Byla 2-189-1/2008
Dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 16 d. nutarties, priimtos individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje (bylos Nr. B2-28-343/2008)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Konstantino Gurino ir Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovės V. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 16 d. nutarties, priimtos individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje (bylos Nr. B2-28-343/2008),

Nustatė

2Kauno apygardos teismas 2008 m. sausio 16 d. nutartimi nusprendė atsakovės V.M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutarties laikyti nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui (14 t., b. l. 189).

3Atsakovė V.M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 16 d. nutartį ir priimti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutarties (15 t., b. l. 67, 68).

4Tretysis asmuo J. V. 2008 m. kovo 12 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo atnaujinti terminą šiam atsiliepimui pateikti, motyvuodamas tuo, kad atsakovės V.M. atskirasis skundas tiesiogiai susijęs su trečiojo asmens J. V. interesais, tačiau šio skundo nuorašas pirmosios instancijos teismo nebuvo išsiųstas nei trečiajam asmeniui, nei jo atstovui – advokatų profesinei bendrijai, o apie tai, kad teisme buvo gautas atsakovės V.M. atskirasis skundas dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. sausio 16 d. nutarties, tretysis asmuo sužinojo atsitiktinai 2008 m. kovo 3 d. Jo teigimu, laikytina, kad terminas atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti yra praleistas dėl svarbių priežasčių, kadangi pirmosios instancijos teismas neįvykdė pareigos išsiųsti skundo nuorašą suinteresuotam proceso dalyviui.

5Trečiojo asmens prašymas tenkintinas

6Pirmosios instancijos teismas, priėmęs apeliacinį skundą, per septynias dienas nuo termino, nustatyto sprendimui (nutarčiai) apskųsti, pasibaigimo turi nusiųsti dalyvaujantiems apeliaciniame procese asmenims atskirojo skundo ir jo priedų nuorašus (CPK 317 str. 1 d. 1 p., 338 str.). Dalyvaujantys apeliaciniame procese asmenys – proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str., 302 str.).

7Pagal CPK 338, 318 straipsnius, šalys per dvidešimt dienų nuo atskirojo skundo išsiuntimo iš pirmosios instancijos teismo dienos privalo raštu pateikti apeliacinės instancijos teismui išsamius atsiliepimus į atskirąjį skundą, kuriuose išdėsto savo nuomonę dėl paduoto atskirojo skundo. Atsiliepimų į atskirąjį skundą priėmimo klausimą išsprendžia apeliacinės instancijos teismas, o jų nuorašus išsiunčia apeliantui (CPK 318 str. 2 d., 338 str.).

8CPK 78 straipsnio pirmoji dalis numato, kad asmenims, praleidusiems įstatymų nustatytą ar teismo paskirtą terminą dėl priežasčių, kurias teismas pripažįsta svarbiomis, praleistas terminas gali būti atnaujinamas.

9Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas atskirąjį skundą su byla 2008 m. vasario 13 d. išsiuntė apeliacinės instancijos teismui, kuriame teismo posėdis paskirtas 2008 m. kovo 13 d. 13.00 val. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko 2008 m. vasario 21 d. nutartimi (15 t., b. l. 92), o paskutinė termino diena atsiliepimui į atskirąjį skundą pateikti buvo 2008 m. kovo 4 d. (15 t., b. l. 89; CPK 74 str. 5 d.). Todėl trečiojo asmens J. V. atsiliepimas į atskirąjį skundą pateiktas 2008 m. kovo 12 d. praleidus nustatytą terminą.

10Apeliacinės instancijos teismo nuomone, tretysis asmuo J.V., prašydamas atnaujinti praleistą terminą, pagrįstai nurodo, kad jis turi teisinį suinteresuotumą baigtimi bylos, nagrinėtinos apeliacine tvarka pagal V.M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismas 2008 m. sausio 16 d. nutarties, kuria nutarta laikyti nepaduotu ir grąžinti jį padavusiam asmeniui atsakovės V.M. pateiktą atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutarties, kuria atmestas atsakovų V.M. ir S.M. prašymas dėl trečiojo asmens J.V. kreditorinio reikalavimo sumažinimo (14 t., b. l. 148-152).

11Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, pažeisdamas CPK 317 straipsnio pirmosios dalies 1 punkte įtvirtintą pareigą, neišsiuntė dalyvaujančiam apeliaciniame procese asmeniui – suinteresuotam trečiajam asmeniui J.V. atsakovės atskirojo skundo ir jo priedų nuorašų (15 t., b. l. 89-91). Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, trečiasis asmuo turi pagrindo teigti, kad dėl šios priežasties jis pavėluotai sužinojo apie V.M. pateiktą atskirąjį skundą, dėl ko nespėjo nustatytu terminu pateikti į jį atsiliepimo, ir tai laikytina svarbia priežastimi, dėl kurios trečiajam asmeniui J.V. atnaujintinas terminas paduoti atsiliepimą į V.M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutarties (CPK 78 str. 1 d., 302, 338 str.). Atnaujinus šį terminą, priimtinas trečiojo asmens atsiliepimas, o jo nuorašas išsiųstinas apeliantei, kuriai taip pat išsiųstinas ir jai nepateiktas atsakovo bankrutuojančios įmonės administratoriaus atsiliepimas (CPK 318 str. 2 d., 338 str.).

12Be to, CPK 133 straipsnis nustato, kad dalyvaujantiems byloje asmenims turi būti pranešama apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad bankrutuojančiai IĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centrui (jo atstovui - bankroto administratoriaus UAB ,,Audersima“ įgaliotam asmeniui) neįteiktas teismo pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką (CPK 122 str., 123 str., 133 str.). Be to, dėl aukščiau nurodytų priežasčių, apie tai nepranešta ir trečiajam asmeniui J.V. (CPK 122 str., 123 str., 133 str.).

13Atsižvelgus į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog tinkamai nepranešus dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdžio vietą ir laiką, bei įstatymo nustatyta tvarka neišsiuntus apeliantui dalyvaujančių byloje asmenų atsiliepimų į atskirąjį skundą nuorašų, negalima išnagrinėti bylos, todėl jos nagrinėjimas atidėtinas, informuojant apie šią nutartį byloje dalyvaujančius asmenis (CPK 338, 302 str., 156 str. 1 d., 319 str. 3 d., 156 str. 1 d., 2 d., 302 str., 318 str. 2 d., 338 str.).

14Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 156 straipsniais, 290 straipsnio pirmąja dalimi, 319 straipsnio 3 dalimi, 302 straipsniu, 338 straipsniu,

Nutarė

15Atnaujinti trečiajam asmeniui J.V. terminą paduoti atsiliepimui į atsakovės V.M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. gruodžio 19 d. nutarties, ir priimti šį atsiliepimą.

16Išsiųsti apeliantei V.M. atsakovo bankrutuojančios IĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro ir trečiojo asmens J.V. atsiliepimus į jos atskirąjį skundą.

17Bylos nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka atidėti 2008 m. balandžio 3 d. 13.00 val.

18Pranešti byloje dalyvaujantiems asmenims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką.

Proceso dalyviai