Byla Iv-2508-484/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su V. Č. skundu,

Nustatė

2V. Č. 2011-03-30 padavė teismui skundą, kuriame prašo pripažinti negaliojančiu LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-09-04 privalomąjį nurodymą Nr. VR. ( - ).

3Skundą atsisakytina priimti.

4Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 25 str. prieš kreipiantis į administracinį teismą, įstatymų numatytų viešojo administravimo subjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nustatytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją.

5Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vyresniojo valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus privalomąjį nurodymą.

6Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo 23 str. 2 d. nustatyta, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, vadovui. Pagal to paties įstatymo 23 str. 7 d. aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovo (aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui. Taigi, ginčijant privalomąjį nurodymą įstatymas numato privalomą išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarką.

7Byloje duomenų, kad pareiškėjas LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-09-04 privalomąjį nurodymą Nr. VR.( - ) ginčijo privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-09-04 privalomąjį nurodymą Nr. VR. ( - ), nėra. Atsižvelgiant į tai, skundą atsisakytina priimti, pareiškėjui nesilaikius tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos (ABTĮ 37 str. 2 d. 3 p.).

8Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 3 p., teisėja

Nutarė

9atsisakyti priimti V. Č. skundą dėl LR Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros 2009-09-04 privalomojo nurodymo Nr. VR. ( - ), pareiškėjui nesilaikius tai bylų kategorijai įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai