Byla 2-214/2010
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Topfloor“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Topfloor“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 12 d. nutarties, kuria patvirtintas kreditorinis reikalavimas, civilinėje byloje Nr. B2-1415-343/2009 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Topfloor“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi nutarė iškelti atsakovui UAB „Topfloor“ bankroto bylą.

4Pareiškėjas RUAB „Ranga IV“ prašė įtraukti ją į BUAB „Topfloor“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 2 784 052,24 Lt kreditorinį reikalavimą. Nurodė, kad su BUAB „Topfloor“ 2008 m. sausio 21 d. ir 2008 m. balandžio 7 d. sudarė subrangos sutartis dėl statybos darbų pagal specifikaciją prie sutarčių atlikimo. Pareiškėjo teigimu, pagal sutartis darbai turėjo būti atlikti iki 2008 m. liepos 4 d. ir atitinkamai iki 2008 m. rugsėjo 1 d., tačiau BUAB „Topfloor“ nepilnai atliko darbus, dalį darbų atliko nekokybiškai ir pavėluotai, nereagavo į žodines pastabas bei siunčiamus raštus dėl defektų netaisymo, todėl, vadovaujantis sutarčių 9.3 punktu, genrangovas šiuos darbus atliko savo jėgomis bei trečiųjų asmenų pagalba ir dėl to patyrė nuostolių. Pareiškėjo teigimu, defektų šalinimas kainavo 313 826,24 Lt, be to, remiantis sutarčių 10 punktu, kadangi darbai buvo atlikti nepilnai ir pavėluotai, yra paskaičiuota 2 470 226 Lt delspinigių.

5BUAB „Topfloor“ administratorius su RUAB „Ranga IV“ kreditoriniu reikalavimu nesutiko.

6Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutarė pareiškėjo RUAB „Ranga IV“ prašymą įtraukti į BUAB „Topfloor“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti kreditorinį reikalavimą tenkinti iš dalies; RUAB „Ranga IV“ įtraukti į BUAB „Topfloor“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 361 360,34 Lt kreditorinį reikalavimą; kitą prašymo dalį atmesti.

7Teismas nurodė, kad pareiškėjas UAB „Ranga IV“ su UAB „Topfloor“ 2008 m. sausio 21 d. sudarė sutartį dėl statybos darbų atlikimo, kuri buvom papildyta 2008 m. vasario 14 d. susitarimu, be to, 2008 m. balandžio 7 d. tarp šalių dėl statybos darbų atlikimo buvo sudaryta sutartis Nr. S-U-371-20. Teismas pažymėjo, kad vykdant sutartis tarp šalių paaiškėjo, jog dalis darbų yra nekokybiški ir nepilnai atlikti. Teismas nurodė, kad į bylą pateikti duomenys patvirtina, jog UAB „Ranga IV“ apie tai, kad nekokybiškai atliekami darbai, kad darbai atliekami ne sutartu laiku ne kartą informavo UAB „Topfloor“. Teismas pažymėjo, kad buvo surašytas ir defektų aktas, kuriame nustatyti 24 defektai, be to, aplinkybę, kad defektai buvo ir kad jie buvo taisomi, pripažino UAB „Topfloor“ atsakyme į defektinį raštą. Teismas nurodė, kad liudytojas K. Š. parodė, jog šalys skirtingai įvardija defektus, t. y. ką RUAB „Ranga IV“ laiko defektu, tą BUAB „Topfloor“ laiko nebaigtu darbu. Teismo teigimu, pateiktas defektų šalinimo įvertinimas patvirtina, jog buvo atlikti defektų šalinimo darbai. Teismas pažymėjo, kad priešingų įrodymų BUAB „Topfloor“ nepateikė. Teismas konstatavo, kad pateikta į bylą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. birželio 1 d. nutartis patvirtina, jog UAB „Ranga IV“ restruktūrizavimo byloje yra patvirtintas 513 126,09 Lt BUAB „Topfloor“ kreditorinis reikalavimas, dėl jo teismui visiškai nepasisakius, t. y. neaišku už ką, kokiu pagrindu minėta suma pripažinta kreditoriniu reikalavimu, tačiau iš pateikto BUAB „Topflooor“ prašymo dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo matyti, jog ši suma yra skola už atliktus darbus, neįskaičius delspinigių ir netesybų. Teismas nurodė, kad UAB „Ranga IV“ žinodama, jog darbai yra nutraukti ir dalis darbų yra atlikta su defektais, 2009 m. sausio 8 d. sudarė sutartį su UAB „Mažeikių varduva“, buvo sudaryta lokalinė sąmata, pateikta projektinė dokumentacija, darbai buvo atlikti ir yra pateikta atliktų darbų apmokėjimo suvestinė. Teismo teigimu, pateiktas defektų šalinimo įvertinimas patvirtina, kad defektų šalinimo darbai kainavo 313 826,24 Lt. Teismas pažymėjo, kad su UAB „Mažeikių varduva“ buvo atsikaityta ir tai UAB „Ranga IV“ prašymu atliko UAB „Hansa valda“, tai patvirtina pateiktos PVM sąskaitos faktūros, pažymos apie atliktų darbų vertę, atliktų darbų ataskaitos, atliktų darbų aktai. Teismas pažymėjo, kad BUAB „Topfloor“ nepagrindė savo argumentų, jog prašoma kreditoriniu reikalavimu patvirtinti suma yra už neatliktus darbus ar nepilnai atliktus darbus. Dėl nurodytų aplinkybių teismas konstatavo, kad RUAB „Ranga IV“ įtrauktina į kreditorių sąrašą ir patvirtintinas jos 313 826,24 Lt kreditorinis reikalavimas.

8Teismas nurodė, kad RUAB „Ranga IV“ taip pat prašo patvirtinti kreditorinio reikalavimo dalį dėl 1 198 893 Lt delspinigių. Teismas nurodė, kad tarp šalių sudarytų sutarčių Nr. S-U-371-16 ir Nr. S-U-371-20 10.1 punktas numato, kad subrangovas, praleidęs darbų atlikimo terminus, moka genrangovui delspinigius: pirmas pavėluotas 5 dienas – 0,5 procento nuo sutarties kainos už kiekvieną dieną, daugiau kaip 5 pavėluotas dienas – 1 procentą nuo sutarties kainos už kiekvieną dieną, tuo tarpu pagal tų pačių sutarčių 10.4 punktą genrangovas subrangovui moka 0,03 procento nuo pagal sutartį priklausančių, bet nesumokėtų sumų už kiekvieną dieną, tačiau maksimaliai priskaičiuotinų delspinigių suma negali viršyti 10 procentų sutarties kainos. Teismas, vertindamas netesybų sumos pagrįstumą, akcentavo CK 6.73 straipsnio antrosios dalies jam suteiktą teisę aiškiai per dideles netesybas mažinti iki sumos, kuri visiškai padengtų kreditoriaus nuostolius. Teismas nurodė, kad RUAB „Ranga IV“ delspinigių už vėlavimą atlikti darbus ir nekokybišką darbų atlikimą sumą apskaičiavo taikydama 0,5 procento ir 1 procento dydį už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną pagal sutartis. Teismas pažymėjo, kad teismų praktikoje įprastais laikytini 0,02 procento delspinigiai už kiekvieną pradelsimo vykdyti prievolę dieną. Teismas nurodė, kad RUAB „Ranga IV“ nepateikė teismui jokių įrodymų, leidžiančių spręsti, jog patirti nuostoliai nagrinėjamoje situacijoje viršija įprastus delspinigius, todėl, atsižvelgiant į viešąjį interesą, teismo pareigą užtikrinti vienodą visų kreditorių interesų apsaugą, prašoma priteisti delspinigių suma mažintina iki 47 534,10 Lt, apskaičiuotų taikant 0,02 procento delspinigių už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną dydį už 180 dienų. Teismas paskaičiuodamas delspinigius taip pat atsižvelgė į tai, jog įprasti delspinigiai yra 0,02 procento už kiekvieną pavėluotą dieną, į tai, kad UAB „Topfloor“ yra bankrutuojanti įmonė, kad sutartimi buvo nustatyti nelygiateisiai santykiai delspinigių srityje, į tai, kad paskaičiuoti delspinigiai yra neprotingi, nesąžiningi, todėl priteistinų delspinigių sumą sumažino.

9Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Topfloor“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti prašymą dėl kreditorinio reikalavimo tvirtinimo bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismas nevertino ir neatsižvelgė į bankrutuojančios įmonės įstatyminę teisę stabdyti darbus pagal sutartis (CK 6.58 str., 6.61 str., 6.207 str., 6.661 str.), kadangi už jau atliktus darbus nebuvo sumokėta. Dėl to teismas nepagrįstai patvirtino RUAB „Ranga IV“ kreditorinį reikalavimą.
  2. Į bylą nepateikti įrodymai (ekspertizės aktai, abiejų šalių atstovų pasirašyti defektiniai aktai), kurių pagrindu būtų galima spręsti apie defektų buvimą ir tokių darbų reikalingumą. Pareiškėjo kreditorinio reikalavimo suma turėtų būti mažinama nepagrįstai į sąmatą įtrauktų darbų – trapų skylių užtaisymo, siūlių remonto darbų – kaina, t.y. 121 651 Lt.
  3. Teismas neįvertino ir nesirėmė aplinkybe, kad bankrutuojanti įmonė turi teisę sustabdyti sutartinės prievolės įvykdymą, todėl padarė klaidingą išvadą dėl bankrutuojančios įmonės atsakomybės kilimo.
  4. Teismas, spręsdamas dėl priteistinų netesybų dydžio, pritaikė netinkamą sutarčių sąlygą ir todėl padarė nepagrįstą išvadą dėl netesybų dydžio.
  5. Teismas netyrė ir nenustatinėjo bylai reikšmingos aplinkybės – nuo kada bankrutuojanti įmonė laikytina pažeidusia darbų atlikimo terminą. Taip pat teismas nepasisakė, už kokį konkrečiai 180 dienų laikotarpį priteisiamos 0,02 procento dydžio netesybos. Dėl to buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės ir CPK teismo nutarčiai keliami reikalavimai.
  6. Teismas, nustatydamas laikotarpį, už kurį gali būti priteisiamos netesybos, padarė teisės taikymo klaidą – neatsižvelgė į Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 3 punkto nuostatą, numatančią, kad įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, nutraukiamas netesybų ir palūkanų už visas įmonės prievoles, tarp jų už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, skaičiavimas. Nutartis dėl bankroto bylos UAB „Topfloor“ iškėlimo įsiteisėjo 2009 m. balandžio 1 d., todėl delspinigių skaičiavimas nuo šios datos privalėjo būti nutrauktas.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas RUAB „Ranga IV“ prašo apeliacinės instancijos teismą atsakovo BUAB „Topfloor“ atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėjo teigimu, atsakovo atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, todėl atmestini, o pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl nėra teisinių ir faktinių pagrindų jos naikinimui.

11Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

12CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms. Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio pirmoji dalis numato, kad kreditorių reikalavimus tvirtina teismas; kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu (nesumokėti mokesčiai, kitos privalomosios įmokos, įsiskolinimas atleistiems darbuotojams), tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

13Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo RUAB „Ranga IV“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Topfloor“ bankroto byloje.

14Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas UAB „Ranga IV“ ir UAB „Topfloor“ 2008 m. sausio 21 d. sudarė subrangos darbų sutartį Nr. S-U-371-16, kuria UAB „Ranga IV“ (genrangovas) užsakė ir pavedė UAB „Topfloor“ (subrangovui) atlikti, o subrangovas savo rizika sutiko atlikti AB banko „Hansabankas“ administracinio pastato šlifuotų betono grindų įrengimo darbus ir perduoti darbo rezultatus genrangovui sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka. Minėta sutartis buvom papildyta ir pakeista 2008 m. vasario 14 d. susitarimu Nr. 1, kuriuo genrangovas pavedė subrangovui, o subrangovas sutiko atlikti ir užbaigti priede Nr. 1 nurodytus papildomus perdangos impregnavimo darbus ir su jais susijusius kitus būtinus darbus bei ištaisyti visus savo darbų defektus genrangovo statomame objekte – AB banko „Hansabankas“ administraciniame pastate. Šalys taip pat sudarė 2008 m. balandžio 7 d. subrangos darbų sutartį Nr. S-U-371-20, kuria UAB „Ranga IV“ (genrangovas) užsakė ir pavedė UAB „Topfloor“ (subrangovui) atlikti, o subrangovas savo rizika sutiko atlikti AB banko „Hansabankas“ administracinio pastato nedulkančių betoninių grindų ant grunto įrengimo darbus ir perduoti darbo rezultatus genrangovui sutartyje numatytomis sąlygomis, terminais ir tvarka.

15Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad į bylą nepateikti įrodymai, kurių pagrindu būtu galima spręsti apie defektų buvimą ir tokių darbų reikalingumą. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Ranga IV“ 2008 m. lapkričio 4 d. raštu Nr. SK-U-371-343, 2008 m. rugsėjo 25 d. raštu Nr. SK-U-371-256, 2008 m. gruodžio 10 d. raštu Nr. SK-U-371-373, 2008 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. SK-U-371-370, 2009 m. sausio 7 d. raštu Nr. SK-U-371-406, informavo UAB „Topfloor“ apie nekokybiškai atliekamus darbus, darbų defektus, pateikiant defektų sąrašus. Į bylą pateiktas UAB „Topfloor“ atsakymas į defektinį raštą Nr. SK-U-371-370 patvirtina, kad UAB „Topfloor“ pripažino UAB „Ranga IV“ nurodytus defektus ir įsipareigojo juos pašalinti (t. 1, b.l. 163). Teisėjų kolegija pažymi, kad į bylą nėra pateikta įrodymų, jog UAB „Topfloor“ realiai pašalino UAB „Ranga IV“ nurodytus defektus. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Ranga IV“ informavo UAB „Topfloor“, kad tuo atveju, jeigu nebus pašalinti defektai, bus taikoma tarpusavio sutarčių 9 punkto nuostata, numatanti, kad nekokybiškai (netinkamai) atlikti darbai ir defektai gali būti taisomi trečiųjų asmenų pagalba, o iš UAB „Topfloor“ bus išskaičiuoti dėl to patirti nuostoliai ir defektų šalinimo išlaidos (t. 3, b.l. 117). Į bylą pateikti įrodymai patvirtina, kad UAB „Ranga IV“, siekiant užbaigti darbus bei pašalinti atliktais darbais padarytus defektus AB banko „Hansabankas“ administraciniame pastate, 2009 m. sausio 8 d. sudarė subrangos darbų sutartį su UAB „Mažeikių varduva“, kuria UAB „Mažeikių varduva“ įsipareigojo atlikti objekto defektų šalinimo ir kitus darbus, UAB „Mažeikių varduva“ atliko defektų šalinimo darbus, už šiuos darbus pagal mokėjimo dokumentus buvo sumokėta 313 826,24 Lt ir tai yra UAB „Ranga IV“ patirti nuostoliai. Atskirajame skunde apeliantas teigia, kad minėta 313 826,24 Lt suma mažintina nepagrįstai į sąmatą įtrauktų darbų kaina, tačiau į bylą nepateikė įrodymų dėl tokių defektų šalinimo darbų nereikalingumo. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad byloje nėra faktinių duomenų apie tai, kad pateiktame į bylą defektų šalinimo įvertinime nurodytų defektų šalinimo darbų atlikti nereikėjo. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl nuostolių sumos nustatymo yra pagrįstos.

16Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai neatsižvelgė į tai, jog, kad bankrutuojanti įmonė turi teisę sustabdyti sutartinės prievolės įvykdymą, todėl padarė klaidingą išvadą dėl bankrutuojančios įmonės atsakomybės kilimo. CK 6.46 straipsnio antroji dalis numato, kad skolininkas turi teisę sustabdyti prievolės vykdymą, kai kreditorius nevykdo savo priešpriešinės pareigos, jeigu skolininko ir kreditoriaus priešpriešinės pareigos susijusios taip, kad galima pateisinti prievolės vykdymo sustabdymą. Pagal CK 6.46 straipsnio trečiąją dalį skolininkas neturi teisės sustabdyti prievolės vykdymo, kai kreditorius savo pareigos negali įvykdyti dėl paties skolininko kaltės, taip pat kai kreditorius savo pareigos negali įvykdyti dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Pagal CK 6.58 straipsnio pirmąją dalį, jeigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo arba yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teisę sustabdyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą arba apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.38 straipsnio pirmąją dalį prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Teisėjų kolegijos nuomone, vadovaujantis nurodytomis įstatymo nuostatomis, atsižvelgiant į tai, kad UAB „Ranga IV“ ir UAB „Topfloor“ sudarytų rangos sutarčių pagrindu UAB „Topfloor“ įsipareigojo atlikti sutartyse numatytus darbus, tačiau juos atliko netinkamai (tai patvirtina UAB „Topfloor“ atsakymas į defektinį raštą Nr. SK-U-371-370), UAB „Ranga IV“ pagrįstai sustabdė mokėjimus už netinkamai (su defektais) atliktus darbus. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju UAB „Topfloor“ neturėjo teisės nei 2008 m. spalio 30 d. raštu, nei kitais būdais sustabdyti savo prievolės vykdymo dėl UAB „Ranga IV“ savo prievolės neįvykdymo – nevisiško apmokėjimo už darbus, kadangi UAB „Ranga IV“ tokios prievolės negalėjo vykdyti dėl UAB „Topfloor“ kaltės (netinkamo bei su defektais darbų atlikimo) ir buvo pagrįstai sustabdžiusi savo prievolės vykdymą.

17Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo netinkamo netesybų dydžio bei laikotarpio, už kurį skaičiuotinos netesybos, nustatymo. CK 6.63 straipsnio pirmosios dalies 2 punktas numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Pagal CK 6.71 straipsnio pirmąją dalį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). UAB „Ranga IV“ ir UAB „Topfloor“ 2008 m. sausio 21 d. subrangos darbų sutarties Nr. S-U-371-16 5.2 punktas numatė, kad subrangovas darbus pabaigia 2008 m. liepos 4 d., 2008 m. balandžio 7 d. subrangos darbų sutarties Nr. S-U-371-20 5.2 punktas numatė, kad subrangovas darbus pabaigia 2008 m. rugsėjo 1 d. Pažymėtina, kad BUAB „Topfloor“ neginčija aplinkybės, jog darbai iki sutartyse nustatytų datų nebuvo baigti. Minėtų sutarčių 10 punktai numatė subrangovo prievolę mokėti delspinigius, jeigu yra praleidžiami darbų atlikimo terminai. Teisėjų kolegijos nuomone, apeliantas atskirajame skunde nepagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas turėjo delspinigių dydį skaičiuoti nuo termino, kai baigėsi UAB „Topfloor“ prievolė pašalinti defektus, o ne nuo momento, kai baigėsi sutartyse numatytas terminas darbams atlikti, t.y. privalėjo atsižvelgti į šalių sudarytų sutarčių 10.3 punktą, o ne 10.1 punktą. Sutarčių 10.3 punktas nustato delspinigius dėl vėlavimo pašalinti trūkumus garantiniu laikotarpiu. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikti į bylą įrodymai patvirtina, jog UAB „Topfloor“ vėlavo vykdyti sutartinius įsipareigojimus, susijusius su sutartyse numatytų darbų atlikimu, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi sutarčių 10.1 punktų nuostatomis. UAB „Topfloor“ pareiga mokėti delspinigius pagal 2008 m. sausio 21 d. subrangos darbų sutartį Nr. S-U-371-16 atsirado nuo 2008 m. liepos 5 d., pagal 2008 m. balandžio 7 d. subrangos darbų sutartį Nr. S-U-371-20 – nuo 2008 m. rugsėjo 2 d. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir tinkamai taikė CK 6.73 straipsnio antrąją dalį dėl aiškiai per didelių netesybų sumažinimo. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai ir teisingai nustatė priteistinų delspinigių dydį.

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Kauno apygardos teismas 2009 m. balandžio 1 d. nutartimi nutarė iškelti... 4. Pareiškėjas RUAB „Ranga IV“ prašė įtraukti ją į BUAB „Topfloor“... 5. BUAB „Topfloor“ administratorius su RUAB „Ranga IV“ kreditoriniu... 6. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartimi nutarė pareiškėjo... 7. Teismas nurodė, kad pareiškėjas UAB „Ranga IV“ su UAB „Topfloor“... 8. Teismas nurodė, kad RUAB „Ranga IV“ taip pat prašo patvirtinti... 9. Atskiruoju skundu atsakovas BUAB „Topfloor“ prašo apeliacinės instancijos... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjas RUAB „Ranga IV“ prašo... 11. Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d.... 12. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 13. Byloje kilo ginčas dėl pareiškėjo RUAB „Ranga IV“ kreditorinio... 14. Bylos duomenys patvirtina, kad pareiškėjas UAB „Ranga IV“ ir UAB... 15. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad į... 16. Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo... 17. Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstais atskirojo skundo... 18. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismas 2009 m. lapkričio 12 d. nutartį palikti nepakeistą....