Byla 1S-74-361/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Daliaus Jocio, teisėjų Eduardo Maškevičiaus ir Remigijaus Preikšaičio, dalyvaujant nuteistajai K. B., sekretoriaujant Aušrai Čybienei, išnagrinėjęs nukentėjusiojo P. G. skundą dėl Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 14 d. nutarties, kuria dalinai tenkintas nuteistosios K. B. prašymas dėl baudžiamojoje byloje priimtų teismų procesinių sprendimų priteisti neturtinę žalą vykdymo išdėstymo,

Nustatė

2P. G. skundu prašo panaikinti Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartį ir toliau vykdyti Skuodo rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 18 d. nuosprendžiu bei Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi priteistą 8273,60 Lt neturtinės žalos atlyginimą bei 1286 Lt atstovavimo išlaidų, viso 9559,60 Lt, išieškojimą.

3Nukentėjusysis P.G. teismui pateikė didelės apimties skundą, iš kurio turinio matyti, kad pareiškėjas nesutinka su Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartimi ir siekia ją panaikinti. Skunde P. G. nurodo, kad jam reikia daug pinigų vaistams, jis yra senyvo amžiaus, pinigai reikalingi dabar, o K. B. materialinė padėtis faktiškai yra geresnė, negu rodo jos pateikti dokumentai.

4Skundas atmestinas.

5Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas 2008 m. kovo 14 d. nutartimi pagrįstai dalinai tenkino nuteistosios K. B. prašymą dėl baudžiamojoje byloje priimtų teismų procesinių sprendimų priteisti neturtinę žalą vykdymo išdėstymo ir teisėtai Skuodo rajono apylinkės teismo 2007 m. birželio 18 d. nuosprendžiu bei Klaipėdos apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 14 d. nutartimi P.G. priteistą 8273,60 Lt neturtinės žalos atlyginimą bei 1286 Lt atstovavimo išlaidas, viso 9559,60 Lt, vykdymą išdėstė pusantrų metų laikotarpiui, kas mėnesį sumokant P.G. po 531,09 Lt, pradedant nuo 2008 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 1 d.

6Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 113 str. 2 d. nustatyta, kad tai atvejais, kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių sprendimo baudžiamojo proceso kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms.

7Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad jau vykdymo proceso metu (LR CPK VI dalis) nuteistoji K. B. pateikė Skuodo rajono apylinkės teismui prašymą dėl priteistos žalos išdėstymo baudžiamojoje byloje (b.l. 207-208, t.2), taip pat pareiškimą dėl priteistos žalos išdėstymo ir vykdymojo rašto sustabdymo baudžiamojoje byloje (b.l. 217, t. 2). Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso numatytais atvejais vykdymo proceso metu antstolis ir kiti asmenys gali kreiptis į teismą su pareiškimu (LR CPK 593 str. 1 d.).

8Iš teismui kartu su prašymu pateiktų pažymų matyti, jog K. B. keturių asmenų šeimos pajamos per mėnesį šiuo metu siekia 1820,30 Lt (b.l. 209-212, t. 2). K. B. 2007 m. rugpjūčio 7 d. gimė dukra G. B. ir ji šiuo metu yra mažamečio vaiko priežiūros atostogose, o G. B. nustatytas 50 proc. nedarbingumas (b.l. 213, t. 2).

9Nuteistoji apylinkės teisme parodė, kad kitų jokių pajamų neturi, taip pat neturi piniginių indėlių bankuose. Iš nekilnojamojo turto turi tik dalį gyvenamojo namo, esančio ( - ), Skuodo mieste, kur gyvena su šeima (b.l. 256, t. 2). Tai patvirtina antstolės 2008 m. vasario 20 d. patvarkymas dėl skolininko turto arešto, iš kurio matyti, kad areštuojama ¾ gyvenamojo namo, esančio ( - ), Skuodo m., unikalus numeris ( - ) (b.l. 205, t. 2). Apylinkės teismas teisingai pažymėjo, kad nukentėjusysis P.G. gauna 884,77 Lt valstybinę socialinio draudimo invalidumo/netekto darbingumo pensiją ir 200 Lt nukentėjusiųjų asmenų valstybinę pensiją, iš viso 1084,77 Lt (b.l. 220, t. 2). Be to, iš byloje esančio notarine forma patvirtinto įgaliojimo matyti, kad jis gyvena su savo dukra I. S., kuri jį prižiūri, slaugo, tvarko visus reikalus (b.l. 93, t. 2). Atsižvelgdamas į tai, kad K. M. nuteista už neatsargų nusikaltimą, dėl kurio nukentėjusiajam buvo padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas, taip pat įvertinęs šalių turtinę padėtį bei siekdamas įgyvendinti teisingumo principą, teismas konstatuoja, kad Skuodo rajono apylinkės teismas vykdymą išdėstydamas pusantrų metų laikotarpiui, kas mėnesį sumokant P. G. po 531,09 Lt, laikėsi protingumo bei proporcingumo principų. Teismas tinkamai vadovavosi LR CPK 284 str. 1 d. nuostata, visapusiškai įvertino byloje nustatytas aplinkybes, todėl priteistos žalos išdėstymą ir vykdymą optimaliai nustatė pusantrų metų laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog Skuodo rajono apylinkės teismo teisėjas, priteistos žalos išdėstymą ir vykdymą nustatė pusantrų metų laikotarpiui, nors nuteistoji prašė išdėstymą nustatyti trejiems metams, todėl pareiškėjas yra neteisus teigdamas, kad teismas nepaisė jo interesų. Pažymėtina tai, jog nuteistoji dalį pinigų jau pervedė ir pateikė apygardos teismui tai patvirtinantį banko dokumentą.

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 364 str. 8 d. 1 p.,

Nutarė

11P.G. skundą atmesti ir palikti galioti Skuodo rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 14 22 d. nutartį.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai