Byla 2A-884-232/2014
Dėl nuostolių priteisimo ir vienašališko atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Liudos Uckienės, teisėjų Alvydo Barkausko, Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Psyops Media“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 30 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Psyops Media“ ieškinį atsakovui UAB „KG Constructions“ dėl skolos, baudos priteisimo ir sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir pagal atsakovo UAB „KG Constructions“ priešieškinio pareiškimą ieškovui UAB „Psyops Media“ dėl nuostolių priteisimo ir vienašališko atliktų darbų akto pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.GINČO ESMĖ.

4Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti 2011-06-13 Statybos subrangos sutarties Nr. 11-221SUB nutraukimą negaliojančiu ir pripažinti, kad minėta sutartis nutraukta dėl atsakovo kaltės, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 55 206,25 Lt už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą-faktūra Serija POM-ST Nr. 0065, 9516,65 Lt baudos už atliktus darbus, 679,60 Lt delspinigių, 8,49 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad 2011-06-13 ieškovas ir atsakovas pasirašė Statybos subrangos sutartį Nr. 11-221SUB, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti ventiliuojamo fasado, aliuminio stiklo konstrukcijų bei PVC-stiklo konstrukcijų įrengimo darbus objekte „Gamybos pastato 1G5p, esančio Vytauto pr. Kaune, rekonstrukcija įrengiant viešbutį“, o atsakovas įsipareigojo priimti statybos darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytą 95 166,50 Lt kainą. 2011-08-19 pranešimu atsakovas statybos subrangos sutartį vienašališkai nutraukė ir nesumokėjo ieškovui už tinkamai atliktus darbus 55 206,25 Lt. Pagal sutarties 6.9 punktą, ieškovas atlikdamas savo įsipareigojimus naudojasi atsakovo pateiktomis medžiagomis. 2011-08-01 ir 2011-08-02 elektroniniais laiškais ieškovas informavo atsakovą apie tiekimo trūkumus, dėl nekokybiškų aliuminio langų, dėl nepateiktų PVC mažųjų langų. Todėl su atsakovu žodžiu buvo suderintas papildomas terminas darbams atlikti iki 2011-08-12. Tačiau atsakovas medžiagų darbui nepateikė ir neperdavė. Vadovaujantis sutarties 3.4 punktu ieškovas el. paštu ir registruotu paštu 2011-08-08 pateikė atsakovui raštą dėl papildomų darbų, atsiradusių dėl naujų projektinių sprendimų, taip pat perspėjo, kad yra tikimybė, jog dėl pavėluotai pateiktų medžiagų statybos darbai nebus užbaigti iki sutartyje numatyto termino. Atsakovas papildomai pratęsė terminą iki 2011-08-12, nurodė kad profiliai L yra numatyti techniniame projekte todėl nesutiko, kad jų naudojimas lemia papildomus darbus bei pareikalavo suderinti su atsakovu darbų atlikimo grafiką. Ieškovas paprašė atsakovo patvirtinti papildomus darbus, pratęsti sutarties terminus, pateikti medžiagų tiekimo grafiką. Atsakovas papildomus darbus tvirtinti atsisakė bei jokio medžiagų tiekimo grafiko nepateikė iki pat sutarties nutraukimo 2011-08-19. Sutartyje numatytų darbų atlikimas užsitęsė, atsakovas, neišsprendęs tiekimo problemų, papildomų darbų kainos klausimo, darbų grafiko pratęsimo klausimo, nepateikęs atsakymo dėl darbo projekto neatitikimų, be jokio perspėjimo ir paaiškinimo 2011-08-19, nesilaikydamas sutarties nutraukimo tvarkos, nutraukė su ieškovu Statybos subrangos sutartį. Ieškovas turėjo teisę reikalauti iš atsakovo darbų grafiko pratęsimo tiek dienų, kiek vėlavo medžiagos, t.y. iki 2011-08-25, su sąlyga, kad atsakovas sutarties 2.8 ir 6.5 punktų pagrindais būtų tinkamai įforminęs ir pateikęs ieškovui naujus projektinius pakeitimus/sprendimus, perdavęs darbų frontą. Jokio ieškovo atsisakymo vykdyti šalių pasirašytą sutartį niekada nebuvo. Sutartis buvo vykdoma iki 2011-08-20 ir būtų vykdoma toliau. Darbo eigoje atsakovas keitė projektinius sprendimus. Gavus naujus projektinius sprendimus, ieškovas 2011-08-08 pateikė atsakovui papildomų darbų sąmatą. Ieškovas, negavęs iš atsakovo teigiamo atsakymo dėl papildomų darbų, sustabdė tų darbų dalies atlikimą, dėl ko sustojo ir pačių karkasų, ir gipskartonio plokščių montavimo darbai. Ieškovas ėmėsi vykdyti profilio montavimo darbus. 2011-08-11 vykusiame gamybiniame pasitarime objekte, paaiškėjo, kad nebus mokama už papildomus darbus, todėl ieškovas sustabdė papildomų darbų atlikimą tam, kad nepatirtų didesnių nuostolių. Ieškovas už 2011-06-20 - 2011-07-20 ir už 2011-07-20 – 2011-08-19 laikotarpius 2011-08-22 atsakovui pateikė vienašalį atliktų darbų aktą Nr. 2, pažymą bei PVM sąskaitą-faktūrą Serija POM-ST Nr. 0065. Iki sutarties nutraukimo ieškovas nėra gavęs jokių defektinių aktų dėl objekte atliktų darbų. Atsakovas pažeidė sutarties nuostatas, reglamentuojančias defektų įforminimą, jų šalinimą bei sutarties nutraukimą. Rangovas (atsakovas) liko skolingas subrangovui (ieškovui) 55 206,25 Lt. Sutarties nutraukimas 10.5.1 punkto ir 10.5.4 punkto pagrindais yra neteisėtas. Sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės, todėl yra pagrindas iš atsakovo priteisti ieškovo naudai 10 proc. nuo sutarties kainos netesybų, kurios sudaro 9 516,65 Lt. Ieškovas atsakovui paskaičiavo 0,05 proc. dydžio delspinigius, kas sudaro 679,60 Lt.

6Atsakovas UAB „KG Constructions“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad 2011-06-13 atsakovas ir ieškovas sudarė Statybos subrangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo pagal sutartyje nustatytas sąlygas, techninę užduotį ir techninį projektą, savo jėgomis, priemonėmis ir rizika atlikti ventiliuojamo fasado bei PVC-stiklo konstrukcijų įrengimo darbus objekte „Gamybos pastato 1G5p, esančio Vytauto pr. 28, Kaune, rekonstrukcija įrengiant viešbutį“, sutarties 6.2 punktu įsipareigojo atlikti statybos darbus pagal suderintą statybos projektinę dokumentaciją, laikantis statybos įstatymo ir kitų teisės aktų, projektavimo ir statybos sąlygomis, nurodymais bei sutarties nuostatų reikalavimais ir subrangovo statybos taisyklėmis. Sutarties 3.1. p. šalys susitarė, kad statybos darbai turi būti baigti ne vėliau kaip iki 2011-08-08. 2011-08-08 ieškovas atsiuntė atsakovui pranešimą, kuriame nurodė, kad sutarties techniniame projekte nėra numatyti tam tikri darbai, kurie susiję su naujais projektiniais sprendimais, dėl ko ieškovas patyrė papildomų laiko ir kaštų sąnaudų, kurios sudaro 15 300 Lt, taip pat vienašališkai nusprendė, jog darbų grafikas atsideda iki 2011-08-19. Atsakovas nesutikdamas su tuo, 2011-08-10 pranešimu viską paaiškino ieškovui ir geranoriškai pratęsė darbų grafiką iki 2011-08-12 bei nurodė pateikti su atsakovu suderintą ir ieškovo pasirašytą darbų užbaigimo aktą. 2011-08-11 ieškovas pradėjo reikšti naujas nepagrįstas pretenzijas dėl medžiagų trūkumo, vyko šalių atstovų susitikimas, tačiau susitikimo metu bendrų pozicijų nebuvo surasta. Nuo 2011-08-12 atsakovas buvo priverstas perkelti dalį savo darbuotojų į ieškovo darbų zoną, stengdamasis išvengti didesnių nuostolių prieš savo užsakovą AB „YIT Kausta“ bei spartinti statybų darbų atlikimą. 2011-08-18 ieškovo darbuotojai vienašališkai pasišalino iš objekto, iš anksto apie tai neinformavę. 2011-08-18 atsakovas su užsakovu statybos objekte užfiksavo atliktų darbų apimtis bei atliktų darbų trūkumus. 2011-08-19 atsakovas vienašališkai nutraukė Statybos subrangos sutartį, esant esminiams sutarties 3.1., 10.5.1. ., 10.5.4. punktų pažeidimams. 2011-09-07 atsakovas patikslindamas savo 2011-08-19 raštą, ieškovui persiuntė pranešimą dėl nuostolių dėl Statybos subrangos neįvykdymo. Dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir tinkamo neįvykdymo atsakovas patyrė 120 915,62 Lt nuostolių. Atsakovas ieškovui dar prieš sutarties pasirašymą elektroniniu laišku pateikė visą reikalingą medžiagą ir brėžinius. Ieškovas pasirašydamas sutartį patvirtino, kad jam yra gerai suprantamas atsakovo pateiktas patvirtintas Techninis projektas, reikalingas statybos darbams atlikti ir jis numatė bei įvertino visus reikiamus darbus ir įsipareigojimus, būtinus sutarčiai įvykdyti. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad atsakovas keitė projektinius sprendimus. Reikalavimas vykdyti darbus pagal kokybės reikalavimus ir pateiktus brėžinius nėra projektinių sprendimų keitimas. Pretenzijas dėl netinkamai tiekiamų medžiagų ieškovas pradėjo reikšti jau pradelsęs statybos darbų vykdymo terminus, kaip pretekstą pateisinti savo vėlavimus. Medžiagos į statybų objektą visada būdavo pristatomos laiku ir jų niekada netrūkdavo. Darbų rezultatas turėjo būti perduodamas taip, kaip numatyta sutartyje, aktai turi būti pateikiami atsakovui pasirašytinai. Atsakovas aktų pasirašymui iš ieškovo negavo, todėl pats darbų priėmimas-perdavimas pagal sutartyje nustatytą tvarką neįvyko. Ieškovas jokių papildomų statybos darbų neatliko, praleido sutartyje nustatytą darbų atlikimo terminą, dalį statybos darbų atliko nekokybiškai, vienašališkai pasišalino iš statybų objekto neištaisęs nurodytų darbų trūkumų, nėra tinkamai įforminęs 2011 metų liepos ir rugpjūčio mėnesiais atliktų darbų priėmimo-perdavimo. Ieškovo argumentai dėl netinkamo sutarties vykdymo yra nepagrįsti, dėl to atmestini.

7Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašo iš ieškovo atsakovo naudai priteisti 120 460,04 Lt tiesioginių nuostolių atlyginimui, 8,49 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas, pripažinti negaliojančiu ieškovo vienašalį 2011-08-22 atliktų darbų aktą Nr. 2, paskirti ieškovui baudą už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis. Priešieškinyje atsakovas išdėstė aplinkybes, nurodytas atsiliepime į ieškinį, papildomai nurodydamas, kad 2011-06-25 ieškovas perdavė dalį atliktų darbų, atsakovas juos priėmė ir pasirašė darbų priėmimo-perdavimo aktą. Už šiuos darbus atsakovas atsiskaitė su ieškovu. Atsakovas neišskaičiavo sutarties 6.18 punkte nustatyto 2 proc. dydžio mokesčio už statybvietėje teikiamas paslaugas, už kurias ieškovas privalėjo sumokėti atsakovui. Atsakovas perėmė ieškovo neatliktų darbų dalį ir privalėjo pašalinti ieškovo paliktus trūkumus, samdydamas trečiuosius asmenis bei nukreipdamas savo darbuotojus. Dėl ieškovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ir tinkamo neįvykdymo atsakovas patyrė 120 460,04 Lt nuostolių, kuriuos sudaro ieškovo nekokybiškai atliekamų darbu sugadintos atsakovui priklausančios medžiagos bei šių medžiagų pakeitimui ir defektų šalinimui reikalingos darbo išlaidos. Ieškovas vienašališkai atsisakė vykdyti sutartį, vėlavo atlikti darbus, atliktų darbų neperdavė taip, kaip nustatyta sutartimi, darbus atliko ne pagal sutarties ir norminių aktų reikalavimus.

8Ieškovas UAB „Psyops Media“ atsiliepime į priešieškinį nurodė, kad su priešieškiniu nesutinka. Statybos subrangos sutarties 6.8 punktas numato, jog atlikdamas savo įsipareigojimus pagal sutartį, ieškovas naudoja atsakovo patiektas medžiagas. Atsakovo pareiga tiekti medžiagas neatsiejamai susijusi ne tik su ieškovo atliekamų statybos darbų kokybe, bet ir darbų pabaigos terminais. Atsiliepime į priešieškinį ieškovas išdėstė aplinkybes, nurodytas ieškinyje, papildomai nurodydamas, kad atsakovas neužtikrino savalaikio ir tinkamo medžiagų pristatymo į objektą, medžiagų perdavimo ieškovui, todėl ieškovas pagrįstai prašė atsakovo pratęsti terminus. Atsakovas, neišsprendęs tiekimo problemų, papildomų darbų kainos klausimo, darbų grafiko pratęsimo klausimo, nepateikęs atsakymo dėl darbo projekto neatitikimų, be jokio perspėjimo ir paaiškinimo 2011-08-19, nesilaikydamas sutarties nutraukimo tvarkos, nepagrįstai nutraukė su ieškovu 2011-06-13 Statybos subrangos sutartį Nr. 11-221SUB. Pažymėjo, kad jokio ieškovo atsisakymo vykdyti šalių pasirašytą sutartį niekada nebuvo. Ieškovas, raštais 2011-08-08 Nr. S-0144 ir 2011-08-10 Nr. S-0152, informavo atsakovą apie atliktinų papildomų darbų būtinybę bei atsakovui pateikė papildomų darbų sąmatą, atsakovas už papildomus darbus apmokėti atsisakė. Už nuostolius, kurie atsirado dėl papildomų darbų sustabdymo nesant suderinto apmokėjimo, yra atsakingas Rangovas, kadangi atsisakė mokėti už papildomus darbus. Ieškovas sutinka, kad atliktų darbų aktų derinimas el. paštu neatitiko sutarties 4 dalies nuostatų, tačiau tokių darbų perdavimo būdą laisva valia inicijavo atsakovo atstovas M. G., todėl ieškovas už 2011-06-20 - 2011-07-20 ir už 2011-07-20 – 2011-08-19 laikotarpius 2011-08-22 atsakovui pateikė vienašalį atliktų darbų aktą Nr. 2, pažymą bei PVM sąskaitą-faktūrą Serija POM-ST Nr. 0065. Ieškovas nėra gavęs jokių defektinių aktų dėl objekte atliktų darbų iki sutarties nutraukimo momento ir apie juos nieko nežinojo. Atsakovo nurodyta trečioji šalis UAB „KG langai“, kurie neva taisė ieškovo atliktus defektus, yra KG grupės įmonė, kuriai vadovauja atsakovo valdybos pirmininkas M. G.. Ieškovo manymu, atsakovas sudarė fiktyvų sandorį su UAB „KG langai“. Atsakovas vienašališkai nepagrįstai nutraukė sutartį, nepateikė sprendimų dėl projekto atitikimo, neatsiskaitė pats už atliktus darbus. Teismo prašo skirti atsakovui baudą, atitinkančią atliktų veiksmų, piktnaudžiaujant laikinųjų apsaugos priemonių institutui, priešieškinio nepagrįstų sumų pateikimu, mastą. Atsakovo prašymą dėl baudos skyrimo ieškovui atmesti, atsakovo priešieškinį atmesti ir priteisti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas II. PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO SPRENDIMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį atmetė. Priešieškinį tenkino iš dalies. Pripažino ieškovo UAB „Psyops Media“ vienašalį 2011-08-22 atliktų darbų aktą Nr. 2 negaliojančiu. Priteisė iš ieškovo UAB „Psyops Media“ atsakovui UAB „KG Constructions“ 5 404,47 Lt skolos, 8,7 % dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą (5404,47 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2011-09-20, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6906,40 Lt bylinėjimosi išlaidų. Likusioje dalyje priešieškinį atmetė. Priteisė iš ieškovo UAB „Psyops Media“ valstybės naudai 66,00 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas įvertinęs bylos medžiagą, liudytojų parodymus, teismo eksperto išvadą, konstatavo, jog Sutarties išsaugoti galimybės nebuvo, pažeidimai buvo esminiai. Atotrūkis tarp Sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos vykdymo buvo esmingai didelis. Sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienai buvo neatlikta 35 % aliuminio profilio karkaso įrengimo, plytelių tvirtinimo darbų atlikimas sudarė tik 5 %, todėl teismo nuomone atsakovas negalėjo tikėtis, kad sutartis bus įvykdyta artimoje ateityje. Teismas pažymėjo, jog ieškovas remdamasis aplinkybe, jog Sutarties vykdyti jis negalėjo dėl medžiagų, kurias turėjo tiekti atsakovas, laiku negavimo, į bylą nepateikė rašytinių įrodymų, pagrindžiančių, jog Sutarties galiojimo laikotarpiu oficialiai raštu būtų informavęs atsakovą apie tokius trikdžius, būtų reiškęs pretenzijas dėl medžiagų trūkumų. Teismas taip pat atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad buvo reikalingi nauji projektiniai sprendimai, nes pateiktoje techninėje užduotyje buvo numatyta išoriniam ir vidiniam gipskartoniui bei vatai laikyti tarp termoprofilių horizontalioje padėtyje montuoti „L“ 50x50x1,2 mm kampuočius. Ieškovas darbų vėlavimą siejo ir su jo manymu nepagrįstu, atsakovo reikalavimu Knauf gipskartonio plokštes montuoti pagal Knauf technologiją. Teismas nurodė, jog tai, kad UAB „KG Construction“ Knauf gipskartonio plokštes montuoti pagal Knauf technologiją yra pagrįstas, patvirtina eksperto išvada, kurioje nurodyta, kad Knauf technologijos reikalavimai įprastai atitinka tos rūšies darbams keliamus reikalavimus. Pažymėjo ir tai, jog viešbutis, kuriame buvo atliekami darbai, turėjo priimti 2011 metų Europos krepšinio čempionato svečius, kas lėmė tiek griežtą Sutarties laikymąsi, tiek ypatingą terminų svarbą. Todėl šių aplinkybių kontekse teismas srpendė, jog atsakovas Sutartį nutraukė pagrįstai. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad darbų kokybės trūkumo nebuvo, nes trūkumai nebuvo užfiksuoti statybos darbų žurnaluose. Šiuo ieškovo argumentus paneigė ir teismo ekspertas prof. Dr. S. M.. Todėl ieškovui leistinais įrodymais ekspertizės išvadų nepaneigus, teismas konstatavo, kad ieškovo atlikti statybos darbai buvo su trūkumais, dėl ko atsakovas turėjo teisę pagrįstai atsisakyti priimti darbų rezultatą ir pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktą. Teismas atsižvelgęs į nurodyta bei vadovaudamasis Lietuvos Aukščiausiojo teismo (toliau tekste LAT arba Kasacinis teismas) praktika ieškovo vienašalį 2011-08-22 atliktų darbų aktą Nr. 2 pripažino negaliojančiu. Atsakovui atlygintinų nuostolių dydį teismas paskaičiavo tokia tvarka: pagal Sutartį darbų kaina sudarė 95 166,50 Lt, atsakovas priėmė dalį darbų ir už juos sumokėjo 19 783,50 Lt. Teismo ekspertizės akte nurodyta, kad neužbaigtų darbų vertė – 26 907,38 Lt. Kadangi tokios vertės darbai buvo neužbaigti, teismas padarė išvadą, kad 26 907,38 Lt vertės darbus atsakovas atliko savo sąskaita, ir jie išskaičiuojami iš bendros Sutarties kainos. Priteistiną sumą paskaičiavo iš bendros Sutarties kainos – 95 166,50 Lt atėmus atsakovo sumokėtą 19 783,50 Lt sumą, 26907,38 Lt neatliktų darbų vertę, kas sudarytų 4 8475,62 Lt. Atsakovui patyrus 53 880,09 Lt trūkumų šalinimo išlaidų, iš 48 475,62 Lt atėmus 53 880,09 Lt ir gaunama 5404,47 Lt suma, kurią ieškovas skolingas atsakovui. Teismas šalių prašymus skirti viena kitai baudas atmetė, nurodydamas, jog teismo vertinimu šalys procesinėmis teisėmis naudojosi pagal supratimą, sąžinę ir pagarbą įstatymui, todėl teisinio pagrindo skirti baudą nėra. Teismas įvertinęs įvykusių žodinio proceso tvarka posėdžių skaičių (10), didelį procesinių dokumentų kiekį (atsiliepimas į ieškinį, priešieškinys, atsiliepimai į ieškovo 6 atskiruosius skundus), bylos apimtį (IV tomai), taip pat į tai, kad advokato kontora yra tame pačiame mieste, kur nagrinėjama byla, byla neišsiskyrė nei specifiškumu, nei teisinių klausimų naujumu, ieškovo patirtas advokato pagalbai apmokėti išlaidas vadovaujantis realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, sumažino iki 8 000 Lt. III. APELIACINIO SKUNDO IR ATSILIEPIMO Į JĮ ARGUMENTAI.

11Apeliantas (ieškovas) UAB „Psyops Media“ apeliaciniu skundu prašė panaikinti 2013-01-30 Vilniaus apylinkės teismo sprendimą toje dalyje, kuria atmetami ieškovo reikalavimai, o atsakovo priešieškininiai reikalavimai yra patenkinami iš dalies ir priimti naują sprendimą, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 55 206,25 Lt skolą už tinkamai atliktus darbus, 9 516,65 Lt baudos, 679,60 Lt delspinigių pagal sutartį už laikotarpį nuo apmokėjimo termino suėjimo iki 2011-09-14 ieškinio pateikimo teismui dienos (2011-09-14), bylinėjimosi išlaidas, 8,49 proc. metinių procesinių palūkanų. Pažymėjo, jog apie trūkumus atsakovas buvo informuotas elektroniniais laiškais 2011-08-01 ir 2011-08-02, kuriuose buvo pranešta apie nepateiktus “L” profilius, nekokybiškus aliuminio langus, nepateiktus PVC mažuosius langus. Kad apie tiekimo trūkumus buvo informuotas atsakovas bylos nagrinėjimo metu neneigė ir pats atsakovas. Būtent dėl medžiagų tiekimo sutrikimų, tarp šalių žodžiu buvo suderintas papildomas terminas darbams atlikti: iki 2011-08-12, po to iki 2011-08-16 ir dar po to iki 2011-08-19. Todėl ieškovas pranešdamas apie medžiagų vėlavimą elektroniniu paštu tinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą, numatytą Civilinio kodekso (toliau tekste CK) 6.691 straipsnio 1 dalyje. Apeliantui nesuprantama, kodėl teismas tinkamai neįvertino liudytojo R. R. paaiškinimų apie faktinę darbų eigą aptarinėjamame statybos objekte. Taip pat teismas neatkreipė dėmesio, jog atsakovas nurodydamas, kad sutartį nutraukė stengdamasis išvengti didesnių nuostolių prieš savo užsakovą, byloje nei vieno tai pagrindžiančio rašytinio įrodymo nepateikė, todėl tokie teiginiai yra išskirtinai deklaratyvaus pobūdžio. Apelianto teigimu teismas nepagrįstai nevertino statybos darbų žurnalo svarbos ginčo aplinkybėms tirti, ko pasekoje neišsiaiškino tikrųjų sutarties šalių ketinimų ir realios darbų eigos. Teismas savo sprendime vienareikšmiškai teikė pirmenybę 2011-08-18 defektiniam aktui, kurio sudarymo aplinkybių aiškintasi nebuvo. Pažymėjo ir tai, jog teismas visiškai nepasisakė apie antstolės N. B. faktinių aplinkybių protokolą, kuriame buvo užfiksuoti termoprofilų montavimas vidiniame objekto kieme, kuriame dirbo patys atsakovo darbuotojai. Protokole matyti, kad atsakovas vykdo technologiją be “L” profilių, tuo tarpu kai ieškovui buvo nurodyta vykdyti termoprofilių montavimą būtent su “L” profiliais. Teismas savo sprendime didžiąja dalimi rėmėsi eksperto prof.D.S. M. išvadomis, tačiau neatsižvelgė į aplinkybę, kad jose ekspertas pagrinde rėmėsi defektiniu aktu bei antstolės R. S. 2011-09-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Šie duomenys yra atsakovo įrodymai byloje, todėl objektyvių išvadų darymas remiantis vien jais yra neįmanomas. punktu.

12

13Atsakovas UAB “KG Constructions” atsiliepimu prašė ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir 2013-01-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą palikti nepakeistu. Nurodė, jog teismas apelianto apeliaciniame skunde nurodomas aplinkybes (dėl medžiagų tiekimo, dėl vėlavimo atlikti darbus ir pan.) išsamiai ir visapusiškai išnagrinėjo įvertinęs tiek visus į bylą pateiktus įrodymus, tiek šalių paaiškinimus, tiek eksperto paaiškinimus bei ekspertizės išvadą. Ieškovas apeliacinį skundą iš esmės grindžia vėl tomis pačiomis aplinkybėmis, nepateikdamas jokių argumentų, kurie paneigtų, jog šios aplinkybės buvo netinkamai išnagrinėtos ir įvertintos. Pažymėjo, jog darbų trūkumų buvimo faktui patvirtinti buvo pateikta pakankamai daug ir įvairių įrodymų, kurių ieškovas jokiomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė. Be to statybų praktikoje darbų trūkumų faktas fiksuojamas darbų perdavimo-priėmimo metu arba sudarant defektinį aktą, o ne pildant statybos darbų žurnale kasdienius darbų kiekius. Ieškovas būdamas arba turėdamas būti savo srities specialistu, persiųstuose brėžiniuose AutoCad formatu turėjo galimybę detaliai išsistudijuoti atliekamus darbus, iškelti visus jam rūpimus klausimus, neaiškumus dėl projekto, brėžinių, prašyti papildomų paaiškinimų ir pan. Ieškovas tokių klausimų nekėlė, todėl akivaizdu, kad ieškovas persiųstu projektu AutoCad formatu arba nesusipažino, arba tiesiog jo nesuprato.

14IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis).

16Kasacinis teismas formuoja praktiką (LAT 2009 10 14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-296/2009; 2010 03 16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010, 2011 02 15 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011), kad atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas išsamiai ištyrė ir iš esmės teisingai vertino surinktus įrodymus reikšmingas bylos aplinkybes, nenukrypo nuo aktualios teismų praktikos ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, todėl pirmosios instancijos teismo motyvų nekartoja ir pasisako tik dėl apeliaciniuose skunduose dėstomų argumentų.

17Byloje yra kilęs ginčas iš subrangos sutartinių teisinių santykių dėl atsakovo kaip užsakovo prievolės atsiskaityti su ieškovu kaip subrangovu už atliktus darbus, darbų kokybės, nuostolių, patirtų ištaisant atliktų darbų trūkumus, priteisimo bei Subrangos sutarties nutarties vienašališko nutraukimo teisėtumo. Todėl sprendžiant ginčą pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė CK XXXIII skyriaus bendrąsias rangos teisinius santykius reglamentuojančias nuostatas, šio skyriaus III skirsnio nuostatas reguliuojančias būtent statybos rangos santykiu bei šalių pasirašytos subrangos sutarties nuostatas.

18Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys rangovas (atsakovas) ir subrangovas (ieškovas) 2011-06-13 pasirašė statybos subrangos sutartį Nr. 11-221SUB (toliau tekste ginčo sutartis), pagal kurią ieškovas (subrangovas pagal sutartį) įsipareigojo, pagal sutartyje numatytas sąlygas, techninę užduotį ir techninį projektą savo jėgomis priemonėmis ir savo rizika atlikti ventiliuojamo fasado, aliuminio stiklo konstrukcijų bei PVC-stiklo konstrukcijų įrengimo darbus objekte rekonstruojant gamybos pastatą 1G 5p (toliau tekste ginčo objektas, ginčo pastatas) esantį Vytauto pr. Kaune, įrengiant viešbutį ir kartu su rangovu dalyvauti pateikiant juos statybos užbaigimo komisijai, o atsakovas įsipareigojo priimti statybos darbus ir sumokėti už juos sutartyje nustatytą 95 166,50 Lt kainą su PVM paskaičiuotą pagal rangovo (atsakovo) patvirtintą techninį projektą ir techninę užduotį pateiktą sutarties 2 priede (1 t. b.l.15-22). Sutarties 3.1. punktu šalys susitarė, kad statybos darbai turi būti baigti be vėliau kaip iki 2011-08-08. Reikalinga pažymėti, kad ginčo sutartimi rangovas (atsakovas) perdavė dalį jo paties pagal 2011 05 16 subrangos sutartį Nr. 11-221MG (t.1,b.l.10-17) su užsakovu (sutartyje vadinamu rangovu rangovu) AB „VIT KAUSTA“ sutartų atlikti darbų ginčo objekte pastate 1G5p Vytauto pr.28, Kaune, t.y. dalį minėto pastato fasado montavimo darbų tarp fasado ašių 1-10 ir F-A iš Autobusų stoties pusės.

19Pagal byloje esančius įrodymus 2011-08-08, t.y. paskutinę ginčo sutartyje numatyto darbų atlikimo termino dieną, ieškovas išsiuntė atsakovui pranešimą, kuriame pasisakė dėl „L“ 50x50 metalo karkaso montavimo darbų, kaip reikalaujančių papildomo laiko ir kaštų, t.y. papildomų 7 darbo dienų ir 15 300 Lt be PVM apmokėjimo (I t. b.l. 48). Pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog ginčo objektą buvo ypatingai svarbu atiduoti naudoti laiku dėl to, kad viešbutyje turėjo būti apgyvendinti krepšinio čempionato dalyviai ir svečiai, pagristai konstatavo, kad nagrinėjamu atveju termino praleidimas laikytinas esminiu sutarties sąlygų pažeidimu remiantis CK 6.217 straipsnio 1 ir 2 dalių 6.218 straipsnio nuostatomis. Kolegija pažymi jog pirmosios instancijos teismas vertindamas pateiktus įrodymus pagrįstai rėmėsi Statybos darbų ekspertizės išvada spręsdamas klausimą ar pagrįstai ieškovo teiginiai jog jis laiku darbų atlikti negalėjo, nes „L“ 50x50 metalo karkaso montavimo darbai nebuvo numatyti nei sutartyje, nei techninėje dokumentacijoje. Pirmosios instancijos teismas šiuos teiginius atmetė remdamasis eksperto S. M. išvada, kad ieškovui 2011-06-10 pateiktoje techninėje užduotyje AutoCAD formatu išoriniam ir vidiniam gipskartoniui bei vatai laikyti tarp termoprofilių horizontalioje padėtyje buvo numatyta montuoti „L“ 50x50x1,2 mm kampuočius. Todėl ieškovui pasirašiusiam sutartį ir su ja detaliai susipažinus turėjo būti aiškus šis klausimas.

20Atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, jog apie medžiagų tiekimo trūkumus atsakovas buvo informuotas elektroniniais laiškais 2011-08-01 ir 2011-08-02, kuriuose buvo pranešta apie nepateiktus “L” profilius, nekokybiškus aliuminio langus, nepateiktus PVC mažuosius langus, kad atsakovas bylos nagrinėjimo metu neneigė buvęs informuotas apie minėtus medžiagų tiekimo sutrikimus, tarp šalių žodžiu buvo suderintas papildomas terminas darbams atlikti: iki 2011-08-12, po to iki 2011-08-16 ir dar po to iki 2011-08-19. Todėl ieškovas pranešdamas apie medžiagų vėlavimą elektroniniu paštu neva tinkamai vykdė bendradarbiavimo pareigą, numatytą Civilinio kodekso (toliau tekste CK) 6.691 straipsnio 1 dalyje.

21Pirmosios instancijos teismas savo sprendime šiuos argumentus pagrįstai atmetė pažymėjęs, kad ieškovas pats yra pripažinęs, kad sutarties pasibaigimo dieną, kai turėtų būti pasirašomas darbų priėmimo perdavimo aktas, buvo atlikta tik dalis darbų. Nors atsakovas 2011-08-10 pranešimu buvo nustatęs papildomą terminą galutinai užbaigti ir priduoti visus atliktus, tuo įgyvendindamas CK 6.217 str. 3 d. reglamentuotą pareigą, tačiau visą Sutarties laiką ieškovas buvo dirbęs taip lėtai, kad atlikti darbus nustatytu laiku buvo tikrai neįmanoma. Teismas tokios išvados remdamasis teismo eksperto išvada, kurioje nurodyta, kad 2011-08-19 UAB „Psyops Media“ buvo pradėjusi fasado granito plytelių kabinimo darbus ir buvo atlikta tik apie 5 % darbų, nebuvo užbaigti tokie darbai: termoprofilių montavimas; vidinių ir išorinių gipskartonio plokščių montavimas; akmens vatos, palangių ir langų montavimas; fasado apdailos įrengimas. Kadangi šie darbai ir buvo Sutarties dalykas. Todėl teismas pagrįstai laikė, kad atotrūkis tarp sutarties neįvykdymo ir nustatytų įsipareigojimų dėl jos vykdymo buvo esmingai didelis, nes sutarties įvykdymo termino pasibaigimo dienai buvo neatlikta 35 % aliuminio profilio karkaso įrengimo, plytelių tvirtinimo darbų atlikimas sudarė tik 5 %. Atsakovas negalėjo tikėtis, kad sutartis bus įvykdyta artimoje ateityje. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir motyvuotai atmetė ieškovo teiginius jog jis turėjo teisę reikalauti iš atsakovo darbų grafiko pratęsimo tiek dienų, kiek vėlavo medžiagos, t.y. iki 2011-08-25, su sąlyga, kad atsakovas sutarties 2.8 ir 6.5 punktų pagrindais būtų tinkamai įforminęs ir pateikęs ieškovui naujus projektinius pakeitimus/sprendimus, perdavęs darbų frontą. Teismas taip pat pagrįstai konstatavo jog į bylą nėra pateikta rašytinių duomenų leidžiančių teigti jog ieškovas sutarties laiku įvykdyti negalėjo dėl medžiagų, kurias turėjo tiekti atsakovas, pristatymo ne laiku ar įrodymų, kad sutarties galiojimo metu reiškė atsakovui dėl to kokias nors pretenzijas. Tuo tarpu 3.4 punkte įsakmiai buvo numatyta subrangovo pareiga informuoti rangovą jei darbai pagal kalendorinį statybos darbų grafika vėluoja 5 dienas. Iš byloje pateiktų ieškovo atsakovui siųstų 2011 08 11 ir 2011 08 18, 2011 08 22 raštų (t.1,b.l.60-62,71-76 ) turinio matyti, kad pretenzijas dėl minėtų medžiagų tiekimo ieškovas pradėjo reikšti atsakydamas į atsakovo pretenzijas dėl praleisto darbų atlikimo galutinio termino, kai pagal sutarties 3.1. punktą darbų pradžia numatyta 2011 06 13, pabaiga 2011 08 08. Tačiau byloje nėra įrodymų, kad ieškovas dėl nepristatytų medžiagų būtų reiškęs kokias nors pretenzijas sutarties vykdymo eigoje, nepasibaigus darbų atlikimo terminams, kad oficialiai raštu būtų informavęs atsakovą apie tokius trikdžius, būtų reiškęs pretenzijas dėl medžiagų trūkumų, nurodęs jog vėluoja atlikti darbus pagal grafikus,, nes būtent toks rašytinis pranešimas atitiktų minėto sutarties 3.4. punkto reikalavimus bei šalių bendradarbiavimo pareigos tinkamą vykdymą (CK 6.691 straipsnio 1 dalis). Be to, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas ieškovas prieštaraudamas pats sau, teismo posėdžio metu pavirtino, kad dėl medžiagų trūkumo darbų niekada nestabdė (4 t. b.l. 155).

22Apelianto argumentai neva teismas tinkamai neįvertino liudytojo R. R. paaiškinimų apie faktinę darbų eigą aptarinėjamame statybos objekte, neatkreipė dėmesio, jog atsakovas nepateikė įrodymų dėl jam grėsusių didesnių nuostolių prieš jo užsakovą, jei sutarties nenutrauktų atmestini. Pirmosios instancijos teismas vertindamas liudytojo R. R. paaiškinimus apie darbų eigą nurodė esant juos nepakankami pagrįstais, be to laikė jį suinteresuotu. Tuo tarpu byloje nustačius jog darbų atlikimo terminai buvo nukelti šalių susitarimais net du kartus, kad 2011 08 18 ieškovo darbuotojai paliko, objektą ko neneigia ir pats ieškovas, sutarties nutraukimo teisėtumas nekelia abejonių ir grėsusių atsakovui nuostolių dydžio įrodinėjimas praranda prasmę. Be to, faktą, kad atsakovui grėsė sankcijos iš užsakovo pusės patvirtina į bylą pateikta jau minėta atsakovo su AB „VIT KAUSTA“ pasirašyta sutartis, pagal kurios sąlygas atsakovas buvo įsipareigojęs užsakovui griežtai laikytis darbų grafiko, tarpinių terminų, kurie kaip pabrėžiama sutarties 3.2. punkte yra ypatingai svarbūs ir esminiai, nes nuo jų tinkamo įvykdymo priklauso kitų subrangovų galimybė sutartu laiku pradėti vykdyti statybos darbus. Kolegija sutinka su pirmosios instancijos pastebėjimais, kad atsakovas, įrodinėdamas, jog ginčo sutarties pažeidimas buvo esminis, nurodė, kad Sutartį nutraukė stengdamasis išvengti didesnių nuostolių prieš savo užsakovą AB „YIT Kausta“, o termino praleidimas turėjo esminės įtakos, nes ieškovo atliekamų darbų vėlavimas sudarė prielaidas sekančių darbų pradėjimui. Apeliantas nepateikė ir įrodymų jog teismo nustatyta faktinė aplinkybė, kad viešbutis, kuriame buvo atliekami darbai, turėjo priimti 2011 metų Europos krepšinio čempionato svečius, kas lėmė tiek griežtą sutarties laikymąsi, tiek ypatingą terminų svarbą. Be to byloje yra pateikti duomenys, kad ieškovo darbuotojai paliko objektą. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ginčo sutarties išsaugoti galimybės nebuvo, pažeidimai buvo esminiai, todėl atsakovas sutartį nutraukė pagrįstai ir ieškovo reikalavimą pripažinti 2011-06-13 statybos subrangos sutarties Nr. 11-221SUB nutraukimą negaliojančiu ir pripažinti, kad minėta sutartis nutraukta dėl atsakovo kaltės, atmetė pagrįstai.

23Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pirmenybę teikė 2011-08-18 defektiniam aktui kaip prima face įrodymui vertinant atliktų darbų kokybę, o ne statybos žurnalo duomenims. Teismas taip pat visiškai pagrįstai savo sprendime rėmėsi eksperto prof. D.S. M. išvadomis, nes ieškovas jų tinkamais įrodymais nepaneigė. Ieškovas siekdamas paneigti ekspertizės išvadas, neprašė skirti pakartotinės ekspertizės, ką norėdamas šias išvadas paneigti turėjo padaryti. Tai kad ekspertas anot apelianto pagrinde rėmėsi defektiniu aktu bei antstolės R. S. 2011-09-01 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu nepaneigia jo išvadų teisingumo.

24Apeliacinio skundo argumentai neva teismas visiškai nepasisakė apie antstolės N. B. faktinių aplinkybių protokolą, kuriame buvo užfiksuoti termorpofilų montavimas vidiniame objekto kieme, kuriame dirbo patys atsakovo darbuotojai ir jame užfiksuota kad atsakovas vykdo technologiją be “L” profilių, tuo tarpu kai ieškovui buvo nurodyta vykdyti termoprofilių montavimą būtent su “L” profiliais taip pat atmestini. Su tokiu teiginiu negalima sutikti, kadangi teismas savo išvadas rėmė E. S. M. ekspertizės aktu, kuris surašytas remiantis be kita ko ir antstolės N. B. 2011 08 25 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolu. Pirmosios instancijos teismas atmesdamas kaip negrįstus ieškovo argumentus, kad buvo reikalingi nauji projektiniai sprendimai, konstatavo jog pateiktoje techninėje užduotyje buvo numatyta išoriniam ir vidiniam gipskartoniui bei vatai laikyti tarp termoprofilių horizontalioje padėtyje montuoti „L“ 50x50x1,2 mm kampuočius.

25Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai atkreipė dėmesį, kad šalys nebuvo sutarusios dėl išankstinio apmokėjimo. Pagal Sutarties 4.2 punktą rangovas (byloje - atsakovas) gavęs atliktų statybos darbų aktą (forma F-2), ne vėliau kaip per 2 dienas turėjo patikrinti subrangovo (byloje – ieškovo) pateiktame akte nurodytus darbus ir nustatęs kad jie atlikti, pasirašyti aktą, o pasirašęs aktus ir gavęs iš subrangovo PVM sąskaitą faktūrą per 40 kalendorinių dienų pervest PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą pinigų sumą (sutarties 4.9 p.). Ieškovas po sutarties nutraukimo 2011-08-22 surašė atliktų darbų aktą Nr. 2 ir 2011-08-22 išrašė PVM sąskaitą faktūrą 55206,25 Lt sumai (I t. b.l. 68,70). 2011-08-22 atliktų darbų akto Nr. 2 atsakovas nepasirašė, darbų nepriėmė, priešingai, 2011-09-19 siekdamas užfiksuoti atliktų darbų trūkumus, 2011-08-18 kartu su užsakovu AB „YIT KAUSTA“ surašė defektinį aktą ir kreipėsi į antstolį, kuris surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą (t.1, b.l. 143-193, 202). Kad ieškovo atlikti darbai buvo su trūkumais patvirtina statybos darbų ekspertizės išvada, kurioje nurodyta, kad termoprofiliai sumontuoti neišlaikant vertikalumo linijos, pasvirę arba į vidų, arba į išorę, todėl pagal vertikalę apatinė arba viršutinė sienos dalis yra išsikišusi į išorės pusę arba į vidų vietomis iki 15 mm per patalpos aukštį; akmens vata tarp termoprofilių sudėta neteisingai, tinkamai neužpildant sienos konstrukcijos vata; sujungime yra blogai suvestos išorės sienos gipso plokštės, tarp plokščių yra per dideli tarpai; netinkamai pritvirtintos gipskartonio plokštės, prie lango iš vidaus pusės gipskartonis neužleistas ant lango rėmo, gipskartonio plokščių gabaliukai sujungti kryžminėmis siūlėmis; langai sumontuoti ne pagal vertikalumo liniją.

26Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad darbų kokybės trūkumo nebuvo, nes trūkumai nebuvo užfiksuoti statybos darbų žurnaluose (t. b.l.71-100) remdamasis teismo eksperto prof. Dr. S. M., paaiškinimais teismo posėdyje jog, statybos darbų žurnalai neprilyginami priėmimo – perdavimo aktui. Jeigu statybos darbų žurnale nepadarytos žymos apie defektus, tai laikoma nekokybišku techninės priežiūros darbu, kuris statybos praktikoje pasitaiko dažnai (t.1 b.l. 157,158). Ieškovui leistinais įrodymais ekspertizės išvadų nepaneigus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovo atlikti statybos darbai buvo su trūkumais, dėl ko atsakovas turėjo teisę pagrįstai atsisakyti priimti darbų rezultatą ir pasirašyti darbų priėmimo perdavimo aktą (CK 6.694 straipsnio 6 dalis.). Pagal galiojantį teisinį reguliavimą užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje numatytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis). Remdamasis šiomis materialinės teisės nuostatomis pirmosios instancijos teismas, ieškovo vienašalį 2011-08-22 atliktų darbų aktą Nr. 2 pripažino negaliojančiu. Teismas taip pat pagrįstai taikė CK 6.665 straipsnio 1 dalies nuostatas numatančias, kad tais atvejais, kai darbai atlikti nukrypstant nuo sutarties sąlygų, dėl kurių darbų rezultatas negali būti naudojamas pagal sutartyje nurodytą paskirtį arba pablogėja jo naudojimo pagal sutartyje nurodytą paskirtį galimybės (sąlygos), o jeigu paskirtis sutartyje nenurodyta, – pagal normalią paskirtį, tai užsakovas savo pasirinkimu turi teisę, jei įstatymas ar sutartis nenustato ko kita, reikalauti iš rangovo: 1) neatlygintinai pašalinti trūkumus per protingą terminą; 2) atitinkamai sumažinti darbų kainą; 3) atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas, jeigu užsakovo teisė pašalinti trūkumus buvo nustatyta rangos sutartyje. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi darbo trūkumai, užsakovas turi teisę atskaityti iš sumų, priklausančių rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti (CK 6.658 straipsnio 5 dalis).

27Pažymėtina, kad teismas nustatęs jog atsakovas pasinaudojo šiomis galiojančio teisinio reguliavimo nuostatomis pašalino statybos darbų trūkumus, kritiškai vertino atsakovo turėtų išlaidų dydį, atsižvelgdamas, kad 2011-08-22 Statybos rangos sutartis Nr.11/08/22 MG dėl trūkumų šalinimo buvo sudaryta su dukterine įmone UAB „KG langai“, dalį išlaidų pagal PVM sąskaitas faktūras negalima išskirti kaip išimtinai panaudotas būtent ieškovo atliktų darbų trūkumams šalinti (ką pripažino teismo posėdyje atsakovo atstovas M. G. ( t.1, b.l. 157), realiomis ir būtinomis trūkumų šalinimo išlaidomis, pripažino tik teismo eksperto išvadoje nurodytą išlaidų sumą 53880,09 Lt. Likusioje dalyje priešieškinio reikalavimus atmetė kaip neįrodytus

28Negalima sutikti su apelianto samprotavimais, kad jeigu pats teismas pripažino tik 4,48 proc. atsakovo reikalavimų iš bendrosios sutarties kainos 95 166,50 Lt atėmęs atsakovo sumokėtą 19 783,50 Lt dalį ir 26 907,38 Lt neatliktų darbų vertę, o likusią suma sudarančią 48 475,62 Lt sudengė su atsakovo 53 880 Lt trūkumų (nustatytų 2011 08 128 defektiniame akte t.1,b.l.1,202) šalinimo išlaidomis, atsakovui priteisdamas tik 5 404,47 Lt, tai laikytina jog teismas didžiąja dalimi pripažino ieškovo ieškinį, ir be pagrindo nurodė, jog ieškinys atmestas. Reikia pažymėti jog ieškovas ieškiniu prašė pripažinti 2011-06-13 Statybos subrangos sutarties Nr. 11-221SUB nutraukimą negaliojančiu ir pripažinti, kad minėta sutartis nutraukta dėl atsakovo kaltės, priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 55 206,25 Lt už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą-faktūra Serija POM-ST Nr. 0065, 9516,65 Lt baudos už atliktus darbus, 679,60 Lt delspinigių, 8,49 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teismas netenkino nei vieno iš ieškovo reikalavimų ne pripažino 2011-06-13 Statybos subrangos sutarties Nr. 11-221SUB nutraukimą negaliojančiu ir ne pripažino, kad minėta sutartis nutraukta dėl atsakovo kaltės, nepriteisė iš atsakovo ieškovo naudai reikalautos 55 206,25 Lt sumos už atliktus darbus pagal PVM sąskaitą-faktūra Serija POM-ST Nr. 0065, nes sudengė šią sumą su atsakovo turėtais nuostoliais šalinant trūkumus, atmetė reikalavimą dėl 9516,65 Lt baudos atsakovui skyrimo bei 679,60 Lt delspinigių, 8,49 proc. procesinių metinių palūkanų nuo priteisimo. Taigi ieškinio reikalavimai atmesti visiškai.

29Ieškinį atmetus ieškovas neįgijo, kaip teigiamo jo apeliaciniame skunde teisės į dalies bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, o atsakovas įgijo teisę į proporcingą patenkintų jo priešieškinio reikalavimų dalai tokių išlaidų atlyginimo dalį.

30Vadovaujantis išdėstytu apeliacinis skundas atmetamas, o sprendimas paliekamas galioti nepakeistas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, apeliacinės instancijos teismo kolegija

Nutarė

32Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 30 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.GINČO ESMĖ. ... 4. Ieškovas UAB „Psyops Media“ kreipėsi į teismą prašydamas... 5. Nurodė, kad 2011-06-13 ieškovas ir atsakovas pasirašė Statybos subrangos... 6. Atsakovas UAB „KG Constructions“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko.... 7. Atsakovas UAB „KG Constructions“ pateikė priešieškinį, kuriuo prašo... 8. Ieškovas UAB „Psyops Media“ atsiliepime į priešieškinį nurodė,... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 30 d. sprendimu ieškinį... 10. Teismas įvertinęs bylos medžiagą, liudytojų parodymus, teismo eksperto... 11. Apeliantas (ieškovas) UAB „Psyops Media“ apeliaciniu skundu prašė... 12. ... 13. Atsakovas UAB “KG Constructions” atsiliepimu prašė ieškovo... 14. IV.APELIACINĖS INSTANCIJOS TEISMO ARGUMENTAI IR MOTYVAI... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 16. Kasacinis teismas formuoja praktiką (LAT 2009 10 14 nutartis civilinėje... 17. Byloje yra kilęs ginčas iš subrangos sutartinių teisinių santykių dėl... 18. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad šalys rangovas... 19. Pagal byloje esančius įrodymus 2011-08-08, t.y. paskutinę ginčo sutartyje... 20. Atmestini ir apeliacinio skundo argumentai, jog apie medžiagų tiekimo... 21. Pirmosios instancijos teismas savo sprendime šiuos argumentus pagrįstai... 22. Apelianto argumentai neva teismas tinkamai neįvertino liudytojo R. R.... 23. Pirmosios instancijos teismas visiškai pagrįstai pirmenybę teikė 2011-08-18... 24. Apeliacinio skundo argumentai neva teismas visiškai nepasisakė apie... 25. Pirmosios instancijos teismas taip pat teisingai atkreipė dėmesį, kad šalys... 26. Teismas atmetė kaip nepagrįstus ieškovo argumentus, kad darbų kokybės... 27. Pažymėtina, kad teismas nustatęs jog atsakovas pasinaudojo šiomis... 28. Negalima sutikti su apelianto samprotavimais, kad jeigu pats teismas pripažino... 29. Ieškinį atmetus ieškovas neįgijo, kaip teigiamo jo apeliaciniame skunde... 30. Vadovaujantis išdėstytu apeliacinis skundas atmetamas, o sprendimas... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 32. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 30 d. sprendimą palikti...