Byla 2S-1412-479/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Erikos Misiūnienės, Virginijos Nijolės Griškevičienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo J. S. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-25 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. S. skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. S., Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, Klaipėdos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas J. S. kreipėsi į teismą su skundu suinteresuotiems asmenims antstoliui A. S., VSDF Klaipėdos skyriui, Klaipėdos apskrities VMI, VŠĮ „Klaipėdos keleivinis transportas“. Nurodė, kad antstolis A. S. pareiškėjui įteikė 2011-03-15 patvarkymą Nr. S1-53937 2011-03-24. Pareiškėjo nuomone, priimdamas patvarkymą antstolis pažeidė LR CPK numatytas vykdymo proceso normas, nes patvarkymas priimtas pagal tris skirtingus vykdomuosius dokumentus, kurie buvo priimti skirtingu laiku, skirtingų institucijų. Antstolis neperdavė pareiškėjui kitų dokumentų apie vykdymo procesą, neinformavo apie vykdymo aplinkybes, neįteikė raginimų, tuo pažeisdamas pareiškėjo procesines teises, numatytas LR CPK 643str.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2011-05-25 nutartimi pareiškėjo J. S. skundą atmetė. Teismas nurodė, kad antstolio atlikti veiksmai atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, todėl antstolio veiksmų pripažinti neteisėtais nėra pagrindo.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas J. S. prašė panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011-05-25 nutartį ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Pareiškėjas nurodė, kad teismo nutartis yra nepagrįsta, nemotyvuota ir šališka. Taip pat pažymėjo, kad teismas nepagrįstai netenkino jo prašymo dėl atidėti bylos nagrinėjimą dėl pareiškėjo ligos. Pareiškėjas negalėjo pateikti pažymos apie jo nedarbingumą, nes jos neišduodamos, o siunčiamos VSDFV Klaipėdos skyriui. Taip pat pareiškėjas nurodė, kad dėl ligos neturėjo galimybės pateikti patikslintą skundą dėl antstolio veiksmų.

5Atsiliepimų į atskirąjį skundą per teismo nustatytą terminą nepateikta.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjas J. S. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0010/09/01113. 2011-05-25 pareiškėjas pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, nes dėl ligos neužteko laiko patikslinti skundą. Pirmosios instancijos teismas atmetė J. S. prašymą dėl bylos nagrinėjimo ir, pareiškėjo nuomone, apribojo pareiškėjo procesines teises. Teisėjų kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

8LR CPK numatyta, kad liga, atostogos, komandiruotė, šalies atstovo užimtumas kitose bylose, ir kiti panašūs atvejai paprastai nelaikomi svarbiomis priežastimis bylos nagrinėjimui atidėti (LR CPK 246 str. 1 d.). Byla buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, tai yra nekviečiant dalyvaujančių byloje asmenų. Vadovaudamasi šia nuostata teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjo J. S. prašymo dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo, nepažeidė procesinių teisės normų ir pagrįstai išnagrinėjo skundą iš esmės.

9Pareiškėjas skunde nurodė ir tai, kad teismas apribojo pareiškėjo teisę susipažinti su atsiliepimais į skundą. Atsižvelgtina į tai, kad atsiliepimas į skundą pateikiamas bylą nagrinėjančiam teismui. Kadangi VSDFV Klaipėdos skyriaus atsiliepimas buvo pateiktas iki teismo posėdžio, teismas pagrįstai vadovavosi atsiliepimo nuostatomis ir tuo pareiškėjo procesinės teisės nebuvo pažeistos.

10Esant nurodytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios atskirojo skundo argumentais keisti ar naikinti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

11Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

12Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. gegužės 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai