Byla B2-1233-154/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Zonaldė“

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) Šiaulių skyriaus ir trečiojo asmens, reiškiančio savarankiškus reikalavimus, UAB „Junasa“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Zonaldė“,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius kreipėsi į teismą ieškiniu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Zonaldė“. Nurodo, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012-10-01 sudarė 10364,70 Lt įmokų. Atsakovui 2012 m. liepos 18 d. buvo išsiųstas pranešimas dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovas per 30 dienų paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog skolos nesumokėjus, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovas skolos nepadengė, priešingai skola padidėjo. Mano, kad įmonė yra nemoki, prašo iškelti atsakovui UAB „Zonaldė“ bankroto bylą ir administratoriumi paskirti UAB „Administravimas“.

3Trečiasis asmuo, reiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Junasa“, nurodė, kad atsakovas UAB „Zonaldė“ jam yra skolingas 20036,68 Lt už parduotas prekes, skola turėjo būti padengta 2012 m. gegužės 12 d. Mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl prašo iškelti UAB „Zonaldė“ bankroto bylą ir administratoriumi skirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“.

4UAB „Zonaldė“ keltina bankroto byla.

5Iš teismui pateikto ieškinio matyti, kad atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2012-10-01 sudarė 10364,70 Lt įmokų (5-6 b. l.). Atsakovo balanso, sudaryto už laikotarpį nuo 2012-01-01 iki 2012-09-29, duomenimis, įmonė turi turto už 257 323 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 1 194 374 Lt (26-27 b. l.). Atsakovas per š. m. pirmus devynis mėnesius patyrė net 221 359 Lt nuostolių, praėjusias dvejais metais atsakovo veikla taip pat buvo nuostolinga (28, 31 b. l.). Atsakovui 2012 m. liepos 18 d. buvo išsiųstas pranešimas dėl įsiskolinimo, kuriuo atsakovas per 30 dienų paragintas sumokėti susidariusią skolą, nurodyta, jog skolos nesumokėjus, ieškovas kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (4 b. l.). Atsakovas skolos nepadengė.

6Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje galėtų atsiskaityti su kreditoriais, mokėti įstatymuose nustatytus mokesčius, įmonės skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės ir šie įsipareigojimai yra uždelsti.

7Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, nevykdo sandoriais prisiimtų įsipareigojimų, o įmonės pradelstos skolos viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės.

8Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

9UAB „Zonaldė“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių nemokėjimo, sandoriais prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo (LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 3 p., 9 str. 5 d. 1 p.).

10Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

11Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB „Administravimas” ir UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“. Siūlomų administratorių kandidatūros suderintos su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (21, 56 b. l.). Byloje yra pateiktos administratorių profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimų kopijos (10, 46 b. l.).

12Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje http://www.bankrotodep.lt.

13Įmonės, kuria prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra Šiaulių rajone. Tiek UAB „Administravimas”, tiek UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ yra juridiniai bankroto administratoriai, kurių abiejų buveinės yra Šiaulių mieste. Todėl skirdamas bankroto administratorių teismas atsižvelgia į vykdomų bankroto procedūrų skaičių, pas kiekvieną iš siūlomų administratorių dirbančių darbuotojų skaičių, o taip pat atsižvelgia į atsakovo skolos dydį ieškovui bei trečiajam asmeniui.

14Byloje nustatyta, kad UAB „Administravimas“ dirba du asmenys, šiuo metu yra vykdoma 18 bankroto procedūrų, o ir UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ dirba net aštuoni asmenys, šiuo metu yra vykdomos 24 bankroto procedūros, todėl teismas sprendžia, kad paskyrus bankroto administratoriumi UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, bankroto procedūros bus vykdomos operatyviau. Skiriant bankroto administratorių svarbus aspektas yra ir tai, kad atsakovo skola trečiajam asmeniui, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“, yra 20036,68 Lt, o atsakovo skola ieškovui, prašančiam skirti administratoriumi UAB „Administravimas“ yra 10364,70 Lt. Todėl tai tik pagrindžia teismo išvadas, kad UAB „Zonadė“ bankroto administratoriumi tikslinga skirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ (įmonės kodas 301537643, buveinė – Tilžės g. 80B-4, Šiauliai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 129) (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p. 11 str. 4 d.).

15Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p., 3 p., 5 str. 1 d. 1 p., 9 str. 5 d. 1 p.,10 str. 4 d., 6 d., 7 d. 8 p., teismas

Nutarė

171. Iškelti bankroto bylą UAB „Zonaldė“ (įmonės kodas 145787319, buveinė – Šlaito g. 5, Ginkūnų k., Šiaulių r.).

182. Bankrutuojančios UAB „Zonaldė“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų centras“ (įmonės kodas 301537643, buveinė – Tilžės g. 80B-4, Šiauliai, turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 129).

193. Areštuoti UAB „Zonaldė“ (įmonės kodas 145787319) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

204. Uždrausti UAB „Zonaldė“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

215. Nustatyti 30 terminą UAB „Zonaldė“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

226. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p.,4 p. 7 d. 8 p., 11 str. 3 d., bei per 20 darbo dienas nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią ji turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

237. UAB „Zonaldė“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos laikotarpį perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

248. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Zonaldė“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

25Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

26Apie iškeltą UAB „Zonaldė“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos.

27Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Ieškovas VSDFV Šiaulių skyrius kreipėsi į teismą ieškiniu dėl bankroto... 3. Trečiasis asmuo, reiškiantis savarankiškus reikalavimus, UAB „Junasa“,... 4. UAB „Zonaldė“ keltina bankroto byla.... 5. Iš teismui pateikto ieškinio matyti, kad atsakovo skola Valstybinio... 6. Esant tokiai padėčiai matyti, kad nėra galimybių, jog atsakovas ateityje... 7. Remiantis pateiktais duomenimis darytina išvada, kad įmonė yra nemoki, nes... 8. Teismas mano, kad atsakovas yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.... 9. UAB „Zonaldė“ keltina bankroto byla dėl įstatymų nustatytų mokesčių... 10. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 11. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriais skirti UAB... 12. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 13. Įmonės, kuria prašoma skirti bankroto administratorių, buveinė yra... 14. Byloje nustatyta, kad UAB „Administravimas“ dirba du asmenys, šiuo metu... 15. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių... 17. 1. Iškelti bankroto bylą UAB „Zonaldė“ (įmonės kodas 145787319,... 18. 2. Bankrutuojančios UAB „Zonaldė“ administratoriumi paskirti UAB... 19. 3. Areštuoti UAB „Zonaldė“ (įmonės kodas 145787319) nekilnojamąjį ir... 20. 4. Uždrausti UAB „Zonaldė“ vykdyti visas finansines prievoles,... 21. 5. Nustatyti 30 terminą UAB „Zonaldė“ kreditorių finansiniams... 22. 6. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 23. 7. UAB „Zonaldė“ valdymo organams nustatyti 15 dienų nuo nutarties... 24. 8. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos UAB „Zonaldė“ įgyja... 25. Nutartį, dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 26. Apie iškeltą UAB „Zonaldė“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto... 27. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per...