Byla e2A-1226-614/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kalga“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Andrutės Kalinauskienės ir Rūtos Veniulytės-Jankūnienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Narvija” apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Notrum“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Narvija“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Kalga“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Notrum“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau - UAB) „Narvija“ 15 610,75 Eur sumą dėl padarytos žalos (nuostolių), 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2017 m. sausio 2 d. ieškovė ir atsakovė sudarė patalpų nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – Nuomos sutartis), kuria ieškovė iš atsakovės išsinuomojo 630,18 m2 komercinės-gamybinės paskirties patalpas, esančias ( - ). Pasirašius šią patalpų nuomos sutartį, ieškovė visą savo gamybinę veiklą perkėlė į naujai išsinuomotas patalpas. Nuo 2018 m. vasario 1 d. atsakovės iniciatyva nuomos plotą sumažinus iki 460 m2, ieškovė atlaisvino 170 m2 patalpas (toliau – Patalpos Nr. 1), o visą gamybos veiklą perkėlė į likusias 460 m2 patalpas (toliau – Patalpos Nr. 2). Nurodo, jog 2018 m. vasario 9 d. ryte atsakovė, nesuderinusi su ieškove ir jos neįspėjusi, pradėjo remonto (statybos) darbus Patalpose Nr. 1, kurias nuo Patalpų Nr. 2 skiria bendra siena. Dėl netinkamai ir nerūpestingai atliekamų remonto (statybos) darbų (lubų valymo smėliu), per sienoje esančius tarpus, į Patalpas Nr. 2 pateko didelis kiekis statybinių medžiagų dulkių (kalkių), kurios užteršė visas ieškovės patalpas ir jose buvusią gamybos įrangą bei pagamintą produkciją, dėl ko ieškovė patyrė didelių nuostolių. Taip pat dėl didelio dulkių kiekio buvo sugadinta Patalpų Nr. 2 signalizacijos sistema, todėl ieškovės darbuotojai buvo priversti budėti naktimis ir saugoti gamybos įrangą. Dėl užterštos įrangos ieškovė turėjo sustabdyti gamybos procesą ir savo darbuotojams mokėti už prastovas. Atsakovės direktorius nors ir buvo informuotas, kad vykdomi remonto (statybos) darbai daro didelę žalą ieškovei, tačiau ignoravo visus prašymus nutraukti neteisėtus veiksmus ir toliau tęsė remonto (statybos) darbus. Ieškovės teigimu, egzistuoja visos sąlygos, reikalingos civilinei atsakovės atsakomybei kilti – atsakovė nesuderino remonto (statybos) darbų datos ir net neįspėjo apie juos, todėl ieškovė neturėjo jokios realios galimybės pasiruošti remonto (statybos) darbams ir išvengti jai padarytos žalos, atsakovė nesiėmė jokių priemonių, užtikrinančių, kad remonto (statybos) darbų metu nebūtų padaryta žala.

62.

7Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Narvija“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog 2017 m. sausio 2 d. buvo sudaryta Nuomos sutartis, kuria UAB „Narvija“ nuomos teise perdavė naudotis ieškovei 630,18 m2 dydžio komercinės-gamybinės paskirties patalpas, esančias adresu ( - ), kurių plotas nuo 2018 m. vasario 1 d. šalių susitarimu buvo sumažintas iki 460 m2. 2018 m. sausio 30 d. atsakovės atstovai V. J. ir M. J., nuvykę į ieškovei išnuomotas patalpas, UAB „Notrum“ direktorių informavo, kad atlaisvinamoje patalpų dalyje bus vykdomi remonto darbai. 2018 m. vasario 6 d. ieškovės vadovas telefonu informavo atsakovę, kad anksčiau nuomota patalpų dalis yra atlaisvinta ir jas atsakovė gali remontuoti. Atsakovė su rangove uždarąja akcine bendrove (toliau – UAB) „Kalga“ 2018 m. vasario 8 d. sudarė paslaugų teikimo sutartį dėl kalkių valymo nuo lubų darbų atlikimo, UAB „Kalga“ įsipareigojo darbus pradėti per tris darbo dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, o juos baigti taip pat per tris darbo dienas. Nurodo, jog apie remonto darbus ieškovė buvo informuota 2 kartus, t. y. 2018 m. sausio 30 d. įvykusio susitikimo metu ir 2018 m. vasario 6 d. telefoninio pokalbio metu, todėl turėjo pasirūpinti savo produkcijos ir įrengimų apsaugojimu. Nurodo, jog UAB „Kalga“ remonto darbus Patalpoje Nr. 1, besiribojančioje su ieškovės naudojama Patalpa Nr. 2, pradėjo vykdyti 2018 m. vasario 9 d., o paaiškėjus problemoms, su UAB „Notrum“ direktoriumi buvo sutarta, kad šeštadienį ir sekmadienį, t. y. 2018 m. vasario 10 d. ir 2018 m. vasario 11 dienomis, kai ieškovės darbuotojai nedirbs, bus vykdomi kalkių valymo nuo lubų darbai gretimoje patalpoje, t. y. ieškovė sutiko, kad UAB „Kalga“ tęstų pradėtus darbus minėtomis dienomis. Tokį susitarimą, atsakovės teigimu, taip pat patvirtina ieškovės pateikta signalizacijos išklotinė, pagal kurią laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 9 d. iki 2018 m. vasario 11 d. ieškovė nejungė signalizacijos, kad UAB „Kalga“ darbuotojai galėtų tęsti pradėtus darbus. Atsakovė nurodo, jog neprivalėjo su ieškove derinti darbų atlikimo datą, nes remonto darbai pagal atsakovės su UAB „Kalga“ sudarytą paslaugų tiekimo sutartį buvo atliekami ne ieškovės nuomojamoje patalpoje, o gretimoje patalpoje, kurią nuo ieškovės naudojamų patalpų skiria siena. Dėl nuostolių atsiradimo atsakovės tyčios nėra, o ieškovės prašoma atlyginti žala atsirado dėl trečiojo asmens veiksmų. Todėl nors šiuos darbus atlikti užsakė atsakovė, tačiau juos tiesiogiai vykdė UAB „Kalga“, dėl ko būtent jai turėtų būti reiškiamas reikalavimas dėl žalos atlyginimo. Atsakovės teigimu, ieškovės pateikti žalos dydį patvirtinantys duomenys, negali būti laikomi įrodymais, kadangi 2018 m. vasario 12 d. Sugadintos produkcijos ir žaliavų aprašas ir 2018 m. vasario 28 d. Antrinių žaliavų priėmimo-perdavimo aktas buvo sudaryti neinformavus atsakovės apie tokių veiksmų atlikimą. Ieškovė pateikė antstolės sudarytą faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame nėra užfiksuota, koks produkcijos ir medžiagų kiekis yra sugadintas ir kokiu būdu. Taip pat sugadintą produkciją ieškovė perdavė utilizavimui, tačiau šį veiksmą atliko taip pat be atsakovės žinios ir suderinimo su ja. Ieškovei sunaikinus sugadintą produkciją bei medžiagas, atsakovė prarado galimybę, dalyvaujant specialistui-ekspertui, atlikti jų apžiūrą ir objektyviai įvertinti nuostolius, atsiradusius dėl produkcijos sugadinimo ir netinkamumo ją naudoti kitiems tikslams. Taip pat atsakovės teigimu, šalys Nuomos sutarties 13.2 punktu susitarė dėl atsakomybės už žalą ribų, todėl nesant pagrindo teigti, kad ieškovė žalą atsakovės turtui padarė tyčiniais veiksmais ar dėl didelio neatsargumo, taikytina Nuomos sutarties 13.2 punkto nuostata, nustatanti, kad maksimalus atlyginimas už nuostolius negali viršyti trijų mėnesių nuomos mokesčio.

83.

9Trečiasis asmuo UAB „Kalga“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, jog UAB „Kalga“ dar prieš darbų pradžią įspėjo UAB „Narvija“ (dėl darbų atlikimo klausimų bendraujama buvo nuolat su atsakovės pardavimų vadovu M. J.), kad vykdant darbus bus labai daug dulkių, buvo pasiūlyta išsinešti viską, kas yra sandėlyje, užsidengti kiek įmanoma daugiau, kad negalėtų patekti dulkės. UAB „Kalga“ vadovas UAB „Narvija“ atstovams siūlė šiuos darbus atlikti savo jėgomis už papildomą mokestį, tačiau UAB „Narvija“ su tuo nesutiko. Nurodė, jog UAB „Kalga“ pradėjus darbus sandėlyje, M. J., pamatęs kiek yra dulkių, darbus sustabdė, atvežė plėvelės ir davė nurodymą užsandarinti duris. UAB „Kalga“ pabaigus darbus, M. J. apžiūrėjo darbų rezultatą ir davė papildomą nurodymą pakartotinai nusmėliuoti nedidelį lubų plotą. Trečiasis asmuo nurodo, jog darbų rezultatas atliktų darbų aktu buvo perduotas UAB „Narvija“, jokių pastabų dėl netinkamai atliktų darbų ar dulkių iš užsakovės nebuvo gauta. Trečiojo asmens nuomone, nagrinėjamoje byloje atsakomybė trečiajam asmeniui negali kilti, kadangi UAB „Kalga“ tinkamai įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus atsakovei, t. y. atliko remonto darbus gretimoje patalpoje, o žala ieškovei kilo ne dėl UAB „Kalga“ veiksmų, o dėl pertvarų tarp besiribojančių patalpų nesandarumo, t. y. dėl atsakovės patalpų trūkumų.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 31 d. sprendimu ieškovės ieškinį patenkino iš dalies, priteisiant iš atsakovės ieškovės naudai 15 310,05 Eur.

135.

14Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo turi laikytis elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Teismo vertinimu, atsakovė nebuvo pakankamai rūpestinga ir atidi, kad savo veiksmais nepadarytų žalos ieškovei. Teismas nustatė, kad atsakovei buvo žinoma, jog kalkių valymo darbai sukels dulkes, taip pat jog siena, skirianti ieškovės nuomojamas patalpas nuo atsakovės patalpų, kuriose buvo atliekami remonto darbai, galimai yra pralaidi.

156.

16Teismas nurodė, jog atsakovei ieškovė turėjo suteikti informaciją kokio konkrečiai pobūdžio darbai bus atliekami. Bendro pobūdžio informavimas, atsižvelgus į ieškovės vykdomos veiklos specifiką, negali būti laikomas pakankamu. Ieškovei nebuvo sudarytos sąlygos minėtų veiksmų atlikimui, taip pat ir pati atsakovė nesiėmė pareigos apsaugoti kitus asmenis dėl būsimos žalos – atsakovės duotos ieškovei apsauginės plėvelės nebuvo pakankama, o kitų apsauginių priemonių ieškovei nebuvo parūpinta. Atsižvelgiant į tai, jog ieškovė nebuvo tinkamai informuota apie ketinamus atlikti darbus (t. y. kokio konkrečiai pobūdžio darbai bus atliekami), atmesti kaip nepagrįsti atsakovės teiginiai, jog ieškovė galėjo uždengti sandėliuojamą produkciją ir įrenginius dulkių nepraleidžiančiomis priemonėmis arba produkciją perkelti į kitą vietą. Teismas konstatavo, kad atsakovė pažeidė bendro pobūdžio atsargumo ir rūpestingumo pareigą, o to pakanka kaltei ir neteisėtiems veiksmams, kaip civilinės atsakomybės sąlygoms, konstatuoti.

177.

18Pažymėjo, jog atsakovė, nesutikdama su ieškovės nurodytos žalos dydžiu, neteikė jokių įrodymų, kurie paneigtų ieškovės paskaičiavimus. Teismo vertinimu, ginčydamas ieškovės reikalavimą dėl žalos atlyginimo, nors atsakovė ir akcentavo galimai pažeistas žalos fiksavimo ir nustatymo procedūras (2018 m. vasario 12 d. Sugadintos produkcijos ir žaliavų aprašas ir 2018 m. vasario 28 d. antrinių žaliavų priėmimo-perdavimo aktas buvo sudaryti neinformavus atsakovės apie tokių veiksmų atlikimą), tačiau atsakovės abejonės nepaneigia pateiktų dokumentų pagrįstumo ir nurodytų ieškovės produkcijos kaštų dydžio. Vertindamas pateiktus įrodymus, teismas neturėjo pagrindo abejoti pateiktų duomenų tikrumu ir pripažino patirtų nuostolių dydį dėl sugadintos produkcijos ir žaliavų, nuomojamos įrangos, sugedusių signalizacijos daviklių ir faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo surašymo išlaidų įrodytu.

198.

20Teismas nustatė, kad pagal byloje esančius buhalterinės apskaitos duomenis, ieškovės patirtos išlaidos dėl darbuotojų prastovos ir budėjimo sudaro 2 189,83 Eur sumą, o ne ieškovės ieškinyje nurodytą 2 327,53 Eur sumą. Taip pat bylos duomenimis, sugadintą produkciją ieškovė utilizavo – pardavė makulatūrai, o už ją ieškovei buvo sumokėta 373 Eur. Teismas pripažino, kad ieškovės žalos dydį sudaro 15 310,05 Eur (13 215,80 Eur + 33,54 Eur + 2189,83 Eur + 33,88 Eur + 210,00 Eur – 373,00 Eur), o ne ieškovės prašoma priteisti 15 610,75 Eur suma.

219.

22Teismas netaikė sutartyje numatyto atsakomybės ribojimo, motyvuodamas tuo, kad nuostoliai atsirado dėl patalpų, kurios nėra nuomos sutarties objektas, remonto ir nėra susiję su ieškovės ir atsakovės sudarytos Nuomos sutarties įgyvendinimu, todėl byloje taikė ne sutartinę, o deliktinę atsakomybę.

2310.

24Pažymėjo, jog patalpų, kuriose buvo atliekami kalkių valymo darbai savininkė yra atsakovė, būtent ji užsakė UAB „Kalga“ atlikti minėtus statybos remonto darbus, kurių rezultatas atliktų darbų aktu buvo perduotas UAB „Narvija“, ir kuriame jokių pastabų dėl netinkamai atliktų darbų nėra nurodyta. Teismas konstatavo, jog ieškovė pagrįstai nuostolių atlyginimo reikalauja iš atsakovės, kaip patalpų savininkės ir darbų, dėl kurių ieškovė patyrė nuostolius, užsakovės.

2511.

26Nustatęs visas sąlygas civilinei deliktinei atsakomybei kilti, teismas konstatavo, jog nagrinėjamu atveju atsakovė turi pareigą atlyginti ieškovei kilusius nuostolius, kurie sudaro 15 310,05 Eur sumą.

27III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2812.

29Atsakovė UAB „Narvija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą: priteisti ieškovei iš atsakovės 3 340 Eur žalos atlyginimą, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai priteisti šalių patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kitoje dalyje sprendimą atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

3012.1.

31Atsakovė šį teismo sprendimą laiko nepagrįstu, nes teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles ir netinkamai pritaikė materialinės teisės normas, reglamentuojančias civilinę atsakomybę.

3212.2.

33Atsakovei nebuvo žinoma, kad atliekant lubų valymo darbus gretimoje patalpoje, statybinės dulkės pateks į gretimą (už sienos esančią) patalpą, nes tokius remonto darbus ji užsakė pirmą kartą ir pasekmių numatyti negalėjo. Tretysis asmuo UAB „Kalga“ neinformavo atsakovės, kad bus tiek daug dulkių ir nepateikė teismui tai patvirtinančių rašytinių įrodymų, o atsakovė neigia, kad tokia informacija jai buvo pateikta. Jei ši informacija būtų atsakovei pateikta, tai nebūtų jokio tikslo slėpti ją nuo ieškovės.

3412.3.

35Atsakovė neneigia žinojusi apie sienoje, skiriančioje remontuojamą patalpą nuo ieškovės nuomojamos patalpos, esantį tarpą, tačiau, neturėdama su tokiu remontu susijusios patirties, nesuprato, kad pro šį tarpą remonto metu statybinės dulkės pateks į kitą patalpą. Aplinkybė dėl sienos tarpo buvimo, t. y. dėl galimo pralaidumo, vertintina vienodai tiek atsakovės, tiek ieškovės atžvilgiu, nes ieškovė, žinodama apie galimą pralaidumą ir būdama rūpestinga bei atidžia, taip pat turėjo pasirūpinti savo turto apsaugojimu.

3612.4.

37Apie remonto darbus ieškovė buvo informuota du kartus. Atsakovė pranešė ieškovei, kad bus atliekami lubų valymo darbai, nes tokie darbai buvo numatyti pirmiausiai. Atsakovė, nežinodama tokių darbų specifikos ir to, kad statybinės dulkės gali patekti į kitą patalpą, negalėjo tokios informacijos pateikti ieškovei. Atsakovės įsitikinimu, ji neprivalėjo su nuomininke derinti remonto atlikimo datos, nes tokie darbai buvo numatyti (ir atlikti) ne ieškovės nuomojamoje, o kitoje atsakovės patalpoje.

3812.5.

39Prasidėjus remontui dėl patalpoje atsiradusių statybinių dulkių ieškovė nutraukė gamybą, tačiau nesiėmė pakankamų produkcijos ir įrengimų apsaugos priemonių, nors turėjo suprasti, kad gali patirti nuostolių dėl gretimoje patalpoje atliekamų statybos darbų. Jei teismas atsakovės veiksmus (informavimą telefonu ir priemones, apsaugančias ieškovės turtą) įvertino kaip nepakankamai rūpestingus ir neatidžius, tai, laikantis protingumo ir teisingumo principo, taip pat kaip nepakankamai rūpestingi turėjo būti įvertinti ir ieškovės veiksmai, nes prasidėjus remonto darbams, paaiškėjo jų pobūdis ir kylančios problemos. Apdairaus, rūpestingo ir atidaus asmens (bonus paler familias) elgesio standartas taikytinas ir ieškovei. Teismas visiškai nevertino atsakovės argumento, jog dėl žalos atsiradimo esant kaltam ir kreditoriui, atlygintini nuostoliai mažinami proporcingai kreditoriaus kaltei arba skolininkas gali būti atleistas nuo civilinės atsakomybės (CK 6.248 straipsnio 4d.).

4012.6.

41Ieškovė nereikalavo nutraukti darbus, atvirkščiai, ieškovės darbuotojai padėjo UAB „Kalga“ darbuotojams sunešti į remontuojamą patalpą specialią įrangą, o atsakovė su ieškovės vadovu susitarė, kad darbai bus tęsiami per šeštadienį ir sekmadienį, kai ieškovės darbuotojai nedirbs.

4212.7.

43Byloje esančius įrodymus dėl žalos dydžio teismas vertino vienpusiškai pažeisdamas objektyvaus įrodymų vertinimo taisykles. Sugadintos produkcijos ir žaliavų aprašas ir Antrinių žaliavų priėmimo-perdavimo aktas buvo sudaryti vienasmeniškai ir neinformavus atsakovės apie jų sudarymą. Jų sudarymas ir turinys kelia abejones. Teismas neatsižvelgė į tai, kad perdavus utilizuoti produkciją, atsakovei tapo neįmanoma paneigti produkcijos kiekio bei jos užterštumo paskaičiavimus, nebėra galimybės tam pasitelkti nepriklausomus ekspertus, natūroje paskaičiuoti ir patikrinti sugadintą produkciją, jos kiekį ir užterštumo mastą.

4412.8.

45Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neįvertindamas atsakovės argumentų dėl netinkamumo ieškovės pateikto UAB „G. R.“ 2018 m. vasario 28 d. Antrinių žaliavų priėmimo-perdavimo akto/važtaraščio ir šios įmonės 2018 m. rugsėjo 5 d. pareiškimo, kuriame nurodyta, kad UAB „G. R.“ per 2018 m. vasario mėnesį nupirko iš UAB „Notrum“ 5,12 tonas mišrios makulatūros. 2018 m. vasario 28 d. Antrinių žaliavų priėmimo-perdavimo akto/važtaraštis neturi numerio, neužpildytos kitos jo grafos (krovinį išdavė, krovinį priėmė). Jame nurodyta, kad buvo priimta 5,12 T gofro kartono, o 2018 m. rugsėjo 5 d. UAB „G. R.“ pažymoje nurodyta, kad iš įmonės „Notrum“ buvo nupirkta 5,12 tonų mišrios makulatūros. Tokiu atveju žaliavos rūšis - mišri makulatūra turėjo būti įrašyta į antrą pagrindinių duomenų grafą Antrinių žaliavų priėmimo akte. 2018 m. rugsėjo 5 d. pareiškimas, kuriame nurodyta, kad UAB „G. R.“ per 2018 m. vasario mėnesį nupirko iš UAB „Notrum“ 5,12 tonas mišrios makulatūros taip pat kelia pagrįstas abejones, nes sandoriai tarp įmonių ir gautos sumos yra įforminami ne pareiškimais, o PVM sąskaitomis - faktūromis. Tokio dokumento ieškovė teismui nepateikė, todėl kyla pagrįsta abejonė, ar tiktai ieškovė savo produkciją pardavė (ar utilizavo) kaip makulatūrą. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas negali būti patirtos žalos dydžio įrodymu, nes antstolė jame nefiksavo, koks produkcijos ir medžiagų kiekis yra sugadintas ir kokiu būdu. Iš faktinių aplinkybių akto prieduose esančių fotonuotraukų (šio akto priedai Nr.19, 20, 23, 24 ) matyti, kad dalis ieškovės pagamintos produkcijos buvo supakuota į polietileninę pakuotę, kuri aplinkybių konstatavimo metu nebuvo išpakuota, t. y. pakuočių viduje esančios produkcijos būklė (užterštumas) nepatikrintas, apžiūrėta tik iš išorės. Plastmasinės pakuotės užteršimas statybinėmis dulkėmis nereiškia, kad buvo užteršta ir kartono produkcija.

4612.9.

47Priteistą ieškovei žalos atlyginimą teismas sumažino 373 Eur, išskaitydamas šią sumą už parduotą makulatūrą, tačiau paskaičiavimas atliktas neteisingai, nes kaina 5,12 tonų mišrios makulatūros (jei tokia makulatūra, o ne gofro kartonas buvo parduota) yra ne 373 Eur, o 452,25 Eur su PVM.

4812.10.

49Nustatyta, kad šio ginčo šalis siejo sutartiniai nuomos santykiai. Nors remonto darbai buvo atliekami ne ieškovės nuomojamoje, o besiribojančioje patalpoje, tačiau ieškinys yra pareikštas dėl sugadinimo ieškovės turto, kuris buvo jos nuomojamoje patalpoje. Šalis siejant sutartiniams santykiams, esant Nuomos sutarčiai, kurioje įtvirtintas nuomotojo atsakomybės ribojimas ir nesant įstatyme nustatyto pagrindo deliktinei atsakomybei kilti, sprendžiant nuostolių atlyginimo klausimą, turi būti taikoma ne deliktinė, kaip sprendė pirmosios instancijos teismas, o sutartinė civilinė atsakomybė (Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus 2008m.vasario 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr.e3K-3-20-916/2018).

5012.11.

51Sprendžiant šį ginčą ir priimant naują sprendimą taikytina Nuomos sutarties 13.2 punkto nuostata, nustatanti, kad maksimalus atlyginimas už nuostolius negali viršyti trijų mėnesių nuomos mokesčio, kurį moka nuomininkas tokių nuostolių padarymo metu, sumos. Nuo pat derybų su ieškove pradžios atsakovė sutiko atlyginti ieškovei tokią nuostolių (žalos) sumą. Nuo 2018 m. vasario l d. sumažinus ieškovės nuomojamų patalpų dydį iki 460 m2, nuomos mokestis be pridėtinės vertės mokesčio per mėnesį sudaro 920 Eur (po 2 Eur už 1 m2) , o su PVM – 1 113,20 Eur. Trijų mėnesių suma – 3 339,6 Eur (1 113,20 x 3). Todėl atsakovė sutinka atlyginti ieškovei 3 340 Eur žalą.

5213.

53Ieškovė UAB „Nortum“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, priteisti ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas tokiais argumentais:

5413.1.

55Apeliantės pozicija, kad jai nebuvo žinoma, jog atliekant lubų valymo darbus gretimoje patalpoje, statybinės dulkės pateks į gretimą (už sienos) esančią patalpą, nes tokius remonto darbus ji užsakė pirmą kartą, todėl pasekmių negalėjo numatyti, prieštarauja vieno iš apeliantės vadovų - direktoriaus pavaduotojo M. J. parodymams teisme, kuris parodė, kad 2018 m. vasario 9 d. ryte po pokalbio su darbininkais nuvažiavo į parduotuvę ir nupirko apie 10 metrų plėvelės bei atvežęs davė nurodymą užsandarinti patalpas jungiančias duris. Tačiau tai buvo akivaizdžiai nepakankamas būdas izoliuoti patalpas, nes patalpas skirianti siena buvo su skylėmis viršuje. Per tas ertmes kalkių dulkės netrukdomai pasklido po visą pastatą.

5613.2.

57Pažymėjo, kad jei apeliantė ir nenumatė, kad atliekant remontą dulkių bus itin daug ir jos būtinai pasklis po visas patalpas, tai apie tai ją aiškiai perspėjo patys UAB „Kalga“ darbininkai, kurie net nevykdė darbų, kol nebuvo atvežta plėvelė ir užsandarintos durys į gretimą patalpą.

5813.3.

59Tam, kad tinkamai izoliuoti patalpas skiriančią sieną būtų reikėję 10 kartų daugiau plėvelės ir visos darbininkų darbo dienos. Tikėtina, kad todėl apeliantė ir nesiėmė jokių veiksmų, kad realiai apsaugoti ieškovės patalpas nuo kalkių dulkių patekimo, o formaliai pademonstravo rūpestį, užsandarindama duris.

6013.4.

61Dulkės kaupėsi patalpoje, kur vyko kalkių šalinimo nuo lubų darbai. Ir tik susikaupus kritiniam kiekiui šių dulkių, jos pradėjo plisti į gretimą, už sienos esančią patalpą. Tai įvyko po kelių valandų. Ieškovas nedelsiant ėmėsi visų įmanomų priemonių: nutraukė darbą, skubiai dengė visomis turimomis medžiagomis įrengimus, produkciją, puolė skambinti apeliantės vadovams, kurie buvo absoliučiai nepasiekiami. Ieškovės atstovas tuoj pat kreipėsi į trečiojo asmens darbininkus, tačiau jie darbų nesustabdė, nurodydami, kad atvyko iš toli, dirba pagal sutartį su patalpų savininku ir toliau vykdys savo gamybinę užduotį.

6213.5.

63Apeliaciniame skunde kartojamos tos pačios nuostatos dėl sutartinės ir deliktinės atsakomybės, kaip ir atsiliepime į ieškinį, visiškai ignoruojant, kad teismas sprendime akcentavo, jog aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai. Kasacinis teismas yra suformavęs išsamią sutarčių aiškinimo taisyklių praktiką, reglamentuotą CK 6.193 straipsnyje. Akivaizdu, kad sąžiningai aiškinant sutartį, nekaip negalima plečiamai aiškinti neva šalys sutartyje apribojo kokia apimtimi gali būti atlyginta žala (maksimalus atlyginimas už nuostolius negali viršyti 3 mėnesių nuomos mokesčio). Būtų neprotinga teigti, kad šalys tokį ribojimą nustatė net ne toms patalpoms, kurios yra nuomojamos, o bet kurioms ieškovės valdomoms patalpoms.

6413.6.

65Apeliantė nurodo, kad buvo pažeistos žalos fiksavimo procedūros, tačiau apeliantės vadovai buvo visiškai nepasiekiami, t. y. direktorius - gydėsi ligoninėje, o jo pavaduotojas aiškiai nurodė, kad neturi įgaliojimo, todėl ieškovė turi kreiptis į direktorių. Ieškovė buvo beviltiškoje situacijoje, nes pagaminta produkcija buvo sugadinta. Visas ieškovės kolektyvas plovė ir valė patalpas, kad galėtų skubiai papildomai pagaminti trūkstamą produkciją ir įvykdyti užsakymus, nes priešingu atveju mažai šeimos įmonei grėsė bankrotas, o darbuotojams – eilė darbo biržoje.

66IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

6714.

68Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

6915.

70Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

7116.

72Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. sausio 2 d. buvo sudaryta nuomos sutartis, kuria UAB „Narvija“ nuomos teise perdavė naudotis ieškovei 630,18 m2 dydžio komercinės-gamybinės paskirties patalpas, esančias adresu ( - ), kurių plotas nuo 2018 m. vasario 1 d. šalių susitarimu buvo sumažintas iki 460 m2 (e. b. t. 1, l. 23, 85-101). 2018 m. vasario 8 d. atsakovė ir trečiasis asmuo UAB „Kalga“ sudarė paslaugų teikimo sutartį Nr. 2018.02.08, pagal kurią UAB „Kalga“ įsipareigojo patalpose, esančiose ( - ), nuvalyti kalkes nuo sandėlio lubų (e. b. t. 1, l. 119-120). Byloje pateiktas 2018 m. vasario 12 d. antstolės Daivos Prunskienės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, kuriame nurodyta, jog ieškovo nuomojamos patalpos, gamybinė įranga ir gamybinės medžiagos padengtos statybinių medžiagų baltomis dulkėmis, pagaminta produkcija taip pat užteršta minėtomis dulkėmis (e. b. t. 1, l. 24-43, 47). Už antstolės faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą ieškovė sumokėjo 210 Eur (e. b. t. 1, l. 82). Iš byloje pateiktų 2018 m. vasario 12 d. Sugadintos produkcijos ir Žaliavų aprašo, ieškovo klientų užsakymų ir 2018 m. vasario 28 d. antrinių žaliavų priėmimo - perdavimo akto, matyti, kad dėl sugadintos produkcijos ir žaliavų ieškovė patyrė 13 215,80 Eur žalą (e. b. t. 1, l. 48-77, 84, 102). Pagal ieškovės pateiktus buhalterinės apskaitos dokumentus ir UAB „Notrum“ direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymus, dėl didelio statybinių dulkių kiekio buvo sugadinta ieškovo nuomojamų patalpų signalizacijos sistema, todėl ieškovės darbuotojai (M J. J., M. J., A. J.) turėjo budėti ir fiziškai saugoti gamybos įrangą. Remiantis direktoriaus įsakymais, ieškovės darbuotojams G. J., V. S., A. J., V. Š., R. J., J. V., J. R. dėl gamybos proceso sustabdymo laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 9 d. iki 2018 m. vasario 12 d. imtinai buvo mokėta už prastovas. Viso dėl sustabdytos gamybos ieškovas darbuotojams išmokėjo 2 189,83 Eur sumą (e. b. t. 1, l.14-15, 78-81, t. 2, l. 33-41, 46-59). Taip pat už signalizacijos jungiklius ir jų keitimą ieškovas sumokėjo 33,88 Eur (e. b. t. 1, l. 10-12), už siurblio nuomą šalinant statybines dulkes – 33,54 Eur (e. b. t. 1, l. 83). Viso ieškovei buvo padaryta 15 610,75 Eur žala, kurią prašo priteisti iš atsakovės.

73Dėl civilinės atsakomybės rūšies taikymo, civilinės atsakomybės ribojimo pagal sutarties sąlygas ir atlygintinos žalos dydžio.

7417.

75CK 6.251 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Šalys savo susitarimu negali pakeisti imperatyviųjų teisės normų, nustatančių civilinę atsakomybę, jos formą ar dydį (CK 6.252 straipsnio 2 dalis). Sutarčių laisvės principas suteikia šalims galimybę iš anksto susitarti dėl civilinės atsakomybės, kuri atsirado dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo vykdymo, taikymo (CK 6.156 straipsnis).

7618.

77Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ne sutartinę, o deliktinę atsakomybę. Apeliantė nurodo, kad šio ginčo šalis siejo sutartiniai nuomos santykiai. Nors remonto darbai buvo atliekami ne ieškovės nuomojamoje, o besiribojančioje patalpoje, tačiau ieškinys yra pareikštas dėl sugadinto ieškovės turto, kuris buvo jos nuomojamoje patalpoje. Apeliantės teigimu, šalis siejant sutartiniams santykiams, esant patalpų nuomos sutarčiai, kurioje įtvirtintas nuomotojo atsakomybės ribojimas ir nesant įstatyme nustatyto pagrindo deliktinei atsakomybei kilti, sprendžiant nuostolių atlyginimo klausimą, turi būti taikoma ne deliktinė, o sutartinė civilinė atsakomybė.

7819.

79Teisėjų kolegija, atsakydama į apeliacinio skundo argumentus, pažymi, kad sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl to, kad nevykdoma ar netinkamai vykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius ar netesybas, o kita privalo juos atlyginti (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinei civilinei atsakomybei būdinga tai, kad šalis dar iki civilinės teisės pažeidimo sieja civiliniai teisiniai santykiai. Civilinės teisės pažeidimas tokiais atvejais dažniausiai pasireiškia sutarties pažeidimu (CK 6.256 straipsnis). Iš esmės sutartine teise ginamas lūkesčių interesas. Tai reiškia, kad šalis tikisi atsidurti tokioje padėtyje, kurioje ji būtų, jei būtų tinkamai įvykdyta sutartis, todėl taikant sutartinę atsakomybę siekiama užtikrinti, kad nukentėjusioji šalis tokioje padėtyje ir atsidurtų. Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, nesusijusios su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta, kad deliktinė atsakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 straipsnio 4 dalis). Kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad iš esmės deliktine teise ginamas tikrumo interesas, kuris reiškia, kad asmuo tikisi išlikti tokioje padėtyje, kokioje yra (tikisi, kad padėtis neblogės), taigi deliktinės atsakomybės taikymo tikslas – grąžinti asmenį į tą padėtį, kurioje jis būtų likęs, jei nebūtų buvę delikto (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-687/2015).

8020.

81Sprendžiant dėl sutartinės ir deliktinės atsakomybės atribojimo, svarbu pažymėti, kad pagal CK 6.189 straipsnio 1 dalį sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Šioje teisės normoje nustatytas sutarties privalomumo ir vykdytinumo principas, kuriuo vadovaudamasis kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis), priešingu atveju atsiranda sutartinė civilinė atsakomybė už netinkamą prievolės įvykdymą (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Taigi, esant sutartiniams šalių santykiams deliktinę atsakomybę vienai iš šalių galima taikyti tik įstatyme nustatytu atveju, t. y. turi būti įstatyme nustatytas pagrindas taikyti sutartiniuose santykiuose deliktinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-687/2015).

8221.

83Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalis siejo sutartiniai nuomos teisiniai santykiai. Ieškovės turtui žala kilo dėl atlikto remonto gretimoje patalpoje, kuri ribojasi su ieškovės išnuomota patalpa. Nuomos sutartimi šalys sutarė, kad nuomotojas (atsakovė) turi teisę atlikti darbus tiek patalpų viduje, tiek ir išorėje, apie tokius darbus iš anksto informavęs nuomininką (ieškovę) (Bendrųjų sąlygų 4.5 punktas). Taip pat Nuomos sutartimi šalys susitarė dėl atsakomybės už nuostolius (žalą), padarytus nuomininko nuosavybei (baldai ir kt.) sutarties galiojimo laikotarpiu, už kuriuos nuomotojas yra atsakingas (Bendrųjų sąlygų 13.1 ir 13.2 punktai, e. b. t. 1, l. 87-101). Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nenurodė įstatymo, kurio pagrindu sutartiniuose santykiuose šaliai būtų galima taikyti deliktinę atsakomybę. Deliktinės atsakomybės taikymo sutartiniuose teisiniuose santykiuose nepagrindė ir ieškovė.

8422.

85Įvertinusi šalių pasirašytą Nuomos sutartį ir aptartą teisinį reglamentavimą, teisėjų kolegija sutinka su apeliante, kad šalis siejant sutartiniams santykiams, esant Nuomos sutarčiai, kurioje įtvirtintas nuomotojo atsakomybės ribojimas ir nesant įstatyme nustatyto pagrindo deliktinei atsakomybei kilti, sprendžiant nuostolių atlyginimo klausimą, turėjo būti taikyta ne deliktinė, kaip sprendė pirmosios instancijos teismas, o sutartinė civilinė atsakomybė.

8623.

87Nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 13.1 punktu šalys susitarė, kad nuomotojas (atsakovė) nuomininkui (ieškovei) atsako tik už nuostolius (žalą), padarytus dėl nuomotojo tyčios ar didelio neatsargumo, jeigu nuomininko nuosavybė (baldai ir kt.) sugadinami sutarties galiojimo laikotarpiu dėl patalpų trūkumų, defektų arba dėl to, kad tokie trūkumai ar defektai nebuvo ištaisyti. Jeigu nuomotojas yra atsakingas už nuostolius visais kitais atvejais, nei nurodyti Bendrųjų sąlygų 13.1 punkte, maksimalus atlyginimas už nuostolius negali viršyti 3 (trijų) mėnesių nuomos mokesčio, kuri moka nuomininkas tokių nuostolių padarymo metu, sumos (Bendrųjų sąlygų 13.2 punktas) (e. b. t. 1, l. 87-101). Šių atsakovės atsakomybę ribojančių Nuomos sutarties nuostatų ieškovė neginčijo. Nenustačius, kad žala nuomininkės (ieškovės) turtui padaryta dėl nuomotojo (atsakovės) tyčios ar didelio neatsargumo, taikytina Nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 13.2 punkto nuostata, nustatanti, kad maksimalus atlyginimas už nuostolius negali viršyti trijų mėnesių nuomos mokesčio. Bylos duomenimis nustatyta, kad nuo 2018 m. vasario 1 d. sumažinus ieškovės nuomojamų patalpų dydį iki 460 m2, nuomos mokestis įskaitant PVM sudaro 1 113,20 Eur/mėn. (e. b. t. 1, l. 23). Teisėjų kolegijos vertinimu, byloje surinktų rašytinių įrodymų pakanka konstatuoti faktui, kad būtent dėl apeliantės netinkamai organizuotų remonto darbų buvo apgadintas ieškovės turtas, dėl ko ieškovė neabejotinai patyrė nuostolius (žalą). Apeliantė, nors ir ginčija ieškovės pateiktus jos patirtus nuostolius (žalą) pagrindžiančius įrodymus, tačiau sutinka ieškovei atlyginti 3 340 Eur žalą, todėl, įvertinus Nuomos sutartimi šalių sulygtą nuomos mokestį bei nuomotojo atsakomybės ribojimą, iš atsakovės ieškovės naudai priteistina 3 340 Eur suma.

8824.

89Atsižvelgdama į tai, kas pirmiau paminėta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino teisės normas, reglamentuojančias sutartinės ir deliktinės atsakomybės atribojimą, nesivadovavo kasacinio teismo formuojama praktika šiuo klausimu, todėl nepagrįstai sprendė, kad atsakovei taikytina deliktinė atsakomybė. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamoje byloje nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą taikyti deliktinę atsakomybę kaip žalos atlyginimo pagrindą, taip išvengiant sutartinę atsakomybę ribojančios sąlygos, todėl apeliacinis skundas tenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

9025.

91Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

92Dėl bylinėjimosi išlaidų

9326.

94Pakeitus teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai perskirstytinos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnio 2 dalis, 3 dalis, 5 dalis, 98 straipsnio1 dalis, 3 dalis). Pirmosios instancijos teisme ieškovė patyrė 1 574,55 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 1 185,80 Eur išlaidų už teisines paslaugas ir 388,75 Eur žyminis mokestis (e. b. t. 2, l. 1-3). Atsakovė pirmosios instancijos teisme patyrė 1 200 Eur bylinėjimosi išlaidų (e. b. t. 2, l. 20-23). Ieškovės ieškinio reikalavimai tenkinti iš dalies (21,40 proc.), todėl ieškovei iš atsakovės priteistina proporcinga ieškovės patenkintų reikalavimų daliai 336,95 Eur bylinėjimosi išlaidų suma (1 574,55 Eur x 21,40 proc.). Atitinkamai atsakovei iš ieškovės priteistina 943,20 Eur bylinėjimosi išlaidų (1 200 Eur x 78,60 proc.).

9527.

96Apeliacinės instancijos teisme apeliantė patyrė 269,33 Eur bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio) (e. b. t. 2, l. 96), o ieškovė 726 Eur išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą (e. b. t. 2, l. 108). Apeliacinis skundą patenkinus, apeliantei iš ieškovės priteistinos apeliaciniame teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos.

97Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

98Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą dalį, kuria ieškovei UAB „Notrum“ iš atsakovės UAB „Narvija“ priteista 15 310,05 Eur žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 15 310,05 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 1544,16 Eur bylinėjimosi išlaidų ir šio sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

99Priteisti iš atsakovės UAB „Narvija“, juridinio asmens kodas 141499878, 3 340 Eur (tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt eurų) žalos atlyginimo, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 3 340 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2018 m. balandžio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos ir 336,95 Eur (tris šimtus trisdešimt šešis eurus 95 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Notrum“, juridinio asmens kodas 302622502, naudai.

100Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

101Priteisti iš ieškovės UAB „Notrum“, juridinio asmens kodas 302622502, 943,20 Eur (devynis šimtus keturiasdešimt tris eurus 20 ct) atsakovei UAB „Narvija“, juridinio asmens kodas 141499878, pirmosios instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

102Kitas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo dalis palikti nepaleistas.

103Priteisti iš ieškovės UAB „Notrum“, juridinio asmens kodas 302622502, 269,33 Eur (du šimtus šešiasdešimt devynis eurus 33 ct) atsakovei UAB „Narvija“, juridinio asmens kodas 141499878, apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Notrum“ kreipėsi... 6. 2.... 7. Atsakovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Narvija“ su... 8. 3.... 9. Trečiasis asmuo UAB „Kalga“ su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti.... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 31 d. sprendimu ieškovės... 13. 5.... 14. Teismas pažymėjo, kad kiekvienas asmuo turi laikytis elgesio taisyklių, kad... 15. 6.... 16. Teismas nurodė, jog atsakovei ieškovė turėjo suteikti informaciją kokio... 17. 7.... 18. Pažymėjo, jog atsakovė, nesutikdama su ieškovės nurodytos žalos dydžiu,... 19. 8.... 20. Teismas nustatė, kad pagal byloje esančius buhalterinės apskaitos duomenis,... 21. 9.... 22. Teismas netaikė sutartyje numatyto atsakomybės ribojimo, motyvuodamas tuo,... 23. 10.... 24. Pažymėjo, jog patalpų, kuriose buvo atliekami kalkių valymo darbai... 25. 11.... 26. Nustatęs visas sąlygas civilinei deliktinei atsakomybei kilti, teismas... 27. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 28. 12.... 29. Atsakovė UAB „Narvija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 30. 12.1.... 31. Atsakovė šį teismo sprendimą laiko nepagrįstu, nes teismas pažeidė... 32. 12.2.... 33. Atsakovei nebuvo žinoma, kad atliekant lubų valymo darbus gretimoje... 34. 12.3.... 35. Atsakovė neneigia žinojusi apie sienoje, skiriančioje remontuojamą patalpą... 36. 12.4.... 37. Apie remonto darbus ieškovė buvo informuota du kartus. Atsakovė pranešė... 38. 12.5.... 39. Prasidėjus remontui dėl patalpoje atsiradusių statybinių dulkių ieškovė... 40. 12.6.... 41. Ieškovė nereikalavo nutraukti darbus, atvirkščiai, ieškovės darbuotojai... 42. 12.7.... 43. Byloje esančius įrodymus dėl žalos dydžio teismas vertino vienpusiškai... 44. 12.8.... 45. Teismas pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, neįvertindamas atsakovės... 46. 12.9.... 47. Priteistą ieškovei žalos atlyginimą teismas sumažino 373 Eur,... 48. 12.10.... 49. Nustatyta, kad šio ginčo šalis siejo sutartiniai nuomos santykiai. Nors... 50. 12.11.... 51. Sprendžiant šį ginčą ir priimant naują sprendimą taikytina Nuomos... 52. 13.... 53. Ieškovė UAB „Nortum“ su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį... 54. 13.1.... 55. Apeliantės pozicija, kad jai nebuvo žinoma, jog atliekant lubų valymo darbus... 56. 13.2.... 57. Pažymėjo, kad jei apeliantė ir nenumatė, kad atliekant remontą dulkių bus... 58. 13.3.... 59. Tam, kad tinkamai izoliuoti patalpas skiriančią sieną būtų reikėję 10... 60. 13.4.... 61. Dulkės kaupėsi patalpoje, kur vyko kalkių šalinimo nuo lubų darbai. Ir tik... 62. 13.5.... 63. Apeliaciniame skunde kartojamos tos pačios nuostatos dėl sutartinės ir... 64. 13.6.... 65. Apeliantė nurodo, kad buvo pažeistos žalos fiksavimo procedūros, tačiau... 66. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 67. 14.... 68. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 69. 15.... 70. Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių... 71. 16.... 72. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2017 m. sausio 2 d. buvo sudaryta nuomos... 73. Dėl civilinės atsakomybės rūšies taikymo, civilinės atsakomybės ribojimo... 74. 17.... 75. CK 6.251 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad padaryti nuostoliai turi būti... 76. 18.... 77. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė ne... 78. 19.... 79. Teisėjų kolegija, atsakydama į apeliacinio skundo argumentus, pažymi, kad... 80. 20.... 81. Sprendžiant dėl sutartinės ir deliktinės atsakomybės atribojimo, svarbu... 82. 21.... 83. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalis siejo sutartiniai nuomos teisiniai... 84. 22.... 85. Įvertinusi šalių pasirašytą Nuomos sutartį ir aptartą teisinį... 86. 23.... 87. Nuomos sutarties bendrųjų sąlygų 13.1 punktu šalys susitarė, kad... 88. 24.... 89. Atsižvelgdama į tai, kas pirmiau paminėta, teisėjų kolegija sprendžia,... 90. 25.... 91. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl... 92. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 93. 26.... 94. Pakeitus teismo sprendimą ir ieškinį patenkinus iš dalies, atitinkamai... 95. 27.... 96. Apeliacinės instancijos teisme apeliantė patyrė 269,33 Eur bylinėjimosi... 97. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 98. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimą... 99. Priteisti iš atsakovės UAB „Narvija“, juridinio asmens kodas 141499878, 3... 100. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 101. Priteisti iš ieškovės UAB „Notrum“, juridinio asmens kodas 302622502,... 102. Kitas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 31 d. sprendimo dalis... 103. Priteisti iš ieškovės UAB „Notrum“, juridinio asmens kodas 302622502,...