Byla 2-752-227/2012
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi UAB „Sevesta“

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Margarita Dzelzienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui A. R. dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo bankrutavusi UAB „Sevesta“, ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 209 682,92 Lt, 9 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas.

3Nurodo, kad 2009-04-27 laidavimo sutartimi atsakovas A. R. įsipareigojo atsakyti visu savo turtu ieškovui, jeigu trečiasis asmuo UAB „Sevesta“, už kurį laiduojama, neįvykdys visos savo prievolės arba jos dalies pagal kredito linijos sutartį su visais jos tolimesniais pakeitimais ir papildymais. 2009-11-30 Panevėžio apygardos teismas priėmė nutartį trečiajam asmeniui iškelti bankroto bylą ir nutartis įsiteisėjo 2009-12-11. Pagal kredito linijos sutartį ir 2009-04-27 susitarimą trečiasis asmuo ieškovui 2009-12-11 buvo skolingas 60 577,49 EUR, t. y. 209 682,92 Lt. Panevėžio apygardos teismas bankroto byloje patvirtino ieškovo finansinį reikalavimą, tame tarpe trečiajam asmeniui 209 682,92 Lt.

4Teismo nuomone, yra teisinis pagrindas priimti byloje sprendimą už akių (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 285 str.).

5CPK numatytais atvejais ir tvarka bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti sprendimą už akių (CPK 262 str. 2 d.). Sprendimas už akių gali būti priimamas tais atvejais, kai neatvyksta į teismo posėdį viena iš šalių, kuriai tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą ir iš jos negautas pareiškimas nagrinėti bylą jai nedalyvaujant, o atvykusi šalis prašo tokio sprendimo priėmimo, taip pat kitais CPK numatytais atvejais (CPK 285 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Teisėjų Senato 2004-12-30 nutarimo Nr. 51 „Dėl civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo praktikoje“ 9 punkte numatyta, kad teismas, remdamasis byloje esančiais įrodymais gali priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 1–4 d.).

6Ieškovas ieškinyje nurodo, kad teismas gali priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks parengiamųjų procesinių dokumentų (b. l. 8). Iš bylos duomenų matyti, kad 2012-08-31 atsakovui buvo įteiktas ieškinys su priedais bei reikalavimas per 14 dienų terminą pateikti privalomą atsiliepimą, įspėjimas dėl nepateikimo pasekmių (b .l. 48, 52). Vadinasi, paskutinė diena atsiliepimui pateikti buvo 2011-09-14. Iki šio laiko atsakovas atsiliepimo nepateikė, prašymo pratęsti terminą atsiliepimui pateikti negauta. Darytina išvada, jog atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė be pateisinamų priežasčių. Tai duoda pagrindo priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d., 285 str.).

7Ieškovo teiginį apie atsakovo prievolę laiduoti už trečiąjį asmenį patvirtina 2007-04-27 laidavimo sutartis Nr. FA-KL200704-0448-P1, kurioje numatyta, jog atsakovas, laiduotojas, įsipareigoja atsakyti visu savo turtu, jeigu UAB „Sevesta“, už kurią laiduojama, neįvykdys savo prievolės pagal kredito linijos sutartį su tolesniais jos pakeitimais ir papildymais (b. l. 19-22). Tai, kad trečiasis asmuo nevykdė savo prievolės ieškovui pagal kredito linijos sutartį, įrodo 2010-02-23 Panevėžio apygardos teismo nutartis, priimta trečiojo asmens bankroto byloje, kuria buvo patvirtintas ieškovės 358 235,85 Lt finansinis reikalavimas, tame tarpe ir 209 682,92 Lt skola pagal kredito linijos sutartį Nr. KL200704-0448 su tolesniais jos pakeitimais ir papildymais (b. l. 10-18, 23-27).

8Byloje atlikus formalų visų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, įsitikinta, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį, kaip įrodytą, tenkinti (CPK 285 str. 2 d.). Atsakovas neįvykdė prievolės, todėl skola priteistina iš atsakovo. Iš atsakovo, kaip neįvykdžiusio prievolės už trečiąjį asmenį sumokėti skolą, priteistina ieškovui nuo šios sumos 9 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo, 2012-07-31 iki sprendimo įvykdymo (2007-04-29 laidavimo sutarties 5 p., 2007-04-27 kredito linijos sutarties 45 p., CK 6.37 str. 1 d., CK 6.210 str. 1 d.).

9Ieškinį visiškai patenkinus, priteistina iš atsakovo ieškovui žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.) bei teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p). Iš atsakovo nepriteistinos ieškovui bylinėjimosi išlaidos, nes ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jų turėjimą bei dydį.

10Remiantis išdėstytu ir vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 259 straipsniu, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 straipsniu, 286 straipsniu,

Nutarė

11ieškovo Danske Bank A/S (juridinio asmens kodas 61126228), veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (juridinio asmens kodas 301694694), ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš atsakovo A. R. (asmens kodas ( - ) gyv. (duomenys neskelbtini)):

13209 682,92 Lt (du šimtus devynis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt du litus 92 ct) skolos ir nuo šios sumos 9 procentų dydžio metines palūkanas skaičiuojant nuo 2012-07-31 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos Danske Bank A/S (juridinio asmens kodas 61126228), veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (juridinio asmens kodas 301694694, buveinės adresas Saltoniškių g. 2, Vilnius) naudai;

145 194 Lt (penkis tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt keturis litus) žyminio mokesčio ir 22,35 Lt (dvidešimt du litus 35 ct) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

15Atsakovas A. R. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

16Kiti dalyvaujantys byloje asmenys teismo sprendimą už akių gali skųsti per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai