Byla e2-1699-273/2016
Dėl Kauno apygardos teismo civilinių Nr. e2-1682-657/2016 ir Nr. e2-1699-273/2016 sujungimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Šimonis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs klausimą dėl Kauno apygardos teismo civilinių Nr. e2-1682-657/2016 ir Nr. e2-1699-273/2016 sujungimo,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo teisėja Ž. Budžienė 2016 m. kovo 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-1682-657/2016 kreipėsi į Civilinių bylų skyriaus pirmininką su pašymu spręsti klausimą dėl Kauno apygardos teismo civilinių bylų Nr. e2-1682-657/2016 ir Nr. e2-1699-273/2016 sujungimo, kadangi tokį prašymą pateikė į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Eurointegracijos procesai“. Prašyme dėl bylų sujungimo nurodyta, kad ieškovė UAB „Ademo grupė“ pateikė ieškinį dėl perkančiosios organizacijos Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas“ riboto konkurso būdu (pirkimo Nr. 168394) priimtų sprendimų teisėtumo. Pažymėta, kad Kauno apygardos teisme taip pat yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1699-273/2016 pagal ieškovės UAB „Geotaškas“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 168394 teisėtumo. Prašyme dėl bylų sujungimo taip pat nurodyta, kad ieškovių UAB „Ademo grupė“ ir UAB „Geotaškas“ reikalavimai abiejose civilinėse bylose yra panašūs, ginčas kilęs dėl to paties dalyko - Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomo pirkimo „Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas“ riboto konkurso būdu (pirkimo Nr. 168394). Nurodyta ir tai, kad šalių reikalavimai grindžiami tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis bei įrodymais, nukreipti į vieną atsakovę, - Kauno miesto savivaldybės administraciją. Prašyme pažymėta, kad atskiras civilinių bylų nagrinėjimas būtų nepagrįstas ir sukeltų neigiamų padarinių, nes teismas privalėtų nagrinėti dvi savo faktiniais bei teisiniais argumentais tapačias bylas, būtų priverstas tą patį ginčo faktinį pagrindą ir kitas bylos aplinkybes vertinti atskiruose procesuose, taip neefektyviai naudojant teismų, šalių ir jų atstovų darbo laiką, nepagrįstai didinant proceso išlaidas. Prašyme taip pat pažymėta, kad tuo pačiu klausimu ir tais pačiais argumentais pradėjus keletą teismo procesų faktiškai būtų sukurta situacija, kai tas pats teismas tik skirtingi teisėjai tas pačias aplinkybes kvalifikuotų galimai skirtingai, kas būtų nesuderinama su teisinio aiškumo bei apibrėžtumo principais.

3Civilinės bylos sujungtinos į vieną bylą

4Pagal Lietuvos Respublikos CPK 136 straipsnio 4 dalį teismas, nustatęs, kad teismo (teismų) žinioje yra kelios vienarūšės bylos, kuriose dalyvauja tos pačios šalys, arba kelios bylos pagal vieno ieškovo ieškinius skirtingiems atsakovams, arba pagal skirtingų ieškovų ieškinius tam pačiam atsakovui, gali sujungti tas bylas į vieną bylą, kad jos būtų kartu išnagrinėtos, jeigu taip sujungus bus greičiau ir teisingai išnagrinėti ginčai, taip pat tais atvejais, kai nagrinėjami reikalavimai tarpusavyje susiję ir dėl to bylų negalima išnagrinėti skyrium. Dėl tame pačiame teisme nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu sprendžia to teismo pirmininkas, pirmininko pavaduotojas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, dėl skirtinguose teismuose nagrinėjamų civilinių bylų sujungimo bylą nagrinėjančio teisėjo (teisėjų) prašymu - aukštesnės pakopos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.

5Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, spręsdamas bylų sujungimo klausimą, nustatė, kad:

  1. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-1699-273/2016 pagal ieškovės UAB „Geotaškas“ (toliau - ieškovas arba tiekėjas) ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai (toliau - atsakovas arba perkančioji organizacija), tretiesiems asmenims UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Jostra“, UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Ademo grupė“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų viešajame pirkime Nr. 168394 teisėtumo (b. 1. 4- 19). Ieškovė savo ieškiniu teismo prašo: 1) panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. 32-14-41 atmesti UAB „Geotaškas, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį su UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „Jostra“, pateiktą pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę, nustatyti laimėtoją ir terminą sudaryti preliminarią sutartį; 2) panaikinti perkančiosios organizacijos 2016 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. 32-14-89 atmesti tiekėjo pretenziją; 3) grąžinti šalis į iki pažeidimo buvusią padėtį, įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybės administraciją sudaryti naują pasiūlymų eilę ir įtraukti į ją UAB „Geotaškas“ pasiūlymą bei kviesti UAB „Geotaškas“ sudaryti preliminarią sutartį; 4) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.
  2. Kauno apygardos teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-l682-657/2016 pagal ieškovės UAB „Ademo grupė“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimų, neatitinkančių Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų, panaikinimo (pirkimo Nr. 168394, b. 1. 4-14), į bylą trečiuoju asmeniu įtraukta UAB „Eurointegracijos procesai“ (b. 1. 131). Ieškovė savo ieškiniu teismo prašo: 1) panaikinti atsakovės priimtus sprendimus dėl ieškovės pasiūlymo atmetimo, tiekėjų pasiūlymų vertinimų, pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymo; 2) įpareigoti atsakovę iš naujo nustatyti pasiūlymų eilę, įtraukiant ieškovės pasiūlymą ir pripažįstant jį laimėjusiu pasiūlymu; 3) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

6Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, spręsdamas civilinių bylų sujungimo klausimą įvertintina, kad civilinė byla Nr. e2-1699-273/2016 nagrinėjama pagal ieškovės UAB „Geotaškas“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems asmenims UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Jostra“, UAB „Eurointegracijos projektai“, UAB „Ademo grupė“, o civilinė byla Nr. e2-1682-657/2016 nagrinėjama pagal ieškovės UAB „Ademo grupė“ ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Eurointegracijos procesai“, t.y. abejose civilinėse bylose ieškiniai pareikšti tai pačiai atsakovei, dalyvauja iš esmės tos pačios šalys. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, įvertinęs Kauno apygardos teismo civilinėse bylose Nr. e2-1682-657/2016 ir Nr. e2-1699-273/2016 keliamus reikalavimus bei jų faktinius pagrindus sprendžia, kad jie tarpusavyje susiję, nes abiejose civilinėse bylose ginčas kilęs dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos vykdomo viešojo pirkimo „Kauno miesto savivaldybės strateginio planavimo, projektų dokumentų rengimo, projektų administravimo ir konsultavimo paslaugų pirkimas“ riboto konkurso būdu (pirkimo Nr. 168394) metu priimtų sprendimų teisėtumo. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, įvertinęs nustatytas aplinkybes ir vadovaudamasis proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principais sprendžia, kad tikslinga Kauno apygardos teismo civilines Nr. e2-1682-657/2016 ir Nr. e2-1699-273/2016 sujungti į vieną civilinę bylą, nes taip bus kompleksiškai išspręsti šalių reikalavimai dėl to paties viešojo pirkimo vienoje civilinėje byloje, taip pat bus išvengta galimai skirtingo teismo tų pačių aplinkybių bei įrodymų vertinimo ir sprendimų priėmimo, o ginčai greičiau ir teisingai išnagrinėti (CPK 7 straipsnis, 136 straipsnio 4 dalis).

7Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, spręsdamas klausimą, kuriai teisėjai perduoti nagrinėti sujungtas civilines bylas, įvertina, kad 2016 m. teisėjai I. Nėnienei yra paskirta nagrinėti daugiau civilinių bylų dėl viešųjų pirkimų nei teisėjai Ž. Budžienei, todėl siekiant užtikrinti teisėjų darbo krūvio tolygumą ir atsižvelgus, jog civilinė byla Nr. e2-l682-657/2016 užvesta pirmiau negu civilinė byla Nr. e2-1699-273/2016, sujungtos civilinės bylos perduotinos nagrinėti teisėjai Ž. Budžienei, paliekant civilinės bylos Nr. e2-l 682-657/2016.

8Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 7 straipsniu, 136 straipsnio 4 dalimi, 290 - 291 straipsniais,

Nutarė

9Sujungti Kauno apygardos teismo civilines Nr. e2-1682-657/2016 ir Nr. e2-l 699-273/2016 į vieną civilinę bylą ir perduoti jas kartu nagrinėti Kauno apygardos teismo teisėjai Žibutei Budžienei, paliekant civilinės bylos Nr. e2-1682-657/2016.

10Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

11Nutartis neskundžiama.

12Mindaugas Šimonis

Proceso dalyviai