Byla e2-15859-235/2018

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Alfonsas Guobys rašytinio proceso tvarka atsakovei už akių išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovei V. J. dėl skolos priteisimo, priimdamas sprendimą už akių.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškininiu reikalavimu priteisti iš atsakovės 130,49 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 Eur už Nekilnojamojo turto registro duomenų vieną paiešką duomenų bazėje ir vieno registro išrašo peržiūrėjimą ekrane, 2,90 Eur už Gyventojų registro pažymą ir 60 Eur už advokato suteiktas teisines paslaugas.

4Nurodė, kad ieškovas teikia namo, adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Teigė, kad atsakovei minėtame name nuosavybės teise priklauso butas esantis ( - ). Atsižvelgiant į šias aplinkybes laikytina, kad atsakovė privalo mokėti mokesčius už suteiktas administravimo paslaugas. Pažymėjo, kad atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. susidarė 130,49 Eur įsiskolinimas.

5Atsakovei Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 1 dalies pagrindu – asmeniškai, buvo įteiktas ieškinio nuorašas ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Per teismo nustatytą terminą atsakovė be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškovas yra pareiškęs prašymą priimti sprendimą už akių, jei byloje atsiliepimas į ieškinį nebus pateiktas, todėl byloje atsiranda Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalyje numatytos sprendimo priėmimo už akių pasekmės.

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Civilinio proceso kodekso 285 straipsnio 2 dalis).

8Nustatyta, kad ieškovas yra paskirtas vykdyti namo, adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Teigė, kad atsakovei minėtame name nuosavybės teise priklauso butas esantis ( - ). Atsižvelgiant į šias aplinkybes laikytina, kad atsakovė privalo mokėti mokesčius už suteiktas administravimo paslaugas. Pažymėjo, kad atsakovė savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl už suteiktas administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas už laikotarpį nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. sausio 31 d. susidarė 130,49 Eur įsiskolinimas. Duomenų apie tai, kad atsakovė su ieškovu atsiskaitė, byloje nepateikta.

9Civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais. Pagal Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalį, butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Civilinio kodekso 6.59 straipsnis draudžia vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. Atsižvelgiant į tai, kad byloje nepateikta įrodymų, jog atsakovė su ieškovu atsiskaitė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis), taip pat į tai, jog atsakovė savo prievolės neginčija (Civilinio proceso kodekso 12 straipsnis), vadovaujantis Civilinio kodekso 4.82 straipsnio 3 dalimi, 6.38 straipsnio 1 dalimi, ieškovo naudai iš atsakovės priteistina 130,49 Eur skolos.

10Remiantis Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistina ir 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 130,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme - 2018 m. balandžio 4 d. - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Patenkinus ieškinį, iš atsakovės ieškovui turėtų būti priteistos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15 Eur žyminio mokesčio, 60 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti, 0,87 Eur išlaidų už Nekilnojamojo turto registro duomenų išrašą ir 2,90 Eur išlaidos už Gyventojų registro pažymą, viso – 78,77 Eur.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteistinos, kadangi neviršija 3 Eur dydžio (Teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo“ , Civilinio proceso kodekso 92 straipsnis).

13Teismas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14Ieškinį tenkinti.

15Priteisti iš atsakovės V. J., a. k. ( - ) ieškovo UAB „Naujininkų ūkis“, į. k. 121458016, naudai 130,49 Eur (vieno šimto trisdešimties eurų 49 ct) skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 130,49 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2018 m. balandžio 4 d.- dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 78,77 Eur (septyniasdešimt aštuonių eurų 77 ct) bylinėjimosi išlaidas.

16Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas; šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas; aplinkybės, liudijančios neatvykimo į parengiamąjį ar teismo posėdį ir nepranešimo teismui iki posėdžio priežasčių svarbumą arba atsiliepimo į ieškinį, paruošiamojo dokumento nepateikimo per nustatytą terminą priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, pagrindžiantys šias aplinkybes; aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, ir įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, taip pat visi kiti šalies reikalavimai, argumentai ir įrodymai, susiję su byla; pareiškimą paduodančios šalies prašymas; prie pareiškimo šalies pridedamos medžiagos sąrašas; pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data, žyminio mokesčio kvitas. Kartu su pareiškimu turi būti pateikti visi šalies turimi įrodymai, susiję su byla, ir pareikšti prašymai teismui padėti išreikalauti turinčius bylai reikšmės įrodymus, kurių šalis pati negali gauti.

17Papildomai paskelbti apie sprendimo už akių priėmimą viešai, specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt ir, nepavykus kopijos įteikti paštu, skaičiuoti pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikimo terminą nuo viešo paskelbimo dienos.

18Ieškovas sprendimą gali apskųsti per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai