to, ką yra gavusi natūra – atlyginti to vertę pinigais, jeigu įstatymai nenumato kitokių sandorio negaliojimo pasekmių (CK 1.80 str. 2 d.).

30Taigi nagrinėjamu atveju, taikant restituciją, ieškovas – Žemės ūkio ministerija, visų pirma, turėtų grąžinti atsakovams jų už akcijas įmokėtus pinigus, nes sandoriai, kaip minėta, buvo pripažinti negaliojančiais nuo jų sudarymo momento. Tačiau šias aplinkybes apeliantas savo apeliaciniame skunde nutylėjo, nenurodė jų ir bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

31Apelianto nurodytas restitucijos taikymo būdas – išieškoti iš atsakovų akcijų vertę pinigais, iš esmės yra tapatus ieškinio reikalavimui, kuris teismo buvo atmestas ir ieškovas dėl šios teismo sprendimo dalies savo apeliaciniame skunde jokių motyvų nenurodė. Todėl vien dėl šios aplinkybės toks restitucijos taikymas būtų neteisingas ir neprotingas. Be to, byloje nustatyta, tą pripažįsta ir apeliantas, jog įmonė, dėl kurios akcijų perleidimo vyksta ginčas, tai yra AB ,,Neveronių šiltnamiai“, yra bankrutavusi ir išregistruota iš įmonių registro. Todėl įmonės akcijų negalima laikyti turtu, jos tapo bevertėmis ir restitucija šiuo atveju negalima, nes dėl jos taikymo vienos iš šalių padėtis nepagrįstai pablogėtų, o kitos atitinkamai pagerėtų (CK 6.145 str. 2 d.).

32Dėl nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nepagrįsta ir netenkintina Lietuvos žemės ūkio ministerijos apeliacinio skundo dalis dėl restitucijos taikymo apelianto nurodytu būdu. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tą aplinkybę, kad AB Neveronių šiltnamiai yra išregistruota iš rejestro, pašalina iš teismo sprendimo rezoliucinės dalies nuorodą, jog AB ,,Neveronių šiltnamiai“ dalis akcijų perduodama Žemės ūkio ministerijos nuosavybėn.

33Apeliantas, kaip minėta, nenurodė motyvų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria patenkinti priešieškiniai, todėl dėl šios sprendimo dalies teisėjų kolegija nepasisako (CPK 320 str. 2 d.).

34Dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 1995 m. gegužės 29 d., kurią teismas pripažino negaliojančia ex officio, apeliantas nurodė vieną argumentą – jog jis pasitikėjo fizinių asmenų steigimo sutartį tvirtinusio notaro kompetencija, todėl neturėjo pagrindo abejoti atsakovų įgaliotinio A. K. įgalinimais. Su tokia apelianto pozicija sutikti negalima. Pagal sutarties sudarymo metu galiojusio Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymo 10 straipsnį, draudžiama būti fizinių asmenų įgaliotiniu, jei įgaliojimas susijęs su šios įmonės privatizavimu, administracijos vadovui. Nėra ginčo, jog A. K. įgaliojimų gavimo metu buvo Neveronių šiltnamių administracijos vadovu – generaliniu direktoriumi ir kad jam duotas įgaliojimas susijęs su šios įmonės privatizavimu.

35Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią įstatymo nuostatą laikė imperatyvia ir ją pažeidžiantį sandorį pagrįstai pripažino negaliojančiu nuo jo sudarymo momento. Šiuo atveju, pripažinus, jog buvo pažeista imperatyvi įstatymo norma, nėra svarbi aplinkybė, ar sandorio

36šalis – Žemės ūkio ministerija privalėjo žinoti, jog A. K. negali būti įgaliotiniu.

37Todėl teisėjų kolegija atmeta, kaip nepagrįstą, ir šį apeliacinio skundo argumentą ir sprendžia, jog apeliacinio skundo motyvais neturi pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimą, absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 2 d.).

38Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas savo teisės negali ginti ne vien tik dėl ieškinio nepagrįstumo, bet dar ir dėl tos aplinkybės, jog jis praleido ieškinio senatį reikalavimui pareikšti. Pirmosios instancijos teismas pripažino ieškinio senaties terminą praleistu, ieškovas savo apeliaciniame skunde šios aplinkybės neginčija, todėl laikytina, jog jis su tuo sutinka. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai laikė ieškinio senaties terminą praleistu, skaičiuodamas jo pradžią nuo to momento, kada šalys turėjo atsiskaityti pagal 1995 m. gegužės 29 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartį, tai yra nuo pačioje sutartyje nurodyto termino – 1995 m. liepos 31 d. Teismas nustatė, jog dėl kitų terminų, numatytų sutarties pakeitimuose, atsakovai savo valios neišreiškė, su ieškovu nesitarė, todėl šių terminų negalima sieti su ieškinio senaties termino pradžia. Su tokia teismo pozicija teisėjų kolegija sutinka.

39Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti (CK 1.131 str. 1 d.). Ieškinį, šiuo atveju, ieškovas padavė 2003 m. rugpjūčio 18 d. (t. 1, b. l. 2), todėl ieškinio senaties terminą, nustatytą 1964 m. redakcijos Civiliniame kodekse, praleido ir tai yra savarankiškas pagrindas ieškinį atmesti.

40Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija paskirsto bylinėjimosi išlaidas (CPK 93 str.). Atsakovo R. P. atstovė pateikė dokumentus, kad atsakovas už atstovavimą apeliacinėje instancijoje sumokėjo jai 2 500 Lt. Teisėjų kolegija šias išlaidas laiko pernelyg didelėmis, atsižvelgdama į bylos apimtį ir sudėtingumą, į teismo posėdyje sugaištą laiką bei teismo priteistą sumą už atstovavimą pirmosios instancijos teisme, todėl jas mažina iki 500 Lt. Atsakovams G. S. , A. Č. , V. B. priteistina 300 Lt išlaidų bei A. Š. – 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

43Išbraukti iš sprendimo rezoliucinės dalies sakinį: ,,Paliekant AB ,,Neveronių šiltnamiai“ 485 348 akcijas ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuosavybėje, likusias 755 311 akcijas palikti AB ,,Neveronių šiltnamiai“ akcininkams“.

44Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atsakovui R. P. (gim. duomenys neskelbtini) 500 (penkis šimtus) Lt, G. S. (a.k. duomenys neskelbtini), A. Č. (a.k. duomenys neskelbtini), V. B. (a.k. duomenys neskelbtini) po 100 (šimtą) Lt kiekvienam, atsakovei A. Š. (a.k. duomenys neskelbtini) 300 (tris šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Viginto Višinskio, sekretoriaujant Jūratei Česnulevičienei, dalyvaujant... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kreipėsi į teismą... 5. 84 394, 17 Lt, viso 2 818 676,47 Lt, vėliau ieškovas dalies reikalavimų... 6. Atsakovai A. K. , V. B. , E. B. , A. Č. , F. P. , R. S. , L. S. , G. S. , A.... 7. Atsakovas A. K. priešieškiniu prašė: 1995 m. gegužės 29 d. Neveronių... 8. Atsakovai V. B. , A. Č. , F. P. , A. Š. , A. V. , G. S. ir E. B.... 9. Vėliau atsakovai prašė ieškovo Žemės ūkio ministerijos ieškinio... 10. Kauno apygardos teismas 2006 m. gegužės 4 d. nutartimi ( t. 6, b. l. 185)... 11. Kauno apygardos teismas 2006 m. birželio 2 d. sprendimu: ieškovo atsisakymą... 12. Dėl prievolinių santykių vykdymo ir sutarties nutraukimo teismas nurodė,... 13. 3 398 935,43 Lt iš jų 3 357 948 Lt valstybės vienkartinėmis išmokomis ir... 14. Dėl atsakovo A. K. įgaliojimo teismas nurodė, kad bylos medžiaga ( t. 1, b.... 15. Dėl ieškinio senaties termino taikymo teismas nurodė, kad bylos medžiaga... 16. Taip pat teismas nurodė, kad ieškovas pateikė teismui rašytinį atsisakymą... 17. Ieškovas Žemės ūkio ministerija apeliaciniu skundu prašo Kauno apygardos... 18. 1. Teismas priimdamas sprendimą turėjo vadovautis 2000 m. CK normomis, nes... 19. 2. Vadovaujantis CK 6.145 straipsnio pirmąja dalimi, 6.146 straipsniu, 6.147... 20. 3. Teismas nepagrįstai 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pradavimo sutartį bei... 21. 4. Teismas nepagrįstai 1995 m. gegužės 29 d. pirkimo-pardavimo sutartį bei... 22. Atsakovai A. K. , V. B. , E. B. , A. Č. , G. E. , F. P. , R. P. , L. S. , G.... 23. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 24. Pirmosios instancijos teismas surinko ir ištyrė visus įrodymus, teisingai... 25. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame... 26. Civilinio kodekso 6.145 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad restitucija... 27. Restitucija atliekama natūra, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma, arba... 28. Nagrinėjamoje byloje teismas pripažino negaliojančiais nuo jų sudarymo... 29. Taikant restituciją, šalys turi būti grąžintos į pirmykštę padėtį,... 30. Taigi nagrinėjamu atveju, taikant restituciją, ieškovas – Žemės ūkio... 31. Apelianto nurodytas restitucijos taikymo būdas – išieškoti iš atsakovų... 32. Dėl nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegija konstatuoja, jog nepagrįsta ir... 33. Apeliantas, kaip minėta, nenurodė motyvų dėl pirmosios instancijos teismo... 34. Dėl akcijų pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos 1995 m. gegužės 29 d.,... 35. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šią įstatymo nuostatą laikė... 36. šalis – Žemės ūkio ministerija privalėjo žinoti, jog A. K. negali būti... 37. Todėl teisėjų kolegija atmeta, kaip nepagrįstą, ir šį apeliacinio skundo... 38. Taip pat teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas savo teisės negali ginti ne... 39. Ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas... 40. Netenkindama apeliacinio skundo, teisėjų kolegija paskirsto bylinėjimosi... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio... 42. Kauno apygardos teismo 2006 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 43. Išbraukti iš sprendimo rezoliucinės dalies sakinį: ,,Paliekant AB... 44. Priteisti iš ieškovo Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos...