Byla e2-27437-615/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Moller Auto Kketuri žiedai“ ieškinį atsakovui UAB „Kauno dujotiekio statyba“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 1315,21 Eur skolą, 341,90 Eur palūkanas, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovui ieškinys ir pranešimas dėl atsiliepimo per 14 dienų į ieškinį pateikimo įteikti 2017-10-24 per EPP. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis ir 286 straipsnis).

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pagal sutartį Nr. 14-088 ieškovas atsakovui teikė paslaugas – elektroninių kasos aparatų, kompiuterinių kasos sistemųautomobilių remontą ir priežiūrą, o atsakovas įsipareigojo už paslaugas atsiskaityti pagal ieškovo išrašytas sąskaitas. Atsakovas savo prievolės atsiskaityti su ieškovu tinkamai nevykdė ir įsiskolino ieškovui 1315,21 1215 Eur. Laiku neatsiskaičius, ieškovas atsakovui paskaičiavo 160,63 Eur delspinigių, 40,37 341,90 Eur palūkanų. Ieškinio reikalavimą ir pagrindą įrodo: sutartis Nr. 14-088, PVM sąskaitos-faktūros, įspėjimas atsakovui2017-08-24 skolų suderinimas.

9Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti (CK 6.716 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

10Atlikus formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą bei atsakovui nepateikus jokių prieštaravimų dėl ieškinyje iškeltų reikalavimų ar įrodymų, patvirtinančių, kad įsiskolinimas apmokėtas, darytina išvada, kad pasitvirtinus minėtų ieškovo pateiktų įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti, todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 1315,211215 Eur skola (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnis, 6.716 straipsnio 1 dalis, 6.720 straipsnis).

11Šalys sutartimi gali sulygti dėl netesybų, jei prievolė nebūtų vykdoma ar būtų netinkamai vykdoma (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Pagal CK 6.71 straipsnį netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Atsakovui delspinigiai skaičiuojami nuo negrąžintos sumos po 0,08 procento už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (delspinigių dydis nurodytas PVM sąskaitose-faktūrose, atsakovas delspinigių dydžio neginčijo), sudaro 160,63 už 2017-02-20 – 2017-10-04 laikotarpį ir yra priteistini ieškovui iš atsakovo (6.71 straipsnis, 6.258 straipsnis).

12Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, kyla pareiga mokėti palūkanas, kurios laikomos minimaliais ieškovo nuostoliais (CK 6.37 straipsnis, 6.261 straipsnis). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas. Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t. y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją, tampa skolos dalimi. Atsakovui laiku neatsiskaičius su ieškovu, ieškovui iš atsakovo priteistinos 341,90 40,37 Eur palūkanos už 2017-02-2005-05 – 2017-10-0409-13 laikotarpį, paskaičiuotos po 6 0,2 procentus nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

13Atsakovas praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jo ieškovui priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, CK 6.210 straipsnio 2 dalis).

14Tenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteistinas 42 37 Eur žyminis mokestis ir 150 Eur už advokato paslaugas, iš viso 187 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

15Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

17ieškinį tenkinti.

18Priteisti ieškovui UAB „Moller Auto Keturi žiedai“, j. a. k. 224234070, iš atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“, j. a. k. 133276384, 1315,21 Eur (tūkstantį tris šimtus penkiolika eurų 21 ct) skolą, 341,90 Eur (tris šimtus keturiasdešimt vieną eurą 90 ct) palūkanas už 2017-05-05 – 2017-09-13 laikotarpį, UAB „Straujos prekybos sistemos”, j. a. k. 135312128, iš atsakovo UAB „Sodelis“, j. a. k. 304213657, 1215 Eur (tūkstantį du šimtus penkiolika eurų) skolą, 160,63 Eur (šimtą šešiasdešimt eurų 63 ct) delspinigius už 2017-02-20 – 2017-10-04 laikotarpį, 40,37 Eur (keturiasdešimt eurų 37 ct) palūkanas už 2017-02-20 – 2017-10-04 laikotarpį, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (1416 1657,16 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-10-1623) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 42 187 Eur (keturiasdešimt dušimtą aštuoniasdešimt septynis eurus) bylinėjimosi išlaidas.

19Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau jis turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai