Byla 2S-1390-798/2014
Dėl visuotinio Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo dalininkų susirinkimo sušaukimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. 2-12869-809/2014 pagal ieškovo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos ieškinį atsakovui Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondui dėl visuotinio Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo dalininkų susirinkimo sušaukimo, ir

Nustatė

2ieškovas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija ieškiniu prašė sušaukti Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo visuotinį dalininkų susirinkimą penkioliktą darbo dieną po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos ieškovo buveinėje (Pylimo g. 20-13, Vilnius), kuriame būtų svarstoma darbotvarkė: 1) „Fondo vadovo (direktoriaus) atšaukimas“ ir „Naujo Fondo vadovo (direktoriaus) paskyrimas“; jeigu pirmasis teismo sušauktas minėtas dalininkų susirinkimas neįvyksta (nėra kvorumo), sušaukti pakartotinį fondo visuotinį dalininkų susirinkimą dešimtą darbo dieną po neįvykusio teismo sušaukto visuotinio dalininkų susirinkimo dienos, kuris turėtų teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių jame dalininkų skaičiaus. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – nustatant skubų teismo nutarties vykdymą – paskirti Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo turto administravimą iki įsiteisės teismo sprendimas, administratoriumi paskiriant Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos organų narį Konsistorijos viceprezidentą kunigą R. S. ir pavedant paskirtam turto administratoriui vykdyti visas atsakovo vienasmenio valdymo organo funkcijas, kurios įtvirtintos Fondo įstatų 44 p. ir atitinka paprastojo turto administravimo turinį. Teismui nutarus, kad R. S. negali būti skiriamas atsakovo turto administratoriumi ir netenkinus aukščiau išdėstyto prašymo – paskirti atsakovo turto administratoriumi bankroto administratorių UAB „SBS Legale” ir pavesti paskirtam turto administratoriui vykdyti atsakovo vienasmenio valdymo organo funkcijas, kurios įtvirtintos Fondo įstatų 44 p. ir atitinka paprastojo administravimo turinį.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijos prašymą tenkino iš dalies – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo turto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale” ir jam pavedė vykdyti atsakovo vienasmenio valdymo organo funkcijas, kurios įtvirtintos Fondo įstatų 44 p. ir atitinka paprastojo administravimo turinį. Teismas, susipažinęs su ieškinio turiniu ir dalyku, įvertinęs ieškovo pateiktus argumentus, konstatavo, kad yra pagrindas skirti atsakovo turto administratorių. Tačiau pažymėjo, jog asmens turto administratoriumi gali būti tik specialus subjektas, t.y. asmuo (tiek fizinis, tiek juridinis), kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas. Duomenų, jog kunigas R. S. turi teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka gautą leidimą teikti administravimo paslaugas nepateikta, todėl atsakovo turto administratoriumi skyrė bankroto administratorių UAB „SBS Legale”.

4Ieškovas Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegija atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartį dalyje dėl paskirto turto administratoriaus ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo turto administratoriumi paskirti R. S.. Nurodė, kad teismas nepagrįstai motyvavo skundžiamą nutartį darydamas išvadą, kad ,,<...> duomenų, jog teisės aktų nustatytomis sąlygomis ir tvarka yra įgijęs leidimą kunigas R. S. teikti administravimo paslaugas, nepateikta, todėl atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskiriant atsakovo turto administratoriumi kunigą R. S. atmestinas“. Pažymėjo, kad nei įstatymų leidėjas, nei kita, poįstatyminius teisės aktus priimanti institucija, nėra priėmę teisės akto, kuriame būtų įtvirtinti konkretūs reikalavimai asmeniui, skiriamam turtui administruoti. Konkrečių teisės aktų, kuriais remiasi, nenurodė ir pirmosios instancijos teismas. Taip pat atkreipė dėmesį, kad prašomas skirti turto administratoriumi asmuo, t.y. kunigas R. S., atsakovo turtą sutinka administruoti neatlygintinai.

5Atskirasis skundas atmetamas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 str.).

7Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs pateiktą civilinės bylos medžiagą, įvertinęs argumentus, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepažeidė proceso teisės normų, susijusių su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, todėl priėmė visapusiškai teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti, remiantis atskirojo skundo argumentais, nėra įstatyme numatytų pagrindų.

8Byloje kilęs ginčas dėl turto administratoriaus kandidatūros.

9Lietuvos Respublikos CK 4.237 str. 1 d. nustato, kad turto administratoriumi gali būti fizinis ar juridinis asmuo, kuriam teisės aktai leidžia teikti turto administravimo paslaugas.

10Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. balandžio 1 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies: iki teismo sprendimo įsiteisėjimo Evangelikų reformatų labdaros ir paramos fondo turto administratoriumi paskyrė UAB „SBS Legale” ir jam pavedė vykdyti atsakovo vienasmenio valdymo organo funkcijas, kurios įtvirtintos Fondo įstatų 44 p. ir atitinka paprastojo administravimo turinį. Įvertinus šalių pateiktus paaiškinimus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apylinkės teismas padarė teisėtą ir pagrįstą išvadą, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų neįmanomas, ir pagrįstai konstatavo atsakovo turto administravimo reikalingumą.

11Tačiau apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai motyvavo skundžiamos nutarties dalį dėl atsakovo turto administratoriaus parinkimo. Sutinkama su ieškovo atskirojo skundo argumentais, kad nei įstatymuose, nei poįstatyminiuose teisės aktuose nėra įtvirtintų konkrečių reikalavimų, kuriuos turėtų atitikti turto administratorius. Pažymėtina, kad nesant specialių reikalavimų, skirtų asmeniui, siekiančiam administruoti turtą, teismas pasinaudodamas savo diskrecijos teise skirti turto administratorių, turėtų atsižvelgti į administruojamo turto rūšį, siūlomo paskirti turto administratoriumi asmens santykį su administruojamu turtu, profesionalumą, nešališkumą ir kitas konkrečios bylos aplinkybes, galinčias turėti reikšmės turto išsaugojimui ir naudojimui.

12Kita vertus, į bylą nėra pateikta jokių objektyvių duomenų dėl paskirto administratoriaus galimo šališkumo, neobjektyvumo, nesąžiningumo, taip pat, kad UAB „SBS Legale“, kaip turto administratoriaus, kandidatūra prieštarauja atsakovo interesams, jis negali vykdyti savo pareigų arba jas vykdytų netinkamai. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, kad pirmosios instancijos teismas skirdamas turto administratoriumi vieną iš ieškovo pasiūlytų asmenų, įstatymo reikalavimų nepažeidė.

13Šiuo atveju negalima sutikti su atskirojo skundo argumentais, kad kunigas R. S. atsakovo turtą sutinka administruoti neatlygintinai, o tai labiau atitiktų tiek ieškovo, tiek atsakovo interesus. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės visada yra laikino pobūdžio suvaržymai, dėl kurių taikymo atsakovas patiria neigiamų padarinių, tačiau tokių priemonių taikymas yra ribotas laiko atžvilgiu ir jos galioja tik iki galutinio ginčo išsprendimo. Todėl teismo manymu, vien ši apelianto nurodoma jo siūlomo turto administratoriaus savybė įtakos skundžiamai nutarčiai neturi. Kaip minėta aukščiau, pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje skiriant turto administratorių turėjo teisę pasinaudoti diskrecijos teise ir vien turto administravimo paslaugos teikimo neatlygintinumas negali būti laikomas pakankamu kriterijumi skiriant turto administratorių.

14Apeliacinės instancijos teismas taip pat atkreipia dėmesį, kad esant paskirto turto administratoriaus netinkamam pareigų vykdymui ar paaiškėjus naujoms aplinkybėms, turinčioms esminės reikšmės atsakovo turto administratoriaus kandidatūrai, suinteresuoti asmenys turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl turto administratoriaus pakeitimo arba administravimo panaikinimo.

15Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių nėra pagrindo pripažinti pirmosios instancijos teismo nutartį nepagrįsta ir neteisėta, todėl atskirasis skundas netenkinamas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai