Byla 2A-2357-658/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš šios kolegijos pirmininko Nerijaus Meilučio, kolegijos teisėjų Žibutės Budžienės ir Arūno Rudzinsko, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2A-2357-658/2011 pagal atsakovo Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-423-364/2011 pagal ieškovų S. D. ir D. A. patikslintą ieškinį dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu, turto pripažinimo bendrąja daline ir bendrąją jungtine sutuoktinių nuosavybe,

Nustatė

2skundžiamu 2011-08-23 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismas ieškovų S. D. ir D. A. ieškinį tenkino visiškai, t. y. nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad ieškovai po savo tėvo Z. D. mirties priėmė jo palikimą pradėdami jį faktiškai valdyti, pripažino iš dalies negaliojančiu 2008-07-01 paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimą, kuriuo D. D. paveldi ½ dalį transporto priemonės ( - ) valst. Nr. ( - ) pripažino žemės sklypą, unikalus Nr. 5273-0009-0017, garažą, unikalus Nr. 5297-7025-6025, ūkinį pastatą, unikalus Nr. 5297-7025-6036, esančius ( - ), bendrąją jungtine sutuoktinių Z. D. ir D. D. nuosavybe, pripažino gyvenamąjį namą, unikalus Nr. 5297-7025-60H, esantį ( - ) jungtinės veiklos pagrindu bendrai įgytu D. D. ir Z. D. turtu ir nustatė D. D. 3/5 nuosavybės teisės dalis šiame turte, o Z. D. – 2/5.

3Atsakovas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su šiuo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimu nesutinka, apeliaciniu skundu prašo jį panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovų S. D. ir D. A. ieškinio netenkinti. Apeliacinį skundą apeliantas (atsakovas) grindžia šiais motyvais:

  1. Palikimo priėmimo teisėtumas bei išduotas paveldėjimo teisės liudijimas gali būti ginčijamas pareiškiant ieškinį palikimą priėmusiam asmeniui per vienerius metus nuo palikimo atsiradimo dienos arba nuo tos dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tai, kad palikimą priėmė kitas asmuo. Palikimas atsirado 2008-03-23 mirus Z. D., apie kurio mirtį ieškovams buvo žinoma, kadangi jie dalyvavo tėvo laidotuvėse. Ieškovai, būdami Z. D. pirmosios eilės įpėdiniais, turėjo ir galėjo kreiptis į notarą dėl palikimo priėmimo per tris mėnesius nuo palikėjo mirties bei sužinoti, kad su pareiškimu dėl Z. D. palikimo į notarą kreipėsi D. D., kuriai buvo išduotas paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimas. Ieškovai ieškinį dėl paveldėjimo teisės liudijimo pareiškė tik 2009-09-13, t. y. praleidę CK 5.8 str. nustatytą vienerių metų terminą, kuris, atsakovo nuomone, esantis naikinamasis, nes įstatymų leidėjas juo siekė į civilinius teisiniu santykius įnešti apibrėžtumą.
  2. Palikimo negalima priimti iš dalies, todėl jeigu žemės sklypas bei pastatai buvo bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, mirusiojo Z. D. sutuoktinė D. D. turėjo paveldėti ne tik automobilio dalį, bet ir minėtą sklypą bei pastatus.
  3. Aplinkybėmis, patvirtinančiomis faktą, jog jie priėmė Z. D. palikimą ieškovai laiko tai, kad leidus D. D., jie pasiėmė kai kuriuos tėvui priklausiusius daiktus, tačiau teismų praktikoje asmeninių daiktų pasiėmimas nėra laikomas palikimo priėmimu, jeigu įpėdinis nesirūpino visu palikimu, jo netvarkė, neprižiūrėjo, nemokėjo mokesčių. Ginčo sodyboje po Z. D. mirties gyveno ir ją tvarkė D. D., todėl laikytina, jog ji viena priėmė palikimą po savo vyro mirties;
  4. Pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, jog nekilnojamasis turtas, kurį D. D. įgijo iki santuokos su Z. D., buvo iš esmės pagerintas sutuoktiniams gyvenant santuokoje, tačiau ieškovai į bylą nepateikė jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Tuo tarpu iš byloje esančios teismo išreikalautos VĮ Registrų centro Namų valdos techninės apskaitos bylos matyti, kad ginčo pastatai buvo pilnai pastatyti ir įrengti iki D. D. ir Z. D. santuokos. Šis oficialus rašytinis įrodymas laikytinas turinčiu didesnę įrodomąją galią nei liudytojų parodymai, kurie vertintini kritiškai, nes liudytojai buvo kviesti ieškovų iniciatyva.
  5. Ieškovai savo reikalavimus grindžia LR CK 3.90 str., tačiau, atsakovo nuomone, CK trečioji knyga netaikytina paveldėjimo teisiniams santykiams, nes Z. D., būdamas gyvas, nesiekė nustatyti dalinės nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą.

4Ieškovai S. D. ir D. A. pateiktu atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo netenkinti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimą palikti nepakeistą. Ieškovai nurodo, kad:

51. LR CK 5.8 str. įtvirtintas vienerių metų terminas esantis ne naikinamasis, o ieškinio senaties terminas. Šį terminą pirmosios instancijos teismas pagrįstai skaičiavo nuo 2009-03-23, t. y. nuo tos dienos, kai paveldėjimo bylą vedusi notarė B. Germanavičienė ieškovų advokatui pateikė pažymą, jog paveldėjimo byloje išduotas paveldėjimo teisės liudijimas. Be to, nagrinėjant civilinę bylą teisme, apeliantas (atsakovas) neprašė taikyti ieškinio senaties termino, o teismas ex officio ieškinio senaties teisinių pasekmių taikyti negali;

62. Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad faktas, jog ieškovai priėmė savo tėvo palikimą pradėdami jį faktiškai valdyti yra neįrodytas. Palikimo priėmimo pradėjus jį faktiškai valdyti faktą patvirtinanti aplinkybė, jog po Z. D. mirties ieškovai paėmė namų apyvokos, asmeninius daiktus, akordeoną, videoteką. Palikimo negalima priimti iš dalies, todėl laikytina, jog ieškovai palikimą priėmė pradėję jį faktiškai valdyti;

73. Sprendžiant klausimą dėl turto pripažinimo bendrąją jungtine sutuoktinių ir daline nuosavybe, duomenys iš techninės apskaitos bylos Nr. 137/25290 turėtų būti vertinami sąryšyje su liudytojų parodymais, kurių pagrindu galima daryti išvadą, jog gyvenamasis namas buvo iš esmės pagerintas Z. D. ir D. D. gyvenant santuokoje.

8Apeliacinis skundas tenkintinas. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimas naikintinas ir klausimas spręstinas iš esmės: ieškovų ieškinys atmestinas.

9Byloje keliamas esminis reikalavimas, ar įpėdiniai (ieškovai) priėmė palikimą, o likę reikalavimai dėl paveldėjimo liudijimo naikinimo, turto pripažinimo sutuoktinių D. D. ir Z. D. bendrąją jungtine bei bendrąją daline nuosavybe laikytini išvestiniais iš pagrindinio reikalavimo, nes juos reikšdami ieškovai siekė, kad teismine tvarka būtų nustatytas Z. D. palikimo mastas. Todėl padarius išvadą, jog esminis reikalavimas yra nepagrįstas, nebūtų pagrindo tenkinti ir išvestinių reikalavimų, nes nesant kitų paveldėtojų visą D. D. ir Z. D. turtą paveldėtų valstybė, nepriklausimai nuo to, ar šis turtas buvo asmeninė, ar bendroji jungtinė ar bendroji dalinė sutuoktinių nuosavybė.

10Ieškovai teigia, kad savo tėvo Z. D. palikimą jie priėmė faktiškai pradėdami jį valdyti. Kolegija sutinka, kad toks palikimo priėmimo būdas yra numatytas įstatyme (CK 5.50 str. 2d.), tačiau palikimo priėmimo (užvaldymo faktą) leistinomis įrodinėjimo priemonėmis privalo įrodyti patys ieškovai (CPK 12 str.; 178 str.). Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad palikimo priėmimo faktą ieškovai įrodinėjo savo žodiniais paaiškinimais ir liudytojų parodymais. Iš šių įrodymų matyti, kad po tėvo mirties ieškovai paėmė akordeoną, laikrodį, krištolinę vazą, desertines šakutes. Tačiau, kolegijos vertinimu, yra ypač svarbu įvertinti tai, kokiu būdu tie daiktai pas ieškovus atsidūrė, ir kokia buvo jų valia šiuos daiktus priimti (užvaldyti), tuo pačiu darant išvadą kaip buvo išreikšta valia priimti tėvo palikimą. Analizuojant įrodymus matyti, kad ieškovas S. D. apie palikimo priėmimą aiškino taip: „su ja (D. D.) sutarėme, kad jų bendras turtas gyv. namas, ūkinis pastatas, žemės sklypas <...> liks jai, <...> tai sutarėme nespręsti turto dalybų klausimo, D. D. mums pasiūlė ir paėmėme tėčio akordeoną, tėčio tapytų paveikslų, laikrodį, namų apyvokos reikmenis“ (b.l. 143, t.1). Ieškovė D. A. paaiškino, kad „ ji (D. D.) pasiūlė paimti dalį tėvelio daiktų atminimui ir sakė, kad reikia pas notarą nueiti dėl palikimo forminimo, bet mes kol kas viską jai norėjome palikti“ (b.l. 143 a.p., t.1). Liudytoja J. L. taip pat parodė, jog „tai ji (D. D.) liepė vaikams tėčio daiktų pasiimti“ (b.l. 145, t.1). Taigi šie įrodymai, kolegijos nuomone, leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, kad ieškovai nesiėmė jokių aktyvių veiksmų, kad užvaldytų palikimą, ir suprasdami, kad reikia kreiptis į notarą, ir net apie tai informuoti jų tėvo sutuoktinės, vis tiek palikimo nepriėmė. Be to iš ieškovo atstovo pateiktų paaiškinimų ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo matyti, kad net ir po D. D. mirties turtą (namą) valdė pašalinis asmuo (b.l. 133 a.p., t.1), kas vėl gi įrodo, kad jokių aktyvių veiksmų ieškovai užvaldant palikimą nesiėmė. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje aiškinama, kad asmenys, savo reikalavimus grindžiantys palikimo priėmimu faktiškai pradėjus jį valdyti, turi įrodyti, kad įpėdinis atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius savo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą (pvz. 2001-01-05 LAT CBS nutartis byloje nr. 3K-3-7/2001, skelbta „Teismų praktika nr. 15 p. 102-110).

11Vertinant tą aplinkybę, kad ieškovai paėmė kai kuriuos mirusiojo tėvo daiktus taip pat svarbu paminėti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo taisyklę, kad palikimo priėmimu nelaikoma palikėjo drabužių, asmeninių dokumentų, laiškų, rankraščių, apdovanojimų, atestatų, šeimos suvenyrų ir relikvijų pasidalijimas tarp įpėdinių arba šių daiktų perdavimas vienam iš įpėdinių kitų įpėdinių sutikimu (žr., pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. balandžio 5 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Z. K. v. B. L., bylos Nr. 3K-3-247/2006; 2008 m. lapkričio 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje B. O. S. v. R. S., bylos Nr. 3K-3-547/2008; 2010 m. gruodžio 16 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. B. ir kt. v. A. D., bylos Nr. 3K-3-487/2010; 2011-06-17 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-285/2011 R. F. v. J. V., Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija; kt.). Tai reikštų, kad jei potencialus įpėdinis (t.y. asmuo, priklausantis šaukiamai paveldėti įpėdinių eilei arba esantis testamentinis įpėdinis, nepasinaudojęs teise priimti palikimą) pasiima iš esmės nedidelės vertės palikėjo asmeninio naudojimo daiktus arba šeimos suvenyrus ir (ar) relikvijas, ir, antra, tuos daiktus jis pasiima, nesant dėl to įpėdinių ginčo ir šiems su tokiu palikėjo daiktų padalijimu sutinkant, nelaikytina, kad jis palikimą aktyviais veiksmais priėmė. Kaip minėta, nagrinėjamoje byloje faktą, jog palikimą priėmė pradėdami jį faktiškai valdyti, ieškovai grindė ta aplinkybe, jog jie iš karto po savo tėvo Z. D. mirties paėmė namų apyvokos, mirusiojo asmeninius daiktus, akordeoną, videoteką. Tačiau, atsižvelgiant į LAT praktiką, pats mirusiajam priklausiusių asmeninių daiktų paėmimas ipso facto negali būti vertinamas kaip aplinkybė vienareikšmiškai liudijanti, jog įpėdiniai priėmė palikimą, juo labiau atsižvelgiant į tai, kad daiktai, kaip minėta, buvo paimti ne patiems ieškovams aktyviai išreiškiant valią juos priimti, o pasiūlius mirusiojo sutuoktinei.

12Taigi, aukščiau išanalizuotų įrodymų ir aplinkybių visuma, apeliacinės instancijos teismo kolegijos nuomone, leidžia daryti išvadą, jog mirusiajam priklausiusių asmeninių kilnojamųjų daiktų paėmimas nėra valios priimti palikimą, t. y. tapti universaliuoju mirusiojo turtinių teisių ir pareigų perėmėju, išraiška. Tačiau pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino įrodymus, ir to pasekoje neteisingai išaiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias palikimo priėmimą faktiškai pradedant jį valdyti. Todėl priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris naikinamas ir priimamas naujas sprendimas.

13Dėl kitų reikalavimų kolegija nepasisako, nes, kaip minėta aukščiau sprendime, netenkinus pagrindinio reikalavimo, negali būti tenkinami ir išvestiniai reikalavimai, nes jų patenkinimas ieškovams jokių teisinių pareigų nesukels.

14Priėmus naują sprendimą ir ieškinį atmetus, naikinamos 2011-02-10 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, kuriomis buvo uždrausta Kauno m. 18-ojo notarų biuro notarams išduoti paveldėjimo pagal įstatymą liudijimus į D. D. a.k. 45010040331, mirusios 20009-02-09, turtą (CPK 150 str. 2d.).

15Priimant naują sprendimą iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos teismo patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92 str., 96 str.).

16Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 325 str. 3 d., 326 str. 1 d. 2 p., 330 str.,

Nutarė

17apelianto (atsakovo) Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos apeliacinį skundą patenkinti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą: ieškovų S. D. ir D. A. ieškinį atmesti.

19Panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2011-02-10 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemonės, kuriomis buvo uždrausta Kauno m. 18-ojo notarų biuro notarams išduoti paveldėjimo pagal įstatymą liudijimus į D. D. a.k. 45010040331, mirusios 20009-02-09, turtą.

20Priteisti iš ieškovų S. D. ( - ) ir D. A. ( - ) valstybei po 1,55 Lt išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu (procesinių dokumentų joje įteikimu).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. skundžiamu 2011-08-23 sprendimu Kauno miesto apylinkės teismas ieškovų S.... 3. Atsakovas Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija su šiuo Kauno... 4. Ieškovai S. D. ir D. A. pateiktu atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jo... 5. 1. LR CK 5.8 str. įtvirtintas vienerių metų terminas esantis ne... 6. 2. Negalima sutikti su apelianto argumentais, kad faktas, jog ieškovai... 7. 3. Sprendžiant klausimą dėl turto pripažinimo bendrąją jungtine... 8. Apeliacinis skundas tenkintinas. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23... 9. Byloje keliamas esminis reikalavimas, ar įpėdiniai (ieškovai) priėmė... 10. Ieškovai teigia, kad savo tėvo Z. D. palikimą jie priėmė faktiškai... 11. Vertinant tą aplinkybę, kad ieškovai paėmė kai kuriuos mirusiojo tėvo... 12. Taigi, aukščiau išanalizuotų įrodymų ir aplinkybių visuma, apeliacinės... 13. Dėl kitų reikalavimų kolegija nepasisako, nes, kaip minėta aukščiau... 14. Priėmus naują sprendimą ir ieškinį atmetus, naikinamos 2011-02-10... 15. Priimant naują sprendimą iš ieškovų lygiomis dalimis priteistinos teismo... 16. Teisėjų kolegija vadovaudamasi LR CPK 325 str. 3 d., 326 str. 1 d. 2 p., 330... 17. apelianto (atsakovo) Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 18. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-08-23 sprendimą panaikinti ir priimti... 19. Panaikinti Kauno m. apylinkės teismo 2011-02-10 nutartimi pritaikytas... 20. Priteisti iš ieškovų S. D. ( - ) ir D. A. ( - ) valstybei po 1,55 Lt...