Byla 2-546-169/2012
Dėl nuolatinės rūpybos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo bei rūpybos vietos nustatymo K. A

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, sekretoriaujant Vilijai Rukšėnienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui Vladui Narmontui, suinteresuotam asmeniui R. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos Mažeikių rajono savivaldybės administracijos, atstovaujamos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, pareiškimą suinteresuotam asmeniui R. P. dėl nuolatinės rūpybos nustatymo, rūpintojo ir turto administratoriaus skyrimo bei rūpybos vietos nustatymo K. A..

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus, kreipėsi į teismą prašydama nustatyti K. A. nuolatinę rūpybą, paskirti rūpintoja ir turto administratore R. P. bei nustatyti K. A. rūpybos vietą rūpintojos gyvenamojoje vietoje. Pareiškime nurodė, jog K. A., gimęs ( - ), yra našlaitis, nes abu tėvai yra mirę: tėvas S. A. – 2009 m. rugpjūčio 24 d., mama D. P. – 2010 m. vasario 1 d., 2011 m. gruodžio 27 d. R. P. parašė prašymą nustatyti K. A. nuolatinę rūpybą bei paskirti ją nuolatine rūpintoja.

5Dalyvavęs teismo posėdyje Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas V. Narmontas pareiškimą palaikė jame nurodytais motyvais ir prašė jį tenkinti. Jis nurodė, jog po motinos mirties R. P. buvo paskirta laikinąja K. A. rūpintoja, jos ir kartu gyvenančio V. G. santykiai su rūpintiniu geri, ji yra pripažinta tinkama būti brolio rūpintoja.

6Suinteresuotas asmuo R. P. paaiškino, jog savo broliu pradėjo rūpintis po motinos mirties, jų santykiai labai geri, šilti, stengiasi, kad brolis užaugtų doru žmogumi, ir toliau nori rūpintis broliu.

7Aiškinantis nepilnamečio K. A. nuomonę dėl rūpintojo skyrimo ir išklausant jį teismo posėdyje, jis nurodė norintis, kad juo rūpintųsi jo sesuo R. P., su kuria ir jos draugu gerai sutaria, gyvena kaip šeima.

8Pareiškimas tenkintinas.

9Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos arba kuris dėl savo interesų negali toje aplinkoje būti, turi teisę į ypatingą valstybės teikiamą apsaugą ir paramą (Vaiko teisių apsaugos konvencijos 20 straipsnio 1 punktas). Nustatant vaikui rūpybą, būtina vadovautis įstatyme numatytais globos (rūpybos) nustatymo principais (CK 3.249 straipsnis), t. y.: vaiko interesų pirmumas; pirmumo teisę tapti rūpintojais turi vaiko artimieji giminaičiai, jei tai atitinka vaiko interesus; vaiko globa (rūpyba) šeimoje; brolių ir seserų neišskyrimas, išskyrus atvejus, kai tai pažeidžia vaiko interesus. Vaiko interesai – tai vaiko teisės, numatytos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir galimybės šias teises įgyvendinti konkrečioje situacijoje.

10LR civilinio kodekso 3.263 ir 3.264 straipsniuose, numatančiuose vaiko nuolatinės globos (rūpybos) bei globėjo (rūpintojo) skyrimą, nustatyta, jog vaiko nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma ir globėjas (rūpintojas) skiriamas teismo nutartimi.

11Byloje surinktais duomenimis: 2009 m. rugpjūčio 25 d. S. A. mirties liudijimo kopija (b. l. 6); 2010 m. vasario 1 d. D. P. mirties liudijimo kopija (b. l. 7); K. A. sutikimu (b., l. 8); R. P. prašymo dėl paskyrimo rūpintoja kopija (b. l. 10); 2010 m. kovo 24 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimų Nr.VT6-17, Nr.VT6-18 dėl R. P. teikimo tapti vaiko globėjo/rūpintojo pirminės atrankos ir tinkamumo skirti vaiko globėja/rūpintoja kopijomis (b. l. 14, 15); 2010 m. kovo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr.A1-443 dėl K. A. laikinosios rūpybos nustatymo kopija (b. l. 16); Socialinių paslaugų tarnybos išvados dėl R. P. kopija (b. l. 17-19); Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto kopija (b. l. 38), nustatyta, jog K. A. yra netekęs abiejų tėvų globos, kadangi abu tėvai yra mirę, todėl 2010 m. kovo 25 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.A1-443 jam nustatyta laikinoji rūpyba ir rūpintoja paskirta R. P.. Iš pareiškėjos atstovo bei suinteresuoto asmens paaiškinimų neabejotinai matyti, kad R. P. pagal asmenines savybes, sveikatos būklę, sugebėjimą būti rūpintoja, jos santykius su netekusiu tėvų globos broliu K. A., yra tinkama skirti rūpintoja, rūpyba šeimoje labiau atitinka vaiko interesus. Todėl, atsižvelgiant į viešąjį interesą, atitinkantį vaiko interesus, K. A., gimusiam ( - ), likusiam be tėvų globos, nustatytina nuolatinė rūpyba ir, atsižvelgiant į asmenines savybes, sveikatos būklę, santykius su vaiku, rūpintoja paskirtina R. P., vaiko rūpybos vietą nustatant rūpintojos gyvenamojoje vietoje – ( - ), nes tai atitinka nepilnamečio vaiko interesus (LR CK 3.249, 3.256, 3.257, 3.265, 3.268 straipsniai).

12Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.275straipsnyje nustatyta, jog globojamam vaikui išlaikyti skirtomis lėšomis disponuoja vaiko globėjas (rūpintojas) ir tik vaiko interesais šio kodekso ketvirtosios knygos normų, reglamentuojančių turto administravimą, nustatyta tvarka, o 3.276 straipsnyje nurodyta, jog vaiko globėjas (rūpintojas) neįgyja turtinių teisių į globojamam vaikui nuosavybės teise priklausantį turtą. Atsižvelgiant į tai, jog K. A. yra paveldėjęs nekilnojamą turtą bei gauna pajamas, šia nutartimi K. A. rūpintoja paskirta R. P. skirtina ir rūpintinio K. A. turto administratore (CK 3.202, 3.275 straipsniai).

13Išaiškintina K. A. rūpintojai ir turto administratorei R. P., kad ji privalo vykdyti pareigas, numatytas CK 3.271 straipsnyje, turi teises, numatytas CK 3.272 straipsnyje, bei išaiškintina, jog už K. A. padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

14Teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo ir R. P. paskyrimo K. A. nuolatine rūpintoja vykdytina skubiai (CPK 496 straipsnis).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 502-504 straipsniais, teismas

Nutarė

16pareiškimą tenkinti.

17Nustatyti nuolatinę rūpybą K. A., gimusiam ( - ), gyvenančiam ( - ), ir jo rūpintoja bei turto administratore paskirti R. P., gimusią ( - ), a. k. ( - ), gyvenančią ( - ).

18Nustatyti K. A. rūpybos vietą rūpintojos gyvenamojoje vietoje - ( - ).

19Išaiškinti K. A. rūpintojai ir turto administratorei R. P., kad ji privalo vykdyti pareigas, numatytas CK 3.271 straipsnyje, t. y. :

201) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;

21 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi;

223) auklėti vaiką;

234)spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su suinteresuotomis valstybės ir vietos savivaldos institucijomis;

245) netrukdyti vaikui bendrauti su vaiko tėvais, jei tai nekenkia vaiko interesams;

256) palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius giminaičius, jeigu jie to pageidauja, apie vaiko vystymąsi, sveikatą, mokymąsi ir kitais svarbiais klausimais;

267) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą, išsivystymą bei polinkius;

278) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje visuomenėje ir valstybėje.

28turi teises, numatytas CK 3.272 straipsnyje, t. y. :

291) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus interesus;

302) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jai vaiką iš bet kurių asmenų, laikančių jį pas save neteisėtai

31bei išaiškinti, jog už K. A. padarytą žalą ir už savo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

32Nutartį dėl rūpybos nustatymo ir R. P. paskyrimo K. A. nuolatine rūpintoja vykdyti skubiai.

33Teismo nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui paduodant atskirąjį skundą per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja Mažeikių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama... 5. Dalyvavęs teismo posėdyje Vaiko teisių apsaugos institucijos atstovas V.... 6. Suinteresuotas asmuo R. P. paaiškino, jog savo broliu pradėjo rūpintis po... 7. Aiškinantis nepilnamečio K. A. nuomonę dėl rūpintojo skyrimo ir... 8. Pareiškimas tenkintinas.... 9. Vaikas, kuris laikinai arba visam laikui yra netekęs savo šeimos aplinkos... 10. LR civilinio kodekso 3.263 ir 3.264 straipsniuose, numatančiuose vaiko... 11. Byloje surinktais duomenimis: 2009 m. rugpjūčio 25 d. S. A. mirties liudijimo... 12. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.275straipsnyje nustatyta, jog... 13. Išaiškintina K. A. rūpintojai ir turto administratorei R. P., kad ji privalo... 14. Teismo nutartis dėl rūpybos nustatymo ir R. P. paskyrimo K. A. nuolatine... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 502-504... 16. pareiškimą tenkinti.... 17. Nustatyti nuolatinę rūpybą K. A., gimusiam ( - ), gyvenančiam ( - ), ir jo... 18. Nustatyti K. A. rūpybos vietą rūpintojos gyvenamojoje vietoje - ( - ).... 19. Išaiškinti K. A. rūpintojai ir turto administratorei R. P., kad ji privalo... 20. 1) užtikrinti vaiko fizinį ir psichinį saugumą;... 21. 2) rūpintis vaiko sveikata ir mokymusi; ... 22. 3) auklėti vaiką;... 23. 4)spręsdama klausimus, susijusius su vaiko interesais, bendradarbiauti su... 24. 5) netrukdyti vaikui bendrauti su vaiko tėvais, jei tai nekenkia vaiko... 25. 6) palaikyti ryšius su vaiko tėvais, informuoti vaiko tėvus ar artimuosius... 26. 7) rūpintis vaiko laisvalaikiu, atsižvelgdamas į jo amžių, sveikatą,... 27. 8) rengti vaiką savarankiškam gyvenimui ir darbui šeimoje, pilietinėje... 28. turi teises, numatytas CK 3.272 straipsnyje, t. y. :... 29. 1) yra vaiko atstovas pagal įstatymą ir gina jo teises ir teisėtus... 30. 2) turi teisę teismo tvarka reikalauti grąžinti jai vaiką iš bet kurių... 31. bei išaiškinti, jog už K. A. padarytą žalą ir už savo pareigų... 32. Nutartį dėl rūpybos nustatymo ir R. P. paskyrimo K. A. nuolatine rūpintoja... 33. Teismo nutartis per septynias dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti...