Byla 2S-231-212/2011

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zinos Mickevičiūtės, kolegijos teisėjų: Romualdo Januškos, Birutės Valiulienės,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. P. ir R. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties civilinėje byloje pagal V. P. ir R. P. pareiškimą trečiajam asmeniui Panevėžio kredito unijai, institucijai teikiančiai išvadą Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriui dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Pareiškėjai prašė nutraukti santuoką, sudarytą 1995 m. sausio 28 d. abiejų sutuoktinių bendru sutikimu bei patvirtinti santuokos nutraukimo pasekmių sutartį.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2011 m. sausio 24 d. nutartimi civilinę bylą sustabdė. Nurodė, kad abu sutuoktiniai sudarė santuokos nutraukimo pasekmių sutartį, kurioje nenurodė, jog nutraukus santuoką, prievolė kylanti iš paskolos sutarties Panevėžio kredito unijai, išlieka asmenine R. P. prievole. Kreditorius nesutinka su pateikta santuokos nutraukimo sutartimi toje dalyje, kur numatytas paskolos grąžinimas. Toks santuokos nutraukimo pasekmių sutarties tvirtinimas prieštarautų kreditorių interesams, todėl civilinė byla stabdytina. Pareiškėjams išaiškino, kad jie per šešis mėnesius nuo bylos sustabdymo dienos privalo pateikti naują sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kurioje būtų nurodyta paskolos grąžinimo tvarka kreditoriui. Nepateikus naujos sutarties, pareiškimą dėl santuokos nutraukimo paliks nenagrinėtu.

7Atskiruoju skundu pareiškėjai prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011-01-24 nutartį ir klausimą dėl santuokos nutraukimo pasekmių sutarties tvirtinimo perduoti pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Mano, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas ir priėmė neteisėtą nutartį. Sutartyje dėl santuokos nutraukimo pasekmių numatyta, kad prievolė kreditoriui nutraukus santuoką išliks asmenine vieno sutuoktinio R. P. prievole. Pareiškėjas R. P. be pareiškėjos V. P. žinios ir sutikimo ėmė vartojimo kreditą, už kurį pareiškėjas nupirko automobilį savo tėvui. Laiduotojas pagal šią paskolos sutartį yra pareiškėjo tėvas, todėl paskola yra paimta ne šeimos interesais ir tai yra asmeninė pareiškėjo R. P. prievolė. Be to, savarankiško reikalavimo byloje kreditorius nepateikė. Teismas visiškai nemotyvuodamas konstatavo, kad santuokos nutraukimo pasekmių sutarties tvirtinimas prieštarautų kreditoriaus interesams ir civilinę bylą sustabdė CK 3.53 str. 4 d. numatytu pagrindu. Teismas nenustatė, kad pareiškėjų pateikta sutartis prieštarautų viešajai tvarkai ar iš esmės pažeistų mūsų nepilnamečių vaikų ar vieno sutuoktinio teises ir teisėtus interesus. Minėta teisės norma nenumato galimybės sustabdyti civilinę bylą, esant kreditoriaus interesų pažeidimui. Mano, kad kreditoriaus interesai patvirtinus pasekmių sutartį nebus pažeisti. Teismas neturėjo teisės sustabdyti civilinę bylą dėl kreditoriaus intereso pažeidimo CK 3.53 str. 4 d. pagrindu.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą nepateikta.

9Apeliacinis procesas pagal pareiškėjų V. P. ir R. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d.). Ši išvada daroma vadovaujantis šiais motyvais ir argumentais.

10Lietuvos Respublikos civilinio kodekso trečiosios knygos normos nustato bendruosius šeimos santykių teisinio reglamentavimo principus ir reglamentuoja santuokos sudarymo, jos nutraukimo pagrindus ir tvarką, sutuoktinių turtines ir asmenines neturtines teises ir pan. Šeimos santykiai, palyginti su kitais civiliniais santykiais, turi nemažai ypatumų ir vienas iš jų, kad šeimos teisėje yra nemažai imperatyvių teisės normų. Todėl šeimos santykiams kitų CK knygų normos ir kiti civiliniai įstatymai taikomi tiek, kiek jų nereglamentuoja Trečios knygos normos (CK 3. 1 str.). CK 3.4 straipsnio 1 dalis, reglamentuojanti įstatymo ar teisės analogiją, nustato, kad jei šeimos santykiai nereglamentuoti CK 3 knygos ar kitų CK knygų normų, jiems taikomos kitų civilinių įstatymų, reglamentuojančių panašius santykius, normos.

11CK 3. 53 straipsnio 4 dalis įpareigojanti teismą sustabdyti bylą maksimaliam 6 mėnesių terminui, kol sutuoktiniai pateiks naują santuokos nutraukimo padarinių sutartį, yra imperatyvi teisės norma. Pagal įstatymo analogiją negali būti skundžiama atskiruoju skundu teismo nutartis sustabdyti bylą CPK 163 straipsnio 9 punkte numatytu pagrindu, kai teismas sustabdo santuokos nutraukimo bylą, nustačius sutuoktiniams terminą pateikti naują santuokos nutraukimo padarinių sutartį.

12Lietuvos Respublikos CPK 344 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo Civilinio proceso kodekse numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. CPK nenumato galimybės apskųsti teismo nutartį, kuria sustabdoma santuokos nutraukimo bylą, nustatant sutuoktiniams terminą pateikti naują santuokos nutraukimo padarinių sutartį, nes Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. nutartis neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai ir negali būti apskundimo objektu. Todėl apeliacinis procesas nutraukiamas ( CPK 315 str. 5 d, 338 str. ).

13Pagal CPK 334 str. 3 d. motyvai dėl nutarčių, kurios nėra apskundimo objektai, teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad skundžiama nutartis nėra apskundimo objektas, dėl atskirojo skundo argumentų nepasisako.

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi

Nutarė

15Apeliacinį procesą pagal pareiškėjų V. P. ir R. P. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2011 m. sausio 24 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai