Byla A-146-473-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Sutkevičiaus (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Laimučio Alechnavičiaus, sekretoriaujant Ilonai Kovger, dalyvaujant trečiojo suinteresuoto asmens atstovei Giedrei Butkutei, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėjant administracinę bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. G. skundą ir patikslintus skundus atsakovams Palangos miesto savivaldybės tarybai, Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos apskrities viršininko administracijai, trečiajam suinteresuotam asmeniui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo priimti sprendimus atkurti nuosavybės teises.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas A. G. skundu bei patikslintais skundais (I t., b. l. 4-7, 97-98, 161-162) kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas atnaujinti praleistą terminą paduoti teismui skundą dėl ginčijamų administracinių aktų panaikinimo, bei panaikinti tas dalis teisės aktų, kuriose sprendžiamas 0,1842 ha žemės į kurią pretenduoja A. G., klausimas:

51.

6Palangos miesto valdybos 1998 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. 388 1.45 punktą, kuriuo patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai skirto sklypo ribos;

72.

8Klaipėdos apskrities viršininko administracijos 1999 m. sausio 21 d. įsakymą Nr. 95, kuriuo žemė suteikta Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai ir įregistruota patikėjimo teise Klaipėdos viršininko administracijai;

93.

10pakeisti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gegužės 8 d. sprendimo Nr. 25 2 punktą, kuria numatyta laisva neužstatyta žemė, papildant jį 0,1842 ha žemės sklypu, buvusiu R. G. nuosavybėje ( - ) ir Palangos miesto tarybos 1998 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 160 2 punktą, kuriuo patvirtintas ( - ) detalusis planas, nurodant, kad buvęs R. G. 0,1842 ha sklypas nėra užstatytas ar dėl kitos priežasties valstybės išperkamas;

114.

12įpareigoti Palangos miesto savivaldybės administraciją ir Klaipėdos apskrities viršininko administraciją per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo suderinti kartografinėje medžiagoje informaciją, kad žemės sklypo, buvusio R. G. nuosavybėje, dalis 0,1842 ha priskiriama neužstatytai ir valstybės neišperkamai žemei, ir per 3 mėnesius nuo suderinimo suformuoti žemės sklypą, skirtą nuosavybės teisių atkūrimui natūra.

13Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2008 m. birželio 2 d. sprendimu atnaujino pareiškėjui A. G. terminą skundui paduoti ir jo skundą patenkino iš dalies. Įpareigojo Palangos miesto savivaldybės administraciją per vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos suderinti kartografinėje medžiagoje informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę, pažymint buvusio savininko R. G. iki nacionalizacijos nuosavybės teise valdytos žemės 0,1842 ha dalies, patenkančios į žemės sklypo, esančio ( - ), ribas kaip priskirtą laisvai (neužstatytai) žemei ir per tris mėnesius nuo suderintos informacijos apie laisvą (neužstatytą) žemę priėmimo suformuoti žemės sklypą žemės grąžinimui natūra. Kitoje dalyje teismas A. G. skundą atmetė.

14II.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija apeliaciniu skundu (T 1, b. l. 198-2002) prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2008 m. birželio 2 d. sprendimą ir priimti naują – pareiškėjo skundą atmesti.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17III.

18Pareiškėjo A. G. atstovas advokatas Antanas Markūnas (II t., b. l. 12) 2009 m. kovo 27 d. pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, kuriame nurodė, kad mirė jo atstovaujamasis A. G.. Kartu su šiuo prašymu yra pateikta A. G. mirties liudijimo kopija (II t., b. l. 13), iš kurios matyti, kad pareiškėjas A. G. mirė ( - ).

19Administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad teismas sustabdo bylą kai miršta šalimi buvęs asmuo, jeigu ginčo teisinis santykis leidžia teisių perėmimą. Nagrinėjamu atveju administracinis ginčas kilęs nuosavybės teisių į žemę atkūrimo srityje. Todėl teisių perėmimas yra galimas.

20Byloje nustatyta aplinkybė, jog pareiškėjas mirė sudaro pagrindą sustabdyti šios apeliacinės bylos nagrinėjimą, kol paaiškės (atsiras) mirusiojo teisių perėmėjai (ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 99 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 98 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 99 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Sustabdyti bylą, kol paaiškės A. G. teisių perėmėjai.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai