Byla 2A-1731-160/2015
Dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Zitos Smirnovienės, kolegijos teisėjų Astos Radzevičienės ir Andriaus Ignoto, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. M. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-10 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo J. M. ieškinį atsakovams UAB koncernui „Achemos grupė“ ir UAB „Metoil“ dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Metoil“ 225500 Lt neišmokėto priedo prie darbo užmokesčio, 200523,40 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; iš atsakovo UAB koncerno „Achemos grupė“ priteisti 307299,20 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 257911,38 Lt delspinigių bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Patikslinus ieškinį prašė priteisti iš UAB „Metoil“ 225500 Lt neišmokėto priedo prie darbo užmokesčio, 76314,60 Lt delspinigių bei penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o iš UAB koncerno „Achemos grupė“ – 316054,51 Lt neišmokėto darbo užmokesčio, 273479,02 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2005-07-01 iki 2013-02-15 bei penkių procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, priteisti iš UAB „Metoil“ ieškovo naudai vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2012-06-15 iki visiško atsiskaitymo. Patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo UAB „Metoil“ 220000 Lt darbo užmokesčio, 186766 Lt delspinigių, vidutinį darbo užmokestį nuo atleidimo iš darbo 2012-06-15 iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, o atsakovui UAB „Metoil“ nevykdant teismo sprendimo, šias sumas subsidiariai priteisti iš atsakovo UAB koncerno „Achemos grupė“. Iš atsakovo UAB koncerno „Achema“ prašė priteisti 376355,20 Lt neišmokėto darbo užmokesčio už laikotarpį nuo 2005 m. liepos mėnesio iki 2014-08-19 (patikslinto ieškinio padavimo teismui dienos), 396807,04 Lt delspinigių, nutraukti 2005-07-01 sudarytą darbo sutartį DK 128 str. 1 d. pagrindu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, bei priteisti vidutinį darbo užmokestį nuo 2014-08-19 iki darbo sutarties nutraukimo, 0,07 proc. delspinigių už pavėluotą atsiskaitymą, dviejų darbo užmokesčių dydžių išeitinę išmoką, bei vidutinį darbo užmokestį už pradelstą atsiskaityti laikotarpį.

5Paaiškino, kad 2004-12-13 ieškovas ir UAB „Metoil“ sudarė darbo sutartį, kurios pagrindu ieškovas ėjo UAB „Metoil“ generalinio direktoriaus pareigas. Ieškovo darbo sutartis buvo pakeista 2005-03-31 ir darbo sutarties pakeitime buvo nurodyta: „Keičiama sutarties 3 dalis. Nuo 2005-04-01 nustatomas 10000 Lt per mėnesį darbo užmokestis, esant teigiamiems bendrovės veiklos mėnesiniams darbo rezultatams, skiriamas kintamas priedas iki 5500 Lt prie mėnesinio darbo užmokesčio“. Nepaisant tokio susitarimo, UAB „Metoil“ nė karto nemokėjo ieškovui priedo prie darbo užmokesčio, nors daugelį mėnesių UAB „Metoil“ veiklos darbo rezultatai buvo teigiami. 2010-09-01 darbo sutartis buvo pakeista dar kartą, taip pat pakeičiant ieškovo darbo užmokesčio dydį. 2012-06-15 UAB „Metoil“ valdyba nutarė atšaukti ieškovą iš UAB „Metoil“ generalinio direktoriaus pareigų. Nesutikdamas su tuo, jog jam nemokamas priedas prie darbo užmokesčio, ieškovas kreipėsi į UAB „Metoil“ valdybą ir pateikė valdybai informaciją dėl neišmokėtų priedų prie darbo užmokesčio už pelningus mėnesius. UAB „Metoil“ valdyba 2012-03-02 apsvarstė šį klausimą ir buvo gautas direktoriaus raštas, kuriame nurodyta, jog ieškovo prašymas dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir priedų yra netenkinamas. UAB „Metoil“ valdyba ieškovo darbo užmokesčio klausimą ketino svarstyti 2012-06-04, tačiau į valdybos posėdį neteisėtai neatvykus valdybos nariui T. K., o ieškovui, kuris taip pat iki 2012-06-07 buvo UAB „Metoil“ valdybos narys, nusišalinus nuo savo darbo užmokesčio mokėjimo klausimo sprendimo, joks sprendimas nebuvo priimtas nesant kvorumo. 2012-06-15 ieškovas buvo atšauktas iš pareigų neišsprendus darbo užmokesčio bei priedų nesumokėjimo klausimo. 2012-07-25 ieškovas dar kartą raštu paragino UAB „Metoil“ ir UAB koncerną „Achemos grupė“ sumokėti ieškovui priklausančias sumas, tačiau 2012-08-27 gavo atsakymą iš UAB koncerno „Achemos grupė“ Teisės ir valdymo direktoriaus, kad klausimu dėl darbo užmokesčio UAB „Metoil“ ieškovas turi teisę kreiptis tiesiogiai į UAB „Metoil“. Paaiškino, kad ieškovo 2012-07-25 raštas buvo adresuotas UAB „Metoil“ valdybos pirmininkui, tačiau UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovas šį faktą ignoravo.

62005-07-01 ieškovas ir UAB koncernas „Achemos grupė“ sudarė neterminuotą darbo sutartį, kuria buvo susitarta, kad ieškovas dirbs UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovu Lenkijoje ir už savo darbą gaus 1000 EUR mėnesinį atlyginimą, skaičiuojamą Lenkijos zlotais. 2005-09-15 ieškovas ir UAB koncernas „Achemos grupė“ sudarė priedą Nr. l prie darbo sutarties, kuriuo sutarė, kad ieškovas atsiims nustatyto dydžio atlyginimą Lietuvos Respublikos teritorijoje. 2005-10-06 ieškovas pateikė UAB koncerno „Achemos grupė“ buhalterijai prašymą jam priklausantį darbo užmokestį pervesti į AB „SEB bankas“ esančią sąskaitą, tačiau darbdavys neatliko nė vieno mokėjimo ieškovui nuo darbo sutarties galiojimo pradžios iki ieškinio pateikimo dienos, todėl ieškovas raštu kreipėsi į UAB koncerną „Achemos grupė“ su prašymu išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį, tačiau jokio atsakymo negavo. 2012-07-25 siekdamas ginčą išspręsti taikiai, paskutinį kartą kreipėsi į UAB koncerną „Achemos grupė“, tačiau tik 2012-08-27 buvo gautas UAB koncerno „Achemos grupė“ Teisės ir valdymo skyriaus raštas apie tai, kad ieškovo darbo sutartis UAB koncerne „Achemos grupė“ nėra registruota, taip pat ieškovas iki šiol nėra pateikęs jokių prašymų, pretenzijų ar ataskaitų pagal minėtą sutartį. UAB koncernas „Achemos grupė“ iškėlė eilę reikalavimų, kuriuos ieškovas, įsitikinęs akivaizdžiu UAB koncerno „Achemos grupė“ nenoru spręsti darbo užmokesčio mokėjimo klausimą, nematė prasmės vykdyti. Ieškovas tik 2012 metais pradėjo raštu kelti klausimą dėl jam priklausančių mokėjimų, nes iki tol tarp ieškovo ir Koncerno tuometinio prezidento B. L. egzistavo susitarimas dėl ieškovui priklausančių mokėjimų atlyginimo kitu būdu (greitaeigio katerio perleidimas), tačiau dėl UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidento mirties susitarimas liko neįgyvendintas ir įsiskolinimas nesumokėtas. Atsakovas nepaneigė, kad ieškovas dirbo (vadovavo) UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybei Lenkijoje. Darbo sutartis nėra nutraukta, atsakovas yra skolingas darbo užmokestį už šimtą devynis mėnesius, todėl prašo taikyti darbdaviui sankcijas dėl pavėluoto darbo užmokesčio mokėjimo, t. y. priteisti vidutinį darbo užmokestį už pavėluotą atsiskaitymą ir delspinigius (t. I, b. l. 1-5, t. IV, b. l. 1-4, 14-18).

7Atsiliepimu UAB „Metoil“ prašė ieškovo ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį. Paaiškino, kad ieškovas, nurodydamas faktines aplinkybes dėl 2004-12-13 ieškovo ir UAB „Metoil“ sudarytos darbo sutarties tik pamini, kad darbo sutartis 2010-09-01 buvo pakeista, pakeičiant ieškovo darbo užmokesčio dydį, tačiau nenurodo, kad nuo 2010-09-01 darbo sutarties 3 punktas buvo pakeistas ir ieškovui nustatytas tik 11000 Lt mėnesinis atlyginimas, nenustatant jokio priedo prie šio darbo užmokesčio. Darbo užmokesčio išmokėjimo klausimas po darbo užmokesčio paskyrimo yra ne valdybos kompetencija. UAB „Metoil“ valdyba tik nustato bendrovės vadovo atlyginimą, tačiau jo išmokėjimo klausimas yra UAB „Metoil“ vadovo kompetencija, kadangi vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, tame tarpe organizuoja darbo užmokesčių teisingą ir tinkamą sumokėjimą, kas buvo nurodyta ir ieškovui pateiktame UAB koncerno „Achemos grupė“ atsakyme į ieškovo pretenziją. Ieškovas pateikė neteisingą informaciją, kad UAB „Metoil“ valdyba 2012-06-04 ketino svarstyti jo darbo užmokesčio klausimą, tačiau į valdybos posėdį neva neteisėtai neatvyko valdybos narys T. K.. Ieškovo argumentai yra visiškai nepagrįsti, nes jokio neteisėto T. K. neatvykimo nebuvo, o valdybos posėdis 2012-06-04 buvo sušauktas ir vyko neteisėtai, nes nebuvo reikalingo narių kvorumo bei buvo organizuojamas nesilaikant valdybos darbo reglamente nustatytų reikalavimų – valdybos narys T. K. nebuvo laiku ir tinkamai informuotas apie valdybos posėdį. Ieškovo reikalavimui dėl neišmokėto priedo prie darbo užmokesčio turi būti taikomas trijų metų ieškinio senaties terminas. Darbo sutarties sąlyga dėl priedo mokėjimo panaikinta nuo 2010-09-01, todėl taikant DK 298 str. ir 27 str. 2 d., ieškovui gali būti priteisiamos išmokos, priklausančios už nustatytą ieškinio senaties laikotarpį iki ieškinio padavimo, t. y. nuo 2009-12-27 iki 2010-08-31. Ieškovas buvo UAB „Metoil“ direktorius ir apie savo neva pažeistas teises dėl darbo užmokesčio neišmokėjimo jam buvo žinoma nuo pat darbo sutarties 2005-03-31 pakeitimo. UAB „Metoil“ užsakymu audito įmonė UAB „Added Value“ atliko analizę, kurios išvadoje nustatyta, kad vertinant mėnesio rezultatus su patvirtintais biudžetais, laikotarpiu nuo 2009-12-27 iki 2010-09-01 buvo laikomasi patvirtintų biudžetų 4 mėnesius, todėl už nurodytą laikotarpį maksimaliai gali būti skaičiuojamas 22000 Lt darbo užmokesčio priedas, o jeigu skaičiuojant biudžetų įvykdymą nuo metų pradžios laikotarpiu nuo 2009-12-27 iki 2010-09-01 buvo laikomasi patvirtintų biudžetų 5 mėnesius, todėl už nurodytą laikotarpį maksimaliai galėtų būti skaičiuojamas 27500 Lt darbo užmokesčio priedas, tačiau metiniai veiklos rezultatai nebuvo pasiekti pagal patvirtintus biudžetus, o 2012 metų pirmus šešis mėnesius įmonė dirbo nuostolingai. Ieškovas buvo UAB „Metoil“ vadovas ir jis pats sau turėjo mokėti darbo užmokestį bei kitas jam priklausančias sumas, tame tarpe priedą prie darbo užmokesčio, jeigu manė, kad toks jam priklausė. Ieškovas niekada jokio priedo sau nemokėjo, niekada net nekėlė klausimo dėl priedo prie darbo užmokesčio mokėjimo iki tol, kol neiškilo klausimas dėl UAB „Metoil“ akcijų pirkimo. Ieškovo kreipimąsi į teismą įtakojo UAB „Metoil“ pareikšta pretenzija ieškovui dėl 126941,67 Lt. nuostolių atlyginimo. UAB „Metoil“ veiklos rezultatai turi būti vertinami plačiau. Nuo 2009-12-27 iki 2010-08-31 UAB „Metoil“ veiklos rodiklių, kurie tvirtinami kiekvienais metais, neįvykdė. 2009 metų UAB „Metoil“ ikimokestinis pelnas paskutinį ketvirtį turėjo būti 354000 Lt, tačiau buvo patirti 1051005 Lt dydžio nuostoliai. 2010 metų nustatyti UAB „Metoil“ rodikliai taip pat nebuvo vykdomi ir UAB „Metoil“ 2010 metų ikimokestinis pelnas sudarė tik 47644 Lt, kai turėjo būti pasiektas 1200000 Lt pelnas. Todėl ieškovo reikalavimas mokėti priedą už neva pelningus 2010 m. kovo – gegužės mėn. yra nepagrįstas, nes 2010 m. sausio ir vasario mėn. UAB „Metoil“ patyrė nuostolius ir vertinant neįvykdytus metinius rodiklius, veikė nuostolingai. UAB „Metoil“ neigiamus veiklos rezultatus patvirtino ir UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikta atsakovo „Gautinų sumų apskaitos analize“, taip pat tai, kad dėl paties ieškovo veiksmų bendrovė tapo nemoki, jai iškelta bankroto byla, ieškovui pareikšti reikalavimai atlyginti nuostolius dėl prarasto turto. Darbuotojui išmokami įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai tik tais atvejais, kai dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos. Šiuo atveju jokios UAB „Metoil“ kaltės ieškovas neįrodė, pats ieškovas nemokėjo sau priedo, kas patvirtina, jog dėl to UAB „Metoil“ kaltės nėra. Nepagrįstai subsidiariu atsakovu traukiamas UAB koncernas „Achemos grupė“, kadangi nėra visų būtinų sąlygų UAB koncerno „Achemos grupė“ atsakomybei atsirasti, priedo išmokėjimas nebuvo priskirtas Koncerno kompetencijai (t. I, b. l. 117-121, t. II, b. l. 67-74, t. IV, b. l. 27-35).

8Atsakovas UAB Koncernas „Achemos grupė“ prašė ieškovo ieškinį jo atžvilgiu atmesti, taikyti ieškinio senatį. Paaiškino, kad apie darbo sutartį, esą sudarytą tarp UAB koncerno „Achemos grupė“ ir ieškovo 2005-07-01, UAB koncernui „Achemos grupė“ tapo žinoma tik 2012-05-11, ieškovui pateikus pretenziją dėl jam esą neišmokėto darbo užmokesčio už ieškovo darbą būnant UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovu Lenkijoje. Sutarties kopiją ieškovas pateikė tik po septynių metų ir tik po B. L. mirties, todėl UAB koncernas „Achemos grupė“ prašė išreikalauti minėtos sutarties originalą. Buvo sutarta, jog tikslingiausia darbo užmokestį ieškovui mokėti UAB koncerno „Achemos grupė“ buveinėje Lietuvos Respublikoje, atsiskaitant ne per atstovybę Lenkijoje. Toks susitarimas buvo įgyvendintas 2005-09-29, sutariant ieškovui mokėti po 5179 Lt per mėnesį. Nuo 2005 m. rugsėjo iki 2006-01-01 UAB koncernas „Achemos grupė“ ieškovui priskaičiavo ir vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais faktiškai išmokėjo visas darbo užmokesčio sumas, nurodytas UAB koncerno „Achemos grupė“ 35 nutarime, t. y. 9000 Eur. Tokiam atsiskaitymui ieškovas neprieštaravo. 2006-01-18 ieškovas buvo atleistas iš UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovo Lenkijoje pareigų jo prašymu, su juo pilnai atsiskaityta 2006-02-07. Ieškovas 2012-06-15 dėl pasitikėjimo praradimo buvo atšauktas iš UAB koncerno „Achemos grupė“ dukterinės bendrovės UAB „Metoil“ generalinio direktoriaus pareigų. UAB koncerno „Achemos grupė“ valdyba 2012-08-10 priėmė sprendimą uždaryti atstovybę Lenkijoje, kurioje, anot ieškovo, jis dirbo ieškinyje nurodomu laikotarpiu. Remiantis šiuo sprendimu buvo paskirtas įgaliotinis T. B., kuriam UAB koncernas „Achemos grupė“ pavedė UAB koncerno „Achemos grupė“ vardu atlikti visus faktinius ir teisinius veiksmus, būtinus UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybės Lenkijoje veiklai užbaigti. Įgaliotinis 2013-03-12 laišku informavo, kad paskutinė darbo sutartis, kuri galiojo Lenkijos atstovybėje, buvo darbo sutartis sudaryta su J. M., gimusiu 1985-11-25. Ši sutartis buvo nutraukta 2012-08-31 ir nuo šios dienos UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybė nebevykdė jokios veiklos, todėl akivaizdu, kad ieškovo patikslintame ieškinyje nurodyti argumentai apie iki šiol besitęsiančius santykius Koncerno atstovybėje neturi jokio faktinio pagrindo. UAB koncernas „Achemos grupė“ kreipėsi į Finansų ir buhalterijos biurą LICZYK Varšuvoje, kuris savo laiške nurodė, kad pagal įmonės turimus buhalterinius dokumentus ir dokumentaciją J. M., gimęs 1957-03-22, UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybėje Lenkijoje nedirba ir nedirbo. Ieškovas su ieškiniu į teismą kreipėsi 2012-12-27, reikalaudamas priteisti jo naudai iš UAB koncerno „Achemos grupė“ darbo užmokestį nuo 2005-07-01 iki 2012-11-30 ir priskaičiuotus delspinigius. Tačiau DK 27 str. 2 d. yra nustatytas bendras trejų metų ieškinio senaties terminas, o DK 298 str. yra įtvirtintas naikinamasis trejų metų terminas, todėl, jei teismas ir tenkintų ieškinį, ieškovui darbo užmokestis ir priskaičiuoti delspinigiai galėtų būti priteisiami tik nustatytos ieškinio senaties ribose ir ne daugiau kaip už trejus metus, t. y. nuo 2009-12-27. Delspinigiai negali būti priteisiami, nes nėra UAB koncerno „Achemos grupė“ kaip darbdavio kaltės. 2006-01-18 atleidus ieškovą iš Koncerno atstovybės, jis ėjo pareigas su UAB koncerno „Achemos grupė“ veikla susijusioje kitoje įmonėje „Litewski Export Import LITEXIMP“, kuri tik dalyvavo UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybės Lenkijoje veikloje. Žodiniai ieškovo susitarimai su UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidentu B. L. negali būti laikomi svarbiomis aplinkybėmis ieškinio senaties termino atnaujinimui (t. I, b. l. 63-67, t. II, b. l. 126-128, t. IV, b. l. 106-109).

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-11-10 sprendimu ieškinį atmetė.

11Nustatė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Metoil“ 2004-12-13 sudarė darbo sutartį, kurios pagrindu ieškovas ėjo UAB „Metoil“ generalinio direktoriaus pareigas. 2005-03-31 ieškovo darbo sutartis buvo pakeista, nurodant, jog keičiama sutarties 3 dalis, nuo 2005-04-01 nustatomas 10000 Lt per mėnesį darbo užmokestis, esant teigiamiems bendrovės veiklos mėnesiniams darbo rezultatams, skiriamas kintamas priedas iki 5500 Lt prie mėnesinio darbo užmokesčio. Ši darbo sutarties 3 dalis (3 p.) dar kartą pakeista, sutarus nuo 2010-09-01 nustatyti 11000 Lt mėnesinį pareiginį atlyginimą. Ieškovas 2012-06-15 UAB „Metoil“ valdybos nutarimu dėl vadovo atšaukimo buvo atleistas iš generalinio direktoriaus pareigų. Remiantis 2012-06-20 pažyma apie darbą matyti, jog ieškovas J. M. UAB „Metoil“ ėjo generalinio direktoriaus pareigas nuo 2004-12-14 iki 2012-06-15. Darbuotojo mėnesinis pareiginis atlyginimas jo atleidimo dieną buvo 11000 Lt (vidutinis vienos darbo dienos užmokestis 515,63 Lt), o nuo 2005-04-01 iki 2010-09-01 - 10000 Lt. Įvertino, kad ginčo objektu gali būti tik laikotarpiu tarp darbo sutarties pakeitimo 3 punkto pakeitimų (2005-04-01 – 2010-08-31) nustatyto priedo iki 5500 Lt skyrimas ir to pagrindu susidariusi pinigų suma už pelningus bendrovės veiklos mėnesius, kai turėjo būti mokamas priedas, t. y. 165000 Lt suma (5500 Lt x 30 mėn.). Prie nuo 2010-09-01 nustatyto 11000 Lt pareiginio atlyginimo darbo sutartyje ieškovui nebenumatyta galimybė skirti priedo. Nėra pagrindo ieškovo reikalavimo priteisti darbo užmokesčio priedą tenkinimui. Atmetė argumentus, jog neaiški darbo sutarties sąlyga dėl priedo iki 5500 Lt mokėjimo turėtų būti aiškinama darbuotojo naudai. Kadangi darbuotojas nebuvo eilines pareigas užimantis asmuo bendrovėje, o buvo jos generalinis direktorius, pripažino, jog sutarties sąlyga dėl kintamo priedo esant teigiamiems bendrovės veiklos mėnesiniams rezultatams, buvo ir generalinio direktoriaus kompetencijoje. T. y. ieškovas buvo tas asmuo, kurio prerogatyvoje buvo spręsti atsakovo bendrovės teigiamų mėnesinių darbo rezultatų apibendrinimą ir įvertinimą, bei priedų skyrimo tvarką. Tokios tvarkos iki 2009 m. nebuvo, apie tai įrodymų nepateikta. 2008-12-19 Koncerno „Achemos grupė“ prezidento patvirtinti metodiniai nurodymai „Dėl darbo apmokėjimo ir premijavimo Koncerno „Achemos grupė“ bendrovėse“ buvo skirti nustatyti vieningą darbo apmokėjimo ir premijavimo sistemą UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovėse, įvertinant pajamų, ikimokestinio pelno, planinių užduočių vykdymą, bendrovės veiklos bei finansinius rodiklius, susiejant juos su konkrečių bendrovės pareigūnų premijavimu. Metodiniuose nurodymuose numatyta, jog jie taikomi ir nustatant bendrovės vadovo, vadovybės darbo apmokėjimo ir premijų apskaičiavimo bei skyrimo tvarką. Galimybė ieškovui mokėti darbo užmokesčio priedą buvo žinoma ir suprantama pačiam ieškovui. Aplinkybė, jog kintamas kasmėnesinis darbo užmokesčio priedas buvo numatytas, tačiau nebuvo mokamas, nes nebuvo tam pagrindo, ieškovui buvo žinoma nuo pat pirmo mėnesio po darbo sutarties pakeitimo, jis nesikreipė į atsakovą dėl jo išmokėjimo. Toks faktas patvirtina atsakovo poziciją, jog nebuvo teigiamų bendrovės veiklos mėnesinių darbo rezultatų, dėl ko nebuvo mokamas darbo užmokesčio priedas ieškovui. Atsakovas UAB „Metoil“ įrodė, jog bendrovė nuo pat ieškovo vadovavimo jai neveikė pelningai, t.y. nebuvo tokių rezultatų, kurie būtų buvę pagrindu ieškovui skirti kintamą darbo užmokesčio priedą. Audito kompanijos UAB PricewaterhouseCoopers atlikta UAB „Metoil“ gautinų sumų apskaitos analizė pagrindžia atsakovo UAB „Metoil“ argumentus, kad įmonė, nesilaikydama verslo apskaitos standartų, grynąjį pelną nepagrįstai didino gautinų sumų sumažėjimo verte, gautinas sumas apskaitydavo įsigijimo savikaina, neįvertinant jų vertės sumažėjimo, bei turėjo suteikusi didelės vertės abejotinų paskolų. UAB „Added Value“ ataskaita rodo, kad nuo 2006 iki 2011 metų UAB „Metoil“ metiniai veiklos rezultatai nebuvo pasiekti pagal patvirtintus biudžetus, o 2012 metais pirmus šešis mėnesius įmonė dirbo nuostolingai. Įrodymai apie UAB „Metoil“ pajamų ir sąnaudų planus, finansinių rodiklių paskirstymus, Juridinių asmenų registro išrašai apie UAB „Metoil“ teiktas pelno (nuostolių) ataskaitas patvirtina nebuvus atsakovo veiklos teigiamų rezultatų, kad generaliniam direktoriui būtų buvus teisė mokėti darbo užmokesčio kintamą priedą. Ieškovui nuo 2005-12-05 valdybos posėdžio sprendimu pripažinta, kad anksčiau buvo klaidingai skaičiuojamas per didelis generalinio direktoriaus atlyginimas ir jis mažinamas permokos apimtimi. Ieškovas, reikalaudamas darbo užmokesčio priedo, remiasi paties sudarytomis skaičiavimų lentelėmis, bei atskirai paimtais atsakovo veiklos rezultatais, taip pat mini žodinius susitarimus su Koncerno „Achemos grupė“ prezidentu. Atsakovas paneigė ieškovo argumentus pateiktais į bylą rašytiniais įrodymais su papildomu pagrindimu, jog nebuvo pagrindo ieškovui mokėti kintamo darbo užmokesčio priedo, o žodinių susitarimų buvimo byloje nepatvirtino.

12Ieškovas su atsakovu UAB koncernu „Achemos grupė“ 2005-07-01 Varšuvoje sudarė darbo (valdymo) sutartį, pagal kurią ieškovui buvo numatytas 1000 EUR (neatskaičius mokesčių) atlyginimas Lenkijos zlotais. 2005-09-15 tarp ieškovo ir atsakovo buvo sudarytas darbo sutarties priedas Nr. 1, pagal kurį numatytą atlyginimą buvo sutarta mokėti Lietuvos Respublikos teritorijoje, atlyginimą įsipareigojo mokėti UAB koncernas „Achemos grupė“. 2005-04-21 UAB koncerno „Achemos grupė“ valdybos nutarimu Lenkijoje įsteigta UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybė, patvirtintas jos finansavimas, numatant jos vadovui atlyginimą 1500 EUR ir 1000 EUR reprezentacinėms išlaidoms. Pagal 2005-07-01 sudarytą darbo sutartį, ieškovas buvo priimtas dirbti pas atsakovą atstovybės Lenkijoje rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo atstovo Lenkijoje pareigoms. Pripažino, jog tai yra ta pati darbo sutartis, tačiau dėl nenustatytų priežasčių (tikėtina dėl to, kad sprendžiant mokestinius (darbo užmokesčio mokėjimo vietos) klausimus, pirmiausia buvo aktualus lenkiškas sutarties variantas, neregistruotas pas atsakovą, o iš 2005-09-29 darbo sutarties matyti, jog apspręsti analogiški 2005-07-01 darbo sutarčiai ieškovo darbą, pareigas ir darbo užmokestį liečiantys klausimai. Todėl 2005-09-29 darbo sutartis vertinama kaip pirminės (lenkiškas variantas) darbo sutarties pakeitimas. Atsakovo pateikti įrodymai patvirtina, jog ieškovui buvo mokamas darbo užmokestis už jo darbą Lenkijos atstovybėje, bei su juo buvo atsiskaityta 2006 m. sausio mėnesį, nutraukus darbo sutartį. Nuo 2006-01-19 ieškovas dirbo „Litewski Export Import LITEXIMP“, tačiau ne UAB koncerne „Achemos grupė“. T. B. 2013-03-12 raštu patvirtino, jog 2012 m. ieškovas tikrai nebedirbo UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybėje Lenkijoje, bei kad atstovybė nuo 2012-08-01 jokios veiklos Lenkijoje nebevykdė. Finansų ir buhalterijos biuro Liczyk informacija patvirtino, kad duomenų apie J. M. darbą UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybėje nuo 2006 metų nėra. Ieškovo nurodomi argumentai, kad jis iki pat 2012 m. pasirašinėjo UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybės Lenkijoje dokumentus neturi įtakos aplinkybių dėl darbo sutarties pasibaigimo termino vertinimui, nes esant išduotam UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidento 2005-07-01 įgaliojimui, ieškovas turėjo tokią teisę, kol įgaliojimas nebuvo panaikintas. Visi ištirti įrodymai patvirtino ieškovo reikalavimų nepagrįstumą, kadangi atsakovas UAB koncernas „Achemos grupė“ yra tinkamai išsprendęs darbo sutarties su ieškovu pasibaigimo klausimus, su juo atsiskaityta nutraukiant Koncerno Atstovybėje atstovo Lenkijoje darbo sutartį.

13Taikė DK 27 str. 1 d. nustatytą trijų metų ieškinio senaties terminą padarius išvadą, jog ieškovas nepateikė dėl senaties termino atnaujinimo. Laikė, kad atsakovas apie priedų prie atlyginimo jam neišmokėjimą žinojo visą laiką, nes dirbo UAB „Metoil“ generaliniu direktoriumi. Darbo sutartis UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybėje Lenkijoje su ieškovu nutraukta 2006-01-18 ir nuo to laiko praėjo daugiau kaip 3 metai.

14Netenkinus ieškovo pagrindinių reikalavimų atsakovams dėl darbo užmokesčių priteisimo, kartu netenkino ir išvestinių reikalavimų dėl delspinigių ir vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo atsiskaityti laiką, bei procesinių palūkanų priteisimo.

15III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

16Ieškovas apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą patenkinant jo ieškinį. Paaiškino, kad pirmos instancijos teismo sprendimas yra priimtas netinkamai išaiškinus ir pritaikius materialinės bei procesinės teisės normas. Nesutinka su teismo išaiškinimu, kad pakeitus bazinį atlyginimo dydį iš 10000 Lt į 11000 Lt nebeteko galios prierašas darbo sutartyje dėl kintamo priedo iki 5500 Lt esant teigiamiems mėnesiniams rezultatams. Pagal teismo išaiškinimą reikėtų suprasti, kad 2010-09-01 ieškovui realiai buvo sumažintas atlyginimas, panaikinant jo teisę į priedą. Pirmosios instancijos teismas visiškai neatsižvelgė į ieškovo teiginius, kad jo pavaduotojas visą darbo laikotarpį nuo 2005 m. balandžio mėnesio iki 2012 m. liepos mėnesio gaudavo atlygį 12000 Lt, o ieškovas atitinkamai 10000 Lt ir po 2010-09-01 sutarties pakeitimo 11000 Lt eidamas įmonėje generalinio direktoriaus pareigas. Jei būtų tikslas keisti prierašą dėl priedo, valdyba būtų svarsčius ir pavaduotojo darbo užmokesčio dydį. Atlygio bazinis dydis buvo pakeistas ne tik ieškovui, bet ir kitų bendrovių vadovams į didėjimo pusę. Pirmosios instancijos teismas nesutinka su argumentais, kad ieškovo reikalavimas priteisti priedą iki 5500 Litų turi būti aiškinamas darbuotojo naudai ir teigia, kad šio priedo išmoka buvo paties ieškovo kompetencijoje, paneigdamas tuo pačiu valdybos atsakomybę už pasirašytą darbo sutartį su ieškovu dėl priedo taikymo. Teismas, pasisakydamas apie priedo skyrimo tvarką ir vertinimą, teigdamas, kad tai buvo ieškovo prerogatyvoje, paneigė savo paties teiginius dėl "darbo apmokėjimo ir premijavimo" UAB koncerno "Achemos grupė" bendrovėse 2008-12-19 prezidento patvirtintų metodinių nurodymų. Ne ieškovo naudai tapatina priedą su premijavimu. Ieškovas aiškiai pasisakė, kad tik neapibrėžtumas dėl priedo dydžio ir vadovo etika neleido jam pačiam sau atlikti išmokas, esant pelningiems mėnesio rezultatams, kas visiškai neatleidžia valdybos nuo prievolės ir atsakomybės priimti sprendimus pagal pasirašytą darbo sutartį su ieškovu. Patvirtinus metodinius nurodymus UAB koncernas "Achemos grupė" nesiėmė jokių veiksmų, kad juos adaptuoti bendrovėse, duodant atitinkamus nurodymus valdyboms ir šiuose metodiniuose nurodymuose nekalbama apie vadovų priedus esant teigiamiems mėnesio rezultatams. Ieškovo pozicija dėl priedo dydžio nustatymo buvo išsakyta, kaip neetiška jam pačiam siūlyti dydį, o teismas paaiškinimą suprato kaip sąmoningą nemokėjimą sau, ir kaip pagrindo nebuvimo išmokai, t.y. du skirtingi požiūriai, vienas dėl dydžio, o kitas dėl mokėjimo fakto. Teismo vertintas darbo sutarties pakeitimas 2010-09-01, nustatant 11000 Lt mėnesinį pareiginį atlyginimą, nieko nemini apie kintantį mėnesinį priedą iki 5500 Lt, kas leidžia atsakovui laisvai interpretuoti savo naudai, kad priedo buvo atsisakyta. Ieškovo nuomone prierašas nebuvo pakeistas arba atšauktas. Ieškovas nė karto netvirtino, kad jis nesikreipė dėl jam priklausančių priedų, ir dar kartą patvirtina, kad visus klausimus susijusius su vadovų (dukterinių Koncerno bendrovių) atlygių, priedais ir premijomis sprendė išimtinai vienasmeniškai UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidentas. Šios aplinkybės teismas netyrė ir nekvietė liudininkų UAB "Metoil" valdybos pirmininko (buvusio), UAB koncerno „Achemos grupė“ Vice-prezidento ir Prezident (buvusio) A. L. UAB "Added Value" ir UAB "PricewaterhouseCoopers" dokumentai buvo atlikti 2013 ir 2014 m. paties atsakovo prašymu, kai ieškovas nedirbo įmonėje ilgą laiką. Nei UAB "Added value", nei UAB "PricewaterhouseCoopers" nepasisako dėl pelningų mėnesių, pagal kuriuos ieškovas reikalauja priedo išmokos. Teismas neišreikalavo audito bendrovės UAB "Tezaurus auditas" ataskaitų. UAB "Metoil" visais jos veiklos periodais audituodavo akcininko (UAB koncerno "Achemos grupė") patvirtinta audito bendrovė UAB "Tezaurus auditas". Pelno mokesčių deklaracijos, kuriomis remiasi pirmosios instancijos teismas yra preliminarios ir skiriasi nuo pateiktų VMI pelno mokesčių deklaracijų. Atsakovo pateikta medžiaga galimai klaidina teismą ir turi didelę įtaką į priimamiems teismo sprendimams. Pagrindiniai dokumentai apskaičiuojant darbo užmokestį ir priedus yra įmonės mėnesiniai rezultatai, o ne metinių auditorių išvados ar pateikiami įvairūs išvedžiojimai. Ieškovo pateiktas darbo užmokesčio priedo skaičiavimo lenteles sudarė atsakingi UAB "Metoil" už buhalterinę apskaitą darbuotojai, kurie taip pat pateikė įmonės veiklos rezultatus pamėnesiui.

17Darbo sutartis su UAB koncernu „Achemos grupė“ nebuvo nutraukta, todėl UAB koncernas „Achemos grupė“ turi jam sumokėti 376355,20 Lt (arba 109000 EUR) neišmokėto darbo užmokesčio nuo 2005 m. liepos mėnesio iki 2014 m. rugpjūčio mėnesio, ir 396807,04 Lt delspinigių, atitinkamai įvertinus nuo 2014 m. rugpjūčio iki tol kol bus priimtas teismo sprendimas. Teismas nagrinėdamas šią sutartį nevertino faktų aprašytų pačioje sutartyje ir pasirašytame priede, kurie akivaizdžiai rodo, kad UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidentas žinojo apie tai, kad pagal pasirašytą sutartį nuo 2005-07-01 iki priedo pasirašymo 2005-09-15 nebuvo mokamas joks atlygis, todėl priede yra įrašas, kad atlygis bus mokamas Lietuvoje nuo 2005-07-01, nors priedas pasirašytas 2005-09-15. 2005-07-01 sudaryta darbo sutartis tarp ieškovo ir atsakovo buvo pakeista 2005-09-29. 2005-09-29 sudarytoje darbo sutartyje tarp ieškovo ir atsakovo nenurodoma, kad tai yra 2005-07-01 sudarytos darbo sutarties pakeitimas. 2005-09-29 sudarytoje darbo sutartyje nurodoma, kad ji įsigalioja ir darbuotojas dirba nuo 2005-09-29. Jeigu, kaip teigia teismas, 2005-09-29 susitarimas buvo tik 2005-07-01 darbo sutarties pakeitimas, tai atsakovas turėjo nurodyti, kad ieškovas dirba ne nuo 2005-09-29, o nuo 2005-07-01. Taip pat skiriasi aptariamuose darbo sutartyse nurodytos ieškovo pareigos bei darbo užmokestis. Aptariamų aplinkybių pirmos instancijos teismas nevertino ir dėl jų nepasisakė, nes iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų akivaizdu, kad 2005-07-01 ir 2005-09-29 buvo sudarytos dvi atskiros darbo sutartys. Teismui buvo pateiktas 2005-09-15 priedas Nr. 1 prie 2005-07-01 darbo sutarties, kuriame aiškiai nurodyta, kad 2005-07-01 darbo sutartis keičiama ir darbuotojas darbo užmokestį atsiims Lietuvoje. Tačiau teismas nevertino ir šio įrodymo, o rėmėsi tik atsakovo paaiškinimais, kad 2005-07-01 darbo sutartis su ieškovu buvo pakeista 2005-09-29 apie tai tiesiog nenurodant darbo sutartyje, nors prieš tai keičiant 2005-07-01 darbo sutartį atsakovas aiškiai nurodė, kad yra keičiama aptariama darbo sutartis. Atsakovas savo pirminiame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovas atsakovo atstovybėje Lenkijoje nevykdė jokių darbo funkcijų. Tuo tarpu atsiliepime į patikslintą ieškinį atsakovas jau nurodė, kad ieškovas darbo funkcijas atsakovo atstovybėje Lenkijoje vykdė 2005-07-01 įgaliojimo pagrindu, kuris pasibaigė 2006-06-30. Po to, kai ieškovas pateikė 2013-03-12 Finansų ir buhalterijos apskaitos bendrovės LICZYK, kuri tvarkė atsakovo atstovybės Lenkijoje buhalteriją, raštą, kur nurodoma, kad ieškovas tvirtindavo finansinę atskaitomybę ir kitus buhalterinius dokumentus nuo 2005-07-01 iki 2012 m., atsakovas pakeitė savo poziciją nurodydamas, kad 2005-07-01 darbo sutartis su ieškovu buvo sudaryta, bet 2005-09-29 tariamai buvo pakeista. Tai patvirtina, kad 2005-07-01 ir 2005-09-29 buvo sudarytos atskiros darbo sutartys, o atsakovo teiginiai, kad 2005-09-29 darbo sutartis yra tęsinys 2005-07-01 darbo sutarties arba jos pakeitimas yra tik viena iš atsakovo bylos vedimo taktikų. Joks darbas tiek Lenkijos Respublikoje, tiek Lietuvos Respublikoje neatlygintinai negalimas ir atsakovas nepateikė jokių dokumentų, kad ieškovui buvo atlyginta už darbą Lenkijos Respublikoje kaip atstovybės vadovui. Pažyma, patvirtina buhalterinės apskaitos kompanijos LICZYK apie tai, kad J. M. nedirbo atstovybėje "de jure", tik patvirtina faktą, kad už atliktą darbą nebuvo atsiskaityta ir nepaneigė fakto, kad faktiškai darbas buvo atliktas.

18Taikydamas ieškinio senatį teismas nekvietė liudininkų UAB "Metoil" vyr. finansininkės G. S., valdybos pirmininko A. L., UAB koncerno „Achemos grupė“ vyr. finansininko A. M. ir kitų asmenų, kurie būtų patvirtinę, kad visus su atlygiu, priedais, premijomis, klausimus susijusius su įmonės vadovais sprendė personaliai UAB koncerno „Achemos grupė“ prezidentas. 2011 m. pavasarį buvo galutinai susitarta dėl būdų ir atsiskaitymų su UAB koncernu „Achemos grupė“ ir UAB "Metoil" pagal darbo santykius. Apie tai buvo informuota vadovybė po prezidento mirties. Kadangi vyko derybos dėl UAB "Metoil" išpirkimo, kurį turėjo vykdyti šalių susitarimu ieškovas, nebuvo tikslinga suaktyvinti neišmokėtos dalies reikalavimų. Tačiau teismas šių faktų, jų priežastingumo ir sąsajos su darbo neišmokėtų priedų netyrė ir nesiaiškino, netyrė aplinkybių, kurias ištirti buvo nurodžiusi Vilniaus apygardos teismo teisėjų kolegija (t. IV, b. l. 150-155).

19Atsiliepimu atsakovas UAB „Metoil“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad faktines aplinkybes teismas nustatė teisingai, todėl ieškovui nebuvo pagrindo priteisti darbo užmokesčio priedą už visą jo darbo UAB „Metoil" laikotarpį, nes ieškovui priedas nebuvo numatytas. Ieškovas neteisingai aiškina 2010-09-01 darbo sutarties pakeitimą, nes tuo pakeitimo ieškovo atlyginimas buvo padidintas, o priedo nebeliko. Nepasiekus teigiamų veiklos rezultatų ir iki 2010-09-01 priedas nebuvo mokamas. Teismas teisingai išaiškino, kad priedų išmokėjimo tvarka buvo ieškovo kompetencija. 2008-12-19 UAB koncerno „Achemos grupė" prezidento patvirtinti metodiniai nurodymai „Dėl darbo apmokėjimo ir premijavimo Koncerno „Achemos grupė" bendrovėse" buvo skirti nustatyti vieningą darbo apmokėjimo ir premijavimo sistemą UAB koncerno „Achemos grupė" bendrovėse, įvertinant pajamų, ikimokestinio pelno, <...>, planinių užduočių vykdymą, bendrovės veiklos bei finansinius rodiklius, susiejant juos su konkrečių bendrovės pareigūnų premijavimu. Metodiniuose nurodymuose numatyta, jog jie taikomi ir nustatant bendrovės vadovo, vadovybės darbo apmokėjimo ir premijų apskaičiavimo bei skyrimo tvarką. Ši UAB koncerno „Achemos grupė" priimta metodinė medžiaga turėjo būti taikoma visose dukterinėse įmonėse, taip pat ir bendrovėje UAB „Metoil". Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 7 d. numato, kad bendrovės vadovas savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, stebėtojų tarybos bei valdybos sprendimais ir pareiginiais nuostatais. Šio įstatymo 8 d. numato, kad vadovas organizuoja kasdienę bendrovės veiklą. Teismas įvertino aplinkybę, jog Ieškovas ėjo UAB „Metoil" generalinio direktoriaus pareigas, o tai reiškia, kad ieškovas nebuvo eilines pareigas užimantis asmuo bendrovėje. Taigi ieškovui būnant bendrovės generaliniu direktoriumi būtent jam teko pareiga spręsti bendrovės teigiamų mėnesinių darbo rezultatų apibendrinimą ir įvertinimą bei nustatyti priedų skaičiavimo ir skyrimo tvarką, kadangi darbo užmokesčio paskyrimas yra ne valdybos kompetencija, kaip tai teigia ieškovas. Ieškovo pozicija, jog neva sau priedų nemokėjo dėl neetiškumo, negali būti laikytina tinkamu pasiaiškinimu dėl savo kaip vadovo pareigų nevykdymo, o tuo labiau pripažintina pagrįstu reikalavimu dėl priedo išmokėjimo, kuomet pats Ieškovas žinodamas apie numatytą tvarką ir būdamas bendrovės generaliniu direktoriumi šių priedų nemokėjo dėl savo asmeninių vidinių moralinių priežasčių. Ieškovo reikalavimas dėl priedo išmokėjimo yra nepagrįstas dar ir todėl, kadangi priedas turėjo būti išmokamas tik tuomet, kai UAB „Metoil" veikla būdavo pelninga. Tačiau akivaizdu, kad ieškovas nesąžiningai naudojasi teismo procesu ir siekia prisiteisti priedą, kurio jis, būdamas bendrovės direktorius, nemokėdavo sau sąmoningai, kadangi nebuvo teigiamų bendrovės veiklos mėnesinių darbo rezultatų ir tai jam buvo žinoma. Tai tvirtina pateiktos audito išvados. Paties ieškovo su skundu pateikta Nepriklausomo auditoriaus išvada patvirtina, kad 2011 metais įmonės priskaičiuotą partnerio 10,6 mln. Lt skolą atgauti tikimybė yra sumažėjusi, o balanse apskaitoma kita 3,2 mln. litų skola nepadengta atidėjimais ar turto vertės koregavimais galimiems nuostoliams padengti. Juridinių asmenų registro išrašai apie teiktas UAB „Metoil" pelno (nuostolių) ataskaitas, iš kurių matyti, kad UAB „Metoil" vykdoma veikla neatnešė teigiamų rezultatų. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2013-07-05 patikrinimo akte Nr. 204-6 nurodyta, kad patikrinus UAB „Metoil" PVM apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumą už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2011-12-31 nustatyta, kad UAB „Metoil" pažeidė Pridėtinės vertės įstatymą, sandorių vykdymo metu elgėsi neturėdama pakankamai įrodymų ūkinių operacijų realumui pagrįsti taikė 0 proc. tarifą, todėl akivaizdu, kad UAB „Metoil" veikla buvo nuostolinga. Ieškovo argumentas, kad ieškovui privalėjo būti išmokėtas priedas pelningais mėnesiais nepagrįstas, nes tokių mėnesių bendrovėje nebuvo. UAB „Tezaurus" auditoriai vykdydavo metinius auditus, todėl šių auditų išvados neatspindės tų aplinkybių, kurios yra pateiktos UAB „Pricev/aterhouse Coopers" ir UAB „Added Value" išvadose. 2014-01-24 UAB „Metoil" yra iškelta bankroto byla, kadangi 2005-2012 metais UAB „Metoil" grynasis pelnas buvo nepagrįstai padidintas kainų sumų sumažėjimo verte ir tokiu būdu įmonė tapo nemoki dėl susidariusio bendrovės įsiskolinimo valstybei. Tai yra patvirtinama ir VMI 2013-07-05 patikrinimo akte Nr. 204-6. Mėnesio rezultato vertinimas yra subjektyvus ir gali neatspindėti realiai pasiekto rezultato, dėl ko vertinant įmonės veiklos efektyvumą turėtų būti analizuojami per visą laikotarpį pasiekti rezultatai. DK 27 str. 2 d. numato, kad bendrasis ieškinio senaties terminas DK reglamentuojamiems santykiams yra 3 metai, kuris taikytinas ginčo atveju. Ieškovui galėtų būti priteisiamas priedas, t.y. išmokos, tik už įstatymu numatytą senaties laikotarpį, tai yra laikotarpis skaičiuojamas nuo 2009-12-27 iki 2010-08-31, kadangi po šios dienos 2010-09-01 darbo sutartis buvo pakeista ir atsakovo pareigos tam tikromis sąlygomis ieškovui mokėti priedą nebeliko. Ieškinio senatis negali būti atnaujinama, kadangi ieškovas daugiau kaip 7 metus toleravo tariamą savo teisių pažeidimą, nors apie priedų išmokėjimą jam buvo žinoma, kadangi Ieškovas buvo ne paprastas bendrovės darbuotojas, o generalinis direktorius. Bylinėjimosi išlaidos priteistos pagrįstai, nes ieškovo ieškinys atmestas (t. IV, b. l. 164-169).

20UAB koncernas „Achemos grupė“ prašo apeliacinį skundą atmesti. Paaiškino, kad teismas teisingai įvertino, kad 2005-09-29 sudarytoje darbo sutartyje nurodyta, jog ji pakeičia ankstesnę 2005-07-01 sudarytą darbo sutartį, o ieškovo nurodomos faktinės aplinkybės neatitinka tikrovės. Teismas pakankamai motyvavo, kodėl ieškovo nurodomos aplinkybės laikomos nepriimtinomis, todėl tai nereiškia, kad jos nebuvo ištirtos. UAB koncerno „Achemos grupė“ pozicija ir argumentacija, pagrįsta rašytiniais įrodymais, dėl ieškovo darbo atstovybėje Lenkijoje, 2005-07-01 ir 2005-09-29 sutarčių sudarymo aplinkybių, jose nurodytų skirtingų darbo užmokesčių ir pareigybių pavadinimo buvo išsamiai išdėstyta teiktuose procesiniuose dokumentuose bei papildomai aptarta žodinio bylos nagrinėjimo metu. UAB koncernas „Achemos grupė“ šių savo nuostatų nekeičia ir jas palaiko. 2006-01-17 UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovų kartu su ieškovu parengta atstovybės Lenkijoje išlaikymo per 2005 m. II pusmetį ataskaita rodo, kad atstovui valdybos nutarimu 2005 m. II pusmetį skirta darbo užmokesčiui suma sudarė 9000 Eur (skaičiuojant po 1500 EUR, įskaitant mokesčius, už kiekvieną 2005 m. mėnesį pradedant liepa ir baigiant gruodžiu). Ataskaitoje nustatyta, jog UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovo Lenkijoje darbo užmokesčiui faktiškai buvo sumokėta 6185 Eur suma, t.y. 2815 Eur mažiau nei nustatyta Valdybos nutarime. Atsižvelgiant į tai, Koncerno prezidentui buvo pateiktas siūlymas susidariusį skirtumą padengti ieškovui išmokant vienkartinę kompensaciją. Kas ir buvo padaryta nutraukiant darbo sutartį su ieškovu. Tai rodo, kad UAB koncerno „Achemos grupė“ atsiskaitė su ieškovu už jo darbą atstovybėje Lenkijoje, ir kad ieškovas, būdamas vienu iš šio dokumento autorių ir pasirašiusiuoju po juo, sutiko su tokiu atsiskaitymu ir nekėlė jokių klausimų dėl to. Ataskaitoje skaičiuojant skirtą darbo užmokesčiui sumą (9000 Eur) buvo imami mėnesiai nuo 2005 m. liepos mėnesio, t.y. nuo 2005-07-01 sutarties sudarymo, o faktiškai išmokėta suma (6185 eurų) buvo skaičiuojama pagal 2005-09-29 darbo sutartyje nustatytą darbo užmokesčio dydį, akivaizdu, kad vienu metu galiojančių dviejų darbo sutarčių dėl jog UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybės Lenkijoje atstovo pareigų nebuvo. Ši ataskaita bei prie jos pridėti atsiskaitymą pagrindžiantys banko dokumentai parodo, kad ieškovo apeliacinio skundo teiginys, kad UAB koncerno „Achemos grupė“ į bylą nepateikė jokių dokumentų įrodančių atsiskaitymą su ieškovu, kaip su atstovybės Lenkijoje vadovu, neatitinka tikrovės. UAB koncerno „Achemos grupė“ jokiame procesiniame dokumente ir bylos žodinio nagrinėjimo metu neteigė, kad ieškovas niekada nedirbo atstovu Lenkijoje. UAB koncerno „Achemos grupė“ sutiko, kad ieškovas dirbo UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovu Lenkijoje iki 2006-01-18 d., ir kad ieškovui buvo priskaičiuotas ir išmokėtas darbo užmokestis skaičiuojant nuo 2005-07-01 d. iki 2006-01-18 d. Ieškovas painioja UAB koncerno „Achemos grupė“ poziciją su Lenkijoje buhalterinę apskaitą tvarkiusios įmonės Liczyk raštu, kuriame pastaroji nurodė, kad jai nuo 2006 m. pradėjus tvarkyti atstovybės apskaitą ieškovas, atstovybėje nedirba ir nedirbo.

21Dėl neišmokėjimo priedo už darbą UAB „Metoil“ ieškovas nepateikė faktinių įrodymų, kad jis negalėjo išmokėti sau premijos dėl etinių paskatų, o ieškovo žodiniai susitarimai niekaip neįrodyti. Ieškovo teiginys, kad teismas privalėjo kviesti ir išklausyti apeliaciniame skunde minimus liudytojus, prieštarauja CPK nuostatoms, pagal kurias šalis, pageidaujanti kviesti liudytojus, teikia prašymą. Ieškovui nepateikus tokio prašymo, teismas nepažeidė pareigos išklausyti liudytojus. Ieškovo apeliaciniam teismui pateikti nauji įrodymai nepatvirtina, kad bendrovės veikla buvo pelninga. Pateiktoje informacijoje apie 2012 m. UAB „Metoil" plėtrą atsispindi tik planuojamas gauti pelnas, o ne realūs rezultatai. UAB „Tezaurus" išvados 3 psl. patvirtinama, kad bendrovei yra skolingi keli skirtingi subjektai (įmonė, atliekanti krovos darbus, prekių nepristatęs tiekėjas), o galimybės atgauti skolas yra mažos. Akivaizdu, kad toks bendrovės sandoris, nors ir didelės vertės, bet pagal kurį kita šalis su bendrove neatsiskaito, negali būti laikomas nešančiu pelną, atvirkščiai - toks sandoris yra nuostolingas. Vertinant tiek UAB „Tezaurus auditas" išvadą, tiek pirmos instancijos teismo vertintas UAB „Added Value" ataskaitą bei UAB PricewaterhouseCoopers analizę, kartu su faktu, kad UAB „Metoil" yra bankrutuojanti, galima daryti išvadą, kad ieškovo nurodomais mėnesiais bendrovės veikla nebuvo pelninga ir būtent todėl ieškovas sau nemokėjo priedų, ir teisės į priedus neturėjo. Teismas teisingai pritaikė LR DK 27 str. 2 d. numatytą 3 metų ieškinio senaties terminą konkrečiu atveju. Teismui nustačius, kad darbo santykiai tarp ieškovo ir UAB koncerno „Achemos grupė“ pasibaigė 2006-01-18 d. nutraukus darbo sutartį, trijų metų ieškinio senaties terminas suėjo 2009-01-19. Be to, teismas nenustatė jokių reikšmingų aplinkybių, dėl kurių ieškinio senaties terminas galėtų būti atnaujintas (t. IV, b. l. 170-174).

22IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

232004-12-13 darbo sutartis Nr. 1, sudaryta tarp UAB „Metoil“, atstovaujamos darbdavio įgalioto asmens ir J. M. (a. k. ( - ) tvirtina, kad J. M. buvo priimtas dirbti UAB „Metoil“ generaliniu direktoriumi, jam nustatytas 6200 Lt per mėnesį atlyginimas už darbą. Nuo 2005-04-01 nustatytas 10000 Lt atlyginimas per mėnesį, esant teigiamiems bendrovės veiklos mėnesiniams darbo rezultatams, skiriamas kintamas priedas iki 5500 Lt prie mėnesio darbo užmokesčio (t. I, b. l. 6-7). Darbo sutartis pakeista nurodant: valdybos sprendimu keičiamas sutarties 3 p., nuo 2010-09-01 nustatomas 11000 Lt mėnesinis pareiginis atlyginimas (t. I, b. l. 8). 2010-09-01 UAB „Metoil“ valdybos posėdžio protokolas Nr. 2010/7 tvirtina, kad 9.1 posėdžio klausimu buvo svarstomas generalinio direktoriaus pareiginio atlyginimo padidinimo klausimas, pareiginį atlyginimą buvo nuspręsta padidinti iki 11000 Lt (t. IV, b. l. 190-193). Šie dokumentai tvirtina, kad UAB „Metoil“ valdybos posėdžio metu buvo svarstomas klausimas tik dėl generalinio direktoriaus pareiginio atlyginimo padidinimo ir nebuvo svarstomas klausimas dėl darbo sutarties pakeitimo atsisakant generaliniam direktoriui mokėti kintamą priedą iki 5500 Lt už teigiamus bendrovės veiklos mėnesinius darbo rezultatus. Todėl laikytina, kad pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad nuo 2010-09-01 darbo sutartis buvo pakeista padidinant generalinio direktoriaus pareiginį atlyginimą ir tuo pačiu metu atsisakant mokėti priedą už teigiamus mėnesio darbo rezultatus. Priedo už darbo rezultatus mokėjimo nutraukimas valdybos posėdyje nebuvo svarstytas, toks atsisakymas mokėti priedą nebuvo aiškiai aptartas ir darbo sutartyje.

24Pagal DK 27 str. 2 d. bendras ieškinio senaties terminas darbo ginčų bylose yra 3 metai. Todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad sprendžiant klausimą dėl sumų už darbo rezultatus priteisimo, atsižvelgiant į atsakovo reikalavimą taikyti senaties terminą, jis yra taikomas. Ieškinį teismui ieškovas padavė 2012-12-27, todėl neišmokėtas darbo užmokesčio priedas ieškovui gali būti priteistas tik nuo 2009-12-27 jei per laikotarpį iki jo atleidimo iš darbo (iki 2012-06-15) bendrovės veiklos mėnesiniai darbo rezultatai buvo teigiami ir tik už tuos mėnesius, kuriais bendrovės darbo rezultatai buvo teigiami. Atsakovai paaiškino, kad premijos už darbo rezultatus UAB koncerno „Achemos grupė“ bendrovių vadovams galėjo būti skiriamos laikantis metodinių nurodymų, kurie buvo taikomi koncerno „Achemos grupė“ bendrovėse. Šiuose metodiniuose nurodymuose nurodoma, kad premijos vadovams skiriamos už metų ketvirčio rezultatus (4 punktas), o mėnesinis premijavimas taikomas bendrovių padalinių vadovams, specialistams ir tarnautojams (5 punktas) (t. II, b. l. 17-37). Taigi metodiniuose nurodymuose aptarta premijavimo tvarka skiriasi nuo tvarkos, kuri nustatyta darbo sutartyje su ieškovu: ieškovo darbo sutartyje nurodoma, kad premija ieškovui skiriama už teigiamus mėnesio darbo rezultatus. Todėl skiriant premijas ieškovui, turėjo būti vadovaujamasi individualia darbo sutartimi ir ieškovas turėjo teisę už teigiamus darbo rezultatus gauti premijas. Pagal UAB „Metoil“ 2013-02-28 pateiktus UAB „Metoil“ 2011 m. veiklos rezultatus, 2011 metais UAB „Metoil“ sausio, kovo, birželio, spalio ir gruodžio mėnesiais dirbo pelningai (t. II, b. l. 76). Ieškovo pateikta audito ataskaitų suvestinė (t I, b. l. 34-35) taip pat tvirtina, kad 2011 m. 5 mėnesius įmonė dirbo pelningai, šie duomenys sutampa su atsakovo pateikta pažyma, todėl laikytini pagrįstais. Tos pačios suvestinės duomenys tvirtina, kad įmonė pelningai dirbo 2010 m. kovo, balandžio, gegužės, spalio, lapkričio ir gruodžio mėnesiais (t. I, b. l. 34-35). Taigi per šį laikotarpį ieškovui maksimaliai galėjo būti išmokėta premija už 11 mėnesių, viso 60500 Lt. UAB „Metoil“ pateikta gautinų sumų analizė, paruošta pagal UAB „Metoil“ užsakymą rodo, kad laikotarpiu nuo 2005 m. balandžio mėn. iki 2012 m. birželio mėn. įmonė nei vieną mėnesį nepasiekė teigiamo rezultato. Ši išvada nelaikytina pagrindu ieškiniui atmesti, nes prieštarauja paties UAB „Metoil“ pateiktiems rezultatams už 2011 darbo metus bei audito suvestinėms, taip pat atlikta atsakovo iniciatyva ginčo nagrinėjimo metu. Sutiktina su atsakovo argumentu, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti maksimalią priedų sumą. Kadangi priedas už darbo rezultatus galėjo būti skiriamas iki 5500 Lt už mėnesio teigiamus veiklos rezultatus, nereiškia, kad ieškovui galėjo būti skiriamas būtent tokio dydžio priedas. Sutiktina su atsakovo argumentu, kad ieškovas, būdamas įmonės vadovu, turėjo ne tik teisę, bet ir pareigą pagal sutartį paskaičiuoti jam mokėtiną priedą atsižvelgiant į pasiektus darbo rezultatus. Iš dalies atsižvelgus į tai, kad didžiąją dalį laikotarpio, už kurį priteisiamas neišmokėtas priedas, įmonė dirbo nuostolingai, teigiami rezultatai per 11 mėnesių, kai įmonė dirbo pelningai, nebuvo ženkliai dideli, laikytina, kad ieškovui gali būti priteistas 50 proc. dydžio priedas nuo sutartos maksimalios sumos – po 2750 Lt per mėnesį už teigiamus darbo rezultatus, viso 30250 Lt (8761 Eur).

25Pagal Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais pavėluotą mokėjimą įstatymo 2 str. kai ne dėl darbuotojo kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos (išskyrus Lietuvos Respublikos socialinio draudimo įstatymo numatytas išmokas), kartu su jomis darbuotojui sumokami delspinigiai. Delspinigių dydį sudaro 0,06 proc. priklausančios išmokėti sumos už kiekvieną praleistą kalendorinę dieną, pradedant skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų, kai išmokos teisės aktuose ar kolektyvinėje (jeigu jos nėra, - darbo) sutartyje arba darbdavio nustatytu laiku turėjo būti sumokėtos, ir baigiant skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną. Taigi įstatymas nustatė, kad delspinigiai gali būti skaičiuojami, kai dėl darbo užmokesčio išmokėjimo pavėluoto sumokėjimo nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutartimi ieškovas ir atsakovas UAB „Metoil“ susitarė, kad ieškovui darbo užmokestis mokamas kartą per mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos (t. I, b. l. 6). Už 1 pavėluotą išmokėjimo dieną nuo 2750 Lt priedo prie atlyginimo neišmokėjimo dienos atsakovas turėtų sumokėti 1,65 Lt delspinigių. Delspinigiai yra su darbo santykiais susijusios išmokos vėluojant išmokėti darbo užmokesti, todėl reikalavimams dėl delspinigių priteisimo taikomas DK 27 str. 2 d. nustatytas 3 metų ieškinio senaties terminas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos 2009-03-24 apibendrinimą „Darbo užmokestis, darbo užmokesčio mokėjimo terminai, vieta ir tvarka“). Tačiau delspinigiai už darbo užmokesčio sumokėjimo uždelsimą skaičiuojami tik iki tol, kol darbuotojas nėra atleistas iš darbo ir tik tuomet, kai dėl atlyginimo išmokėjimo uždelsimo yra darbdavio kaltė (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį civilinėje byloje Nr.3K-3-151/2006). Ieškovas buvo UAB „Metoil“ vadovas. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 8 d. bendrovės vadovas organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas. Bendrovės valdybos kompetencijai priskirta nustatyti atlyginimą bendrovės vadovui, skatinti jį ir skirti nuobaudas (Akcinių bendrovių įstatymo 34 str. 3 d.). Kadangi priedas prie atlyginimo buvo nustatytas darbo sutartimi, todėl dėl priedo išmokėjimo, pasiekus teigiamus mėnesio bendrovės darbo rezultatus, ieškovas pasibaigus mėnesiui ir suvedus darbo rezultatus, turėjo teisę, o taip pat ir pareigą, jei laikė, kad priedas turėjo būti jam išmokėtas, imtis veiksmų jam išmokėti. Kadangi per visą darbo laiką tokių veiksmų nesiėmė, paaiškindamas, kad jam buvo moraliai nepatogu priedą mokėti sau, nėra pagrindo laikyti, kad darbdavys šiuo metu, pasikeitus bendrovės vadovui, yra kaltas dėl to, kad priedas ieškovui laiku nebuvo išmokėtas. Todėl tenkinti ieškinio dalį dėl delspinigių priteisimo, yra nepagrįsta. Kadangi ne dėl atsakovo kaltės nebuvo išmokėta ieškovui priteisiama darbo užmokesčio priedo dalis, nėra atsakovo kaltės ir dėl nepilno atsiskaitymo su ieškovu nutraukus darbo sutartį. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti vidutinį darbo užmokestį už laikotarpį nuo 2012-06-15 iki visiško atsiskaitymo netenkinamas (DK 141 str. 3 d.). Ieškovas dirbo UAB „Metoil“ vadovu, priedą prie atlyginimo jam nustatė UAB „Metoil“ valdyba, priedo išmokėjimo tvarka skyrėsi nuo UAB koncerno „Achemos grupė“ metodiniuose nurodymuose nustatytos priedų mokėjimų vadovams tvarkos, dėl priedo išmokėjimo laiku nebuvo atlikęs jokių veiksmų, jo darbas buvo konkrečioje bendrovėje, todėl laikyti, kad UAB koncernas „Achemos grupė“ turi būti atsakinga už priedo jam išmokėjimą subsidiariai, aplinkybių nenustatyta.

26Nuo priteistos sumos ieškovas prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl 5 proc. metinės palūkanos už priteistą sumą iš atsakovo ieškovui priteisiamos (CK 6.210 str. 1 d.).

27Kitoje pirmosios instancijos teismo sprendimo dalyje apeliacinės instancijos teismas visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis ir palieka šią sprendimo dalį nepakeistą. Darbo sutartis yra sudaroma raštu (DK 99 str. 2 d.). Finansų ir buhalterijos biuro LICZYK raštas patvirtina, kad UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybėje Lenkijos Respublikoje J. M. (ieškovas) nuo 2006 m. nedirbo (t. II, b. l. 140-414). Atstovybėje dirbo J. M., gim. 1985-11-25, t. y. ne ieškovas. Šios aplinkybės patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, jog darbo sutartis dėl darbo UAB koncerno „Achemos grupė“ su ieškovu sudaryta 2005-07-01 (t. I, b. l. 20-24), darbo užmokestis pagal sekantį susitarimą jam buvo mokamas Lietuvos Respublikoje, darbo sutartis nutraukta šalių susitarimu. Tai patvirtina 2006-01-18 ieškovo prašymas nutraukti darbo sutartį (t. I, b. l. 102) bei tai, kad nuo 2006-01-19 iki 2006-12-31 jis buvo įdarbintas kitose pareigose - ribotos atsakomybės bendrovėje „Litewski Export Import LITEXIMP“ konsultantu (t. I, b. l. 103-106). Ieškovo paaiškinimas, kad jis ir toliau dirbo UAB koncerno „Achemos grupė“ atstovybėje, nepatvirtintas rašytiniais įrodymais. Taigi faktiškai darbo sutartis buvo nutraukta 2006-01-18, kaip tai patvirtinta 2006-01-18 UAB koncerno „Achemos grupė“ personalo ir administravimo direktoriaus potvarkiu (t. II, b. l. 16). Paaiškinimas, kad buvęs UAB koncerno „Achemos grupė“ savininkas už šį darbą jam žadėjo perduoti jachtą, nėra tinkamas įrodymas išvadai daryti, kad faktiškai ieškovas atliko UAB koncerno „Achemos grupė“ rinkodaros, reklamos ir pardavimų skatinimo atstovo Lenkijoje darbą. Tai, kad ieškovas pasirašydavo atstovybės Lenkijos Respublikoje finansinius dokumentus pagal įgaliojimą, taip pat nepatvirtina, kad jis faktiškai dirbo Lenkijos Respublikoje 2005 m. sulygtą darbą nuo 2006 m. negaudamas darbo užmokesčio.

28Kiti šalių išdėstyti argumentai teismo sprendimo esmės nekeičia, todėl detaliai neanalizuojami.

29Pagal CPK 93 str. l d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino, kad atsakovui UAB „Metoil“ bylinėjimosi išlaidų atlygintina suma pirmosios instancijos teisme yra 4500 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys UAB „Metoil“ atžvilgiu tenkinamas 2,56 proc., priteista teismo išlaidų suma mažinama iki 4365 Lt (1269,92 Eur).

30Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė dokumentus dėl išlaidų advokato pagalbai 3420 Lt (t. III, b. l. 3-6). Viso ieškinys pareikštas 1179928,24 Lt sumai, patenkinamas 30250 Lt sumai iš atsakovo UAB „Metoil“, todėl 2,54 proc. advokato pagalbos išlaidų - 87,55 Lt (25,36 Eur), ieškovui priteistina iš atsakovo UAB „Metoil“.

31Šiuo metu atsakovas UAB „Metoil“ yra bankrutavusi įmonė, todėl žyminis mokestis nuo ieškovui priteistos sumos, nepriteisiamas.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

33Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-10 sprendimą pakeiti.

34Sprendimo dalį, kuria J. M. ieškinys atsakovui UAB „Metoil“ atmestas ir priteista iš ieškovo J. M., a. k. ( - ) atsakovo bankrutuojančios UAB „Metoil“, į. k. 300071694, Stoties g.12A, Kalnėnų k., Jonavos raj., naudai 4500 Lt (keturi tūkstančiai penki šimtai litų arba 1303,29 €) bylinėjimosi išlaidų, panaikinti ir šią sprendimo dalį išdėstyti sekančiai:

35J. M. ieškinį atsakovui UAB „Metoil“ tenkinti iš dalies.

36Priteisti iš BUAB „Metoil“ (j. a. k. 300071694) J. M. (a. k. ( - ) naudai 8761 Eur (aštuonis tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt vieną Eur) darbo išmokų (neatskaičius privalomų atskaityti mokėjimų) ir 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos ( 2012-12-31) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Likusioje dalyje J. M. ieškinį BUAB „Metoil“ atmesti.

38Priteisti BUAB „Metoil“ (j. a. k. 300071694) naudai iš J. M. (a. k. ( - ) naudai 1206 Eur (tūkstantį du šimtus šešis) Eur teismo išlaidų atlyginimo.

39Priteisti iš BUAB „Metoil“ (j. a. k. 300071694) J. M. (a. k. ( - ) naudai 25,36 Eur (dvidešimt penkis Eur 36 ct) advokato pagalbai atlyginti.

40Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Metoil“ 225500 Lt... 5. Paaiškino, kad 2004-12-13 ieškovas ir UAB „Metoil“ sudarė darbo... 6. 2005-07-01 ieškovas ir UAB koncernas „Achemos grupė“ sudarė... 7. Atsiliepimu UAB „Metoil“ prašė ieškovo ieškinį atmesti, taikyti... 8. Atsakovas UAB Koncernas „Achemos grupė“ prašė ieškovo ieškinį jo... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-11-10 sprendimu ieškinį atmetė.... 11. Nustatė, kad ieškovas ir atsakovas UAB „Metoil“ 2004-12-13 sudarė darbo... 12. Ieškovas su atsakovu UAB koncernu „Achemos grupė“ 2005-07-01 Varšuvoje... 13. Taikė DK 27 str. 1 d. nustatytą trijų metų ieškinio senaties terminą... 14. Netenkinus ieškovo pagrindinių reikalavimų atsakovams dėl darbo... 15. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 16. Ieškovas apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą panaikinti ir priimti... 17. Darbo sutartis su UAB koncernu „Achemos grupė“ nebuvo nutraukta, todėl... 18. Taikydamas ieškinio senatį teismas nekvietė liudininkų UAB "Metoil" vyr.... 19. Atsiliepimu atsakovas UAB „Metoil“ prašo apeliacinį skundą atmesti.... 20. UAB koncernas „Achemos grupė“ prašo apeliacinį skundą atmesti.... 21. Dėl neišmokėjimo priedo už darbą UAB „Metoil“ ieškovas nepateikė... 22. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 23. 2004-12-13 darbo sutartis Nr. 1, sudaryta tarp UAB „Metoil“, atstovaujamos... 24. Pagal DK 27 str. 2 d. bendras ieškinio senaties terminas darbo ginčų bylose... 25. Pagal Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais... 26. Nuo priteistos sumos ieškovas prašo priteisti 5 proc. metines palūkanas nuo... 27. Kitoje pirmosios instancijos teismo sprendimo dalyje apeliacinės instancijos... 28. Kiti šalių išdėstyti argumentai teismo sprendimo esmės nekeičia, todėl... 29. Pagal CPK 93 str. l d. šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas... 30. Ieškovas pirmosios instancijos teismui pateikė dokumentus dėl išlaidų... 31. Šiuo metu atsakovas UAB „Metoil“ yra bankrutavusi įmonė, todėl žyminis... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-11-10 sprendimą pakeiti.... 34. Sprendimo dalį, kuria J. M. ieškinys atsakovui UAB „Metoil“ atmestas ir... 35. J. M. ieškinį atsakovui UAB „Metoil“ tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti iš BUAB „Metoil“ (j. a. k. 300071694) J. M. (a. k. ( - ) naudai... 37. Likusioje dalyje J. M. ieškinį BUAB „Metoil“ atmesti.... 38. Priteisti BUAB „Metoil“ (j. a. k. 300071694) naudai iš J. M. (a. k. ( - )... 39. Priteisti iš BUAB „Metoil“ (j. a. k. 300071694) J. M. (a. k. ( - ) naudai... 40. Likusioje dalyje teismo sprendimą palikti nepakeistą....