Byla 2A-1100-345/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Henricho Jaglinskio, kolegijos teisėjų Loretos Lipnickienės, Jadvygos Mardosevič,

2sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, dalyvaujant ieškovės I. M. atstovui E. P., atsakovei N. Č.,

3viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės N. Č. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės I. M. ieškinį atsakovėms N. Č., G. B., tretiesiems asmenims nepareiškusiems savarankiškų reikalavimų likviduojamos Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo Departamento Žemės naudojimo valstybės kontrolės skyriui, VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, K. Č., Juodšilių „Šilo“ vidurinei mokyklai, UAB „Nemėžio komunalininkas“, P. T. dėl UAB „Geovisata“ parengto žemės sklypo plano suderinimo nesant bendraturčių sutikimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

5

  1. Ginčo esmė

6Ieškovė I. M. ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu gretimo sklypo savininkių N. Č. ir G. B. atsisakymą pasirašyti žemės sklypo, esančio ( - ), 2010-04-06 ribų paženklinimo - parodymo aktą; pripažinti ieškovei teisę suderinti Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje nesant gretimo sklypo savininkių N. Č. ir G. B. sutikimo minėtą žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą bei planą. Paaiškino, kad ieškovė 2010-04-14 iš savo motinos O. P. paveldėjo 0.1119 ha žemės sklypą adresu ( - ). Minėto žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nepažymėtos. Atsižvelgdama į VĮ Registrų centro Vilniaus filialo 2009-08-31 atsiliepime Nr. S(5.1.14.)-21478 išdėstytas nuostatas, ieškovė papildomai kreipėsi į UAB „Geovisata" dėl atskiro 0.1119 ha ploto atskiro sklypo kadastrinių (geodezinių) matavimų atlikimo, jo ribų paženklinimo ir sklypo plano parengimo. Nustatant 0.1119 ha žemės sklypo ribas, dalyvavo ji, gretimo žemės sklypo savininkė atsakovė N. Č.. Kita atsakovė G. B. į ribų paženklinimą neatvyko. N. Č. su 1 119 m2 ploto žemės sklypo ribomis nesutiko ir neigė O. P. ir jos žemės sklypo teisinę registraciją, pareiškė, kad ir neatvykusi bendrasavininkė G. B. su sklypo ribomis nesutinka.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 28 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Konstatavo, kad iš bylos medžiagos galima daryti prielaidą, kad atsakovės iš esmės ginčija ieškovės sklypo ribas, todėl yra pagrindas nagrinėti ieškovės ir atsakovių ginčą pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.45 str. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-593/2004 m.). Teismas pripažino, kad ieškovės pateiktas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas surašytas ir planas sudarytas tinkamai, neprieštaraujant galiojantiems norminiams aktams (Lietuvos Respublikos Nekilnojamojo turto registro įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimu Nr. 1805 „Dėl geodezinių, topografinių ir kartografinių darbų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytai tvarkai, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatoms), nes žemės sklypo kadastrinius matavimus atliko asmuo, turintis tam licenzijas, žemės sklypo ribos vietoje buvo paženklintos dalyvaujant žemės sklypo savininkui, taip pat ir atsakovei N. Č., kitai savininkei buvo pranešta tinkamai. Paženklinus ribas, buvo surašytas žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktas, kurį pasirašė jį surašęs – vykdytojas asmuo bei užsakovas. Taip pat žemės sklypo plotas apskaičiuotas, sudarytas planas, kadastro duomenų forma užpildyta bei vertė nustatyta teisingai. Todėl teismas pripažino, kad ieškovės pateiktas planas, atitinka pirminiams dokumentams, faktiniam žemės sklypo naudojimuisi, nepažeidžia atsakovių bei trečiųjų asmenų teisių, nemažina atsakovių nuosavybės teise turimo ploto. Kadangi gretimo 1 032 m2 ploto žemės sklypo, kurio unikalus ( - ), savininkės G. B. ir N. Č. nesutinka su 1 119 m2 ploto žemės sklypo ribomis ir atsisakė pasirašyti 2010-04-06 Žemės sklypo paženklinimo-parodymo aktą, teismas manė, kad ieškovės reikalavimai yra pagrįsti, todėl tenkintini visiškai.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Atsakovė N. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti, o ieškinį atmesti bei priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas. Taip pat prašo teismo leidimo iškeldinti P. T. iš užimtos avarinės būklės pastogės. Paaiškina, kad atsakovai turėtų būti institucijų, vykdžiusių namų valdų privatizavimą ir registraciją, darbuotojai. Patikrinus O. P. pirminių dokumentų teisėtumą ir pagrįstumą, paaiškėjo, kad O. P. adresu ( - ), niekada negyveno, neturėjo teisės privatizuoti, už namų valdą nėra sumokėjusi – 11,19 arų namų valdos aukščiau minėtu adresu neprivatizavo. Iš Vyriausybės įgaliotinio Vilniaus rajonui potvarko Nr. 691p, priedo Nr. 3, aišku, kad O. P. sumokėjo tik už 1,56 aro. O. P. Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartyje Nr. P41/95-0542 neteisingai rašoma 4216 valstybinėmis vienkartinėmis išmokomis bei tikslinėmis kompensacijomis. Tas pats A. U. (N. Č., G. B.) sklypas įregistruotas dviem skirtingais unikaliais numeriais, o šalia prirašyta ir O. P.. Nacionalinė žemės tarnyba ir VĮ „Registrų centras“ informavo, kad taip negali būti. Inžinierius geodezininkas Z. Z. atsakovei dar nėra pateikęs pasirašyti jokio ribų paženklinimo – parodymo akto ir plano. Teismo sprendime yra klaidingų interpretacijų, pvz., atsakovė tikrai nesakė, kad jai priklauso 3 000 m2 ploto žemės sklypas, nes pagal potvarkius A. U. privatizavo 15 a. namų valdą; atsakovė nesakė, kad G. B. su sklypo ribomis nesutinka. Teigia, kad P. T. 2006 m. savavališkai panaudodamas jėgą apsigyveno namo pastogėje, kuri priklauso namo savininkams.

11Ieškovė I. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, o skundžiamą teismo sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Paaiškina, kad civilinė byla Nr. 2-595-626/2010 patvirtina, jog atsakovės šioje byloje yra N. Č. ir G. B.. Atsakovė apeliaciniame skunde kelia naujus reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, o būtent, atsakovė prašo apeliacinio teismo leidimo iškeldinti byloje nurodytą trečiąjį asmenį P. T. iš užimtos avarinės būklės pastogės; panaikinti ar ištaisyti O. P. Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartį; neleisti suderinti UAB „Geovisata“ parengto žemės sklypo plano. Atsakovė pirmosios instancijos teismui nepateikė nei vieno įrodymo, kad Valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutartis yra nuginčyta. Atsakovė prie apeliacinio skundo pridėjo išrašą iš ūkininkų knygų, Juošilių seniūnijos, Vilniaus rajone, tačiau nenurodė, kokią įrodomąją vertę turi šis įrodymas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.). Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė (CPK 329 str.).

14Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovei I. M. nuosavybės teise priklauso 0,1119 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )), esantis ( - ) (t. 2., b.l. 115). Sklypą ieškovė paveldėjo iš savo motinos O. P. (t. 2, b.l. 118-119). VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro 2010-04-19 išraše pažymėta, kad žemės sklypo ribos kadastro žemėlapyje nepažymėtos (t.2, b.l. 115). Remiantis VĮ „Registrų centras“ pažyma 0,1119 ha ploto žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4137/0200:77, ir 0,1032 ha ploto žemės sklypo, kadastrinis Nr. 4137/0200:100, esančių ( - ), ribos kadastro žemėlapyje nepažymėtos, kadangi AB „Inžineriniai tyrinėjimai" 1995-02-20 parengtame žemės sklypo plane nurodyti ne visi žemės sklypų posūkio taškai bei jų koordinatės, reikalingos minėtų žemės sklypų ribų pažymėjimui kadastro žemėlapyje (t. 2, b.l. 120). 0,1032 ha ploto žemės sklypas priklauso atsakovėms N. Č. ir G. B..

15Dėl to aplinkybė, kad ieškovei I. M. ir atsakovėms N. Č., G. B. priklausančių žemės sklypų ribos nėra tiksliai pažymėtos, nustatyta neginčijamai - byloje pateiktais oficialiais rašytiniais įrodymais (CPK 185 str., 197 str. 2 d.).

16Kadangi žemės sklypo (unikalus Nr. 4137-0200-0077) ribos neįregistruotos Nekilnojamojo turto kadastro registre, buvusi žemės sklypo savininkė O. P., norėdama pažymėti savo žemės sklypo ribas, kreipėsi į UAB „Geovisata" dėl tikslių sklypo kadastrinių (geodezinių) matavimų atlikimo, jo ribų paženklinimo ir sklypo plano parengimo (t. 1, b.l. 8-17).

17Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Vilniaus rajono žemėtvarkos skyrius 2008-10-16 informavo O. P., kad skyrius negali suderinti UAB „Geovisata“ parengtų žemės sklypų planų dėl to, kad ribų paženklinimo aktuose ir žemės sklypo planuose nėra vienos iš bendrasavininkių (N. Č.) parašų (t. 1, b.l. 6).

18O. P. turto paveldėtoja ieškovė I. M. papildomai kreipėsi į UAB „Geovisata" dėl atskiro 0.1119 ha ploto atskiro sklypo (unikalus Nr. ( - )) kadastrinių (geodezinių) matavimų atlikimo, jo ribų paženklinimo ir sklypo plano parengimo. 2010-04-06 buvo atlikti sklypo kadastrinius (geodezinius) matavimai, paženklintos žemės klypo ribos, pažymėtos riboženklių įtvirtinimo vietos, surašyti Žemės sklypo kadastro duomenys bei sudarytas naujas planas (t.2, b.l. 103-104). Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Žemės naudojimo valstybinės kontrolės skyrius 2010-05-11 rašte, patikrinęs žemės sklypo kadastro duomenų nustatymą, konstatavo, kad žemės sklypo ribos nesuderintos su gretimo sklypo savininke (t. 2, b.l. 100).

19Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tuo, jog O. P. negalėjo nuosavybės teise įgyti 0,1119 ha ploto žemės sklypo (unikalus Nr( - ). Ginčas byloje yra kilęs dėl leidimo atlikti veiksmus, nesant suinteresuotų asmenų sutikimo. Pagal CPK 301 str. 1 d. apeliacinio apskundimo objektas yra neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas (nutartis), kuris yra susijęs su apelianto teisėmis ir pareigomis. Apeliaciniame skunde apeliantas privalo tinkamai suformuluoti apeliacinio skundo pagrindą ir dalyką (CPK 306 str. 1 d. 3-4 p.). Apeliantės N. Č. paaiškinimai dėl O. P. galėjimo/negalėjimo nuosavybės teise įgyti 0,1119 ha ploto žemės sklypą ( - ), kurį paveldėjo ieškovė I. M., nėra susiję su šios bylos nagrinėjamu dalyku. Byloje, kuriose reikalaujama leisti atlikti tam tikrus veiksmus be atsakovo sutikimo, nesutikimo su ieškiniu pagrindas, yra susijęs su atsakovo teisių pažeidimo fakto pagrindimu, kurį atsakovas privalo pagrįsti, paaiškinti, kaip ir kokiu būdu, leidus ieškovui atlikti tam tikrus veiksmus, galimai bus pažeistos jo teisės. O. P., ar jos įpėdinės I. M., nuosavybės teisės atsiradimo į 0,1119 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) pagrindas nėra susijęs su tokio pobūdžio kaip ši byla nagrinėjimo ribomis. Todėl minėti apeliacinio skundo argumentai skundžiamo teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui reikšmės neturi. Išaiškintina, jog apeliantė N. Č., manydama, jog O. P. nuosavybės teises į minėtą žemės sklypą įgijo neteisėtai, gali reikšti atskirą savarankišką reikalavimą pagal bendras ginčo teisenos taisykles ir ginčyti O. P. nuosavybės įgijimo teisėtumo faktą.

20Pagal CPK 306 str. kelti naujų savarankiškų reikalavimų apeliaciniame skunde negalima, kaip išeinančių už apeliacinio proceso ribų. Todėl apeliaciniame skunde reiškiamas reikalavimas dėl P. T. iškeldinimo iš užimtos avarinės būklės pastogės taipogi nėra susijęs su šia byla, todėl paliktinas nenagrinėtu. Ieškinys dėl P. T. iškeldinimo atsakovės turėtų būti reiškiamas kaip atskiras reikalavimas naujoje byloje bendra ginčo teisenos tvarka.

21Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino remdamasis CK 4.45 str. Atkreiptinas dėmesys, jog minėtas įstatymo straipsnis yra taikytinas bylose, kai yra sprendžiamas ginčas dėl žemės sklypo ribų nustatymo, t.y. bylos šalys nesutaria dėl nustatytų žemės sklypo ribų ir jos nėra aiškios iš esamų dokumentų. Šioje byloje CK 4.45 str. taikymui būtinų sąlygų nėra vien todėl, kad ieškovės materialinis reikalavimas yra susijęs su dviem pagrindais, pirma, pripažinti neteisėtu atsakovių atsisakymą pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, antra, leisti minėtą aktą ir žemės sklypo planą suderinti Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriuje nesant atsakovių sutikimo. Pažymėtina, kad žemės sklypo ribų neginčija ir atsakovės. Esant šioms aplinkybėms, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, CK 4.45 str. taikė nesant teisiniam materialiniam pagrindui. Nors materialinės teisės normos buvo taikomos netinkamai, tačiau atsižvelgiant į tai, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, tokio pobūdžio pažeidimas laikytinas formaliu, nesudarančiu pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamo sprendimo (CPK 328 str.).

22Kaip jau minėta, šioje byloje pareikštas materialinis reikalavimas yra susijęs su leidimu suderinti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą nesant atsakovių sutikimo, todėl ieškinio pagrįstumo klausimas turėjo būti sprendžiamas atsižvelgiant į tai, ar atsakovės pagrįstai atsisako pasirašyti ieškovės pateiktą žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą ir, ar tokiu būdu jos nepažeidžia ieškovės teisių valdyti, disponuoti ir naudoti jai priklausančiu daiktu.

23Visuotinai priimtina, kad žmonės įgyvendindami savo teises ir pareigas privalo laikytis bendrų elgesio taisyklių, kurios įpareigoja kiekvieną elgtis atsižvelgiant į geros moralės imperatyvus. Vienas tokių įmperatyvų tiek prigimtinė, tiek teisinė pareiga nepiktnaudžiauti savo teise. Tai reiškia, kad atsakovės N. Č. ir G. B., nesutikdamos leisti ieškovei I. M. patikslinti žemės sklypo plano, privalo nurodyti aiškias ir konkrečias nesutikimo priežastis, pagrįsti aplinkybę, kad ieškovė tokiais savo veiksmais pažeidžia jų teises, lūkesčius ir pan. Kaip matyti iš byloje pateiktų atsakovių atsiliepimų, teismo posėdžių metu pateiktų paaiškinimų, skundų atsakovė G. B. iš esmės sutinka su ieškovės reikalavimu, o atsakovė N. Č. savo nesutikimą pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą grindžia tuo, kad neva 0,1119 ha ploto žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) negalėjo nuosavybės teise priklausyti O. P.. Tokios atsakovės nurodomos priežastys, sąlygojančios jos atsisakymą pasirašyti žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo aktą, nelaikytinos pagrįstomis bei pripažintina, kad yra pagrindas ginti ieškovės teises, kadangi nepateisinama tokia situacija, kai asmuo naudodamasis savo pranašesne padėtimi nepagrįstai riboja kito asmens teisių įgyvendinimą, lūkesčius valdyti, naudoti ir disponuoti jam priklausančiu turtu savo nuožiūra. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip jau minėta aukščiau, ieškovė žemės sklypo ribų be atsakovių sutikimo negali objektyviai suderinti, nenustatyta, kad UAB „Geovisata“ parengtas sklypo planas prieštarautų kokiems nors teisės aktų reikalavimams ar atsakovių interesams, o atsakovės žemės sklypo ribų paženklinimo – parodymo akto nepasirašė ir iškėlus bylą teisme. Remdamasi tuo teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą.

24Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegijos išvardintus motyvus bei įvertinus įrodymų visumą, kolegija daro išvadą, kad keisti ar naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl atsakovės N. Č. apeliacinis skundas atmestinas, o Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės N. Č. priteistinos valstybės ir bylos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme (CPK 96 str., 98 str.) Teisėjų kolegija, įvertinusi ieškovės I. M. atstovo apeliacinėje instancijoje laiko sąnaudas – atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas, dalyvavimas teismo posėdyje bei LR teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintas „Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, atsižvelgdama į pateiktus dokumentus, pagrindžiančius ieškovės I. M. turėtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti, ieškovės I. M. naudai iš atsakovės N. Č. priteisia 600 Lt. Iš atsakovės taip pat priteistinos 27,35 Lt pašto išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinėje instancijoje (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 93 str., 96 str. 2 d.).

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

27Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

28Priteisti iš atsakovės N. Č. 27,35 Lt pašto išlaidų į valstybės biudžetą ir ieškovės I. M. naudai 600 Lt turėtų išlaidų advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme apmokėti.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, dalyvaujant ieškovės I. M. atstovui... 3. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 4. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 5.
  1. Ginčo esmė
...
6. Ieškovė I. M. ieškiniu prašė pripažinti neteisėtu gretimo sklypo... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 28 d. sprendimu ieškinį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Atsakovė N. Č. pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo pirmosios... 11. Ieškovė I. M. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Bylos medžiaga nustatyta, kad ieškovei I. M. nuosavybės teise priklauso... 15. Dėl to aplinkybė, kad ieškovei I. M. ir atsakovėms N. Č., G. B.... 16. Kadangi žemės sklypo (unikalus Nr. 4137-0200-0077) ribos neįregistruotos... 17. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento... 18. O. P. turto paveldėtoja ieškovė I. M. papildomai kreipėsi į UAB... 19. Apeliacinis skundas grindžiamas iš esmės tuo, jog O. P. negalėjo... 20. Pagal CPK 306 str. kelti naujų savarankiškų reikalavimų apeliaciniame... 21. Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino remdamasis CK 4.45 str.... 22. Kaip jau minėta, šioje byloje pareikštas materialinis reikalavimas yra... 23. Visuotinai priimtina, kad žmonės įgyvendindami savo teises ir pareigas... 24. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, teisėjų kolegijos išvardintus... 25. Atmetus apeliacinį skundą iš atsakovės N. Č. priteistinos valstybės ir... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 27. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 28 d. sprendimą palikti... 28. Priteisti iš atsakovės N. Č. 27,35 Lt pašto išlaidų į valstybės...