Byla 2-1100-772/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys,

2sekretoriaujant E. B.,

3dalyvaujant atsakovo atstovui G. T., neatvykus ieškovo atstovui, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę bylą dėl 2010-01-27 priimto preliminaraus sprendimo pagal ieškovo UAB „Fotolita” ieškinį atsakovui IĮ „Fotovista“ dėl skolos priteisimo.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Teismas, dokumentinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Fotolita“ ieškinį atsakovui IĮ Fotovista ir 2010-01-27 preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį patenkino visiškai bei priteisė pastarajam iš atsakovo 445,32 Lt skolos, 48,90 Lt delspinigių, 544,50 Lt nuostolių, 8,28 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 445,32 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-01-13 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 26,00 Lt žyminio mokesčio.

7Teismas 2010-01-27 priimtą preliminarų sprendimą dėl nurodytų piniginių sumų priteisimo išsiuntė atsakovui, išaiškindamas pastarajam teisę per įstatymo nustatytą terminą pateikti teismui prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo. Atsakovas pasinaudodamas šia savo teise, pateikė teismui prieštaravimus, nurodydamas, kad su ieškovo ieškinyje nurodytais reikalavimais ir preliminariu teismo sprendimu nesutinka. Atsakovas teigė, kad su preliminariuoju Šiaulių miesto apylinkės teismo sprendimu kategoriškai nesutinka, nes teismo preliminariojo sprendimo priėmimo dieną faktinis (materialusis) ieškinio pagrindas, kuriuo remiasi ieškovas pateikdamas savo reikalavimą, buvo išnykęs. Nurodė, kad 2010 m. sausio mėn. 20 d. atsakovas buvo pilnai atsiskaitęs su ieškovu pagal visas sąskaitas faktūras ir jokių skolų pagal jokias sąskaitas faktūras tarp šių įmonių nebebuvo. Patvirtinimui pateikė teismui ir banko išrašą. Todėl tvirtino, kad teismo posėdžio dieną nebuvo faktinio materialinio ieškinio pagrindo, ieškinio suma neteisinga, neatitinka tikrovės, todėl teismo preliminariojo sprendimo priėmimo dieną ieškinys nebeatitiko CPK 430 str. nustatytų reikalavimų ir buvo nepagrįstas jokiomis materialinėmis subjektinėmis teisėmis. Todėl mano, kad civilinės bylos preliminarusis teismo sprendimas prieštarauja CPK 2 str. nustatytiems civilinio proceso tikslams, nes ieškovo materialinė subjektinė teisė, kuria buvo grindžiamas ieškinys, nebereikalavo teisminio gynimo. CPK 141 str. numato ieškovui galimybę pakeisti ieškinio pagrindą iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje priėmimo. Tačiau ieškovas ieškinyje prašo bylą išnagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir teismas jo prašymą tenkino. Todėl ieškovas pagal CPK 430 str. 4 dalį nebegali įgyvendinti savo teisės, numatytos CPK 141 str. ir dėl visų kitų reikalavimų, grindžiamų ne šiuo faktiniu ieškinio pagrindu, gali kreiptis į teismą kitu ieškiniu.

8Dėl to atsakovas 2010-02-04, siekdamas išsiaiškinti realų tikrovę atitinkantį ieškovo reikalavimą, išsiuntė registruotu paštu ieškovui įmonių tarpusavio atsiskaitymų aktą, kuriame buvo nurodytas 10 dienų terminas patvirtinti arba paneigti įmonių tarpusavio įsiskolinimų nebuvimą. Šiame dokumente taip pat buvo nurodyta, kad negavus patvirtinto akto iki nurodyto termino pabaigos, akte pateiktas likutis bus laikomas teisingu. Ieškovas per nurodytą terminą neatsiuntė jokių prieštaravimų ar patvirtinimų, todėl atsakovas turi pagrįstą teisę manyti, kad ieškovas sutinka, jog individuali įmonė „Fotovista“ nebėra jam skolinga. Todėl remdamasis tuo, kas pasakyta ir vadovaudamasis CPK 430 str. 6 d. 1 punktu, atsakovas teismo prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti, išnykus faktiniam ieškinio pagrindui.

9Atsakovas prieštaravimuose nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateikė teismui rašytinius įrodymus.

10Ieškovas pateikė teismui atsiliepimą dėl atsakovo prieštaravimų, kuriame nurodė, kad su procesiniame dokumente išdėstytais prieštaravimais sutinka tik iš dalies dėl šių motyvų.

11Ieškovas patvirtina, jog atsakovas IĮ „Fotovista" 2010-01-20 pervedė jam 494,22 Lt, t.y. sumokėjo 445,32 Lt įsiskolinimą bei 48,90 Lt delspinigių. UAB „Fotolita“ nesutinka su 2010-02-04 tarpusavio atsikaitymų suderinimo aktu Nr. 1, kuriame nurodyta, jog IĮ „Fotovista“ pervedė 48,90 Lt UAB „Fotolita" naudai nepagrįstai ir laiko tai delspinigių pagal 2008-07-30 pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 22/08 4.2 punktą sumokėjimu.

12Pažymėtina, kad Šiaulių miesto apylinkės teismui UAB „Fotolita“ ieškinį IĮ „Fotovista“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo išsiuntė 2010-01-09. Civilinė byla Nr. 2-1100-772/2010 teisme iškelta 2010-01-13, o atsakovas įsiskolinimą ir delspinigius apmokėjo tik 2010-01-20. Taigi, ieškovui pateikiant ieškinį ir Šiaulių miesto apylinkės teismui jo pagrindu iškeliant civilinę bylą Nr. 2-1100-772/2010, ieškovo UAB „Fotolita“ ieškininis reikalavimas buvo teisėtas ir pagrįstas.

13Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas pagal jam pateiktą 2008-09-26 PVM sąskaitą-faktūrą serija FPS Nr. 0049152 turėjo atsiskaityti 2008-10-10, tačiau šio savo įsipareigojimo neįvykdė. Su atsakovu dėl PVM sąskaitos-faktūros apmokėjimo taikiai susitarti nepavyko. Todėl ieškovas, siekdamas iš atsakovo išsiieškoti skolą bei palūkanas, buvo priverstas kreiptis į teismą, dėl ko 2009-11-09 su UAB „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ sudarė teisinių paslaugų teikimo sutartį Nr. 2009/11/03-Fotolita. Už suteiktas teisines paslaugas (susipažinimą su pateiktais dokumentais, papildomų įrodymų rinkimą, ieškinio surašymą, konsultavimą) ieškovas UAB „Fotolita“ uždarajai akcinei bendrovei „Žvilgsnis iš arčiau ir partneriai“ sumokėjo 544,50 Lt. Taigi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.249 str., ieškovas dėl atsakovo neteisėtų veiksmų patyrė 544,50 Lt nuostolį.

14Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas į teismą kreipėsi tik praėjus daugiau nei vieneriems metams nuo atsakovo pareigos apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą atsiradimo, iki tol dėl įsiskolinimo apmokėjimo buvo bandyta susitarti taikiai, tačiau atsakovas į ieškovo reikalavimus nereagavo. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, patyrė nuostolių ir bylinėjimosi išlaidų. Kadangi atsakovas įsiskolinimą ir delspinigius sumokėjo jau po ieškinio pareiškimo teismui bei civilinės bylos iškėlimo, atsakovas privalo atlyginti ieškovo patirtus nuostolius bei bylinėjimosi išlaidas, kadangi jie atsirado dėl atsakovo neteisėtų ir nesąžiningų veiksmų - PVM sąskaitos-faktūros neapmokėjimo nustatytu terminu.

15Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 430 str. 6 d. 3 p., ieškovas teismo prašė:

161. Šiaulių miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1100-772/2010 pakeisti ir iš atsakovo IĮ „Fotovista“ ieškovo UAB „Fotolita“ naudai priteisti 544,50 Lt dydžio nuostolius bei 26,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, o reikalavimus dėl 445,32 Lt skolos, 48,90 Lt delspinigių ir 8,28 procentų dydžio metinių palūkanų nuo įsiskolinimo sumos (445,32 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme 2010-01-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo atmesti, kadangi atsakovas ieškovo reikalavimą dėl 445,32 Lt įsiskolinimo ir 48,90 Lt delspinigių sumokėjimo patenkino.

17Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, preliminarus sprendimas keistinas, o kitoje dalyje byla nutrauktina.

18Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys dar 2008 m. liepos 30 d. sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 22/08, pagal kurią ieškovas įsipareigojo pateikti, o atsakovas įsipareigojo priimti prekes ir už jas apmokėti (b.l. 20).. Sutartyje nurodyta, kad prekių asortimentas, kiekis, pateikimo terminas ir kainos derinamos tarp šalių ir atsakovui iš anksto arba užsakant. Remiantis šia sutartimi išrašyta ir atsakovui apmokėti už nuosavybėn perduotas prekes pateikta 2008-09-26 PVM sąskaita- faktūra serija FPS Nr. 0049152, 1163,53 Lt sumai (b.l. 21). Pagal šią PVM sąskaitą- faktūrą IĮ „Fotovista“ turėjo atsikaityti per 14 kalendorinių dienų iki 2008-10-10, tačiau atsakovas iki tol jos visiškai neapmokėjo, tuo pažeisdamas prisiimtus įsipareigojimus (b.l. 22). Nors ieškovas į atsakovą ne kartą kreiptėsi žodžiu ir raštu, tačiau atsiskaitymo nesulaukė (b.l.24). Prekių kaina ir perdavimo nuosavybėn faktas fiksuotas aukščiau minėtoje PVM sąskaitoje- faktūroje (b.l. 21). Ieškovas visas iš 2008-07-30 pirkimo- pardavimo sutarties kylančias savo prievoles įvykdė tinkamai - perdavė atsakovui pasirinktas prekes jo nuosavybėn. Atsakovas jokių pretenzijų, susijusių su prekių kokybe ar jų perdavimu, kurių pagrindu būtų galėjęs atsisakyti sumokėti ieškovui, nepareiškė. Kadangi atsakovas dalį sumos, t.y. 718,21 Lt apmokėjo, todėl ieškovas dėl likusios nesumokėtos 445,32 Lt sumos išieškojimo kreipėsi į teismą. Teisme 2010-01-12 gautas ieškovo ieškinys, kuris buvo priimtas ir 2010-01-13 teisėjo rezoliucija nuspręsta bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka. Dėl to teismas 2010-01-27 priėmė preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį tenkino visiškai, priteisdamas pastarajam iš atsakovo likusią nesumokėtą 445,32 Lt skolą, 48,90 Lt delspinigius, 8,28 proc. dydžio palūkanas nuo priteistos sumos bei kitas su bylinėjimusi susijusias išlaidas. Atsakovas jau po ieškovo ieškinio teisme priėmimo ir civilinės bylos iškėlimo, dalį 2010-01-27 preliminariu sprendimu priteistų sumų pripažino ir 2010-01-20 sumokėjo ieškovui 494,22 Lt (b.l. 43). Ieškovas atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad gavo iš atsakovo dalį preliminariu sprendimu priteistos sumos ir dėl jos reikalavimo atsisako. Ieškovui atsisakius iš dalies savo reikalavimų atsakovui, toje dalyje preliminarus sprendimas naikintinas ir civilinė bylą dėl šių sumų ieškojimo nutrauktina (CPK 293 str. 4p.). Nors atsakovas tiek prieštaravimuose, tiek teismo posėdžio metu teigė, kad jau nėra ieškovui skolingas, tačiau šis jo argumentas atmestinas, nes kaip jau minėta atsakovas likusią dalį skolos ieškovui sumokėjo jau po ieškinio priėmimo teisme ir civilinės bylos iškėlimo.

19Įstatymas numato (CPK 94 str. 1d.), kad jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, kad pareiškus ieškinį, atsakovas ieškovo reikalavimus patenkino, tai ieškovo prašymu teismas priteisia jam iš atsakovo ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Šis straipsnis reglamentuoja bylinėjimosi išlaidų paskirstymą, kai ieškovas atsisako ieškinio, kai ieškovas nepalaiko savo reikalavimų, nes atsakovas juos patenkino.

20Pabrėžtina, kad tokiais atvejais bylinėjimosi išlaidų klausimas sprendžiamas skirtingai. Visų pirma tai priklauso nuo atsisakymo motyvų. Ieškovas, atsisakęs ieškinio ne dėl to, kad atsakovas jį patenkino gera valia arba pareiškus ieškinį paaiškėja, jog atsakovas dar iki ieškinio pateikimo teismui gera valia patenkino jo reikalavimus, neturi teisės į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Tokiu atveju galioja taisyklė, kad ieškovui atsisakius ieškinio atsakovas jo turėtų išlaidų neatlygina. Tačiau jeigu ieškovas atsisako pareikšto ieškinio dėl to, jo šį pareiškus atsakovas jo reikalavimus patenkino, teismas priteisia ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį ir teismo išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu). Analogiškai šis klausimas sprendžiamas, kai ieškovas atsisako dalies reikalavimų.

21Ieškovas tiek pateikdamas teismui ieškinį, tiek ir atsiliepime į atsakovo prieštaravimus nurodė, kad pastarasis privalo jam sumokėti ne tik žyminį mokestį, bet ir kitas su bylinėjimusi susijusias išlaidas. Šis ieškovo prašymas pripažintinas teisėtų ir pagrįstu dėl šių motyvų. CPK atveria galimybes bylinėjimosi išlaidomis pripažinti ne tik tas išlaidas, kurios tiesiogiai nurodytos įstatyme, bet ir visas kitas su bylos nagrinėjimu susijusias išlaidas. Tai sudaro sąlygas bylinėjimosi išlaidomis pripažinti, pavyzdžiui, proceso šalies kelionės į teismą, gyvenimo ir maitinimosi kitoje nei gyvenamoji vieta vietovėje išlaidas, kitų nei liudytojų parodymai ar ekspertų išvada įrodymų gavimo ir pateikimo teismui išlaidas (antstolių atlikto faktų konstatavimo išlaidas, dokumentų gavimo išlaidas ir kt.), išlaidas kitų atstovų (auditorių, buhalterių, mokesčių konsultantų ar kitų sričių specialistų) pagalbai, kitas išlaidas.

22Tam, kad įstatyme tiesiogiai neįvardytos išlaidos būtų pripažintos bylinėjimosi išlaidomis, jos turi atitikti du CPK 88 straipsnio dalies 8 punkte nustatytus vertinamuosius kriterijus:

231) jos turi būti būtinos, ir

242) jos turi būti pagrįstos.

25Kalbant apie pirmąjį kriterijų, pasakytina, kad teismas turi įvertinti, ar nebuvo įmanoma apsieiti ir be šių išlaidų, ar šalies išlaidavimas nebuvo perteklinis ir neprotingas. Antrasis kriterijus reiškia, kad išlaidas būtina pagrįsti, t. y. įrodyti. Tokiu atveju laikoma, kad šios išlaidos turi būti pagrįstos rašytiniais įrodymais. Tačiau vis dėlto reikėtų atkreipti dėmesį, kad įstatymas kategoriškai nereikalauja „kitų“ bylinėjimosi išlaidų pagrįsti tik rašytiniais įrodymais. Todėl jeigu kitomis įrodinėjimo priemonėmis (vaizdo ar garso įrašais, liudytojų parodymais ir kt.) šios bylinėjimosi išlaidos ir jų dydis yra įrodomi, teismas turi teisę laikyti jas pagrįstomis.

26„Kitomis išlaidomis“ taip pat pripažintinos ir išlaidos teisinei pagalbai, kurią vykdydami teisėtą veiklą suteikė kiti subjektai - ne advokatai. Tokią nuomonę pareiškė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyrius 2005 m. gegužės 2 d. konsultacijoje: „Kai procesinius dokumentus teismui rengia asmuo, vykdantis teisėtą veiklą (individualią veiklą pagal Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 10 straipsnį; juridinis asmuo, vykdantis įstatuose ar kituose dokumentuose numatytą veiklą (CK 2.47 straipsnis), šalies turėtos išlaidos dėl procesinių dokumentų rengimo gali būti priskiriamos prie kitų būtinų ir pagrįstų išlaidų, numatytų CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punkte. Teismas, nagrinėdamas šių išlaidų priteisimo klausimą, turi įvertinti, ar šios išlaidos yra būtinos ir racionalios, ar jos pagrįstos byloje esančiais rašytiniais įrodymais, t. y. mokėjimo dokumentais (PVM sąskaitomis-faktūromis, kvitais ir kt.).“ (Teismų praktika, 2005, Nr. 23). Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė teismui ne tik Teisinių paslaugų sutartį su UAB Žvilgnis iš arčiau ir partneriai“, bet ir 2009-12-17 PVM sąskaitą faktūrą, kad už teisines paslaugas šiai bendrovei yra sumokėjęs 544,50 Lt (su PVM). Kaip jau yra nurodyta aukščiau teismas šias išlaidas irgi pripažįsta būtinomis bei pagrįstomis, nes ieškovas kreipėsi teisinės pagalbos į UAB Žvilgnis iš arčiau ir partneriai, tik tuomet, kai atsakovas daugiau kaip metus nesumokėjo likusios sumos už nusipirktas prekes. Tačiau ieškovui priteistiną minėtų išlaidų dalis mažintina PVM dalimi, nes jis šį mokestį per PVM atskaitą susigrąžina iš valstybės, todėl ieškovui nuostolių atlyginimui priteistina tik 450,00 Lt. Taip pat ieškovui priteistina ir minimali žyminio mokesčio suma sumokėta už teismui pateiktą ieškinį, kuri jau nebegali būti mažinama (CPK 80 str. 1d. 4p.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str. 1d. 8p., 93 str., 94 str. 1d., 260 str., 430 str. 6 d. 3 p.,7, 8 dalimis,

Nutarė

281. Šiaulių m. apylinkės teismo 2010-01-27 preliminarų sprendimą pakeisti.

292. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.

303. Priteisti ieškovui UAB „Fotolita“ (į/k 123013068) iš atsakovo IĮ „Fotovista“ (į/k 300883902) 450,00 Lt (keturis šimtus penkiasdešimt litų) nuostolių atlyginimui.

314. Priteisti ieškovui UAB „Fotolita“ (į/k 123013068) iš atsakovo IĮ „Fotovista“ (į/k 300883902) bylinėjimosi išlaidas: 26,00 Lt (dvidešimt šešis litus) žyminio mokesčio.

325. Bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimo atsakovui dėl 445,32 Lt, 48,90 Lt delspinigių ir 8,28 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo nutraukti.

33Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių m. apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Jonas Stubrys, ... 2. sekretoriaujant E. B., ... 3. dalyvaujant atsakovo atstovui G. T., neatvykus ieškovo atstovui, gautas... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka, išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Teismas, dokumentinio proceso tvarka, išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Fotolita“... 7. Teismas 2010-01-27 priimtą preliminarų sprendimą dėl nurodytų piniginių... 8. Dėl to atsakovas 2010-02-04, siekdamas išsiaiškinti realų tikrovę... 9. Atsakovas prieštaravimuose nurodytoms aplinkybėms pagrįsti pateikė teismui... 10. Ieškovas pateikė teismui atsiliepimą dėl atsakovo prieštaravimų, kuriame... 11. Ieškovas patvirtina, jog atsakovas IĮ „Fotovista" 2010-01-20 pervedė... 12. Pažymėtina, kad Šiaulių miesto apylinkės teismui UAB „Fotolita“... 13. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad atsakovas pagal jam pateiktą 2008-09-26 PVM... 14. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ieškovas į teismą kreipėsi tik praėjus... 15. Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 16. 1. Šiaulių miesto apylinkės teismo preliminarų sprendimą civilinėje... 17. Ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, preliminarus sprendimas keistinas, o... 18. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad šalys dar 2008 m. liepos 30 d.... 19. Įstatymas numato (CPK 94 str. 1d.), kad jeigu ieškovas atsisako pareikšto... 20. Pabrėžtina, kad tokiais atvejais bylinėjimosi išlaidų klausimas... 21. Ieškovas tiek pateikdamas teismui ieškinį, tiek ir atsiliepime į atsakovo... 22. Tam, kad įstatyme tiesiogiai neįvardytos išlaidos būtų pripažintos... 23. 1) jos turi būti būtinos, ir... 24. 2) jos turi būti pagrįstos.... 25. Kalbant apie pirmąjį kriterijų, pasakytina, kad teismas turi įvertinti, ar... 26. „Kitomis išlaidomis“ taip pat pripažintinos ir išlaidos teisinei... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str.... 28. 1. Šiaulių m. apylinkės teismo 2010-01-27 preliminarų sprendimą pakeisti. ... 29. 2. Ieškovo ieškinį tenkinti iš dalies.... 30. 3. Priteisti ieškovui UAB „Fotolita“ (į/k 123013068) iš atsakovo IĮ... 31. 4. Priteisti ieškovui UAB „Fotolita“ (į/k 123013068) iš atsakovo IĮ... 32. 5. Bylą dalyje dėl ieškovo reikalavimo atsakovui dėl 445,32 Lt, 48,90 Lt... 33. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...