Byla I-2767-602/2008

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė ir teisėja pranešėja), Violetos Balčytienės, Audriaus Bakavecko, sekretoriaujant Alicijai Ščerbaitei, dalyvaujant pareiškėjui D. M., pareiškėjo atstovėms adv. Ingridai Botyrinei, adv. Rasai Aurelijai Kučinskaitei, atsakovo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovui Mariui Vainauskui, atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo atstovei Verai Aleksejenkovai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo D. M. skundą atsakovams Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Lukiškių tardymo izoliatoriui-kalėjimui, dėl nuobaudos panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2byloje nustatyta, kad 2007-11-27 Kalėjimų departamentas perkėlė nuteistąjį D. M. atlikti nuobaudą iš Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos kamerų tipo patalpų į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą (b.l. 35).

32007-12-20 Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus pavaduotojo nutarimu Nr. 62-462 nuteistajam D. M. yra paskirtas papeikimas (b.l. 22). Nutarime yra konstatuota, kad nuteistasis 2007-12-11 11.35 val., būdamas pasivaikščiojime, garsiai bendravo su kitais pasivaikščiojimo kiemeliuose esančiais nuteistaisiais, nurodytais savo veiksmais pažeidė BVK 110 str. 1 d. 1 p. 2008-01-07, Kalėjimų departamentas išnagrinėjęs D. M. skundą, nurodė, kad įvertinęs surinktą dokumentinę medžiagą, daro išvadą, jog Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo direktoriaus pavaduotojo nutarimu nuteistajam yra pagrįstai paskirta nuobauda – papeikimas (b.l. 4).

42008-01-28 pareiškėjas kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti 2007-12-20 Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo direktoriaus pavaduotojo nutarimu Nr. 62-462 D. M. paskirtą nuobaudą – papeikimą; įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją pakeisti jo gyvenimo sąlygas leidžiant D. M. gyventi kameroje ne vienam (b.l. 2). Teismo posėdžio metu pareiškėjas atsisakė skundo reikalavimo įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus kalėjimo administraciją pakeisti jo gyvenimo sąlygas leidžiant D. M. gyventi kameroje ne vienam.

5Pareiškėjas nurodė, kad 2007-12-11 pasivaikščiojimo kiemelyje nepadarė jokio pažeidimo. Pareiškėjas yra 2-os grupės invalidas, serga širdies ligomis, galvos trauma lėmė epilepsiją, jį kamuoja pasikartojantys epilepsijos priepuoliai, taip pat stiprūs galvos skausmai. Skausmas netikėtai užklupo pareiškėją bevaikščiojant kiemelyje, iš skausmo nevalingai šūktelėjo. Pareiškėjas nesiruošė pažeisti vidinės tvarkos nuostatų, tiesiog nesusivaldė dėl staiga užtikusio priepuolio. Atsakovai neatsižvelgė į nurodytas aplinkybes. Į Lukiškių tardymo izoliatorių kalėjimą atvyko 2007-11-28. 2007-11-30 buvo formaliai apžiūrėtas Sveikatos priežiūros tarnybos specialistų. Pareiškėjas turi sveikatos problemų, todėl prašė kalėjimo administraciją atsižvelgti į tai, bet pareiškėjo prašymai buvo ignoruojami. Po 2007-12-11 įvykio ir pareiškėjo skundo buvo nukreiptas į laisvės atėmimo vietos ligoninę. Po pareiškėjo perkėlimo į kamerų tipo patalpas, jo sveikatos būklė žymiai pablogėjo, dėl to 2007-12-11 jį ir ištiko epilepsijos priepuolis. Kalėjimo administracija nepagrįstai atsisakydavo tenkinti pareiškėjo, dėl savo sveikatos būklės negalinčio gyventi vieno, prašymus leisti gyventi ne vienam. Šiuo metu šis pareiškėjo prašymas yra patenkintas.

6Pareiškėjas prašė skundą tenkinti.

7Pareiškėjo atstovės prašė skundą tenkinti. Nurodė, kad atsakovai neįrodė, jog pareiškėjas padarė pažeidimą, dėl to nuobauda paskirta nesant pagrindo. Byloje esanti medžiaga patvirtina, kad pareiškėjas nepadarė pažeidimo, pareiškėjas 2007-12-11 pasivaikščiojimo metu buvo įsitikinęs, kad jį gali ištikti epilepsijos priepuolis, dėl to šūktelėjo.

8Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pateikė atsiliepimą į skundą, prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip neapgrįstą (b.l. 19). Nurodė, kad pareiškėjas, tikėdamasis palankaus teismo sprendimo, skirtingai nurodo įvykio aplinkybes savo skunde teismui bei skunde ir paaiškinime atsakovams, kuriuose pareiškėjas nurodė, jog bandė pašaukti kitą nuteistąjį. Nuteistiesiems būnant pasivaikščiojimo kiemeliuose, jie būna stebimi pareigūnų, iškilus problemoms, įvykus ligos priepuoliui ar panašiai, tai nelieka nepastebėta, esant reikalui pareigūnai iš karto reaguoja į įvykį. Todėl šūkauti ar kitaip prašyti kitų nuteistųjų pagalbos, yra draudžiama. Pareiškėjas savo veiksmais pažeidė Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu pasivaikščiojimo tvarkos 7 p.

9Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.

10Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas pateikė atsiliepimą į skundą, prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip neapgrįstą (b.l. 31). Nurodė, kad 2007-12-11 buvo surašyti du tarnybiniai pranešimai, patvirtinantys, kad pareiškėjas padarė pažeidimą. Lukiškių TI-K Socialinės reabilitacijos skyriaus 2007-12-20 pažymoje yra nurodyta, kad įvykio dieną pareiškėjas dėl sveikatos būklės pas med. dalies darbuotojus nesikreipė, priepuolių užfiksuota nebuvo. Lukiškių TI-K gydytojo išduotas 2008-02-12 išrašas patvirtina, kad per visą D. M. buvimo Lukiškių TI-K ir Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikotarpį, epilepsijos priepuolių nebuvo. Todėl pareiškėjas 2007-12-11 nepatyrė priepuolio, kitaip būtų kreipęsis pagalbos į tuo metu lauke buvusius pareigūnus, o vėliau į medikus. Todėl nuobauda buvo paskirta pagrįstai.

11Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.

12Byla dalyje dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nutrauktina, kitoje dalyje skundas netenkintinas.

13Pareiškėjas atsisakė reikalavimo įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją pakeisti jo gyvenimo sąlygas leidžiant D. M. gyventi kameroje ne vienam. Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. numatyta, kad pareiškėjas turi teisę atsiimti skundą (prašymą) iki jo priėmimo arba atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Pareiškėjas atsisakė nuo skundo įstatymo nustatyta tvarka. Todėl byla nurodytoje dalyje Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p. pagrindu nutraukiama. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 102 str. 3 d.).

14Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime. 2007-12-20 Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus pavaduotojo nutarimu Nr. 62-462 nuteistajam D. M. yra paskirta nuobauda - papeikimas už tai, kad nuteistasis 2007-12-11 11.35 val., būdamas pasivaikščiojime garsiai bendravo su kitais pasivaikščiojimo kiemeliuose esančiais nuteistaisiais, nurodytais savo veiksmais pažeidė BVK 110 str. 1 d. 1 p.

15Bausmių vykdymo kodekso 110 str. 1 d. 1 p. yra numatyta, kad laisvės atėmimo bausmę atliekantys nuteistieji privalo laikytis nustatytos pataisos įstaigų tvarkos. BVK 103 str., reglamentuojančiame nuteistųjų teisę pasivaikščioti gryname ore, 3 d. numato, jog pasivaikščiojimas gali būti nutrauktas, jei nuteistasis pažeidžia Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių nustatytą pasivaikščiojimų tvarką. Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo direktoriaus 2005-05-30 įsakymu Nr. 1-38 patvirtintos Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu pasivaikščiojimo tvarkos (b.l. 28) 7 p. yra numatyta, kad asmenims, kurie pasivaikščiojimo metu bando žodžiu ar kitais būdais palaikyti ryšius su kitais asmenimis, laikomais įstaigoje ar kituose pasivaikščiojimo kiemeliuose, kiemeliuose įvykus konfliktui tarp vaikščiojančių asmenų ar kitaip jiems pažeidus įstaigoje nustatytą tvarką, darbo dienomis pareigūnams, kontroliuojantiems pasivaikščiojimo organizavimą, o rytinio bei švenčių ir poilsio dienomis – Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus budinčiojo padėjėjo sprendimu pasivaikščiojimas turi būti nutrauktas; dėl įvykio surašomi tarnybiniai pranešimai ir paimami pažeidėjų paaiškinimai.

162007-12-11 prižiūrėtoja J. Č. pateikė Lukiškių TI-K direktoriui tarnybinį pranešimą, kuriame nurodė, jog 2007-12-11 apie 11.35 val. nuteistasis D. M. pasivaikščiojimo kiemelyje rėkavo, taip bandydamas susisiekti su kitame pasivaikščiojimo kiemelyje esančiu nuteistuoju, dėl to nuteistasis buvo grąžintas į kamerą (b.l. 52). Analogiško turinio tarnybinis pranešimas buvo pateiktas korpuso vyresniojo J. Š. (b.l. 51). Tarnybiniuose pranešimuose išdėstytas aplinkybes J. Č. ir J. Š. patvirtino apklausti liudytojais teisme. Tai, kad tarnybinių pranešimų turinys yra analogiškas nesudaro pagrindo nesivadovauti nurodytais dokumentais. Nurodytų liudytojų paaiškinimai patvirtina, kad J. Č. stebėjo pasivaikščiojimą, buvo įspėjusi nuteistąjį, kad jis nutrauktų neteisėtus veiksmus, nuteistasis neklausė nurodymo, J. Š. nurodytas aplinkybes sužinojo iš J. Č.. Kiekvienas iš pareigūnų atliko savo pareigas bei vėliau išdėstė raštu nustatytas aplinkybes.

17D. M. savo 2007-12-12 paaiškinime Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo direktoriui nurodė, kad pasivaikščiojimo metu laikas nuo laiko šūkavo, kad jeigu nukristų, galėtų pakviesti pagalbą, nes būnant vienam jam negalima būtų sutekti pagalbos (b.l. 53). Paaiškinime nėra nurodyta, kad pasivaikščiojimo metu jam būtų buvę atsiradę sveikatos problemų, galėjo ištikti epilepsijos priepuolis. D. M. savo 2007-12-22 skunde dėl jam paskirtos nuobaudos nurodė, jog pasivaikščiojimo metu pašaukė kitą nuteistąjį tam, kad išvengti sunkesnių pasekmių dėl galimo epilepsijos priepuolio. Skunde kaip ir paaiškinime nėra nurodyta, kad pasivaikščiojimo metu jam būtų buvę atsiradę sveikatos problemų, galėjo ištikti epilepsijos priepuolis. Nurodytuose pareiškėjo rašytuose dokumentuose nurodomos įvykio aplinkybės iš esmės skiriasi nuo aplinkybių nurodytų skunde, adresuotame teismui, t.y. teismui nurodoma, kad pareiškėjas nevalingai šūktelėjo, t.y. neatliko jokių valinių veiksmų, už kuriuos buvo nubaustas. Minėti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjas sąmoningai atliko veiksmus, kuriais buvo pažeista nustatyta pataisos įstaigų tvarka, juose pareiškėjas nenurodė jokių aplinkybių, patvirtinančių, jog tuo metu pareiškėją galėjo ištikti epilepsijos priepuolis. Pareiškėjas nurodė, kad turi minėtų sveikatos problemų, bet, kad ligos simptomai pasireiškė tuo metu, nenurodė. Todėl nėra pagrindo tikėti pareiškėjo paaiškinimais teisme bei skunde. Nurodyti pareiškėjo paaiškinimai prieštarauja protingumo kriterijui. Vadovaujantis pareiškėjo nurodytomis aplinkybėmis dėl pareiškėjo sveikatos problemų, t.y. dėl bet kuriuo momentu galinčio įvykti epilepsijos priepuolio, pareiškėjas sąmoningai galėtų pažeidinėti minėtą pasivaikščiojimo tvarką kiekvieno pasivaikščiojimo metu.

18Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo Suimtųjų, nuteistųjų ir nuteistųjų areštu pasivaikščiojimo tvarkos 9 ir 10 p. patvirtina, kad pasivaikščiojimo metu virš pasivaikščiojimo kiemelių įrengtoje pakyloje privalo būti asmenų, esančių pasivaikščiojimo kiemeliuose, elgesį kontroliuojantis prižiūrėtojas <...>; pareigūnas, išvedantis nuteistuosius pasivaikščioti iš kamerų, privalo išvedant ir grąžinant į kameras patikrinti juos <...>. Iš nurodytų nuostatų, atsakovų atstovų paaiškinimų, liudytojų J. Č. ir J. Š. paaiškinimų matyti, kad nuteistųjų pasivaikščiojimas būna ir ginčo įvykio metu buvo stebimas kalėjimo darbuotojų, pasivaikščiojimo pradžia ir pabaiga yra siejama su konkrečiais pareigūnų veiksmais, kontroliuojančiais nuteistųjų elgesį. Todėl nepagrįsti yra pareiškėjo motyvai, jog jis bijojo, kad jo sveikatos problemos galėjo būti nepastebėtos pareigūnų. Priešingai, pareiškėjo veiksmai buvo pastebėti ir dėl to buvo nutrauktas pasivaikščiojimas kaip ir yra numatyta BVK bei minėtoje tvarkoje. Pareiškėjas 2007-11-27 perkeltas į Lukiškių tardymo izoliatorių-kalėjimą, todėl įvykio metu turėjo žinoti ir žinojo kaip vyksta pasivaikščiojimai nurodytoje įstaigoje, pareiškėjas buvo įspėtas pasirašytinai su Pataisos įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, šiame dokumente nurodytos galimos pasekmės už taisyklių pažeidimą (b.l. 47). Todėl teismas daro išvadą, kad nuteistasis sąmoningai pažeidė vidaus tvarkos taisykles.

19Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės pasaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio pažyma patvirtina, jog D. M. yra nustatytas darbingumo lygis 55 % (b.l. 54). Nurodyta pažyma, byloje esančios medicininės pažymos patvirtina, kad D. M. yra nustatytas panikos sutrikimas, epilepsija. Pareiškėjo pateiktame gydytojo neurologo rašte yra aprašomi nurodytų sutrikimų simptomai. Nurodyti dokumentai neturi reikšmės šios bylos išsprendimui, nes pareiškėjas nepateikė duomenų ir byloje tokių nėra, jog būtent nurodytą dieną -2007-12-11, būtų buvę užfiksuoti nurodyti sutrikimai, kad būtent nurodytu metu pareiškėjas kreipėsi dėl tam tikrų esamų ar tą dieną buvusių nusiskundimų pas medikus, pranešė apie tai pareigūnams. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad pareiškėją galėjo ištikti ar ištiko 2007-12-11 epilepsijos priepuolis, dėl to jis negalėjo valdyti savo veiksmų pasivaikščiojimo metu. Priešingai, kaip jau buvo minėta nurodyti pareiškėjo paaiškinimai prieštarauja jo paties rašytiems dokumentams bei kitiems minėtiems įrodymams.

20Pažymėtina, kad Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo Socialinės reabilitacijos skyriaus pažymoje apie D. M. drausmės pažeidimą yra nurodyta, jog nuteistojo elgesys vertinamas neigiamai; linkęs sistemingai pažeidinėti elgesio taisykles; elgesys nuolat turi būti stebimas ir kontroliuojamas; būna grubus prižiūrinčių pareigūnų atžvilgiu (b.l. 23). Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos pažymos patvirtina, kad nuteistasis paskatinimų neturėjo, jam būdavo skiriamos nuobaudos (b.l. 42, 43). Pravieniškių 2-ųjų pataisos namų-atvirosios kolonijos 2007-11-26 teikime yra nurodyta nuteistąjį neigiamai charakterizuojanti informacija – daro neigiamą įtaką kitiems nuteistiesiems, nelinkęs pasitaisyti (b.l. 36).

21Dėl nurodytų motyvų, darytina išvada, kad pareiškėjui teisėtai ir pagrįstai buvo paskirta nuobauda. Nuobauda yra paskirta vadovaujantis BVK 142, 143 str. nustatyta tvarka. Paskirta nuobauda atitinka padaryto pažeidimo sunkumą ir pobūdį. Todėl nėra pagrindo naikinti paskirtos nuobaudos.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str., 127 str.,

Nutarė

23nutraukti administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo administraciją pakeisti jo gyvenimo sąlygas leidžiant D. M. gyventi kameroje ne vienam.

24Kitoje dalyje atmesti D. M. skundą kaip nepagrįstą.

25Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. byloje nustatyta, kad 2007-11-27 Kalėjimų departamentas perkėlė... 3. 2007-12-20 Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo direktoriaus pavaduotojo... 4. 2008-01-28 pareiškėjas kreipėsi su skundu į teismą, prašydamas panaikinti... 5. Pareiškėjas nurodė, kad 2007-12-11 pasivaikščiojimo kiemelyje nepadarė... 6. Pareiškėjas prašė skundą tenkinti.... 7. Pareiškėjo atstovės prašė skundą tenkinti. Nurodė, kad atsakovai... 8. Atsakovas Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo... 9. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė skundo netenkinti.... 10. Atsakovas Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas pateikė atsiliepimą į... 11. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė prašė skundo netenkinti.... 12. Byla dalyje dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nutrauktina, kitoje dalyje... 13. Pareiškėjas atsisakė reikalavimo įpareigoti Lukiškių tardymo... 14. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas atlieka laisvės atėmimo bausmę... 15. Bausmių vykdymo kodekso 110 str. 1 d. 1 p. yra numatyta, kad laisvės atėmimo... 16. 2007-12-11 prižiūrėtoja J. Č. pateikė Lukiškių TI-K direktoriui... 17. D. M. savo 2007-12-12 paaiškinime Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo... 18. Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo Suimtųjų, nuteistųjų ir... 19. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės pasaugos ir darbo... 20. Pažymėtina, kad Lukiškių tardymo-izoliatoriaus kalėjimo Socialinės... 21. Dėl nurodytų motyvų, darytina išvada, kad pareiškėjui teisėtai ir... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. nutraukti administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo įpareigoti Lukiškių... 24. Kitoje dalyje atmesti D. M. skundą kaip nepagrįstą.... 25. Sprendimas per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas...