Byla e2-941-808/2020
Dėl paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys byloje UAB „EDS Guarantee“, UAB „GLA Logistics“, notaras E. N., antstolis A. S. ir L. L

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,

2sekretoriaujant Viktorijai Skorulskienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Eligijui Karbauskui,,

4atsakovų atstovui advokatui Ryčiui Martinkėnui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. L. ieškinį atsakovei UAB „SME Finance“ dėl paprastojo neprotestuotino vekselio pripažinimo negaliojančiu ir vykdomojo įrašo panaikinimo, tretieji asmenys byloje UAB „EDS Guarantee“, UAB „GLA Logistics“, notaras E. N., antstolis A. S. ir L. L..

6Teismas

Nustatė

7Ginčo esmė

8ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį tikslino, prašydamas pripažinti negaliojančiu 2018 m. gegužės 24 d. Paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir panaikinti 2019 m. kovo 18 d. notaro E. N. išduotą Vykdomąjį įrašą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2018 m. gegužės 24 d. UAB „GLA Logistics“, atstovaujama direktorės L. L., išrašė Paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kuriuo besąlygiškai įsipareigojo sumokėti atsakovei UAB „SME Finance“ 30000,00 Eur, už kurio tinkamą apmokėjimą ieškovas laidavo. Notaras E. N. 2019 m. kovo 18 d. išdavė Vykdomąjį įrašą pagal užprotestuotus arba neprotestuotinus vekselius ar čekius Nr. 1940 dėl 30167,05 Eur bei 6 proc. palūkanų išieškojimo iš UAB „GLA Logistics“ ir ieškovo. Atsižvelgiant į teisinį reglamentavimą ir į tai, kad 2018 m. gegužės 24 d. Vekselyje laiduotoju nurodytas fizinis asmuo - ieškovas, kadangi vekselis išduotas pažeidžiant imperatyvius įstatymo reikalavimus, jis (vekselis) yra niekinis ir negaliojantis nuo jo sudarymo momento (CK 1.78 straipsnio 1 ir 5 dalys, 1.80 straipsnio 1 dalis, 1.95 straipsnio 1 dalis), todėl negali šalims sukurti teisinių padarinių. Taigi atsakovė neturi teisinio pagrindo reikalauti sumokėti skolą pagal neturintį teisinės galios 2018 m. gegužės 24 d. Paprastąjį vekselį.

9Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškinys pareikštas netinkamam atsakovui, nes UAB „SME Finance“, 2019 m. gegužės 7 d. su UAB „EDS Guarantee“ pasirašė Reikalavimo teisių perleidimo sutartį, kuria perleido savo reikalavimo teisę pagal 2018 m. gegužės 24 d. Paprastąjį neprotestuotiną vekselį. Vekselis ir Vykdomasis įrašas yra išduoti teisėtai. Ieškovas netinkamai interpretuodamas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo (toliau - ĮPVĮ) nuostatas ir teigdamas, kad laiduotojui (ieškovui) pasirašant Vekselio laidavimą, nesilaikyta imperatyvaus įstatymo reikalavimo - notarinės formos, nepagrįstai Vekselį laiko paprastu skolos rašteliu. Konkrečiu atveju Vekselio davėjas yra ūkio subjektas, netvarkantis apskaitos pagal supaprastintas apskaitos taisykles, todėl tokiam Vekseliui, kurio suma ir yra didesnė nei 3000,00 Eur, netaikoma notarinė forma (ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalis). Vekselyje laiduotojas (ieškovas) įrašė savo ranka vardą, pavardę ir pasirašė, todėl pagal ĮPVĮ 33 straipsnio 2 dalį bei CK 6.79 straipsnį, toks Vekselio užtikrinimas laidavimu yra pakankamas. Be to, Vykdomąjį įrašą išdavė notaras, patikrinęs ir patvirtinęs Vekselio atitiktį teisės aktų reikalavimams.

10Trečiasis asmuo UAB „EDS GUARANTEE“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su UAB "GLA Logistics" 2018 m. gegužės 24 d. buvo sudaryta Paskolos sutartis Nr. PS/18-05-24/01, kurios pagrindu Bendrovei buvo suteikta 30000,00 Eur dydžio paskola, kuri buvo užtikrinta Vekseliu bei įmonės akcininko laidavimu. 2018 m. gegužės 24 d. UAB "GLA Logistics", atstovaujama direktorės L. L., išdavė Paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kurio pagrindu besąlygiškai įsipareigojo sumokėti atsakovei 30000,00 Eur. Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E. N. atsakovės naudai 2019 m. kovo 18 d. išdavė Vykdomąjį įrašą Nr. 1940 dėl išieškojimo iš vekselio davėjo UAB "GLA Logistics" ir laiduotojo G. L.. Vykdomasis įrašas pateiktas antstoliui A. S., kuris pradėjo Vykdomąją bylą dėl priverstinio skolos išieškojimo iš UAB "GLA Logistics" bei G. L. (ieškovo). 2019 m. gegužės 7 d. su UAB „EDS GUARANTEE“ pasirašyta Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi, naujajam kreditoriui buvo perleista reikalavimo teisė į skolininką UAB "GLA Logistics“, kartu perleistos ir skolininko prievolės pagal Sutartį ir jos tinkamam įvykdymui užtikrinti nustatytos teisės bei visos kitos papildomos teisės ir/ar įsipareigojimai Pirminiam kreditoriui įvykdymą, kylančius iš 2018 m. gegužės 24 d. Paprastojo neprotestuotino vekselio 30000,00 Eur, kurio davėjas - UAB "GLA Logistics", o laiduotojas - ieškovas G. L.. 2019 m. gegužės 29 d. Pranešimu ieškovas (skolininkas) buvo informuotas apie reikalavimo teisių perleidimą. Ieškiniu nepagrįstai ginčijamas nootaro Vykdomasis įrašas, nes yra praleistas tam nustatytas terminas. Kadangi vekselio davėjas yra ūkio subjektas, netvarkantis apskaitos pagal supaprastintas apskaitos taisykles, tai Vekseliui, nors jo suma ir didesnė nei 3000,00 Eur, nėra taikoma notarinė forma (ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalis). Vekselyje laiduotoju nurodytas ieškovas, savo ranka įrašė vardą, pavardę ir pasirašė. Pagal ĮPVĮ 33 straipsnio 2 dalį ir CK 6.79 straipsnį, toks Vekselio užtikrinimas laidavimu yra pakankamas, nepaisant ar laiduotojas yra fizinis, ar juridinis asmuo.

11Teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartimi, pasirengimas bylą nagrinėti teismo posėdyje, nustatytas paruošiamųjų dokumentų būdu.

12Ieškovas pateiktame dublike papildomai nurodė neginčijantis aplinkybės, kad tarp UAB „SME Finance“ ir UAB „EDS Guarantee“ buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis. Ieškovas jokia forma neišreiškė nesutikimo pakeisti proceso šalies. Atsižvelgiant į sisteminį bei lingvistinį ĮPVĮ nuostatų aiškinimą, vekselio laiduotojas yra prilyginamas vekselio davėjui. Kadangi Vekselis pasirašytas nesilaikant specialaus įstatymo reikalavimų, jis neturi paprastojo vekselio galios (ĮPVĮ 78 straipsnio 1 dalis) ir atsakovė jo negali realizuoti ĮPVĮ nustatyta tvarka (kreiptis į notarą dėl vykdomojo įrašo išdavimo dėl reikalavimo apmokėti vekselį patenkinimo ne ginčo tvarka), todėl Vykdomasis i?ras?as buvo is?duotas neteise?tai, paz?eidz?iant procedu?rinius reikalavimus ir tturi būti pripaz?intas negaliojanc?iu. Aplinkybė, kad Vykdomąjį įrašą išdavė notaras, nepreziumuoja išduoto dokumento teisėtumo.

13Atsakovė pateiktame triplike papildomai nurodė kad, Vekselyje laiduotoju nurodytas fizinis asmuo - ieškovas G. L.. Pagal ĮPVĮ 33 straipsnio 2 dalį bei CK 6.79 straipsnį, toks Vekselio užtikrinimas laidavimu yra tinkamas ir tokiam laidavimui notarinė forma netaikoma. Konkrečiu atveju Vekselis išduotas juridinio asmens UAB „GLA Logistics“, todėl jis neturėjo būti notarinės formos. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad fiziniam asmeniui laidavus juridinio asmens išduotą Vekselį privaloma notarinė forma, nes tai neatitinka ĮPVĮ ir laidavimo teisinio reguliavimo. Ieškovas nepateikė įrodymų bei teisinių argumentų, pagrindžiančių Vekseliui privalomą notarinę formę, bei, kad Vykdomasis įrašas išduotas neteisėtai.

14Trečiasis asmuo notaras E. N. į bylą pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė nesutinkantis su ieškiniu, nes Vekselio davėjas - UAB „GLA Logistics", Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo (toliau - ABĮ) prasme yra laikomas ribotos civilinės atsakomybės juridiniu asmeniu, o tokie juridiniai asmenys vien savo turima teisine forma (UAB), negali tvarkyti apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles, todėl tokio asmens sudarytam Vekseliui nereikalaujama notarinė forma. Įkaito davėjas Vekselyje papildomai nurodė netvarkantis apskaitos pagal supaprastintos apskaitos taisykles. Laidavimas, vekselio atžvilgiu, yra išimtinai papildoma (šalutinė) prievolės įvykdymo užtikrinimui taikoma priemonė, todėl jeigu pagrindinei prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonei - vekseliui tvirtinti nėra reikalaujama ir privaloma notarinė forma, nėra teisinio pagrindo reikalauti laidavimo vekselyje notarinės formos, nes tai būtų laikoma pertekliniu ir nepagrįstu reikalavimu. Atsakovė, siekdama Vykdomojo įrašo pagal Vekselį išdavimo, pateikė visus privalomus ir įstatymų reikalaujamus įrodymus (Vekselio originalą, skolininkui (UAB „GLA Logistics“) ir laiduotojui (ieškovui) išsiųstus pranešimus ir tai patvirtinančius dokumentus). Kadangi notarui pateikti dokumentai atitiko įstatymų reikalavimus, buvo patvirtintas atsakovės prašymas dėl Vykdomojo įrašo išdavimo pagal Vekselį, įvykdžius įstatymų nustatytas vykdomojo įrašo išdavimui reikalingas procedūrasir išduotas Vykdomasis įrašas pagal Vekselį.

15Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Eligijus Karbauskas iš esmės palaikydamas procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį tenkinti.

16Teismo posėdžio metu atsakovės ir trečiojo amens atstovas advokatas Rytis Martinkėnas iš esmės palaikydamas procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes ir argumentus, prašė ieškinį atmesti.

17Ieškinys netenkinamas.

18Byloje nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

19Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 24 d. tarp atsakovės ir UAB "GLA Logistics" buvo sudaryta paskolos sutartis Nr. PS/18-05-24/01, kurios pagrindu UAB "GLA Logistics" buvo suteikta 30000,00 Eur dydžio paskola. Nurodytos Paskolos sutarties tinkamas įvykdymas užtikrintas paskolos gavėjo Vekseliu bei įmonės akcininko laidavimu (Paskolos sutarties 4.8. ir 4.10. punktai). 2018 m. gegužės 24 d. UAB "GLA Logistics", atstovaujama direktorės L. L., išdavė atsakovei Paprastąjį neprotestuotiną vekselį, kurio pagrindu besąlygiškai įsipareigojo sumokėti 30000 Eur. Vekselio tinkamą įvykdymą užtikrino laiduotojas G. L.. Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notaras E. N. 2019 m. kovo 18 d. išdavė Vykdomąjį įrašą Nr. 1940 dėl išieškojimo iš vekselio davėjo UAB "GLA Logistics" ir laiduotojo G. L., atsakovės naudai, per Vekselio mokėjimo terminą nesumokėtą Vekselio sumą 30000,00 Eur su priklausančiomis 6 proc. metinėmis palūkanomis, skaičiuojamomis nuo mokėjimo termino pasibaigimo iki vykdomojo įrašo visiško įvykdymo dienos. Pagal išduotą Vykdomąjį įrašą antstolių A. S. ir S. S. kontoroje užvesta Vykdomoji byla Nr. 0010/19/00992 dėl 30167,07 Eur skolos bei 6 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko UAB „GLA Logistics“ išieškotojo UAB „SME Finance“ naudai bei užvesta Vykdomoji byla Nr. 0010/19/00993 dėl 30167,05 Eur skolos bei 6 proc. palūkanų išieškojimo iš skolininko G. L. išieškotojo UAB „SME Finance“ naudai.

20Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą, vekselis yra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas (CK 1.97 straipsnio 1 dalis, 1.101 straipsnis). Vekselių išrašymo, perdavimo, laidavimo, mokėjimo, reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo ir patenkinimo tvarką bei įsipareigojusių pagal vekselį asmenų santykius reglamentuoja Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas, kuriame vekselis, kaip vertybinis popierius, apibrėžiamas kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui (CK 1.105 straipsnio 1 dalis, ĮPVĮ 2 straipsnio 1 dalis).

21Nagrinėjamoje buloje ieškovas savo reikalavimus iš esmės grindžia argumentais, kad nurodytas vekselis yra negaliojantis, nes jo sudarymo metu nesilaikyta imperatyvaus įstatymo reikalavimo - notarinės formos, todėl toks Vekselis yra paprastas skolos raštelis, kuriam reikalinga notarinė forma (ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalis). Vadinasi negalėjo būti išduotas ir Vykdomasis įrašas. Atsakovė nesutikimą su ieškovo pozija išreiškė argumentais, kad konkrečiu atveju notarinė forma nėra būtina.

22Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad išduodant ir naudojant vekselius civilinėje apyvartoje turi būti atsižvelgiama į jų paskirtį ir tikslus: ar vekselis buvo išduotas kaip skolos dokumentas, ar kaip reikalavimo įvykdymo užtikrinimo priemonė. Kai prievolė užtikrinama vekseliu, jo ryšys su pradine prievole pasireiškia tuo, kad sandorio, kurio pagrindu išduotas vekselis, teisinė padėtis (teisėtumas, vykdymo eiga, prisiimtų prievolių pasibaigimas) turi įtakos vekselio teisinei padėčiai. Kreditoriaus reikalavimo teisė tokiu atveju yra apribota, ir iš atsakingų už prievolės įvykdymą asmenų (vieno ar visų) jis gali reikalauti tik tiek, kiek jo iš sandorio kilusi teisė pažeista ir kiek nustato įstatymas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. liepos 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-433-378/2015, 2016 m. sausio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-59-695/2016).Be to Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011 m. liepos 15 d. nutartyje (civilinėje byloje Nr. 3K-7-278/2011) yra išaiškinęs, kad vekselio laidavimą ir CK reglamentuotą laidavimą vienija ta pati prievolių įvykdymo užtikrinimą apibūdinanti sąvoka, tačiau vekselio laidavimas yra savarankiškas prievolės pagal vekselį įvykdymo užtikrinimo būdas, reglamentuotas kitame įstatyme. Vekselių laidavimo santykiams taikomas Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas (ĮPVĮ 1 straipsnis). Laidavimas pagal CK inter alia yra nustatomas sutartimi ar įstatymu (CK 6.77 straipsnio 1 dalis), o vekselio laidavimo atveju pakanka tik vienašalės laiduotojo valios išraiškos vekselyje. Pagal ĮPVĮ 33 straipsnį laidavimas įrašomas vekselyje arba jo pratąsoje išreiškiant žodžiu „laiduota“ arba kitu atitinkamu įrašu ir laiduotojo parašu. Vekselio laidavimu pripažįstamas ir laiduotojo parašas pirmojoje vekselio pusėje, išskyrus vekselio mokėtojo arba jo davėjo parašus <..> Vekselio laidavimą nuo CK reglamentuoto laidavimo skiria ir skirtingą šių prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų esmę apibūdinantis požymis. Pagal CK laidavimas yra išimtinai papildoma (šalutinė) prievolė. Kai pasibaigia pagrindinė prievolė arba ji pripažįstama negaliojančia, pasibaigia ir laidavimas (CK 6.76 straipsnio 2 dalis). Vekselio laidavimo papildomas pobūdis yra santykinis.

23Nagrinėjamoje byloje aktuali ĮPVĮ straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata, kad paprastasis vekselis, kurio suma didesnė kaip 3000,00 Eur (trys tūkstančiai eurų), turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles. Paprastojo vekselio privalomieji rekvizitai ir forma apibrėžti ĮPVĮ 77 straipsnyje. Kadangi konkrečiu atveju nustatyta, jog Vekselio davėjas - UAB „GLA Logistics“ yra ūkio subjektas, netvarkantis apskaitos pagal supaprastintas apskaitos taisykles, todėl Vekseliui, nors jo suma ir didesnė nei 3000,00 Eur, nėra taikoma notarinė forma (ĮPVĮ 77 straipsnio 2 dalis). Juolab, kad Vekselyje, jo laiduotojas ieškovas G. L., pats savo ranka atliko įrašus (vardas, pavardė, parašas). Tuo pačiu teismas atkreipia dėmesį, kad ĮPVĮ nėra išskirta, kad laidavimui privalo būti taikoma notarinė forma, todėl laidavimui vekselyje tikslinga vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Kadangi pagal CK 6.79 straipsnį, laidavimo sutarties formai apskritai nėra taikoma notarinė forma, t.y. laidavimo sutarčiai sudaryti pakanka įprastos rašytinės formos, tai gi konkrečiu atveju, konstatuojant, jog ieškovas nepateikė įrodymų ir teisinių argumentų, pagrindžiančių Vekseliui privalomą notarinę formą, tai ir Vykdomasis įrašas laikytinas išduotu teisėtai.

24Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus, teismas sprendžia, kad ieškovo reikalavimai yra neįrodyti, todėl ieškinys netenkinamas visa apimtimi.

25Kiti nagrinėjamoje byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti įrodymai, neturi esminės reikšmės, todėl teismas atskirai jų neaptaria (CPK 3 straipsnio 1 ir 7 dalys, 185 straipsnis).

26Dėl bylinėjimosi išlaidų

27Šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovės UAB „SME Finance“ naudai priteisiamos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 1500,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų, o trečiojo asmens UAB „EDS Guarantee“ naudai priteisiamos patirtos bylinėjimosi išlaidos – 600,00 Eur advokato teisinių paslaugų išlaidų.

28Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei 3,00 Eur sumą, todėl vadovaujantis CPK 92 straipsniu ir 96 straipsnio 6 dalimi bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 197 straipsniu, 259 straipsniu, 268 straipsniu,

Nutarė

30ieškinį atmesti.

31Priteisti iš ieškovo G. L., a.k. ( - ) atsakovės UAB „SME Finance“, į.k. 304254910, naudai 1500,00 bEur (vienas tūkstantis penki šimtai eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

32Priteisti iš ieškovo G. L., a.k. ( - ) trečiojo asmens UAB „EDS Guarantee“, į.k. 300078354, naudai 600,00 Eur (šešis šimtus eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

33Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Gražina Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant Viktorijai Skorulskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Eligijui Karbauskui,,... 4. atsakovų atstovui advokatui Ryčiui Martinkėnui,... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Teismas... 7. Ginčo esmė ... 8. ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, kurį tikslino, prašydamas... 9. Atsakovė atsiliepime su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti ir priteisti... 10. Trečiasis asmuo UAB „EDS GUARANTEE“ atsiliepime su ieškiniu nesutiko,... 11. Teismo 2019 m. spalio 31 d. nutartimi, pasirengimas bylą nagrinėti teismo... 12. Ieškovas pateiktame dublike papildomai nurodė neginčijantis aplinkybės, kad... 13. Atsakovė pateiktame triplike papildomai nurodė kad, Vekselyje laiduotoju... 14. Trečiasis asmuo notaras E. N. į bylą pateiktuose rašytiniuose... 15. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas Eligijus Karbauskas iš... 16. Teismo posėdžio metu atsakovės ir trečiojo amens atstovas advokatas Rytis... 17. Ieškinys netenkinamas.... 18. Byloje nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas... 19. Byloje nustatyta, kad 2018 m. gegužės 24 d. tarp atsakovės ir UAB "GLA... 20. Pagal Lietuvoje nustatytą teisinį reglamentavimą, vekselis yra vertybinis... 21. Nagrinėjamoje buloje ieškovas savo reikalavimus iš esmės grindžia... 22. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad išduodant ir... 23. Nagrinėjamoje byloje aktuali ĮPVĮ straipsnio 2 dalyje įtvirtinta nuostata,... 24. Apibendrindamas byloje nustatytas aplinkybes ir išdėstytus argumentus,... 25. Kiti nagrinėjamoje byloje dalyvaujančių asmenų argumentai ir pateikti... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 27. Šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 28. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) teisme išlaidos sudaro mažesnę nei... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93... 30. ieškinį atmesti.... 31. Priteisti iš ieškovo G. L., a.k. ( - ) atsakovės UAB „SME Finance“,... 32. Priteisti iš ieškovo G. L., a.k. ( - ) trečiojo asmens UAB „EDS... 33. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu...